Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERAPIA RODZINNA nasza rzeczywistość Lek. Apolonia Szarkowicz- Młyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERAPIA RODZINNA nasza rzeczywistość Lek. Apolonia Szarkowicz- Młyńska."— Zapis prezentacji:

1 TERAPIA RODZINNA nasza rzeczywistość Lek. Apolonia Szarkowicz- Młyńska

2 TERAPIA RODZINNA nasza rzeczywistość Rodzina, rodzina, rodzina, ach rodzina Rodzina, rodzina nie cieszy gdy jest Lecz kiedy jej ni ma Samotnyś jak pies (Jeremi Przybora - Kabaret Starszych Panów)

3 System rodzinny jest podstawowym systemem, w którym zaspokajane są najważniejsze, niezbędne do życia i prawidłowego rozwoju człowieka potrzeby Według Maslowa są to : 1.Potrzeby fizjologiczne (od nich zależy sprawne funkcjonowanie ludzkiego organizmu – potrzeby pokarmowe, właściwej temperatury, odpoczynku, prokreacji) 2. Potrzeba bezpieczeństwa 3. Potrzeba przynależności i miłości 4. Potrzeba szacunku i uznania 5. Potrzeba samorealizacji

4 Potrzeby młodego człowieka pojawiające się w wieku dorastania to: poszukiwanie ideału, absolutu (pytania egzystencjalne) poszukiwanie ideału, absolutu (pytania egzystencjalne) potrzeba wewnętrznych przeżyć, pogłębiania życia duchowego, uczuciowego (świat fantazji) potrzeba wewnętrznych przeżyć, pogłębiania życia duchowego, uczuciowego (świat fantazji) szukanie grupa odniesienia, wspólnot dających poczucie przynależności (rak więzi w rodzinie), dążność młodzieży do czucia się użytecznym, zaangażowanym w sprawę, czynnie uczestniczącym w tym, co dzieje się we wspólnotach szukanie grupa odniesienia, wspólnot dających poczucie przynależności (rak więzi w rodzinie), dążność młodzieży do czucia się użytecznym, zaangażowanym w sprawę, czynnie uczestniczącym w tym, co dzieje się we wspólnotach potrzeba autorytetu, utożsamiania się z kimś, kto imponuje potrzeba autorytetu, utożsamiania się z kimś, kto imponuje

5 MIŁOŚĆ dom jako skarbnica źródła zaufania poprzez dobry kontakt z rodzicami, źródła siły i motor działania aspekt pozytywny KONTAKT AKCEPTACJA

6 Trudne doświadczenia związane z niezadawalającym rozwiązaniem normalnych konfliktów rozwojowych dotyczących autonomii człowieka powoduje powstawanie takich uczuć jak: z niezadawalającym rozwiązaniem normalnych konfliktów rozwojowych dotyczących autonomii człowieka powoduje powstawanie takich uczuć jak: WSTYD, ZWĄTPIENIE, NIEWIARA W SIEBIE I INNYCH, LĘK, POCZUCIE WINY, NADMIERNE POCZUCIE OBOWIĄZKU Są to okoliczności sprzyjające powstawaniu szantażu emocjonalnego w rodzinie z odczuwaniem smutku, braku energii do działania

7 SZANTAŻ zawiera następujące etapy ŻĄDANIE OPÓR PRESJA GROŹBY ULEGŁOŚĆ POWTÓRZENIE

8 najłatwiej jest szantażować poprzez: POCZUCIE WINY POCZUCIE OBOWIĄZKU LĘK SZANTAŻ

9 TERAPIA RODZINNA Prekursorzy J.C. FLUGEL „The psychoanalytic study the family” 1921r NATAN ACKERMAN “The Unity of the family” 1937r INSTYTUT TERAPII RODZIN Nowy York 1960r H.B.RICHARDSON „ Patients Have Families” 1945r

10 Lata czterdzieste Eksperymenty z psychodramą członków rodziny (J.L. Moreno), Eksperyment sesjami rodzinnymi ( J. Bowlby), Syndrom „schizofrenogennej matki” (Frieda Fromm- Reichman) RYS HISTORYCZNY

11 Lata pięćdziesiąte i początek lat sześćdziesiątych Rodzina z perspektywy antypsychiatrii, źródło indywidualnej patologii, źródło opresji i zablokowanie rozwoju jednostki „matka i rodzina schizofrenogenna” „mistyfikacja rodzinna” RYS HISTORYCZNY

12 Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych „OTWARCIE DRZWI” SZPITALI próby zrozumienia rodziny i jej trudu w sprawowaniu opieki nad chorym psychicznie próby zrozumienia rodziny i jej trudu w sprawowaniu opieki nad chorym psychicznie traktowanie rodziny jako partner w procesie leczenia traktowanie rodziny jako partner w procesie leczenia rozwój organizacji samopomocy rozwój organizacji samopomocy RYS HISTORYCZNY

13 NATIONAL ALLIANCE FOR MENTALLY ILL (USA) SCHIZOPHRENIA FELLOWSHIP (Wielka Brytania) GREGORY BATESON MENTAL RESEARCH INSTITUTE ( MRI ) Kalifornia HARRY SULLIVAN PAUL WATZLAWICK twórcy teorii „podwójnego wiązania” JANET H. BEAVIN (double bind) DON D.JACKSON VIRGINIA SATIR teorie z MRI zastosowała w praktyce JANE PARSONS – FEIN (N.Y.)

14 PROCES RODZINNY funkcjonalny funkcjonalny dysfunkcjonalny dysfunkcjonalny

15 SZKOŁY TERAPEUTYCZNE SZKOŁA STRUKTURALNA  SZKOŁA STRUKTURALNA struktura rodziny, problem kontroli i władzy, granice międzypokoleniowe SZKOŁA STRATEGICZNA  SZKOŁA STRATEGICZNA dysfunkcjonalne strategie rodzinne, poszukiwanie „kontrstrategii” SZKOŁA KOMUNIKACYJNA  SZKOŁA KOMUNIKACYJNA porozumiewanie się w rodzinie

16 UZNANIE CZŁONKÓW RODZINY ZA TYCH, KTÓRZY WSPÓŁTWORZĄ CELE TERAPII, ZAKRES POŻĄDANEJ ZMIANY I W PEWNYM STOPNIU METODY ZAKRES POŻĄDANEJ ZMIANY I W PEWNYM STOPNIU METODY

17 PODSTAWOWE POJĘCIA TERAPII RODZIN SYSTEM RODZINNY otwarty, interakcje, podsystemy, konfiguracje, hierarchie, granice, wzorce zachowania

18 PODSTAWOWE POJĘCIA TERAPII RODZIN AUTOPOEZA Zdolność samotworzenia się i samoodtwarzania z pokolenia na pokolenie umożliwiająca przetrwanie i rozwój (Humbert Maturana)

19 PODSTAWOWE POJĘCIA TERAPII RODZIN HOMEOSTAZA Zachowanie stałości, zapobieganie zmianie

20 PODSTAWOWE POJĘCIA TERAPII RODZIN ADAPTACJA Umożliwia przystosowanie do zmiany warunków BODŹCEHOMEOSTAZAADAPTACJA ZMIANA

21 PODSTAWOWE POJĘCIA TERAPII RODZIN PĘTLE (LOOPS) Mechanizm sprzężeń zwrotnych dodatnich i ujemnych

22 PODSTAWOWE POJĘCIA TERAPII RODZIN CYKL ŻYCIA RODZINNEGO Zmiany fazy „taniec rodzinny”

23 OBJAW W SYSTEMIE RODZINNYM PO CO? &„niespłacone długi” Ivan Boszormenyi – Nagy dług pokoleniowy lub brak równowagi relacyjnej i podzielonej lojalności i podzielonej lojalności $„nieprzeżyta do końca żałoba” Norman Paul $konsekwencja zaburzeń granic w podsystemach rodzinnych (szkoła strukturalna) $objaw jako problem, który zamiast rozwiązania nasila się (szkoła strategiczna)

24 ZMIANA W SYSTEMIE RODZINNYM „pierwszego rzędu” zmiana ilościowa, ciągła, o charakterze liniowym zmiana ilościowa, ciągła, o charakterze liniowym „drugiego rzędu” zmiana jakościowa, skokowy charakter przebiegające procesy zmiany kierują się przypadkowością Bateson

25 NEUTRALNOŚĆ TERAPEUTY RODZINNEGO Stan zaangażowania bez stronniczości

26 Z WŁASNEGO PODWÓRKA Historia poradnictwa rodzinnego na terenie województwa warmińsko - mazurskiego

27 Z WŁASNEGO PODWÓRKA 1975r. W strukturach Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olsztynie Szpital Psychiatryczny przy Al. Wojska Polskiego 35 powstaje Poradnia Rodzinna mająca swoją siedzibę przy ulicy Kajki 3

28 Z WŁASNEGO PODWÓRKA Luty 1979r. W ramach oddzielenia lecznictwa psychiatrycznego ambulatoryjnego od stacjonarnego Poradnia Rodzinna zostaje przydzielona do Wojewódzkiego Zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego w Olsztynie zachowując swoja siedzibę na ul. Kajki

29 Z WŁASNEGO PODWÓRKA Listopad 1979r. Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Rodzinnej w Olsztynie na bazie istniejącej Poradni Rodzinnej

30 Z WŁASNEGO PODWÓRKA 2002r. Likwidacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Rodzinnej w Olsztynie i przyłączenie do Wojewódzkiego Zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego jako Poradnia Rodzinna a następnie fuzja z Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego

31 Z WŁASNEGO PODWÓRKA 2006r. Brak kontraktu z NFZ na poradnictwo rodzinne, które jest w ograniczonym zakresie świadczone w ramach kontraktu na porady psychiatryczne

32 PODSUMOWANIE 30- LETNIEJ PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z RODZINAMI

33 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA TERAPIĘ 1. Problemy przedmałżeńskie przystosowanie się do życia w parze problem inicjacji seksualnej

34 2. Problemy małżeńskie konflikty i kryzysy małżeńskie konflikty i kryzysy małżeńskie zaburzenia seksualne zaburzenia seksualne

35 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA TERAPIĘ 3. Problemy rodzinne konflikty i kryzysy małżeńskie związane ze zmianą struktury rodziny konflikty i kryzysy małżeńskie związane ze zmianą struktury rodziny konflikty rodzice – dzieci konflikty rodzice – dzieci konflikty z członkami rodzin pochodzenia (teściowie, rodzeństwo małżonków) konflikty z członkami rodzin pochodzenia (teściowie, rodzeństwo małżonków)

36 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA TERAPIĘ 4. Problemy wychowawcze objawy psychosomatyczne u dzieci objawy psychosomatyczne u dzieci nerwowość dziecięca nerwowość dziecięca zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży

37 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA TERAPIĘ 5. Problemy pojedynczych członków rodziny w radzeniu sobie w życiu reakcje nerwicowereakcje nerwicowe zespoły depresyjne zespoły depresyjne trudności adaptacyjne trudności adaptacyjne niedojrzałość osobowości niedojrzałość osobowości

38 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA TERAPIĘ 5. (c.d.) zaburzenia odżywiania się (bulimia, anorexia) zaburzenia odżywiania się (bulimia, anorexia) kryzys w sytuacji utraty bliskiej osoby (rozwód, śmierć) kryzys w sytuacji utraty bliskiej osoby (rozwód, śmierć) stany rezygnacyjne, myśli i próby samobójcze stany rezygnacyjne, myśli i próby samobójcze

39 ZADANIA OŚRODKA TERAPII RODZINNEJ 1. Udzielanie świadczeń leczniczo-psychoterapeutycznych zgłaszającym się pacjentom, małżeństwom i rodzinom w zakresie: * poradnictwa przedmałżeńskiego* konfliktów małżeńskich * redukcji szkód psychologicznych w sytuacji rozwodowej * konfliktów rodzinnych * problemów seksualnych * problemów wychowawczych w rodzinie * zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży * objawów chorobowych zdiagnozowanych przez lekarza jako występujących na podłożu psychicznym występujących na podłożu psychicznym * problemów intrapsychicznych (z samym sobą, w kontaktach interpersonalnych) interpersonalnych) * problemów okresu dojrzewania * trudności rodzin zrekonstruowanych * zaburzeń identyfikacyjnych z płcią * uzależnień od różnych środków chemicznych (alkoholu, narkotyków), hazardu, gier komputerowych, hazardu, gier komputerowych, * jedzenia seksu, pracy, innych zachowań kompulsywnych * problemów rodzin osób uzależnionych, DDA

40 ZADANIA OŚRODKA TERAPII RODZINNEJ 2. Promocja trzeźwego stylu życia 3. Działalność edukacyjna w zakresie higieny życia psychicznego, higieny życia psychicznego, profilaktyki uzależnień od różnych profilaktyki uzależnień od różnych środków i zachowań destrukcyjnych środków i zachowań destrukcyjnych 4. Objęcie pomocą medyczną i psychoterapeutyczną osób psychoterapeutyczną osób doświadczających przemocy w odzinie doświadczających przemocy w odzinie

41 REALIZACJA ZADAŃ 1. Prowadzenie terapii  małżeńskiej  psychoterapii indywidualnej  terapii seksuologicznej  porad psychiatrycznych

42 REALIZACJA ZADAŃ 2. Poradnictwo dla młodzieży w stanach suicydalnych (myśli i próby samobójcze), z zachowaniami autodestrukcyjnymi  interwencje psychoterapeutyczne w ramach programu „PRZYWRÓCENI ŻYCIU”

43 REALIZACJA ZADAŃ 3. Zajęcia psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne z małymi dziećmi w trakcie prowadzonej terapii rodzinnej i małżeńskiej

44 REALIZACJA ZADAŃ 4. Zajęcia grupowe  treningi interpersonalne  treningi terapeutyczne  warsztaty identyfikacyjne z płcią  grupa terapeutyczna dla ofiar  nadużyć seksualnych  grupa terapeutyczna dla ofiar  przemocy w rodzinie 5. Interwencje kryzysowe

45 STATYSTYKA ROK PRZYJECIA OGÓŁEM ROK 197652419911674 197768419922218 197861819932049 197985419942197 1980127519951976 1981136119961975 1982208619972079 1983226419982236 19842779 Do 28.09.1999 2194 198527522000 198632912001 1987334820021185 1988424720031724 1989210820041029 1990186520051033

46 I CO DALEJ ?.......

47 Podsumowanie Obecny okres dynamicznych zmian w kulturze i obyczaju wpływa w istotny sposób na formy życia rodzinnego. Powszechność rozwodów, rodziny zrekonstruowane, samotne matki wychowujące dzieci, społeczne usankcjonowanie związków nieformalnych, homoseksualnych, autonomizacja funkcji seksualnej, przejęcie przez instytucje społeczne niektórych funkcji opiekuńczych sprawiają, że tradycyjne fazy cyklu życia rodziny ulegają zmianie a rola rodziny coraz bardziej zawęża się do zadań emocjonalnych.. Można by te zagadnienia pozostawić socjologom rodziny, gdyby nie to, że odzwierciedlają się one w realnych problemach i konfliktach międzypokoleniowych, będących później przedmiotem terapii. Wspólnym wyzwaniem staje się dla rodziny i terapeuty, jak z postmodernistycznej wielości i chaosu wydobyć te wartości i możliwości, które warunkują ciągłość, dobrostan i rozwój rodziny.

48 Opracowanie merytoryczna: Lek. Apolonia Szarkowicz - Młyńska Dziękuję za uwagę KONIEC Opracowanie techniczne prezentacji: mgr R. Zdziarski

49


Pobierz ppt "TERAPIA RODZINNA nasza rzeczywistość Lek. Apolonia Szarkowicz- Młyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google