Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PSZCZYŃSKA” Miedźna 25 marca 2014 r. Fot. J. Cisło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PSZCZYŃSKA” Miedźna 25 marca 2014 r. Fot. J. Cisło."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PSZCZYŃSKA” Miedźna 25 marca 2014 r. Fot. J. Cisło

2 Powstanie Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenie powstało w 2008r., swoim działaniem obejmuje teren całego powiatu pszczyńskiego, zrzesza kilkadziesiąt osób i podmiotów z tego terenu, reprezentujących 3 sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. Członkami LGD są także wszystkie jednostki lokalnej administracji samorządowej.

3 Obszar działania LGD – cały powiat pszczyński – za wyjątkiem miasta Pszczyna Logo Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”

4 Struktura LGD Stowarzyszenie działa w oparciu o funkcjonowanie 3 głównych organów Głównym zadaniem WZCZ jest uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w szczególności Lokalnej Strategii Rozwoju. Na dzień dzisiejszy Walne Zebranie Członków stanowią 94 osoby. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. Składa się z siedmiu osób. Głównym jej zadaniem jest wybieranie wniosków do dofinansowania, zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzi 13 członków - przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. Walne Zebranie Członków Zarząd Rada

5 Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania Stowarzyszenia finansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez realizację PROW 2007-2013 w ramach osi 4 LEADER. Obecnie kształtują się ostateczne zapisy PROW 2014-2020, w oparciu o które LGD działać będzie w kolejnych latach.

6 Cele działania Stowarzyszenia Głównym celem działania LGD jest wsparcie mieszkańców i podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich powiatu w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację własnych projektów. Do tej pory wsparcie dla beneficjentów opierało się o cztery działania: * odnowa i rozwój wsi, * tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, * różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, * małe projekty. Nowa perspektywa finansowa nie przewiduje podziału na osie programowe oraz na działania ale wyodrębnia tzw. obszary wsparcia.

7 Przeprowadzane nabory wniosków Do końca 2013r. LGD przeprowadziła 17 naborów wniosków: * odnowa i rozwój wsi - 3 nabory, * tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 4 nabory, * różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 5 naborów, *małe projekty - 5 naborów Łącznie złożonych zostało 191 wniosków, podpisano 92 umowy przyznania pomocy, 62 wnioski zostały rozliczone na kwotę prawie 3,5 mln zł. Obecnie przygotowywane są dokumenty do uruchomienia ostatniego naboru w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

8 Przykładowe inicjatywy realizowane przez Lokalną Grupę Działania Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży "Junior gotuje senior degustuje" - 2011r. Zajęcia prowadzone były w 3 miejscowościach przez członkinie KGW, łącznie w projekcie udział wzięło 101 osób. Konkurs fotograficzny wraz z wydaniem kalendarza "Jak sie nom bajtlom roczek łobraco" - 2011r. Wyjazdy studyjne do Pawełek, Pszczewa, Milicza, Pienin - 2010, 2012, 2013r. Projekt sportowy "Popularyzacja żeglarstwa wśród dzieci - zajęcia i zawody żeglarskie" - 2012r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z instruktorami żeglarstwa oraz regaty żeglarskie podsumowujące projekt. Łącznie w projekcie wzięło udział 370 dzieci.

9 Galeria wydarzeń Warsztaty kulinarne dla dzieci Projekt żeglarski dla dzieci Kalendarz na 2012 rok Wyjazd studyjny do Pienin 2013r.

10 Przykładowe inicjatywy realizowane przez Lokalną Grupę Działania c.d. "Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych" - 2012r. - przeprowadzenie zawodów sportowych z gier i zabaw w jakie niegdyś grywano. W projekcie wzięło udział 200 dzieci i młodzieży. Spotkanie "U nos na binie" - 2012r. - promocja lokalnej kultury, gwary. Zajęcia z rysunku dla dzieci oraz konkurs "Mały Europejczyk" - 2013r. - wykonanie przez dzieci prac plastycznych dot. planów i marzeń dzieci, związanych ze zmianami jakie zachodzą w ich otoczeniu za sprawą funduszy europejskich. Łącznie w zajęciach, odbywających się na terenie całego powiatu, wzięło udział ponad 300 dzieci.

11 Galeria wydarzeń c.d. Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych Zajęcia plastyczne i konkurs „Mały Europejczyk” Wydarzenie „U nos na binie”

12 Przykładowe inicjatywy realizowane przez Lokalną Grupę Działania c.d Debata Oksfordzka "Fundusze unijne, a wieś pszczyńska. Idealistyczna wizja czy pragmatyczny wymiar rozwoju" - 2013r. - wydarzenie skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej w celu zainteresowania ich kwestią rozwoju lokalnego zachodzącego za sprawą środków unijnych, w tym PROW 2007-2013. Inicjatywa "Przedsiębiorcza Ziemia Pszczyńska" - 2013r. - dedykowana młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W ramach projektu odbył się wyjazd studyjny do przedsiębiorców i rolników, którzy pozyskali środki za pośrednictwem LGD. Odbyły się również wykłady otwarte dla młodzieży poświęcone tematyce przedsiębiorczości i planowaniu kariery. "Z tradycją i smakiem... Kucharzymy, Gotujemy, Warzymy" - 2013r. - projekt dedykowany członkiniom KGW, na terenie powiatu odbyło się 21 spotkań warsztatowych oraz 1 spotkanie podsumowujące projekt - z udziałem śląskiego kucharza - Remigiusza Rączki.

13 Galeria wydarzeń c.d. Debata Oksfordzka

14 Galeria wydarzeń c.d. „Przedsiębiorcza Ziemia Pszczyńska”

15 Galeria wydarzeń c.d. Projekt „Z tradycją i smakiem… Kucharzymy, Gotujemy, Warzymy”

16 Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Perły Ziemi Pszczyńskiej - 2010r. - publikacja prezentująca sylwetki ciekawych postaci z terenu działania LGD. Kreator Magia Pasji - 2012r. - prezentacja rękodzielników oraz twórców ludowych z terenu trzech LGD (partnerów projektu współpracy - KREATOR). Mapa powiatu pszczyńskiego - turystycznie przez cały rok - 2012r. Wieś pszczyńska - turystyczna przystań... znana czy nieznana? - 2012r. - prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych obszaru działania LGD. Przepiśnik „Z tradycją i smakiem” - 2013r. - publikacja zawiera przepisy związane z regionem powiatu pszczyńskiego. Biuletyn informacyjny - wydawny dwa razy w roku, zawiera bieżące informacje nt. działalności LGD. Już wkrótce Bajki Ziemi Pszczyńskiej!

17 Wydawnictwa LGD

18 Zapraszamy do współpracy! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna tel.: 32/210 02 12 e.mail: biuro@lgdziemiapszczynska.pl www.lgdziemiapszczynska.pl

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PSZCZYŃSKA” Miedźna 25 marca 2014 r. Fot. J. Cisło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google