Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Policji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Policji"— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Policji
w Lesku ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ na temat poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie leskim oraz opinii lokalnej społeczności o pracy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lesku

2

3 Wskaźniki, zmienna zależna oraz zmienne niezależne.
Postawa społeczeństwa zamieszkałego na terenie powiatu leskiego względem zjawiska przestępczości. Wypowiedzi badanej społeczności zawarte w ankiecie. Zmienne niezależne: Płeć badanych żeńska męska Wiek badanych 17 – 24 lat 25 – 49 lat 50 – 64 lat powyżej 65 lat Miejsce zamieszkania miasto wieś Badaną grupę stanowiło 115 osób pełnoletnich mieszkających na terenie powiatu leskiego.

4 Płeć respondentów mężczyzna kobieta 80 70 60 50 40 71 62% 44 38 %

5 Wiek a płeć respondentów
ponad 65 50-64 25-49 17-24 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 4 6% 3 7% 13 18% 7 16% 42 59% 25 57% 12 17% 9 20%

6 Miejsce zamieszkania respondentów
Płeć Ogółem kobieta mężczyzna miasto 12 17 29 wieś 32 54 86 44 71 115

7 Liczba odwiedzin w KPP Płeć częściej trzy razy dwa razy raz 40 30 20
10 Płeć kobieta mężczyzna 6 14% 12 17% 5 21% 3 7% 13 30% 32 45% 22 50%

8 Powód wizyty w KPP Płeć inne złożenie zeznań w sprawie informacji
zgłoszenie o p-twie, 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 17 24% 8 18% 23 32% 14 15 21% 11 25% 16 23%

9 Widok patroli na osiedlu, w miejscowości
nie tak 60 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 18 25% 8 18% 53 75% 36 82%

10 Efektywność patroli pieszych
nie tak 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 32 45% 24 55% 39

11 Poczucie bezpieczeństwa po zmroku
nie tak 70 60 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 12 17% 23% 59 83% 34 77%

12 Poczucie bezpieczeństwa na osiedlu, w miejscowości
nie tak 70 60 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 8 11% 6 14% 63 89% 38 86%

13 Obawa respondentów przed przestępstwem z podziałem na kategorie
niszczenie mienia przez wandali brawurowo jeżdżący kierowcy napady, rozboje, bójki, pobicia włamania do samochodu 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 16 23% 7 16% 23 32% 15 34% 21% 13 30% 17 24% 9 20%

14 Czas oczekiwania respondentów na przyjęcie zgłoszenia
powyżej 15 minut 11-15 minut 6-10 minut 1-5 minut 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 4 6% 9% 18 25% 9 20% 24 34% 11 25 35% 45%

15 Zrozumienie i inicjatywa policjanta
tak 70 60 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 5 7% 3 66 93% 41

16 Czas na przedstawienie sprawy w KPP
tak 80 60 40 20 Płeć kobieta mężczyzna 3 4% 2 5% 68 96% 42 95%

17 Kompetencje policjanta przyjmującego zgłoszenie
tak 80 70 60 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 4 6% 3 7% 67 94% 41 93%

18 Warunki prywatności w biurze
nie tak 60 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 18 25% 14 32% 53 75% 68%

19 Ocena pracy Policji Płeć sukcesy prezentowane w mediach
szybkie przybycie na wezwanie widoczność patroli łatwy kontakt telefoniczny 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 2 5% 5 7% 25 35% 9 20% 23 32% 18 41% 25% 15 34%

20 Uwagi do pracy Policji wg. wskazań respondentów
długie oczekiwanie na policjantów opieszale prowadzone postępowania nieskuteczność policjantów niekaralność przestępców 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 5 11% 12 17% 16 36% 11 15% 9 13% 39 55% 18 41%

21 Ocena policjantów w służbie
trudno powiedzieć źle dobrze 50 40 30 20 10 Płeć kobieta mężczyzna 19 27% 8 18% 5 7% 47 66% 36 82%

22 Podsumowanie: W ocenie ankietowanych powiat leski jest bezpieczny, wizerunek leskiej Policji kształtuje się na poziomie dobrym, zaś ocena służby policjantów jest wysoka.


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Policji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google