Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CUKMAJERZY - konkurs ogólno biblijny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CUKMAJERZY - konkurs ogólno biblijny"— Zapis prezentacji:

1 CUKMAJERZY - konkurs ogólno biblijny
Zasady gry: Do konkursu zgłaszają się indywidualni ochotnicy. Odpowiedź podają słownie. Za prawidłową odpowiedź można zdobyć punkty, lub cukierki (10 pkt – 2 cukierki, 20 pkt. – 4 cuk. 30pkt – 8 cuk. 40 pkt – 16 cukierków, 50 pkt. - czekolada) Uczestnik odpowiada na pytanie za 10 pkt, jeśli odpowiedź jest prawidłowa przechodzi do pytania za 20 pkt itd. Jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa zostaje z sumą punktów gwarantowanych z poprzedniego pytania. Kliknięciem myszki sprawdzasz prawidłową odpowiedź. Koła ratunkowe: Uczestnik może RAZ skorzystać z podpowiedzi przyjaciela. Uczestnik może RAZ skorzystać z podpowiedzi publiczności – głosowanie przez podniesienie ręki (większością głosów) Grę kończy zwycięzca zdobywając 50 pkt i czekoladę. OPRACOWAŁA: Katarzyna Komaniecka

2 ZE SKÓR CIELĄT, OWIEC I KÓZ
CO TO JEST PAPIRUS? STAROŻYTNY MATERIAŁ PISARSKI WYRABIANY ZE SKÓR CIELĄT, OWIEC I KÓZ FARAON EGIPSKI STAROŻYTNY MATERIAŁ PISARSKI SPORZĄDZANY Z WŁÓKIEN ROŚLINY CZÓŁNO STAROEGIPSKIE 10

3 O JAKIEJ PUSTYNI NAJCZĘŚCIEJ MÓWI BIBLIA?
SYNAJ PARAN GOBI SAHARA 10

4 CO TO JEST OBELISK? WIEŻA ŚWIĄTYNI PARTNER ASTERIXA BABILOŃSKIEJ
OSTRO ZAKOŃCZONA KOLUMNA STOJĄCA NA PUSTYNNYM TERENIE EGIPSKI DOWÓDCA WOJSOWY 10

5 KSIĘGA RODZAJU WYMIENIA DWIE RZEKI, KTÓRE WYPŁYWAŁY Z RAJU
KSIĘGA RODZAJU WYMIENIA DWIE RZEKI, KTÓRE WYPŁYWAŁY Z RAJU. JAKIE TO RZEKI? NIL I JORDAN EUFRAT I TYGRYS TYBR I DUNAJ GANGES I ARNON 10

6 ILE PODRÓŻY MISYJNYCH ODBYŁ APOSTOŁ PAWEŁ?
DWIE TRZY CZTERY PIĘĆ 10

7 CO TO JEST HIEROGLIF? TEREN ŚWIĄTYNI WĄŻ CZCZONY W EGIPCIE JAKO BÓSTWO
ZNALEZISKO Z DAWNYCH GROBOWCÓW ZNAK EGIPSKIEGO PISMA OBRAZKOWEGO 10

8 JAK NAZYWA SIĘ RZEKA ŁĄCZĄCA JEZIORO GENEZARET Z MORZEM MARTWYM?
JORDAN EUFRAT NIL KISZON 10

9 WŁADCA PERSKI, KTÓRY POZWOLIŁ IZRAELITOM POWRÓCIĆ Z NIEWOLI BABILOŃSKIEJ
CYRUS DARIUSZ HISKIASZ NABOT 20

10 V KSIĘGA MOJŻESZOWA NAZYWA PEWNE MIASTO „MIASTEM PALM”. JAKIE TO MIASTO?
EFEZ NINIWA JERYCHO UR 20

11 JAK NAZYWA SIĘ OBSZAR WOKÓŁ JEZIORA GENEZARET?
IDUMEA GALILEA SAMARIA PEREA 20

12 CO ZNACZY SŁOWO BETEL? DOM BOGA DOM CHLEBA PODNÓŻEK ELIASZA
ŚWIATŁO DLA ŚWIATA 20

13 TRWAŁA WIERNIE PRZY SWOJEJ TEŚCIOWEJ; POŚLUBIŁA BOAZA
RUT NOEMI TAMAR ORPA 20

14 ILE UTWORÓW O CHARAKTERZE POETYCKIM ZAWIERA KSIĘGA PSALMÓW?
150 149 51 151 20

15 KTÓRE Z LISTÓW APOSTOŁA PAWŁA UWAŻA SIĘ ZA NAJWCZEŚNIEJSZE?
LISTY DO KORYNTIAN LISTY DO TESALONICZAN LISTY DO TYMOTEUSZA LIST DO EFEZJAN I LIST DO KOLOSAN 20

16 NA JAKIEJ WYSPIE APOSTOŁ JAN MIAŁ WIDZENIE, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAŁA KSIĘGA OBJAWIENIA?
CYPR PATMOS SYCYLIA KRETA 20

17 JAK NAZYWAŁ SIĘ NAJSTARSZY SYN JAKUBA I LEI?
RUBEN SYMEON JUDA NEFTALI 20

18 WEDŁUG EWANGELII ŁUKASZA W JUDEI W CZASIE NARODZIN JEZUSA PRZEPROWADZANO SPIS LUDNOŚCI. KTO GO PRZEPROWADZAŁ? FELIKS PONCJUSZ PIŁAT KOPONIUSZ KWIRYNIUSZ 20

19 KTO TO JEST PROZELITA? CHRZEŚCIJANIN NAWRÓCONY KATOLIK NAWRÓCONY ŻYD
POGANIN, KTÓRY PRZYJĄŁ RELIGIĘ IZRAELA 20

20 PROROK, DO KTÓREGO PRZEMÓWIŁA OŚLICA
BILEAM BALAK ABDIASZ BARUCH 20

21 W JAKIM MIEŚCIE ZŁOTNICY WYWOŁALI ROZRUCHY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ APOSTOŁA PAWŁA?
KORYNT DERBE EFEZ ATENY 20

22 CO MIAŁO PRZYPOMINAĆ IZRAELITOM ŚWIĘTOWANIE PASCHY?
WĘDRÓWKĘ PRZEZ PUSTYNIĘ WYZWOLENIE Z NIEWOLI EGIPSKIEJ UWOLNIENIE IZRAELITÓW OD PANOWANIA SELEUCYDÓW DZIĘKI POWSTANIU MACHABEJSKIEMU ZESŁANIE PRZEPIÓREK I MANNY PODCZAS WĘDRÓWKI PRZEZ PUSTYNIĘ 20

23 CO OZNACZA SŁOWO DIASPORA?
NIEODPŁATNA POSŁUGA W KOŚCIELE REGIONALNY SPOSÓB MÓWIENIA ZŁOTA LUB SREBRNA PRZEPASKA NA GŁOWĘ ZWYKLE WYSADZANA DROGIMI KAMIENIAMI ROZPROSZENIE CZŁONKÓW DANEGO NARODU WŚRÓD INNYCH NARODÓW 20

24 MIARĄ CZEGO JEST KORZEC?
WAGI DŁUGOŚCI CZASU POJEMNOŚCI 20

25 KTO WYBUDOWAŁ PIERWSZĄ ŚWIĄTYNIĘ W JEROZOLIMIE?
ACHAB JEHU SALOMON DAWID 20

26 JEZUS NIE ZNAJDOWAŁ NALEŻYTEJ AKCEPTACJI W MIEŚCIE UCHODZĄCYM ZA JEGO RODZINNE. JAK SIĘ NAZYWAŁO?
NAZARET BETLEJEM KAFARNAUM JEROZOLIMA 20

27 JAK NAZYWA SIĘ WIELKI PAS ZIEM UPRAWNYCH O WYSOKIEJ KULTURZE ROLNEJ, CIĄGNĄCY SIĘ OD ZATOKI PERSKIEJ PO DELTĘ NILU? PAS ŻYZNEGO PÓŁKSIĘŻYCA DOLINA POTOKU EGIPSKIEGO ZIEMIA NICZYJA ZIEMIA OBIECANA 30

28 ŁAZARZ, MARIA I MARTA MIESZKALI W POBLIŻU JEROZOLIMY
ŁAZARZ, MARIA I MARTA MIESZKALI W POBLIŻU JEROZOLIMY. JAK NAZYWAŁA SIĘ TA MIEJSCOWOŚĆ? BETEL BETFAGE BEER-SZEBA BETANIA 30

29 OKOŁO 35 KM OD JEROZOLIMY LEŻY NAJSTARSZE MIASTO ŚWIATA
OKOŁO 35 KM OD JEROZOLIMY LEŻY NAJSTARSZE MIASTO ŚWIATA. JAKIE TO MIASTO? ARYMATEA QUMRAN JERYCHO PETRA 30

30 JAKIE IMIĘ NOSIŁ WŁAŚCICIEL WINNICY, KTÓRĄ CHCIAŁ NABYĆ KRÓL ACHAB?
JOAB CADOK ABIATAR NABOT 30

31 DO RODZINY ABRAHAMA NALEŻAŁ TAKŻE NACHOR. KIM BYŁ DLA ABRAHAMA?
BRATEM OJCEM SYNEM TEŚCIEM 30

32 PODAJ IMIĘ PIERWSZEGO SYNA MOJŻESZA
ELIEZER JETRO GERSZOM JOZUE 30

33 GDZIE PO RAZ PIERWSZY NAZWANO WYZNAWCÓW JEZUSA CHRZEŚCIJANAMI?
W ATENACH W ANTIOCHII W SAMARII W JEROZOLIMIE 30

34 CO ZNACZĄ SŁOWA „MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN”?
„BOŻE MÓJ, BOŻE, CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ” „POLICZONE, ZWAŻONE, ROZDZIELONE” „DZIEWCZYNKO, TOBIE MÓWIĘ WSTAŃ” „PRZYJECHAŁEM, ZOBACZYŁEM, ZWYCIĘŻYŁEM” 30

35 SAMARYTANIE MIELI SWOJĄ ŚWIĄTYNIĘ. GDZIE?
SYNAJ TABOR KARMEL GARIZIM 30

36 KIELICHY W KSZTAŁCIE JAKIEGO KWIATU MIAŁ ŚWIECZNIK ŚWIĄTYNNY?
TAMARYSZKU LILII MIGDAŁU GRANATU 30

37 CZYM LUB KIM BYŁ SANHEDRYN?
NAJWYŻSZYM URZĘDNIKIEM ŚWIĄTYNNYM NAJWYŻSZĄ INSTYTUCJĄ RELIGIJNĄ I SĄDOWNICZĄ OLEISTĄ SUBSTANCJĄ OTRZYMYWANĄ Z TŁOCZENIA PESTEK SŁONECZNIKA STRONNICTWEM LUDZI ŚWIECKICH STOJĄCYCH W OPOZYCJI WOBEC KAPŁAŃSKIEJ ARYSTOKRACJI SADUCEUSZÓW 30

38 JAK NAZYWAŁ SIĘ DOWÓDCA WOJSK KRÓLA SAULA?
ABIMELECH ABNER ABSALOM ADONIASZ 40

39 ZIEMIA ŻYZNA I ROZLEGŁA
CHRZEŚCIJANIE OKREŚLAJĄ KRAINĘ BIBLIJNĄ JAKO ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ. IZAJASZ I OZEASZ NAZYWAJĄ JĄ INACZEJ. JAK? KRAINA MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCA DOBRA ZIEMIA ZIEMIA PAŃSKA ZIEMIA ŻYZNA I ROZLEGŁA 40

40 W JAKIM MIEŚCIE ŻYŁ JEDEN Z SĘDZIÓW IZRAELA – SAMUEL?
MISPA RAMA BETEL GILGAL 50

41 WEDŁUG KSIĘGI OBJAWIENIA PEWNE MIASTO ZOSTAŁO BARDZO OSTRO NAPIĘTNOWANE Z POWODU SWOJEJ OBOJĘTNOŚCI RELIGIJNEJ. KTÓRE TO MIASTO? PERGAMON LAODYCEA SARDES SMYRNA 50

42 UCHODZI ZA NAJSTARSZEGO CZŁOWIEKA O KTÓRYM MÓWI BIBLIA
LEMECH METUSZELAH HENOCH NOE 50

43 PROROK ZAPOWIADAJĄCY NOWE PRZYMIERZE BOGA Z LUDŹMI, KTÓRE BĘDZIE WYPISANE W ICH SERCACH
JEREMIASZ IZAJASZ EZECHIEL MICHEASZ 50

44 JAK NAZYWAŁ SIĘ KRÓL, KTÓRY PANOWAŁ W IZRAELU PRZEZ SIEDEM DNI?
ELA OMRI ACHAB ZIMRI 50

45 JAKIE IMIĘ NOSIŁA DRUGA ŻONA ABRAHAMA?
REBEKA BILHA KETURA OHOLIBAMA 50

46 IMIĘ ŻYDOWSKIEJ DZIEWCZYNY, KTÓRA ZOSTAŁA ŻONĄ KRÓLA ACHASZWEROSZA
CHULDA DEBORA ELŻBIETA ESTERA 50


Pobierz ppt "CUKMAJERZY - konkurs ogólno biblijny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google