Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CUKMAJERZY - konkurs ogólno biblijny Zasady gry: Do konkursu zgłaszają się indywidualni ochotnicy. Odpowiedź podają słownie. Za prawidłową odpowiedź można.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CUKMAJERZY - konkurs ogólno biblijny Zasady gry: Do konkursu zgłaszają się indywidualni ochotnicy. Odpowiedź podają słownie. Za prawidłową odpowiedź można."— Zapis prezentacji:

1 CUKMAJERZY - konkurs ogólno biblijny Zasady gry: Do konkursu zgłaszają się indywidualni ochotnicy. Odpowiedź podają słownie. Za prawidłową odpowiedź można zdobyć punkty, lub cukierki (10 pkt – 2 cukierki, 20 pkt. – 4 cuk. 30pkt – 8 cuk. 40 pkt – 16 cukierków, 50 pkt. - czekolada) Uczestnik odpowiada na pytanie za 10 pkt, jeśli odpowiedź jest prawidłowa przechodzi do pytania za 20 pkt itd. Jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa zostaje z sumą punktów gwarantowanych z poprzedniego pytania. Kliknięciem myszki sprawdzasz prawidłową odpowiedź. Koła ratunkowe: Uczestnik może RAZ skorzystać z podpowiedzi przyjaciela. Uczestnik może RAZ skorzystać z podpowiedzi publiczności – głosowanie przez podniesienie ręki (większością głosów) Grę kończy zwycięzca zdobywając 50 pkt i czekoladę. OPRACOWAŁA: Katarzyna Komaniecka

2 CO TO JEST PAPIRUS? STAROŻYTNY MATERIAŁ PISARSKI WYRABIANY ZE SKÓR CIELĄT, OWIEC I KÓZ CZÓŁNO STAROEGIPSKIE FARAON EGIPSKI STAROŻYTNY MATERIAŁ PISARSKI SPORZĄDZANY Z WŁÓKIEN ROŚLINY 10

3 SYNAJ SAHARAGOBI PARAN O JAKIEJ PUSTYNI NAJCZĘŚCIEJ MÓWI BIBLIA? 10

4 PARTNER ASTERIXA EGIPSKI DOWÓDCA WOJSOWY OSTRO ZAKOŃCZONA KOLUMNA STOJĄCA NA PUSTYNNYM TERENIE WIEŻA ŚWIĄTYNI BABILOŃSKIEJ CO TO JEST OBELISK? 10

5 NIL I JORDAN GANGES I ARNONTYBR I DUNAJ EUFRAT I TYGRYS KSIĘGA RODZAJU WYMIENIA DWIE RZEKI, KTÓRE WYPŁYWAŁY Z RAJU. JAKIE TO RZEKI? 10

6 DWIE PIĘĆ CZTERY TRZY ILE PODRÓŻY MISYJNYCH ODBYŁ APOSTOŁ PAWEŁ? 10

7 TEREN ŚWIĄTYNI ZNAK EGIPSKIEGO PISMA OBRAZKOWEGO ZNALEZISKO Z DAWNYCH GROBOWCÓW WĄŻ CZCZONY W EGIPCIE JAKO BÓSTWO CO TO JEST HIEROGLIF? 10

8 JORDAN KISZONNIL EUFRAT JAK NAZYWA SIĘ RZEKA ŁĄCZĄCA JEZIORO GENEZARET Z MORZEM MARTWYM? 10

9 CYRUS NABOTHISKIASZ DARIUSZ WŁADCA PERSKI, KTÓRY POZWOLIŁ IZRAELITOM POWRÓCIĆ Z NIEWOLI BABILOŃSKIEJ 20

10 EFEZ UR JERYCHO NINIWA V KSIĘGA MOJŻESZOWA NAZYWA PEWNE MIASTO „MIASTEM PALM”. JAKIE TO MIASTO? 20

11 IDUMEA PEREASAMARIA GALILEA JAK NAZYWA SIĘ OBSZAR WOKÓŁ JEZIORA GENEZARET? 20

12 DOM BOGA ŚWIATŁO DLA ŚWIATAPODNÓŻEK ELIASZA DOM CHLEBA CO ZNACZY SŁOWO BETEL? 20

13 RUT ORPATAMAR NOEMI TRWAŁA WIERNIE PRZY SWOJEJ TEŚCIOWEJ; POŚLUBIŁA BOAZA 20

14 150 151 51 149 ILE UTWORÓW O CHARAKTERZE POETYCKIM ZAWIERA KSIĘGA PSALMÓW? 20

15 LISTY DO KORYNTIAN LIST DO EFEZJAN I LIST DO KOLOSAN LISTY DO TYMOTEUSZA LISTY DO TESALONICZAN KTÓRE Z LISTÓW APOSTOŁA PAWŁA UWAŻA SIĘ ZA NAJWCZEŚNIEJSZE? 20

16 CYPR KRETA SYCYLIA PATMOS NA JAKIEJ WYSPIE APOSTOŁ JAN MIAŁ WIDZENIE, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAŁA KSIĘGA OBJAWIENIA? 20

17 RUBEN NEFTALIJUDA SYMEON JAK NAZYWAŁ SIĘ NAJSTARSZY SYN JAKUBA I LEI? 20

18 FELIKSPONCJUSZ PIŁAT KOPONIUSZ KWIRYNIUSZ WEDŁUG EWANGELII ŁUKASZA W JUDEI W CZASIE NARODZIN JEZUSA PRZEPROWADZANO SPIS LUDNOŚCI. KTO GO PRZEPROWADZAŁ? 20

19 CHRZEŚCIJANIN POGANIN, KTÓRY PRZYJĄŁ RELIGIĘ IZRAELA NAWRÓCONY ŻYD NAWRÓCONY KATOLIK KTO TO JEST PROZELITA? 20

20 BILEAM BARUCHABDIASZ BALAK PROROK, DO KTÓREGO PRZEMÓWIŁA OŚLICA 20

21 KORYNT ATENY EFEZ DERBE W JAKIM MIEŚCIE ZŁOTNICY WYWOŁALI ROZRUCHY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ APOSTOŁA PAWŁA? 20

22 WĘDRÓWKĘ PRZEZ PUSTYNIĘ ZESŁANIE PRZEPIÓREK I MANNY PODCZAS WĘDRÓWKI PRZEZ PUSTYNIĘ UWOLNIENIE IZRAELITÓW OD PANOWANIA SELEUCYDÓW DZIĘKI POWSTANIU MACHABEJSKIEMU WYZWOLENIE Z NIEWOLI EGIPSKIEJ CO MIAŁO PRZYPOMINAĆ IZRAELITOM ŚWIĘTOWANIE PASCHY? 20

23 NIEODPŁATNA POSŁUGA W KOŚCIELE ROZPROSZENIE CZŁONKÓW DANEGO NARODU WŚRÓD INNYCH NARODÓW ZŁOTA LUB SREBRNA PRZEPASKA NA GŁOWĘ ZWYKLE WYSADZANA DROGIMI KAMIENIAMI REGIONALNY SPOSÓB MÓWIENIA CO OZNACZA SŁOWO DIASPORA? 20

24 WAGI POJEMNOŚCI CZASU DŁUGOŚCI MIARĄ CZEGO JEST KORZEC? 20

25 ACHAB DAWID SALOMON JEHU KTO WYBUDOWAŁ PIERWSZĄ ŚWIĄTYNIĘ W JEROZOLIMIE? 20

26 NAZARET JEROZOLIMAKAFARNAUM BETLEJEM JEZUS NIE ZNAJDOWAŁ NALEŻYTEJ AKCEPTACJI W MIEŚCIE UCHODZĄCYM ZA JEGO RODZINNE. JAK SIĘ NAZYWAŁO? 20

27 PAS ŻYZNEGO PÓŁKSIĘŻYCA ZIEMIA OBIECANAZIEMIA NICZYJA DOLINA POTOKU EGIPSKIEGO JAK NAZYWA SIĘ WIELKI PAS ZIEM UPRAWNYCH O WYSOKIEJ KULTURZE ROLNEJ, CIĄGNĄCY SIĘ OD ZATOKI PERSKIEJ PO DELTĘ NILU? 30

28 BETEL BETANIA BEER-SZEBA BETFAGE ŁAZARZ, MARIA I MARTA MIESZKALI W POBLIŻU JEROZOLIMY. JAK NAZYWAŁA SIĘ TA MIEJSCOWOŚĆ? 30

29 ARYMATEA PETRA JERYCHO QUMRAN OKOŁO 35 KM OD JEROZOLIMY LEŻY NAJSTARSZE MIASTO ŚWIATA. JAKIE TO MIASTO? 30

30 JOAB NABOT ABIATAR CADOK JAKIE IMIĘ NOSIŁ WŁAŚCICIEL WINNICY, KTÓRĄ CHCIAŁ NABYĆ KRÓL ACHAB? 30

31 BRATEM TEŚCIEMSYNEM OJCEM DO RODZINY ABRAHAMA NALEŻAŁ TAKŻE NACHOR. KIM BYŁ DLA ABRAHAMA? 30

32 ELIEZER JOZUE GERSZOM JETRO PODAJ IMIĘ PIERWSZEGO SYNA MOJŻESZA 30

33 W ATENACH W JEROZOLIMIE W SAMARII W ANTIOCHII GDZIE PO RAZ PIERWSZY NAZWANO WYZNAWCÓW JEZUSA CHRZEŚCIJANAMI? 30

34 „BOŻE MÓJ, BOŻE, CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ” „PRZYJECHAŁEM, ZOBACZYŁEM, ZWYCIĘŻYŁEM” „DZIEWCZYNKO, TOBIE MÓWIĘ WSTAŃ” „POLICZONE, ZWAŻONE, ROZDZIELONE” CO ZNACZĄ SŁOWA „MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN”? 30

35 SYNAJ GARIZIM KARMEL TABOR SAMARYTANIE MIELI SWOJĄ ŚWIĄTYNIĘ. GDZIE? 30

36 TAMARYSZKU GRANATU MIGDAŁU LILII KIELICHY W KSZTAŁCIE JAKIEGO KWIATU MIAŁ ŚWIECZNIK ŚWIĄTYNNY? 30

37 NAJWYŻSZYM URZĘDNIKIEM ŚWIĄTYNNYM STRONNICTWEM LUDZI ŚWIECKICH STOJĄCYCH W OPOZYCJI WOBEC KAPŁAŃSKIEJ ARYSTOKRACJI SADUCEUSZÓW OLEISTĄ SUBSTANCJĄ OTRZYMYWANĄ Z TŁOCZENIA PESTEK SŁONECZNIKA NAJWYŻSZĄ INSTYTUCJĄ RELIGIJNĄ I SĄDOWNICZĄ CZYM LUB KIM BYŁ SANHEDRYN? 30

38 ABIMELECH ADONIASZABSALOM ABNER JAK NAZYWAŁ SIĘ DOWÓDCA WOJSK KRÓLA SAULA? 40

39 KRAINA MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCA ZIEMIA ŻYZNA I ROZLEGŁA ZIEMIA PAŃSKA DOBRA ZIEMIA CHRZEŚCIJANIE OKREŚLAJĄ KRAINĘ BIBLIJNĄ JAKO ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ. IZAJASZ I OZEASZ NAZYWAJĄ JĄ INACZEJ. JAK? 40

40 MISPA GILGALBETEL RAMA W JAKIM MIEŚCIE ŻYŁ JEDEN Z SĘDZIÓW IZRAELA – SAMUEL? 50

41 PERGAMON SMYRNASARDES LAODYCEA WEDŁUG KSIĘGI OBJAWIENIA PEWNE MIASTO ZOSTAŁO BARDZO OSTRO NAPIĘTNOWANE Z POWODU SWOJEJ OBOJĘTNOŚCI RELIGIJNEJ. KTÓRE TO MIASTO? 50

42 LEMECH NOEHENOCH METUSZELAH UCHODZI ZA NAJSTARSZEGO CZŁOWIEKA O KTÓRYM MÓWI BIBLIA 50

43 JEREMIASZ MICHEASZEZECHIEL IZAJASZ PROROK ZAPOWIADAJĄCY NOWE PRZYMIERZE BOGA Z LUDŹMI, KTÓRE BĘDZIE WYPISANE W ICH SERCACH 50

44 ELA ZIMRI ACHAB OMRI JAK NAZYWAŁ SIĘ KRÓL, KTÓRY PANOWAŁ W IZRAELU PRZEZ SIEDEM DNI? 50

45 REBEKA OHOLIBAMA KETURA BILHA JAKIE IMIĘ NOSIŁA DRUGA ŻONA ABRAHAMA? 50

46 CHULDA ESTERAELŻBIETA DEBORA IMIĘ ŻYDOWSKIEJ DZIEWCZYNY, KTÓRA ZOSTAŁA ŻONĄ KRÓLA ACHASZWEROSZA 50


Pobierz ppt "CUKMAJERZY - konkurs ogólno biblijny Zasady gry: Do konkursu zgłaszają się indywidualni ochotnicy. Odpowiedź podają słownie. Za prawidłową odpowiedź można."

Podobne prezentacje


Reklamy Google