Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsument – świadomy uczestnik rynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsument – świadomy uczestnik rynku"— Zapis prezentacji:

1 Konsument – świadomy uczestnik rynku
Konsument – świadomy uczestnik rynku 15 marca Światowy Dzień Konsumenta Konferencja prasowa, 14 marca 2014 r.

2 „Konsumenci, to my wszyscy”
„Konsumenci, to my wszyscy” John. F. Kennedy, 1962 r.

3 SPRZEDAWCA ≠ GWARANT niezgodność towaru z umową – odpowiedzialny sprzedawca z mocy prawa, przez 2 lata od wydania towaru, w zakresie określonym w przepisach gwarancja – dobrowolna wola gwaranta, który sam określa swoje obowiązki, czas jej trwania; nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową

4 SYTUACJE SPORNE spór co do istnienia niezgodności towaru z umową lub z oświadczeniem gwarancyjnym spór co do sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem konsumenta

5 UPRAWNIENIA KONSUMENTA
UPRAWNIENIA KONSUMENTA Realizacja uprawnień ma charakter sekwencyjny: żądanie od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru prawo do odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli niezgodność towaru jest nieistotna!

6 Sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu towaru zgodnego z umową!!!
REKLAMACJE PAMIĘTAJ! zgłoś reklamację do sprzedawcy w ciągu 2 m-cy od wykrycia wady wskaż niezgodność („wadę”) oraz wybierz roszczenie (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki) forma pisemna reklamacji wskazana jest dla celów dowodowych brak paragonu nie zamyka drogi do reklamacji Sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu towaru zgodnego z umową!!!

7 ZADANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ
ZADANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ POZAKONTROLNA DZIAŁALNOŚĆ IH: podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich prowadzenie poradnictwa konsumenckiego

8 INSPEKCJA HANDLOWA NIE MA UPRAWNIEŃ WŁADCZYCH W TOKU MEDIACJI!!!
MEDIACJE działania mające na celu polubowne zakończenie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przeprowadzane w formie pisemnej lub osobistej wszczynane na skutek złożenia (pisemnie lub ustnie) przez konsumenta wniosku o mediację bądź z urzędu INSPEKCJA HANDLOWA NIE MA UPRAWNIEŃ WŁADCZYCH W TOKU MEDIACJI!!!

9 RZECZOZNAWCY powołani do wydawania (odpłatnie) opinii o jakości produktów lub usług nie są pracownikami Inspektoratu wpisani na listę prowadzoną przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

10 POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI
POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami obie strony muszą wyrazić zgodę na sąd polubowny wniesienie sprawy do sądu wiąże się ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy

11 POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI
POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI ZALETY: szybkość i bezpłatność postępowania prostota postępowania – strony nie potrzebują działać przez pełnomocników skuteczność postępowania – moc wyroków i ugód sądu powszechnego

12 JAK UNIKNĄĆ SPORU? Rozważnie dokonujmy zakupu
JAK UNIKNĄĆ SPORU? Rozważnie dokonujmy zakupu Poznajmy nasze prawa i obowiązki Dbajmy we właściwy sposób o kupione przez nas produkty

13 DYŻURY 14 marca (PIĄTEK) dyżur w siedzibie w Warszawie oraz w delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach do godz. 18:00 15 marca (SOBOTA): dyżur w siedzibie w Warszawie oraz w delegaturach w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach w godz. 10:00-16:00 punkt informacyjny w centrum handlowym: w Warszawie – WOLA PARK – w godz. 12:00-20:00 w Ostrołęce – ALIUS – w godz. 11:00-15:00

14 Dziękujemy za uwagę Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, Warszawa tel faks


Pobierz ppt "Konsument – świadomy uczestnik rynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google