Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego
Wybrane rezultaty działalności Łódź, 24 – 26 czerwca 2014 r.

2 Projekt „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”
Okres realizacji projektu – r. Realizator projektu jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i działające w jego strukturach Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego. Główne elementy projektu: Budowa sieci współpracy z samorządami, administracją, sektorem gospodarczym i naukowo-badawczym Badania, analizy, raporty, prognozy Portal internetowy – baza danych dla województwa

3 Porozumienia o współpracy
Sieć współpracy: Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego powołane Uchwałą ZWŁ Nr 1785/13 z dnia 30 grudnia członków Grupa robocza ds. monitorowania polityk publicznych, powołana Uchwałą ZWŁ Nr 435/14 z dnia 8 kwietnia departamentów Porozumienia o współpracy Urząd Statystyczny w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Wojewódzki Urząd Pracy

4 Raporty: Raport Roczny z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Raport ocena wykorzystywania funduszy UE w regionie łódzkim

5 Badania ROT WŁ: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Monitorowanie SRWŁ 2020 Potencjały przemysłów kreatywnych w ŁOM Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim

6 Współpraca ponadregionalna:
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 Innowacyjne Mazowsze Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy ROTWŁ, MOT Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych Klaster Multimedialny Środkowoeuropejski Klaster Tekstylno-Odzieżowy Klaster Farmaceutyczno-Medyczny Balneologia Pasma kulturowo-turystyczne Transeuropejskie Korytarze Transportowe Klaster Ekoenergia

7 Współpraca ponadregionalna:
Wspólne stanowisko z posiedzenia Zarządów Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego z dnia 18 marca 2013 roku w Sielpi dotyczące rozwoju współpracy gospodarczej: „Wspieranie tworzenia sieciowych struktur gospodarczych obejmujących przede wszystkim innowacyjne działy gospodarki m.in. nowoczesny przemysł materiałów budowlanych, przemysły kreatywne, oraz przemysły wykorzystujące bio- i nano- technologie.” Badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”

8 Badanie „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych
w regionie łódzkim” Badanie obejmujące 177 gmin województwa Zastosowane techniki - ankieta internetowa

9 Zestawienie najważniejszych informacji
Rys. 1. Zestawienie najważniejszych informacji Zestawienie najważniejszych informacji 177 liczba gmin w województwie łódzkim 145 liczba gmin w województwie łódzkim, które wskazały , że mają tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność gospodarczą 117 liczba gmin, które uznały, że mają przynajmniej 1 teren inwestycyjny o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gminy 333 liczba terenów inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy 1124 liczba terenów inwestycyjnych w gminach województwa łódzkiego

10 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach

11 Formy własności strategicznych terenów inwestycyjnych [%]
Struktura strategicznych terenów inwestycyjnych ze względu na stopień uzbrojenia [%]

12 Koncepcja bazy danych ROT WŁ:
Dane ze źródeł pierwotnych (np. ankietowych) Dane ze źródeł wtórnych (np. z innych publikacji) Dane z instytucji współpracujących Opracowanie danych (np. standaryzacja, agregacja, ujednolicenie) BAZA DANYCH MySQL Publikacja w portalu internetowym

13 W maju 2014 roku pod adresem:
uruchomiony został portal internetowy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Aktualności, które zawierają najważniejsze informacje dotyczące projektu ułożone w kolejności chronologicznej. Repozytorium, czyli biblioteka opracowań ROT zawiera: Opracowania ROT Dokumenty strategiczne Inne dokumenty - Bazę danych. Zakładka Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zawiera pakiet danych dotyczących Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, zespołu badawczego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz dane teleadresowe. W zakładce Regionalnego Forum Terytorialnego znajdą się aktualności z działalności Forum, wyniki prac RFT oraz zakładka przeznaczona dla członków Regionalnego Forum Terytorialnego. Zakładka „Informacje” zawiera dane dotyczące realizowanego projektu, jego partnerów oraz biuletyn informacji publicznej projektu. Jego najważniejsze elementy to:

14 Poszczególne elementy portalu będą sukcesywanie uruchamiane
Poszczególne elementy portalu będą sukcesywanie uruchamiane. Obecnie uzupełniane są aktualności oraz repozytorium ROT w zakresie opracowań własnych.

15 Docelowo elementem repozytorium ma być moduł statystyczny umożliwiający zestawienie, wizualizację i pobranie danych gromadzonych przez ROT.

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google