Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie 20 lat samorządu w Żmigrodzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie 20 lat samorządu w Żmigrodzie."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie 20 lat samorządu w Żmigrodzie

2 Gmina Żmigród-położenie Miasto i gmina Żmigród to jedna z najpiękniejszych i najciekawszych krain geograficzno-historycznych Dolnego Śląska. Gmina Żmigród położona jest w pasie Nizin Środkowo-Polskich w Środku Kotliny Żmigrodzkiej województwa dolnośląskiego, przy ujściu rzeki Sąsiecznicy do Baryczy. Sąsiaduje z gminami Rawicz, Milicz, Prusice, Wołów, Wińsko. Ogólny obszar gminy wynosi 292km2, z czego 29% obszaru porastają duże kompleksy leśne bogate w zwierzynę łowną: dziki, jelenie, sarny, lisy przez co stały się atrakcją myśliwych z kraju i zagranicy.

3 Rynek w Żmigordzie

4 Herb Żmigrodu

5 Gimna dzisiaj Dzisiejsza Gmina Żmigród licząca 15,258 mieszkańców doskonale wykorzystuje położenie przy drodze krajowej nr 5, która umożliwia transport krajowy jak i zagraniczny, przez co obok gospodarki rolnej posiada warunki do rozwoju handlowo-usługowego. Położenie administracyjne gminy przyczyniło się do powstania jednego z pięciu w Europie toru doświadczalnego zarządzanego przez Centrum Naukowe Techniki Kolejnictwa w Warszawie oraz Instytutu Badań Dróg i Mostów. Dobre warunki administracyjne sprzyjają rozwojowi samego miasta. W 2001r. Gmina Żmigród podpisała umowę o partnerstwie z niemieckim miastem Bargteheide.

6

7 Samorząd Ustawa samorządowa z 1990r. wyposażyła obywateli w szereg uprawnień umożliwiających im autentyczne wywieranie tego wpływu, co stało się podstawą upodmiotowienia społeczności lokalnych w naszym kraju. To im właśnie, jako „wspólnotom samorządowym”, ustawa przekazuje uprawnienia np. do wyłaniania władz lokalnych. Tuż po pierwszych wyborach samorządowych niewielka część społeczności lokalnych miała poczucie wpływu na sprawy lokalne. Obecnie odsetek takich osób nieco wzrósł, ale ciągle pozostaje niewysoki. Rzecz jasna, nie ma prawnego wymogu aktywności. Działalność zależy więc od indywidualnej decyzji obywatela, ale ważne jest, by była to decyzja podjęta świadomie.

8 Rada miejska w Żmigrodzie

9 Jakie cechy uznałby Pan za niezbędne u samorządowca? Myślę, że bardzo istotną rzeczą jest upór-w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, konsekwencja w działaniu i to, co wiele razy powtarzałem-traktować swoją służbę jako powołanie. Fragment wywiadu z wicewojewodą Zdzisławem Średniawskim, byłym burmistrzem Żmigrodu

10 Ostatnie sukcesy: komisariat policji 2 listopada 2009 roku o godzinie 11.00 oficjalnie otwarto nowy budynek Komisariatu Policji w Żmigrodzie. W uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz policji oraz samorządowców, pojawili się m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Zbigniew Maciejewski, Wicewojewoda Dolnośląski Zdzisław Średniawski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Starosta Powiatu Trzebnickiego Robert Adach, Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, zaproszeni wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu i wielu innych znamienitych gości. W przemówieniach podkreślano dwie rzeczy: doskonałą współpracę pomiędzy samorządem zarówno gminą jak i powiatem a policją, oraz przekonanie, że jest to trafiona i konieczna inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo.

11 Nowy komisariat

12 Ostatnie sukcesy: Orlik 2012 W piątek 4 grudnia 2009 roku, o godzinie 16.00 rozpoczęła się oficjalna uroczystość otwarcia kompleksu sportowego Orlik 2012, przy Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, z udziałem m.in. Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego, Wicewojewody Dolnośląskiego Zdzisława Średniawskiego, radnych gminy Żmigród i radnych powiatowych, działaczy sportowych, trenerów, zawodników i młodzieży. Po oficjalnych przemówieniach gości i pełniącego honory gospodarza burmistrza Roberta Lewandowskiego, ks. Marek Chociej dokonał poświęcenia obiektu.

13 Orlik 2012

14 Gimnazjum im. Maciej Rataja

15 Ostatnie sukcesy: Młodzieżowa Rada Miejska Młodzieżowa Rada Gminy Żmigród zostanie utworzona w ramach projektu „Gmina Przyjazna Młodzieży”, realizowanego przez Stowarzyszenie Semper Avanti wraz ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Projekt zakłada utworzenie Młodzieżowych Rad Gminy w dziesięciu wybranych gminach Dolnego Śląska. Każda z utworzonych Rad otrzyma odpowiednie wsparcie merytoryczne, a jej członkowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in. partycypacji społecznej, istoty samorządu i procedur samorządowych, komunikacji interpersonalnej. Każda z gmin biorących udział w projekcie otrzyma certyfikat „Gminy Przyjaznej Młodzieży”, a jej dokonania prezentowane będą w raporcie końcowym dotyczącym aktywności gmin w kreowaniu polityki młodzieżowej przygotowywanym przez Urząd Marszałkowski. Wszystkie Młodzieżowe Rady Gmin wezmą udział w konkursie na najlepszą Radę, który zostanie rozstrzygnięty w końcowej fazie realizacji projektu, natomiast każda dolnośląska gmina będzie mogła wziąć udział w konkursie na „Diamentową Gminę” – najbardziej przyjazną młodzieży gminę na Dolnym Śląsku.

16 Zdjęcie Młodzieżowej Rady Miejskiej

17 Jakub Radziszewski IIIG Krzysztof Ignatowicz IIIG Szkoła Gimnazjum im. Macieja Rataja Elżbieta Kostecka elzbieta.kostecka@gmail.com W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie 20 lat samorządu w Żmigrodzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google