Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EKOLOGICZNEGO „CZYSTA MAŁOPOLSKA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EKOLOGICZNEGO „CZYSTA MAŁOPOLSKA”"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EKOLOGICZNEGO „CZYSTA MAŁOPOLSKA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPINKACH

2 Cele projektu: zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów, kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu, utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działania związane z selektywną zbiórka odpadów, promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

3 Działania podjęte w ramach projektu:
1. Udział w akcji „Sprzątanie świata”. W dniu 20 września 2013r w związku z akcją "Sprzątanie Świata" cała społeczność uczniowska  wraz z opiekunami porządkowali teren wokół szkoły i wyznaczone rejony wioski. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.

4 W akcję zaangażowany był Urząd Gminy w Lipinkach, który zakupił jednorazowe rękawiczki i worki dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Akcja uświadomiła uczniom, że śmieci wyrzucane przez pojedyncze osoby tworzą w rezultacie górę odpadów mających negatywny wpływ na środowisko.

5 2. Systematyczna organizacja
zbiórki: - plastikowych nakrętek, - zużytych baterii, - makulatury w ramach konkursu „Zbieramy makulaturę chronimy lasy”.

6 Celem naszych akcji jest uświadomienie dzieciom konieczności selektywnej zbiórki odpadów oraz ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych.

7

8 3. Przeprowadzenie warsztatów na temat odpadów, postępowania z nimi na terenie naszej gminy.
W szkole został przeprowadzony cykl warsztatów w klasach I-VI. Warsztaty te rozpoczęły się filmem dydaktycznym „Śmieci nasze powszednie”. Po projekcji przeprowadzona została dyskusja dydaktyczna na temat źródeł odpadów komunalnych, drogi od produktu do odpadu jak również od odpadu do momentu trafienia do kosza na śmieci, konsekwencji wytwarzania coraz większej ilości śmieci i działań ograniczających ilość wytwarzanych odpadów. Kolejnym punktem warsztatów było wykonanie w grupach map mentalnych. Dalsza cześć warsztatów obejmowała praktyczną umiejętność segregacji odpadów zgodnie z zaleceniami naszej gminy.

9

10

11

12

13

14

15

16 4. Przygotowanie przez uczniów klas IV-VI gazetki szkolnej i plakatów na temat „Segregacji odpadów”.

17 5. Przeprowadzenie konkursu plastycznego na temat „Segregacji odpadów”.

18 6. Przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy na temat odpadów i sposobu postępowania z nimi na terenie naszej gminy. Wyłonienie zwycięzców.

19 7. Wycieczka do gminnej oczyszczalni ścieków.
W dniu roku uczniowie klas IV-VI pod opieką nauczycieli udali się na pieszą wycieczkę do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia terenu i poznania poszczególnych etapów oczyszczania ścieków poprzez filtrowanie a następnie oczyszczanie ich za pomocą odpowiednich bakterii. Uczniowie byli zainteresowani urządzeniami w oczyszczali, zadawali szereg ciekawych pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

20 Dzięki tej wycieczce uczniowie uzmysłowili sobie jak bardzo mieszkańcy zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie.

21 PODSUMOWANIE Realizowany przez szkołę projekt przyczynił się do podniesienia wśród uczniów świadomości ekologicznej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami Zebrane podczas warsztatów, akcji, konkursów doświadczenia powinny zaowocować w życiu codziennym.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EKOLOGICZNEGO „CZYSTA MAŁOPOLSKA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google