Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badań ewaluacyjnych Model Wsparcia, jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badań ewaluacyjnych Model Wsparcia, jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki badań ewaluacyjnych Model Wsparcia, jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar związany ze szkoleniem dla KW Obszar związany z wdrożeniem przez KW „Programu Zmiany” wobec uczestniczek projektu Obszar związany z programem terapeutycznym „Nowa-Ja” oraz programem szkoleniowym „Szkolenie-Rozwój-Praca” Obszar związany z udziałem uczestniczek projektu w praktykach zawodowych Obszar spotkań uczestników fazy testowania z Zespołem Badawczo-Monitorującym Obszary w których realizowane były badania

3 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar związany ze szkoleniem dla Koordynatorów Wsparcia

4 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiety ze spotkania wprowadzającego w projekt Model Wsparcia Wyniki ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej opinii na temat szkolenia Wyniki FGI z uczestnikami szkolenia dotyczącego koncepcji Modelu Wsparcia

5 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiety ze spotkania wprowadzającego w projekt Model Wsparcia Wyniki ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej opinii na temat szkolenia Wyniki FGI z uczestnikami szkolenia dotyczącego koncepcji Modelu Wsparcia

6 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. -Szkolenia dla wrocławian, oficjalna strona www.ngo.pl, oficjalna strona gminy na której pojawiły się informacje o projekcie.www.ngo.pl -Bezpośrednio – od Kierownika Projektu, Biurovity, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego czy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z Centrum Integracji Społecznej, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Źródła wiedzy o projekcie Oczekiwana względem projektu -Względem beneficjentek: uniezależnienie się, usamodzielnienie, pozbycie wyuczonej bezradności, poprawa samooceny, wzmocnienie pewności siebie i w konsekwencji zmiany podejścia i sposobu myślenia o sobie i swoim życiu. -Kontynuacja w małych gminach, stworzenie realnego modelu pomagającego kobietom, zwiększenie wiedzy merytorycznej, nagłośnienie tematu przemocy w domach, a w konsekwencji zupełne wyeliminowanie problemu.

7 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. -+ Koordynator Wsparcia, liczba KW w stosunku do liczby kobiet Zdobycie doświadczenia zawodowego, możliwość skorzystania z pomocy prawnej czy psychologicznej Pomoc poprzez pracę, pokonanie lęku po wieloletniej przerwie w pracy Brak gwarancji otrzymania pracy po odbyciu stażu, uzależnienie kobiet od pomocy KW Objęcie pomocą tylko niepracujące ofiary przemocy, wiek uczestniczek

8 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Elementy wyróżniające MW od dotychczas stosowanych narzędzi: Koordynator Wsparcia; Mała liczba uczestniczek; Praca bezpośrednia z ofiarą przemocy; Połączenie wielu metod pracy: opieka psychologa, psychoterapeuty; Wsparcie – partnerstwo; Nastawienie na aktywizację zawodową; Wsparcie dla Grup Roboczych; Otwartość na nowe techniki pracy – coaching; Nacisk na niezależność ekonomiczną.

9 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiety ze spotkania wprowadzającego w projekt Model Wsparcia Wyniki ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej opinii na temat szkolenia Wyniki FGI z uczestnikami szkolenia dotyczącego koncepcji Modelu Wsparcia

10 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. N= 9 w I i II pomiarze. Średnie na podstawie 5-stopniowej skali Ocena programu szkolenia Zakres materiału w programie szkoleniaCzas trwania szkolenia (liczba godzin)

11 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym pomiarze pytano o organizację i prowadzenie zajęć teoretycznych, która uzyskała najwyższą ocenę (M=4,56). Zdecydowanie najwyżej spośród elementów, o które pytano badanych, koordynatorzy ocenili prowadzących szkolenie Ocena organizacji szkolenia Ocena prowadzących szkolenia

12 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiety ze spotkania wprowadzającego w projekt Model Wsparcia Wyniki ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej opinii na temat szkolenia Wyniki FGI z uczestnikami szkolenia dotyczącego koncepcji Modelu Wsparcia

13 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. -Ciekawość projektu pod względem jego idei, kompleksowości -Chęć zgłębienia swojej wiedzy, która pomoże w pracy -Chęć implementacji uzyskanych narzędzi w swojej pracy – przeniesienie ich na inne grupy docelowe Motywy uczestnictwa w projekcie Elementy wyróżniające MW od dotychczas stosowanych narzędzi -Kompleksowość pomocy -Bezpośrednie wsparcie, zamiast dotychczas stosowanych zaleceń -Długi czas pracy z osobą dotkniętą problemem przemocy -Wyjście z przemocy poprzez aktywizację zawodową

14 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. -+ Wiek kobiet – jeśli uda się w tej grupie, powiedzie się w każdej innej Aktywizacja zawodowa, nauka odpowiedzialności za własne życie Praca na zmianie, która spowoduje wiarę we własne siły, czas pracy KW z klientką Nienaturalna sytuacja w projekcie, nagłe zakończenie projektu, praca na zasobach lokalnych, brak partnera - przedsiębiorcy Brak motywacji klientki do zmiany, rekrutacja kobiet do projektu, słaba dystrybucja informacji na temat projektu, przywiązanie kobiety do KW Słabe i mocne strony Modelu Wsparcia

15 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar związany z wdrożeniem przez Koordynatorów Wsparcia „Programu Zmiany” wobec uczestniczek projektu

16 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet rezultatów miękkich dla uczestniczek projektu MW Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez uczestniczki projektu Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez KW Wyniki ankiet ewaluacyjnych opinii potencjalnych użytkowników na temat wdrażanego „Programu Zmiany”

17 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet rezultatów miękkich dla uczestniczek projektu MW Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez uczestniczki projektu Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez KW Wyniki ankiet ewaluacyjnych opinii potencjalnych użytkowników na temat wdrażanego „Programu Zmiany”

18 .

19 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet rezultatów miękkich dla uczestniczek projektu MW Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez uczestniczki projektu Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez KW Wyniki ankiet ewaluacyjnych opinii potencjalnych użytkowników na temat wdrażanego „Programu Zmiany”

21 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana na lepsze w wyniku uczestnictwa w „Programie Zmiany” Wzrost pewności siebie w wyniku uczestnictwa w „Programie Zmiany” Większa otwartość na innych, radość z życia, uśmiech, pewność siebie, wiara we własne możliwości, wyższa samooocena, czy wyciszenie. Chęć wyjścia z domu, spotykania się z innymi ludźmi, motywacja do pracy, wiara w ułożenie sobie życia osobistego i zawodowego.

22 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 100% kobiet w I i II pomiarze odpowiedziało, że są chętne do zmiany swojej sytuacji życiowej. Brak zgody na dotychczasową sytuację przemocowej Postawa ta przejawia się samoobroną przed sprawcą przemocy, umiejętnością artykułowania swojego zdania, stawiania granic, pokonaniem strachu przed rozpoczynaniem życia od początku, czy po prostu wychodzeniem z domu na spotkania, kursy. Czy warto było wziąć udział w projekcie? Zadowolenie z uczestnictwa w „Programie Zmiany”

23 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet rezultatów miękkich dla uczestniczek projektu MW Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez uczestniczki projektu Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez KW Wyniki ankiet ewaluacyjnych opinii potencjalnych użytkowników na temat wdrażanego „Programu Zmiany”

24 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czy w wyniku uczestnictwa w projekcie kobiety stały się bardziej pewne siebie? Pozew o rozwód wraz z eksmisją, lepsze funkcjonowanie – samodzielność, motywacja do podjęcia pracy, zmieniły zachowanie wobec sprawcy przemocy, korzystają ze wsparcia, jakie daje im grupa nowopoznanych kobiet – pozostałych uczestniczek projektu. Według badanych kobiety wykazują chęć do podejmowania działań, są otwarte na innych, poszukują pomocy, zaczynają aktywnie dbać o swoje sprawy, które do tej pory odkładały, np. złożenie wniosku o eksmisję. Czy w wyniku uczestnictwa w „Programie Zmiany” uczestniczki zmieniły się na lepsze?

25 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadowolenie kobiet z uczestnictwa w projekcie Wszyscy koordynatorzy, podobnie jak uczestniczki projektu stwierdzili, że kobiety są chętne do zmian w swoim życiu. Brak zgody na bycie ofiarą przemocy pokrywa się z wypowiedziami kobiet. Według koordynatorów kobiety decydują się na rozstanie/separację ze sprawcą, znają swoją wartość i nie pozwalają traktować siebie jako ofiary, biorą udział w zajęciach. Niektóre złożyły pozew o eksmisję, wyraźnie deklarując, że nie dopuszczą już do sytuacji przemocy, ustanowiły wspólny front z dziećmi przeciwko sprawcy. Ponadto kobiety stawiają granice sprawcom. Taki sam rozkład odpowiedzi w I i II pomiarze

26 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet rezultatów miękkich dla uczestniczek projektu MW Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez uczestniczki projektu Wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. opinii na temat wdrażanego „Programu Zmiany” wypełniane przez KW Wyniki ankiet ewaluacyjnych opinii potencjalnych użytkowników na temat wdrażanego „Programu Zmiany”

27 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena skuteczności, adekwatności modułu 1 „Szkolenie-Rozwój-Praca” wobec grupy docelowej

28 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena skuteczności, adekwatności modułu 2 „Wsparcie terapeutyczne Nowa-Ja” wobec grupy docelowej Wśród oczekiwań dotyczących testowanego Modelu Wsparcia, badani wskazali na: Elastyczność – dostosowanie do aktualnych potrzeb klientek Poprawę funkcjonowania w różnych sferach uczestniczek projektu Pozytywny wynik testowania i wdrożenie w całej Polsce Zaprzestanie przemocy Powrót na rynek pracy Wzmocnienie psychiczne, zwiększenie poczucia wartości, samodzielności Zbudowanie poczucia bezpieczeństwa Odwzorowanie projektu dla osób młodszych, dotkniętych problemem przemocy

29 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kompleksowa i wielopłaszczyznowa pomoc kobietom zarówno pod względem psychologicznym, prawnym, jak i zawodowym - Koordynator Wsparcia - Objęcie pomocą całej rodziny na podstawie Niebieskiej Karty - Trudność w rekrutacji grupy docelowej, ze względu na wiek kobiet jak i na długi czas bycia ofiarą przemocy. - Zbyt duża ilość zajęć w ramach projektu „natłok godzin” - Zbyt duża liczba osób, które spotykają się z uczestniczkami.

30 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar związany z programem terapeutycznym „Nowa-Ja” oraz programem szkoleniowym „Szkolenie-Rozwój-Praca”

31 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet oceny programu szkoleniowego „Szkolenie-Rozwój-Praca Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z uczestniczkami projektu Wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z KW Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z potencjalnymi użytkownikami projektu

32 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet oceny programu szkoleniowego „Szkolenie-Rozwój-Praca Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z uczestniczkami projektu Wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z KW Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z potencjalnymi użytkownikami projektu

33 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Każda z 13 kobiet otrzymała do oceny poszczególne moduły programu szkoleniowego, czyli 4 ankiety do wypełnienia: Szkolenie komputerowe Warsztat poruszania się po rynku pracy Dresscode podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w miejscu pracy Warsztat kompetencji osobistych i społecznych

34 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niższą ocenę uzyskało „Szkolenie komputerowe”, a następnie „Warsztat kompetencji osobistych i społecznych”. Jednocześnie te dwa kursy uzyskały najwyższe oceny pod względem użyteczności przekazanej wiedzy. Ocena zakresu materiału – zestawienie zbiorcze i w dekompozycji na poszczególne programy Średnia ocen programu szkolenia – zestawienie zbiorcze

35 . Ocena czasu trwania szkolenia – zestawienie zbiorcze i w dekompozycji na poszczególne programy Ocena organizacji szkolenia – zestawienie zbiorcze „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 . Ocena prowadzących szkolenia „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólna ocena szkolenia Warsztaty komputerowe

37 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet oceny programu szkoleniowego „Szkolenie-Rozwój-Praca Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z uczestniczkami projektu Wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z KW Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z potencjalnymi użytkownikami projektu

38 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Większość kobiet odpowiedziało, że nie zgłosiło się do projektu samodzielnie. Zostały zachęcone przez osoby z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Praw Kobiet, Centrum Integracji Społecznej, czy przez innych pracowników socjalnych. Wśród oczekiwań deklarowanych przez kobiety pojawiło się: Przerwanie sytuacji przemocowej Podjęcie pracy Przezwyciężenie choroby (depresja, lęki) Chęć zmiany swojej sytuacji życiowej Byłam w trakcie ciężkiej depresji i to się objawiało tym, że zrobiłam sobie areszt domowy, bałam się wychodzić z domu, bałam się ludzi (…) Chodziłam na psychoterapię i panie stwierdziły, że trzeba mnie zmusić do tego projektu. Byłam bardzo oporna, ale panie były nieugięte i wyciągnęły mnie z domu, niemalże na siłę i za to będę im do końca życia wdzięczna. Stanęłam na nogi, ożyłam, to jest po prostu nie ta sama osoba. Nadal mam lęki, ale to jeszcze czasu trzeba.

39 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wśród kobiet były również takie, które zdecydowanie podkreślały, że największe efekty przyniósł program terapeutyczny „Nowa-Ja”. Kobiety wspominały o szkoleniu dotyczącym asertywności oraz o nauce zachowań wobec sprawcy przemocy. Badane podkreślały wielokrotnie, że zajęcia te dały im siłę i motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej. Wiele pań, które miały za sobą karierę zawodową, lub prowadziły własne przedsiębiorstwo wskazywało, że zajęcia z pisania CV czy dresscodu nie były im przydatne. Ocena programu „Szkolenie-Rozwój-Praca” była powiązana z doświadczeniem zawodowym kobiet. W sytuacji, kiedy kobieta pozostawała bez pracy przez długi okres czasu, a jej doświadczenie zawodowe w przeszłości nie było bogate, program został oceniony jako pozytywny i pożyteczny. Niektóre kobiety oprócz doświadczenia zawodowego prowadziły w przeszłości działalność gospodarczą, więc stawały nie tylko po stronie aplikujących o pracę, ale również same rekrutowały pracowników na stanowiska w swoich firmach. W tym przypadku zajęcia programu wydały się zbędne, a czas na nie poświęcony mógłby być dostosowany do potrzeb uczestniczek.

40 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ograniczenie ilości osób lub częstotliwości opowiadania o swojej sytuacji życiowej. Spotkanie zbiorcze z psychologami i psychoterapeutami Prowadzenie jednej grupy do końca projektu. Odczytywane jako minus projektu było dołączanie nowych uczestniczek w trakcie trwania projektu. Dopracowanie narzędzi, aby były dostosowane do wszystkich rodzajów przemocy. Niektóre respondentki nie trafiły do projektu w wyniku przemocy, jakiej doznają od swoich mężów, ale synów. Dopracowanie szczegółów projektu. Jedna z pań wspomniała o braku odbioru ubrań przez osobę za to odpowiedzialną, przez co wszystkie wybory dokonane z pomocą stylistyki przepadły. Dopowiedzenie wszelkich kwestii formalnych. Podczas obłożenia zajęć na samym początku nie sposób było pogodzić udziału w projekcie ze swoimi obowiązkami czy sytuacjami losowymi, jak wizytą u lekarza, a w umowie nie było zapisu o 80% frekwencji Podzielenie umiejętności kobiet na różne stopnie zaawansowania np. w przypadku warsztatów komputerowych – w jednej grupie znalazły się osoby biegłe w obsłudze komputera i takie, które nie potrafiły go włączyć. Co należałoby poprawić/ulepszyć aby program w jeszcze większym stopniu pomagał kobietom?

41 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Większość kobiet, które wzięły udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych były zdecydowanie zadowolone z uczestnictwa w projekcie – co potwierdzają również wyniki badań ilościowych. Kobiety wspominały o niedociągnięciach projektu z dużą dozą zrozumienia. Patrzyły na swoją grupę, jako testową, pierwszą. Wszystkie kobiety, które wzięły udział w wywiadach były uśmiechnięte i zadowolone, z żalem wypowiadały się o kończących się zajęciach, a decyzja o cyklicznych spotkaniach z innymi uczestniczkami projektu potwierdza, że utworzona grupa wsparcia jest bardzo trwała.

42 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet oceny programu szkoleniowego „Szkolenie-Rozwój-Praca Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z uczestniczkami projektu Wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z KW Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z potencjalnymi użytkownikami projektu

43 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mankamenty projektu 1. Przeciążenie zajęć 2. Brak identyfikacji potrzeb kobiet w kontekście zajęć 3. Dublowanie zajęć terapeutycznych 4. Kwestionariusz gotowości do zmian 5. Wielość zajęć, w których kobiety musiały opowiadać o swojej sytuacji życiowej

44 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mocne i słabe strony Modelu Wsparcia - Utworzona grupa wsparcia - Wymiana informacji pomiędzy koordynatorami wsparcia (spotkania, wymiana doświadczeń, wiedzy, wspólne spotkania) - Możliwość uczestnictwa w szkoleniach - Obecność stylisty w projekcie - Współpraca z partnerami projektu - Przepływ informacji i komunikacji - Formularz gotowości do wyjścia z sytuacji przemocy i inne narzędzia wykorzystywane w projekcie - Niekorzystne umieszczenie zajęć w czasie - Stylista - niedopilnowanie zakupów dla uczestniczek projektu - Rekrutacja uczestniczek - wąska kategoria i mniejsza możliwość wyboru pań - Powtarzalność i nieścisłości w zajęciach

45 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Największe zagrożenia Modelu Wsparcia Praca na zasobach lokalnych Poszukiwanie pracy przez Koordynatora Wsparcia dla uczestniczek projektu Gdyby był taki ciąg dalszy, że koordynator pracuje sam na zasobach lokalnych, to zdążyliśmy się przekonać, że my możemy sobie zrobić mapę zasobów, naprawdę mieć tysiąc miejsc, gdzie panie mogą uzyskać pomoc, ale na przykład pomoc psychologiczna, pani w rejestracji powiedziała, że o psychologu można zapomnieć do wakacji. Ja też nie wiem jakby miało wyglądać szukanie pracy, bo na dzień dzisiejszy panie mają praktyki zapewnione i nie ma takiej potrzeby. W zapisie jest, że mamy się kontaktować z pracodawcami i tutaj może być takie zagrożenie, że my mamy współpracować, a tutaj nie ma, jest dziura w mieście.

46 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiet oceny programu szkoleniowego „Szkolenie-Rozwój-Praca Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z uczestniczkami projektu Wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z KW Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z potencjalnymi użytkownikami projektu

47 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy respondenci stwierdzili, że zmiana u kobiet wystąpiła. Można ją zauważyć zarówno w wyglądzie uczestniczek, jak i w postawie względem sprawcy przemocy. Umożliwienie kobietom praktyk zawodowych jest równie ważnym czynnikiem zmiany, który prowadzi do uniezależnienia finansowego. Badani podkreślali również wagę grupy wsparcia. Ocena modułu „Szkolenie-rozwój-praca” Uwagi do modułu: Początkowe przeciążenie uczestniczek zajęciami; Niedostosowanie zajęć do wiedzy i potrzeb; Sugestia co do rozplanowania zajęć w przyszłości – mniej intensywne ale długotrwałe

48 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ocena modułu wsparcie terapeutyczne „Nowa-Ja”Uwagi do modułu: Sugestia co do zwiększenia motywacji pań do udziału w zajęciach Zbyt duża ilość zajęć, na których kobiety opowiadały o swojej sytuacji życiowej – sugestia co do prowadzenia dokumentacji do wglądu specjalistów w projekcie Dostosowanie ilości zajęć do zdolności percepcyjnych – niektóre kobiety po długotrwałym pobycie w domu Dostosowanie zajęć nie tylko do umiejętności, ale również do potrzeb (przebytych terapii i kursów) MW jako lepsze rozwiązanie od dotychczas stosowanych narzędzi, bo: 1.KW, który wspiera panie na wszystkich etapach 2.W wyniku obserwacji MW już przynosi lepsze efekty od innych kursów i szkoleń – kompleksowe przygotowanie do samodzielności 3.Działanie nakierowane na aktywizację zawodową Wszystkie dotychczasowe działania, o których ja wiem, są ukierunkowane tylko na wyjście z przemocy. Natomiast żadne z tych działań (przynajmniej ja takiego nie znam) nie jest ukierunkowane na znalezienie pracy przez te panie.

49 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mocne i słabe strony MW - wielopłaszczyznowe wsparcie (pomoc koordynatora, prawnika, psychologa, stylisty etc) - zaangażowanie osób biorących udział w projekcie - rola Koordynatora Wsparcia - pomoc w znalezieniu pracy - rola pracodawcy umożliwiającego staż - chęć zmiany - współpraca różnych instytucji w projekcie - brak wiedzy dotyczącej źródeł finansowania projektu po etapie testowania - słaba komunikacja - wymóg posiadania Niebieskiej Karty - obawa braku dystansu pomiędzy koordynatorem, a kobietami - wyręczanie - kryteria wiekowe - skumulowanie zajęć, a w konsekwencji przeciążenie zajęciami - sytuacja domowa, brak gotowości kobiety na zmiany - brak dostosowania programu szkoleniowo-rozwojowego do indywidualnych potrzeb uczestniczek

50 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar związany z udziałem uczestniczek projektu w praktykach zawodowych

51 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiety ewaluacyjnej dot. opinii na temat udziału w praktykach zawodowych Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla pracodawców po realizacji praktyk zawodowych

52 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiety ewaluacyjnej dot. opinii na temat udziału w praktykach zawodowych Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla pracodawców po realizacji praktyk zawodowych

53 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadowolenie z uczestnictwa w praktykach zawodowych Wpływ praktyk zawodowych na zwiększenie pewności siebie Wyjście z domu, ciekawe zadania, praca przy komputerze Rozbieżność praktyk z oczekiwaniami Pewność uczestniczek wzrosła dzięki zakresowi obowiązków w trakcie praktyk, a także dzięki wsparciu innych osób.

54 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpływ praktyk zawodowych na zwiększenie i ugruntowanie umiejętności zawodowych Chęć podjęcia pracy zawodowej po odbyciu praktyk Opieka nad członkiem rodziny Przydatność umiejętności poznanych w trakcie praktyk w życiu zawodowym uczestniczek projektu Praca odpowiednia do wykształcenia i umiejętności, ale nie nauczyły się niczego więcej

55 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Chęć kontynuowania pracy na podobnym stanowisku Motywacja do udziału w praktykach zawodowych przez zapewnienie przez organizatora praktyk posiłku oraz biletu na przejazdy komunikacją miejską Brak odpowiednich kwalifikacji oraz zbyt duży wysiłek na danym stanowisku – praca niedostosowana do stanu zdrowia.

56 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki ankiety ewaluacyjnej dot. opinii na temat udziału w praktykach zawodowych Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla pracodawców po realizacji praktyk zawodowych

57 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ocena uczestniczek projektu, które wzięły udział w praktykach

58 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadowolenie z praktykantki, chęć podtrzymania dalszej współpracy oraz deklaracja polecenia praktykantki innym pracodawcom Ocena gotowości do wejścia praktykantki na rynek pracy po programie szkoleniowo- terapeutycznym oraz praktykach zawodowych

59 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar spotkań uczestników fazy testowania z Zespołem Badawczo-Monitorującym

60 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki wywiadu dot. opinii na temat testowanego MW z uczestniczkami projektu Wyniki wywiadu dot. opinii na temat testowanego MW z potencjalnymi użytkownikami projektu

61 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki wywiadu dot. opinii na temat testowanego MW z uczestniczkami projektu Wyniki wywiadu dot. opinii na temat testowanego MW z potencjalnymi użytkownikami projektu

62 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Znajomość osób, które mogłyby skorzystać z Modelu Wsparcia Pozytywna zmiana w funkcjonowaniu uczestniczek projektu w wyniku udziału w Modelu Wsparcia Średnia ocen zapewnienia możliwości udziału uczestniczkom projektu w następujących zajęciach:

63 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 92,3% ocenia pozytywnie współpracę z KW 7,7% nie wie jak ocenić współpracę Ocena współpracy Koordynatora Wsparcia z uczestniczkami projektu

64 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualne wsparcie, dostosowane do potrzeb uczestniczek Dłuższa opieka po zakończeniu projektuDostosowanie stażu do stanu zdrowia uczestniczek Mniejsza liczba osób w projekcie, którym trzeba opowiedzieć o swojej sytuacji życiowej Zwiększenie liczby zajęć komputerowych, indywidualnych spotkań z psychologiem, spotkania z prawnikiem Elementy Modelu Wsparcia, które powinny być zmienione lub udoskonalone

65 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Inne grupy, którym mógłby być dedykowany MW: Do młodszych kobiet – w wieku 25 lat Do każdej grupy, gdzie występuje uzależnienie Do kobiet, które nie pracowały zawodowo Do kobiet z niską samooceną, niespełnionych poza życiem rodzinnym Do kobiet bezrobotnych/z problemami finansowymi Do sprawców przemocy

66 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki wywiadu dot. opinii na temat testowanego MW z uczestniczkami projektu Wyniki wywiadu dot. opinii na temat testowanego MW z potencjalnymi użytkownikami projektu

67 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potencjalni zainteresowani uczestnictwem w Modelu Wsparcia Pozytywna zmiana w funkcjonowaniu uczestniczek projektu w wyniku udziału w Modelu Wsparcia Średnia ocen zapewnienia możliwości udziału uczestniczkom projektu w następujących zajęciach: Model wsparcia działa bez zarzutu. Jest bardzo szeroki zakres wsparcia dla tych kobiet i dzięki niemu nabierają cywilnej odwagi, żeby walczyć o lepsze życie i wierzą, że zmiany są możliwe

68 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ocena współpracy Koordynatora Wsparcia z uczestniczkami projektu My nie zawsze mamy tyle czasu, żeby tak dokładnie z tą osobą pracować. Ta kobieta też nie czuła się osamotniona ze swoim problemem dzięki Koordynatorowi Wsparcia, który mógł jej poświęcić zdecydowanie więcej czasu niż my. Poziom zaangażowania klientki wzrasta. Jest bardziej chętna do działania, jest bardziej świadoma. Dużo łatwiej pracuje się z kimś takim. Nie było wycofania klientek, chciały działać. 100% badanych uznało pomysł utworzenia stanowiska Koordynatora Wsparcia za pozytywny Moja ofiara przemocy uwierzyła w siebie, wróciła na rynek pracy

69 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Elementy Modelu Wsparcia, które powinny być zmienione lub udoskonalone Obniżenie kryterium wiekowego i dochodowegoDłuższa opieka po zakończeniu projektu Dłuższy okres pracy lub gwarancja pracy po zakończeniu stażu Przedłużenie czasu trwania projektu

70 „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Inne grupy, którym mógłby być dedykowany MW: Dla osób niepełnosprawnych – z lekkim upośledzeniem umysłowym; Dla osób długotrwale bezrobotnych; Dla osób wychodzących z zakładu karnego/więzienia; Dla osób uzależnionych np. od alkoholu; Dla młodych matek; Dla młodych osób, które nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

71 . „Człowiek - najlepsza inwestycja” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wyniki badań ewaluacyjnych Model Wsparcia, jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google