Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lipiec 2014 Oferta BGK w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO 2014-2020 Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu BGK Oferta BGK w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lipiec 2014 Oferta BGK w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO 2014-2020 Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu BGK Oferta BGK w zakresie."— Zapis prezentacji:

1 Lipiec 2014 Oferta BGK w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO 2014-2020 Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu BGK Oferta BGK w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO 2014-2020 Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu BGK P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u

2 ….. to unikalne doświadczenie 2 2 P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u JEREMIE 6 województw 1,8 mld zł środków JEREMIE 3,5 mld zł pożyczek/kredytów 20 tys. przedsiębiorców MŚP Gwarancje de minimis 16 województw 11 mld zł gwarancji 20 mld zł kredytów 60 tys. przedsiębiorców MŚP JEREMIE

3 ….. to skuteczność 3 3 P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u Wdrażanie instrumentów finansowych w formule Funduszu Funduszy na bazie doświadczeń JEREMIE  deponowanie środków na rachunkach Samorządów  przenoszenie środków pomiędzy instrumentami stosownie do popytu  wykorzystanie potencjału funduszy poręczeniowych i innych pośredników finansowych Przejęcie szkodowości działalności poręczeniowo-gwarancyjnej Gwarancją realizacji celów RPO

4 ….. to optymalizacja 4 4 P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u

5 ….. to efektywność 5 5 1. Stan obecny – bez cap i gwarancji ostatniej straty. Limit gwarancyjny Limit gwarancyjny 100 mln 60 % średnie poręczenie FP mnożnik kapitałowy X 1,42 ~ ~ ~ ~ 237 mln zł MAX wartość kredytów MAX wartość kredytów 2. Według nowych zasad – z cap i bez gwarancji ostatniej straty. Limit gwarancyjny Limit gwarancyjny 100 mln 80 % X 70 % X 0,2 gwarancja FG poręczenie FP cap mnożnik kapitałowy X 1,42 ~ ~ ~ ~ 51 mln zł MAX wartość kredytów MAX wartość kredytów 3. Według nowych zasad – z cap i gwarancją ostatniej straty. Limit gwarancyjny Limit gwarancyjny 100 mln 80 % X 70 % X 5 gwarancja FG poręczenie FP mnożnik kapitałowy ~ ~ ~ ~ 893 mln zł MAX wartość kredytów MAX wartość kredytów

6 ….. to bezpieczeństwo 6 6 P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u Nadzór Marszałka nad realizacją RPO:  jedna umowa precyzująca zadania i odpowiedzialność  Rada Inwestycyjna  system sprawozdawczy  jednolite standardy działania Gwarancja Skarbu Państwa tzw. gwarancja ostatniej straty

7 P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u ….. propozycja dla instrumentów dłużnych 7 7 Pożyczka Standardowa Parametry Produktu okres budowy portfela: 24 miesiące wkład własny Pośrednika: 20-50% Parametry wsparcia MŚP wartość pożyczki: do 1 mln PLN okres finansowania: do 60 miesięcy pożyczka na zasadach de minimis: od 1,0% rocznie pożyczka na zasadach rynkowych: od 4,2% rocznie Cel: Finansowanie działalności gospodarczej Zabezpieczenie: Weksel własny in blanco oraz inne zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa Pożyczka na innowacje Parametry Produktu okres budowy portfela: 24 miesiące wkład własny Pośrednika: 20-50% Parametry wsparcia MŚP wartość pożyczki: od 1 mln PLN do 2,5 mln PLN okres finansowania: do 120 miesięcy pożyczka na zasadach de minimis: od 2,5% rocznie Cel: Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym Zabezpieczenie: Weksel własny in blanco oraz inne zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa Pożyczka dla start-up’ ów Parametry Produktu okres budowy portfela: 24 miesiące wkład własny Pośrednika: 20-50% Parametry wsparcia MŚP wartość pożyczki: do 300 tys. PLN okres finansowania: do 60 miesięcy pożyczka na zasadach de minimis: od 2,0% rocznie Cel: Finansowanie działalności gospodarczej Zabezpieczenie: Zabezpieczenia o charakterze osobistym

8 P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u ….. nowatorska koncepcja dla poręczeń 8 8 Fundusze Poręczeniowe – bezpośrednim sprzedawcą poręczeń w Regionie - działają w ramach konsorcjum - do 70% wartości kredytu/leasingu - w trybie portfelowym i indywidualnym - w ramach pomocy de minimis BGK – regwarantuje w ramach pomocy de minimis 80% wartości poręczenia Skarb Państwa – przejmuje ryzyko poręczeń powyżej cap Wyeliminowana konkurencja BGK i Funduszy Poręczeniowych Komplementarność oferty Obniżenie ryzyka poprzez zaangażowanie Skarbu Państwa Uwolnienie kapitałów Funduszy Poręczeniowych na działalność komercyjną ( wadia, faktoring, kredyty)

9 Gwarancja ostatniej straty t o stabilizacja i płynność nowego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Gwarancja ostatniej straty t o stabilizacja i płynność nowego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u ….. a gwarancja Skarbu Państwa 9 9 Główne korzyści Przedsiębiorcy - zwiększony dostęp do kredytu Samorząd - bezpieczna i efektywna realizacja RPO Fundusze poręczeniowe - rozproszenie ryzyka, zwiększenie mnożnika i przychodów Banki - jednolity w skali kraju i najlepszy instrument zabezpieczania ryzyka kredytowego

10 ….. i co dalej? 10 P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u BGK - podmiot wdrażający Fundusz Funduszy Indywidualne negocjacje IZ + BGK


Pobierz ppt "Lipiec 2014 Oferta BGK w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO 2014-2020 Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu BGK Oferta BGK w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google