Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spring Framework, Spring Boot

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spring Framework, Spring Boot"— Zapis prezentacji:

1 Spring Framework, Spring Boot
Poznań, , Artur Otrzonsek

2 Agenda Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa
Główne elementy biblioteki Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

3 Agenda Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa
Główne elementy biblioteki Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

4 Czym właściwie jest Spring?
Biblioteka dostępna na zasadach open source Platforma wspierająca proces tworzenia oprogramowania w technologii java/J2EE Uproszczenie programowania w Java Enterprise Edition Bardzo rozbudowany moduł komponentów Kontener wstrzykiwania zależności Zarządzanie komponentami i ich zależnościami Zmniejszenie stopnia powiązania klas między sobą Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

5 Agenda Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa
Główne elementy biblioteki Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

6 Dlaczego Spring? Popularność Jakość Modularność
Wiele ofert pracy wymaga znajomości Springa Jakość Przykład dobrze przetestowanego kodu Modularność Ponad 20 modułów zawartych w 6 kategoriach Wykorzystanie najlepszych praktyk programowania Wzorce projektowe, rozłączanie komponentów, testy jednostkowe Łatwy w nauce Bardzo dobra dokumentacja i przykłady Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

7 Agenda Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa
Główne elementy biblioteki Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

8 Główne elementy biblioteki
Udostępnia model komponentów oraz zbiór prostych i spójnych API Izolacja od złożonego kodu podstawowego Modularność Podstawowy kontener Spring Programowanie Aspektowe (AOP) Dostęp do danych Sieć WWW (Web) Testy Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

9 Podstawowy kontener Spring
Zawiera podstawowe moduły Funkcjonalność Inversion of Controll i Dependency Injection Zwykła zależność między klasami Klasy odseparowane Beans Core Context Expression Language Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

10 Dependency Injection Plik konfiguracyjny applicationContext.xml
Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

11 Annotation-config Plik konfiguracyjny applicationContext.xml rozszerzony o skanowanie pakietów Klasa UserService przy użyciu adnotacji stereotypów Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

12 Programowanie aspektowe AOP
Programowanie obiektowe vs programowanie aspektowe Programowanie obiektowe Programowanie aspektowe Hermetyzacja Dziedziczenie Klasa jako podstawowa jednostka modularyzacji Wydzielanie wspólnych cech obiektów Aspekt jako podstawowa jednostka modularyzacji Wydzielenie wspólnych koncepcji w niepowiązanych ze sobą klasach Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

13 Programowanie aspektowe AOP
Standardowa obsługa transakcji bazodanowych na przykładzie Hibernate Otwarcie transakcji Utworzenie sesji Hibernate i połączenie jej z transakcją Wykonanie metody biznesowej przy użyciu DAO Zatwierdzenie lub wycofanie transakcji Commit lub rollback Zamknięcie sesji Hibernate Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

14 Programowanie aspektowe AOP
jako przykład AOP Najlepszy sposób budowania transakcyjnych aplikacji Spring Brak powielonego kodu Bardzo łatwa konfiguracja Propagacja, izolacja, timeout, readOnly, rollbackFor itp. Możliwość zdefiniowania na całej klasie Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

15 Programowanie aspektowe AOP
Plik konfiguracyjny applicationContext.xml Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

16 Agenda Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa
Główne elementy biblioteki Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

17 Agenda Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa
Główne elementy biblioteki Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

18 Wprowadzenie do Spring Boot
Ułatwia tworzenie aplikacji opartych na Spring Bierze odpowiedzialność za dołączenie niezbędnych komponentów Większość aplikacji opartych na Spring Boot wymaga minimalnej konfiguracji Spring Wspiera standardowe aplikacje java (java –jar), jak i bardziej tradycyjne (war) Dostarcza skonfigurowaną aplikację, ale pozwala na własną konfigurację w zależności od potrzeb Zapewnia szeroki zakres funkcji, konfiguracji, które są wspólne dla wielu grup projektów Nie generuje kodu Nie wymaga konfiguracji XML Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

19 Agenda Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa
Główne elementy biblioteki Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

20 Konfiguracja Przykładowa klasa z automatyczną konfiguracją
Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

21 Konfiguracja Adnotacja @RestController Adnotacja @RequestMapping
Sprawia, że kod jest czytelny Oznacza klasę, że ma być brana pod uwagę przy przychodzących requestach Zawiera informacje o routingu Informuje, że Spring-Boot ma „zgadnąć” jak skonfigurować aplikację Metoda main Deleguje uruchomienie aplikacji do klasy SpringApplication wywołując metodę run Jako parametr przekazujemy główny komponent aplikacji. Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

22 Agenda Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa
Główne elementy biblioteki Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

23 Spring Boot – przykładowa aplikacja
Aplikacja webowa zainstalowana na serwerze aplikacji Tomcat ORM z pamięciową bazą danych Transakcje Spring MVC Spring Security Thymeleaf Biblioteka do tworzenia szablonów zgodnych z HTML5 Copyright © Capgemini All Rights Reserved poznan_spring.pptx

24


Pobierz ppt "Spring Framework, Spring Boot"

Podobne prezentacje


Reklamy Google