Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Wybrane rezultaty działalności Łódź, 24 – 26 czerwca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Wybrane rezultaty działalności Łódź, 24 – 26 czerwca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Wybrane rezultaty działalności Łódź, 24 – 26 czerwca 2014 r.

2 Projekt „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” Okres realizacji projektu 04.2013 – 06.2015 r. Realizator projektu jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i działające w jego strukturach Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego. Główne elementy projektu:  Budowa sieci współpracy z samorządami, administracją, sektorem gospodarczym i naukowo-badawczym  Badania, analizy, raporty, prognozy  Portal internetowy – baza danych dla województwa

3 Sieć współpracy: 1.Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego powołane Uchwałą ZWŁ Nr 1785/13 z dnia 30 grudnia 2013 45 członków 2.Grupa robocza ds. monitorowania polityk publicznych, powołana Uchwałą ZWŁ Nr 435/14 z dnia 8 kwietnia 2014 12 departamentów 3.Porozumienia o współpracy Urząd Statystyczny w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Wojewódzki Urząd Pracy

4 Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Raporty: Raport Roczny z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Raport ocena wykorzystywania funduszy UE w regionie łódzkim

5 Badania ROT WŁ: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim Potencjały przemysłów kreatywnych w ŁOM Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Monitorowanie SRWŁ 2020

6 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 Innowacyjne Mazowsze Współpraca ponadregionalna: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy ROTWŁ, MOT Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych Klaster Multimedialny Środkowoeuropejski Klaster Tekstylno-Odzieżowy Klaster Farmaceutyczno-Medyczny Balneologia Pasma kulturowo-turystyczne Transeuropejskie Korytarze Transportowe Klaster Ekoenergia

7 Współpraca ponadregionalna: Wspólne stanowisko z posiedzenia Zarządów Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego z dnia 18 marca 2013 roku w Sielpi dotyczące rozwoju współpracy gospodarczej: „Wspieranie tworzenia sieciowych struktur gospodarczych obejmujących przede wszystkim innowacyjne działy gospodarki m.in. nowoczesny przemysł materiałów budowlanych, przemysły kreatywne, oraz przemysły wykorzystujące bio- i nano- technologie.” Badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”

8 Badanie „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim” Badanie obejmujące 177 gmin województwa Zastosowane techniki - ankieta internetowa

9 Rys. 1. Zestawienie najważniejszych informacji 177 liczba gmin w województwie łódzkim 145 liczba gmin w województwie łódzkim, które wskazały, że mają tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność gospodarczą 117 liczba gmin, które uznały, że mają przynajmniej 1 teren inwestycyjny o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gminy 333 liczba terenów inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy 1124 liczba terenów inwestycyjnych w gminach województwa łódzkiego Zestawienie najważniejszych informacji

10 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach

11 Formy własności strategicznych terenów inwestycyjnych [%] Struktura strategicznych terenów inwestycyjnych ze względu na stopień uzbrojenia [%]

12 Koncepcja bazy danych ROT WŁ: BAZA DANYCH MySQL Dane ze źródeł pierwotnych (np. ankietowych) Dane ze źródeł wtórnych (np. z innych publikacji) Dane z instytucji współpracujących (np. standaryzacja, agregacja, ujednolicenie) Publikacja w portalu internetowym www.rot-lodzkie.pl

13 W maju 2014 roku pod adresem: www.rot-lodzkie.pl uruchomiony został portal internetowy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Jego najważniejsze elementy to: Aktualności, które zawierają najważniejsze informacje dotyczące projektu ułożone w kolejności chronologicznej. Repozytorium, czyli biblioteka opracowań ROT zawiera: - Opracowania ROT - Dokumenty strategiczne - Inne dokumenty - Bazę danych. W zakładce Regionalnego Forum Terytorialnego znajdą się aktualności z działalności Forum, wyniki prac RFT oraz zakładka przeznaczona dla członków Regionalnego Forum Terytorialnego. Zakładka Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zawiera pakiet danych dotyczących Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, zespołu badawczego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz dane teleadresowe. Zakładka „Informacje” zawiera dane dotyczące realizowanego projektu, jego partnerów oraz biuletyn informacji publicznej projektu.

14 Poszczególne elementy portalu będą sukcesywanie uruchamiane. Obecnie uzupełniane są aktualności oraz repozytorium ROT w zakresie opracowań własnych.

15 Docelowo elementem repozytorium ma być moduł statystyczny umożliwiający zestawienie, wizualizację i pobranie danych gromadzonych przez ROT.

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.rot-lodzkie.pl


Pobierz ppt "Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Wybrane rezultaty działalności Łódź, 24 – 26 czerwca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google