Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spring Framework, Spring Boot Poznań, 28.10.2014, Artur Otrzonsek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spring Framework, Spring Boot Poznań, 28.10.2014, Artur Otrzonsek."— Zapis prezentacji:

1 Spring Framework, Spring Boot Poznań, 28.10.2014, Artur Otrzonsek

2 Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 2 poznan_spring.pptx Agenda  Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa Główne elementy biblioteki  Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład

3 Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 3 poznan_spring.pptx Agenda  Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa Główne elementy biblioteki  Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład

4 Czym właściwie jest Spring? Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 4 poznan_spring.pptx  Biblioteka dostępna na zasadach open source  Platforma wspierająca proces tworzenia oprogramowania w technologii java/J2EE  Uproszczenie programowania w Java Enterprise Edition  Bardzo rozbudowany moduł komponentów  Kontener wstrzykiwania zależności Zarządzanie komponentami i ich zależnościami  Zmniejszenie stopnia powiązania klas między sobą http://spring.io

5 Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 5 poznan_spring.pptx Agenda  Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa Główne elementy biblioteki  Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład

6 Dlaczego Spring? Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 6 poznan_spring.pptx  Popularność Wiele ofert pracy wymaga znajomości Springa  Jakość Przykład dobrze przetestowanego kodu  Modularność Ponad 20 modułów zawartych w 6 kategoriach  Wykorzystanie najlepszych praktyk programowania Wzorce projektowe, rozłączanie komponentów, testy jednostkowe  Łatwy w nauce Bardzo dobra dokumentacja i przykłady

7 Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 7 poznan_spring.pptx Agenda  Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa Główne elementy biblioteki  Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład

8 Główne elementy biblioteki Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 8 poznan_spring.pptx  Udostępnia model komponentów oraz zbiór prostych i spójnych API Izolacja od złożonego kodu podstawowego  Modularność Podstawowy kontener Spring Programowanie Aspektowe (AOP) Dostęp do danych Sieć WWW (Web) Testy

9 Podstawowy kontener Spring Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 9 poznan_spring.pptx  Zawiera podstawowe moduły  Funkcjonalność Inversion of Controll i Dependency Injection BeansCoreContext Expression Language Zwykła zależność między klasami Klasy odseparowane

10 Dependency Injection Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 10 poznan_spring.pptx  Plik konfiguracyjny applicationContext.xml

11 Annotation-config Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 11 poznan_spring.pptx  Plik konfiguracyjny applicationContext.xml rozszerzony o skanowanie pakietów  Klasa UserService przy użyciu adnotacji stereotypów

12 Programowanie aspektowe AOP Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 12 poznan_spring.pptx Programowanie obiektowe vs programowanie aspektowe Programowanie obiektowe Programowanie aspektowe  Hermetyzacja  Dziedziczenie  Klasa jako podstawowa jednostka modularyzacji Wydzielanie wspólnych cech obiektów  Hermetyzacja  Dziedziczenie  Klasa jako podstawowa jednostka modularyzacji Wydzielanie wspólnych cech obiektów  Aspekt jako podstawowa jednostka modularyzacji Wydzielenie wspólnych koncepcji w niepowiązanych ze sobą klasach  Aspekt jako podstawowa jednostka modularyzacji Wydzielenie wspólnych koncepcji w niepowiązanych ze sobą klasach

13 Programowanie aspektowe AOP Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 13 poznan_spring.pptx  Standardowa obsługa transakcji bazodanowych na przykładzie Hibernate 1.Otwarcie transakcji 2.Utworzenie sesji Hibernate i połączenie jej z transakcją 3.Wykonanie metody biznesowej przy użyciu DAO 4.Zatwierdzenie lub wycofanie transakcji Commit lub rollback 5.Zamknięcie sesji Hibernate

14 Programowanie aspektowe AOP Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 14 poznan_spring.pptx  Adnotacja @Transactional jako przykład AOP 1.Najlepszy sposób budowania transakcyjnych aplikacji Spring 2.Brak powielonego kodu 3.Bardzo łatwa konfiguracja Propagacja, izolacja, timeout, readOnly, rollbackFor itp. 4.Możliwość zdefiniowania na całej klasie

15 Programowanie aspektowe AOP Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 15 poznan_spring.pptx  Plik konfiguracyjny applicationContext.xml

16 Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 16 poznan_spring.pptx Agenda  Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa Główne elementy biblioteki  Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład

17 Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 17 poznan_spring.pptx Agenda  Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa Główne elementy biblioteki  Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład

18 Wprowadzenie do Spring Boot Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 18 poznan_spring.pptx  Ułatwia tworzenie aplikacji opartych na Spring  Bierze odpowiedzialność za dołączenie niezbędnych komponentów  Większość aplikacji opartych na Spring Boot wymaga minimalnej konfiguracji Spring  Wspiera standardowe aplikacje java (java –jar), jak i bardziej tradycyjne (war)  Dostarcza skonfigurowaną aplikację, ale pozwala na własną konfigurację w zależności od potrzeb  Zapewnia szeroki zakres funkcji, konfiguracji, które są wspólne dla wielu grup projektów  Nie generuje kodu  Nie wymaga konfiguracji XML

19 Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 19 poznan_spring.pptx Agenda  Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa Główne elementy biblioteki  Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład

20 Konfiguracja Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 20 poznan_spring.pptx Przykładowa klasa z automatyczną konfiguracją

21 Konfiguracja Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 21 poznan_spring.pptx  Adnotacja @RestController Sprawia, że kod jest czytelny Oznacza klasę, że ma być brana pod uwagę przy przychodzących requestach  Adnotacja @RequestMapping Zawiera informacje o routingu  Adnotacja @EnableAutoConfiguration Informuje, że Spring-Boot ma „zgadnąć” jak skonfigurować aplikację  Metoda main Deleguje uruchomienie aplikacji do klasy SpringApplication wywołując metodę run Jako parametr przekazujemy główny komponent aplikacji.

22 Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 22 poznan_spring.pptx Agenda  Spring Dlaczego warto korzystać ze Springa Główne elementy biblioteki  Spring Boot Wprowadzenie Szybka konfiguracja Praktyczny przykład

23 Spring Boot – przykładowa aplikacja Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 23 poznan_spring.pptx  Aplikacja webowa zainstalowana na serwerze aplikacji Tomcat  ORM z pamięciową bazą danych  Transakcje  Spring MVC  Spring Security  Thymeleaf Biblioteka do tworzenia szablonów zgodnych z HTML5 http://start.spring.io/

24 www.capgemini.com About Capgemini With more than 120,000 people in 40 countries, Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2011 global revenues of EUR 9.7 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology solutions that fit their needs and drive the results they want. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business Experience TM, and draws on Rightshore ®, its worldwide delivery model. Rightshore ® is a trademark belonging to Capgemini The information contained in this presentation is proprietary. Copyright © 2013 Capgemini. All rights reserved.


Pobierz ppt "Spring Framework, Spring Boot Poznań, 28.10.2014, Artur Otrzonsek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google