Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilny prawnik Założenia projektu Program „Obywatele dla Demokracji”, finansowany z Funduszy EOG Operator Programu : Fundacja im. Stefana Batorego Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilny prawnik Założenia projektu Program „Obywatele dla Demokracji”, finansowany z Funduszy EOG Operator Programu : Fundacja im. Stefana Batorego Polska."— Zapis prezentacji:

1 Mobilny prawnik Założenia projektu Program „Obywatele dla Demokracji”, finansowany z Funduszy EOG Operator Programu : Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

2 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4a/234, Tel. 32 32 48 259, 32 32 48 257, www.dogma.org.pl, www.dogmapolis.pl www.facebook.com/stowarzyszeniedogma LIDER PROJEKTU INICJATOR PROJEKTU

3 Partner I: Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie Borowej Wsi Partner II: Mikołowski Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Partner III: Stowarzyszenie Św. Józefa „Jesteśmy" w Mikołowie Współpraca: Caritas Archidiecezji Katowickiej Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

4 O Stowarzyszeniu „DOGMA” Organizacja pozarządowa powstała w 2003 roku nakierowana na wspieranie inicjatyw obywatelskich Obszary działalności: o Poradnictwo obywatelskie i prawne edukacja obywatelska o o Wspieranie organizacji pozarządowych o o Inicjatywy edukacyjne o o Propagowanie nowych technologii o Promocja aktywnego, zdrowego stylu życia

5 Bezpłatne Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Mikołowie o Działa nieprzerwanie od III 2008 o Udzielono ok. 3500 porad prawnych i obywatelskich o Klienci: osoby w trudnej sytuacji życiowej o Zakres porad: prawo cywilne prawo rodzinne prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawy administracyjne i inne

6 Cel główny projektu Poszerzenie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej poprzez utworzenie Mobilnego Biura Pomocy Prawnej dla osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego którym stan zdrowia uniemożliwia dotarcie do miejsca świadczenia porady prawnej

7 Cel strategiczny dostosowanie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: spotkania Zespołu Doradców składającego się z osób wydelegowanych przez Partnerów i współpracujące Instytucje i Placówki prowadzenie badań ilościowych i jakościowych (ankiety, spotkania, konsultacje) wypracowywanie rekomendacji i zebranie ich w formie Raportu końcowego

8 Termin realizacji: 01.04.2014r. – 30.04.2016r. Obszar realizacji: woj. śląskie

9 Adresaci projektu: w szczególności: osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, osoby przebywające w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, ciężko chore, np. ze zdiagnozowanym nowotworem, udarem, stwardnieniem rozsianym, zapaleniem wątroby, osoby hospitalizowane, po nieszczęśliwych wypadkach i wymagające specjalistycznego leczenia

10 woj. śląskie 8 podregionów: 1. 1.Rybnicki, 2. 2.Tyski, 3. 3.Bielski, 4. 4.Katowicki, 5. 5.Gliwicki, 6. 6.Sosnowiecki, 7. 7.Bytomski, 8. 8.Częstochowski Obszar Obszar realizacji

11

12 KATOWICKI

13 CZĘSTOCHOWSKI

14 RYBNICKI

15 TYSKI

16 GLIWICKI

17 SOSNOWIECKI

18 BYTOMSKI

19 BIELSKI

20 Działania Podjęcie partnerskiej współpracy w 8 podregionach woj. śląskiego z Instytucjami i Placówkami podpisanie Listów Intencyjnych Powołanie Zespołu Doradców – os. wydelegowane przez partnerów i współpracujące Placówki, które zostaną objęte cyklem spotkań i szkoleń Opracowanie systemu komunikacji pomiędzy zespołem projektowym, prawnikami, współpracującymi podmiotami. System będzie działać na platformie internetowej. Służyć on będzie do szybkiego przesyłania informacji na temat pojawiających się potrzeb w zakresie organizacji pomocy prawnej w danym miejscu i terminie.

21 Udzielanie indywidualnych porad obywatelskich i prawnych dla podopiecznych współpracujących palcówek przez zespół doradców obywatelskich i prawnych Zasady udzielania porad zawarte będą w Regulaminie. Udzielanie porad będzie polegało na omówieniu regulacji prawnych dotyczących spraw przedstawionych przez beneficjenta oraz możliwych sposobów postępowania w tych sprawach i ich konsekwencji a w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z beneficjentem planu działania. Działania

22 Szkolenia dla kandydatów na doradców obywatelskich Organizacja systemu praktyk Przeprowadzenie Otwartych Dni Poradnictwa w siedzibach partnerów, z udziałem studentów podczas których doradcy obywatelscy i prawnicy będą udzielali porad „pro bono”. Działania dla studentów kierunków prawa i administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego i Uniwersytetu Śląskiego

23 Bieżące prowadzenie badań ilościowych i jakościowych oraz wypracowywanie rekomendacji i zebranie ich w formie Raportu końcowego. Zaangażowanie studentów kierunków m.in. prawa i administracji Przeprowadzenie Konferencji podsumowującej, której celem będzie prezentacja opracowanego Raportu z badań wraz ze wskazaniem potrzebnych form i metod pomocy Działania

24 Dziękuję za uwagę Iwona Serbeńska Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”. Żwirki i Wigury 4a, wejście C, pok. 234 43-190 Mikołów www.dogma.org.plwww.dogma.org.pl, www.dogmapolis.pl www.dogma.org.pl


Pobierz ppt "Mobilny prawnik Założenia projektu Program „Obywatele dla Demokracji”, finansowany z Funduszy EOG Operator Programu : Fundacja im. Stefana Batorego Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google