Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skład granulometryczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skład granulometryczny"— Zapis prezentacji:

1 Skład granulometryczny

2 I. Podział fazy stałej gleby na frakcje granulometryczne

3 Podziały na frakcje granulometryczne :

4

5 20 75 0,05 0,0002 0,006 0,002 0,001 0,5 0,25 0,1 0,06 0,02 0,01 10 5 2 1 mm wg BN-78/ Żwir Piasek gruby średni drobny Pył Części spławialne ił pyłowy gruby drobny ił koloidalny Kamienie gruby drobny gruby drobny

6 PTG

7 Grupy granulometryczne
Gleba (ziarna mineralne) Części szkieletowe ( powyżej 1mm średnicy ziarn) Części ziemiste (poniżej 1 mm średnicy ziarn) Gleby kamieniste – powyżej 25% frakcji kamieni Gleby żwirowe – frakcja żwirów powyżej 50% Żwir piaszczysty – w częściach ziemistych 0-20% frakcji spławialnej Żwir gliniasty – w częściach ziemistych powyżej 20% frakcji spławialnej Gleby piaszczyste – dominuje frakcja piasków, frakcja spławialna 0-20%, frakcja pyłowa do 40% Piasek luźny (0-5%) frakcji spławialnej Piasek słabogliniasty (6-10%) frakcji spławialnej Piasek gliniasty lekki (11-15%) frakcji spławialnej Piasek gliniasty mocny (16-20%) frakcji spławialnej Jeżeli frakcja pylasta występuje w ilości pomiędzy 26 – 40% dodajemy nazwę „pylasty” Gleby pyłowe – frakcja pyłu powyżej 40%, frakcja spławialna do 50% Pył zwykły (0-35% frakcji spławialnej) Pył ilasty (36-50% frakcji spłąwialnej) Gleby ilaste – frakcja spławialna powyżej 50%, frakcja piasku 0-9% Ił właściwy (0-25%) frakcji pyłowej Ił pylasty (26-40%) frakcji pyłowej Gleby gliniaste – frakcja spławialna Glina lekka (21-35%) frakcji spławianlej Glina średnia (36-50%) frakcji spławialnej Glina ciężka (powyżej 50%) frakcji spławialnej

8 Metody oznaczania składu granulometrycznego

9 Wykonanie analizy składu granulometrycznego metodą Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego
Przesiewanie powietrznie suchej próbki gleby przez sito o średnicy 1mm Odważanie 41g gleby (40g) 1 g to woda higroskopowa zawarta w glebie Wykonanie zawiesiny wodnej z dodatkiem Colgenu. Przygotowanie zawiesiny kontrolnej Przeniesienie badanej zawiesiny wodnej gleby do cylindra pomiarowego o poj. 1000ml Wymieszanie (dyspersja) zawiesiny i odstawienie na 10 min Pomiar temperatury zawiesiny Wykonanie pomiaru gęstości zawiesiny (po upływie 10 min sedymentacji) oraz płynu kontrolnego Od gęstości zawiesiny odejmujemy gęstość płynu kontrolnego i dobieramy tabelkę z czasami sedymentacji Wykonanie pomiarów gęstości po określonych (wg tabelki) czasach sedymentacji poszczególnych frakcji granulometrycznych Wyodrębnienie z próbki frakcji piasków za pomocą sita o średnicy 0,1mm Wysuszenie frakcji piasków w temp. 105st C Wyodrębnienie metodą sitową podfrakcji piasków i określenie ich procentowego udziału w całości badanej próbki metodą wagową

10 Tabelki z czasami sedymentacji
Czas opadania ziarn piasku luźnego zawierającego cząstki o średnicy poniżej 0,02mm 0-4% i poniżej 0,002mm 0-2%

11 Tabelka do zapisu wyników

12 Procentowa zawartość frakcji
Na podstawie zawartości procentowej frakcji granulometrycznych podaj nazwę grupy granulometrycznej frakcje (mm) Procentowa zawartość frakcji  Zadanie - nr => 1 2 3 4 5 6 >200 21 15 8 20 --1 23 24 53 1 -- 0,5 13 10 0,5 -- 0,25 7 19 0, ,1 32 25 12 0,1 -- 0,05 26 0,05 --0,02 16 11 0, ,006 0, ,002 20 <0,002 9 42

13 Określanie nazw grup granulometrycznych:
Sumujemy poszczególne podfrakcje tak aby uzyskać sumy dla: Frakcje Kamieni >20mm Frakcji Żwirów 20-1mm Frakcji Piasków 1 – 0,1mm Frakcji pyłów 0,1-0,02mm Frakcji iłów <0,02mm


Pobierz ppt "Skład granulometryczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google