Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Staszów 2014 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Staszów 2014 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Staszów 2014 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Województwa Świętokrzyskiego

2 Cel funduszy pożyczkowych Zapewnienie finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

3 Instytucje oferują pożyczki przeznaczone na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.

4 Fundusze Pożyczkowe w Województwie Świętokrzyskim Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej – Sandomierz

5 Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Zasady udzielania pożyczek: Kwota: uzależniona jest od wielkości przedsięwzięcia Okres spłaty: do 60 miesięcy (inwestycyjna) do 36 miesięcy (obrotowa) Oprocentowanie: od 3,35 % - dla firm prowadzących działalność powyżej roku; od 6,75 % - dla firm prowadzących działalność poniżej roku (uzależnione od oceny ratingu przedsiębiorstwa oraz rodzaju zabezpieczeń) Prowizja: do 3% Wkład własny: minimum 20 % wartości przedsięwzięcia

6 Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Kontakt: Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 25-311 Kielce, ul. św. Leonarda 1/14 tel.: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281 e-mail: sekretariat@fpws.eu sekretariat@fpws.eu więcej informacji na stronie: http://fpws.euhttp://fpws.eu

7 Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice Zasady udzielania pożyczek: Kwota: do 120.000 zł Okres spłaty: do 60 miesięcy, okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy Opłata przygotowawcza: 0,50 % wartości pożyczki nie mniej niż 200,00 zł Opłaty i prowizja: od 0,50 % do 3,00 % wartości pożyczki w zależności od klasy ryzyka Wkład własny: minimum 20 % wartości przedsięwzięcia

8 Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice Kontakt: Starachowice ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice tel. 41 274-46-90, fax 41 274-04-09 Kielce ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9, 25-512 Kielce, tel./fax 41 345-05-33, kielce@farr.pl Ostrowiec Świętokrzyski ul. Siennieńska 38, 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax 41 247-62-61, ostrowiec@farr.pl Skarżysko-Kamienna ul. 1-go Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kamienna tel./fax 41 251-21-92 w.40, skarzysko@farr.pl

9 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich Zasady udzielania pożyczek: Kwota: do 500 000 zł Okres spłaty: do 60 miesięcy, w tym możliwy okres karencji do 6 miesięcy Oprocentowanie: od 3,75% w skali roku Opłaty i prowizja: 0% do 1,25% Wkład własny: 20%

10 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich Fundusz Pożyczkowy Polska Wschodnia II - kwota pożyczki od 10 000,00 zł do 500 000,00 zł, - na start i rozwój mikro, małych i średnich firm zarejestrowanych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego - okres spłaty do 60 miesięcy, - karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy, - pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis)

11 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich Końskie ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie tel.: 41 375 14 55 Kielce Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce tel.: 41 345 39 08, Skarżysko- Kamienna ul. 1-go Maja 49 26-110 Skarżysko Kamienna tel.: 41 251 24 32, Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kościelna 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel.: 41 249 03 61, Staszów ul. Długa 6, II piętro, 28-200 Staszów tel.: 15 864 53 71, Starachowice ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice tel.: 41 275 35 45,

12 Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica Zasady udzielania pożyczek: Kwota: od 10 000 zł do 100 000 zł Okres spłaty: do 60 miesięcy Oprocentowanie: korzystne, uzależnione od ratingu przedsiębiorstwa (7 %) Opłaty i prowizja: brak Wkład własny: przy pożyczkach inwestycyjnych – min 10% nakładów inwestycyjnych pożyczki obrotowe – bez wkładu własnego

13 Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica Kontakt: Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica ul. Szkolna 28 26-015 Pierzchnica telefon: (41) 35 38 167 mail: frrpierzchnica@republika.plfrrpierzchnica@republika.pl więcej informacji na stronie www.frrp.plwww.frrp.pl

14 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Zasady udzielania pożyczek: Kwota: od 5 000 zł do 250 000 zł Okres spłaty: do 60 miesięcy, okres karencji do 6 miesięcy Oprocentowanie: 3,75% Opłaty i prowizja: 1% od udzielonej pożyczki Wkład własny: minimum 20 %

15 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Kontakt: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości pl. Poniatowskiego 2 27 - 600 Sandomierz tel. (15) 833-34-00, fax (15) 833-34-60 więcej informacji na stronie www.opiwpr.org.plwww.opiwpr.org.pl

16 Fundusze Poręczeniowe w Województwie Świętokrzyskim Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Celem działalności spółki jest wspieranie rozwoju mikro, średnich i małych przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.

17 Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy O poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez Bank. Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt/pożyczka przeznaczony/a na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Fundusz nie udziela poręczeń uruchomionych kredytów/pożyczek. Wartość poręczenia nie może przekroczyć 80 % kwoty udzielonego kredytu/ pożyczki bez odsetek i innych kosztów kredytu/pożyczki. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia wynosi aktualnie 1.400.000,00 zł.,

18 Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Kontakt: Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce Tel. : +48 41 242 95 05 E-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.plsekretariat@swietokrzyskifp.pl

19 Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi 300.000 zł, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości kapitału podstawowego poręczanego kredytu/pożyczki. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu/pożyczki spoczywa na wnioskodawcy. Maksymalny okres poręczenia wynosi 7 lat. Poręczenia są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez poręczeniobiorcę zobowiązania.

20 Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice Kontakt: Starachowice ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice tel. 41 274-46-90, Kielce ul. Warszawska 21 pokój nr 9, 25-512 Kielce, tel./fax 41 345-05-33, Ostrowiec Świętokrzyski ul. Siennieńska 38, 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax 41 247-62-61, Skarżysko-Kamienna ul. 1-go Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kamienna tel./fax 41 251-21-92 w.40,

21 Dziękuję za uwagę Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich 25-311 Kielce ul. Św. Leonarda 1 tel. 041-343-22-95, 800-800-440 e-mail: gpi@sejmik.kielce.plgpi@sejmik.kielce.pl www.gpi-swietokrzyskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Staszów 2014 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google