Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skład granulometryczny. I. Podział fazy stałej gleby na frakcje granulometryczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skład granulometryczny. I. Podział fazy stałej gleby na frakcje granulometryczne."— Zapis prezentacji:

1 Skład granulometryczny

2 I. Podział fazy stałej gleby na frakcje granulometryczne

3 Podziały na frakcje granulometryczne :

4

5 Piasek gruby średni drobny 75 20 10 5 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,02 0,0060,0020,001 0,01 wg BN-78/9180-11 mm Kamienie Żwir drobny gruby Pył gruby drobny Części spławialne ił pyłowy grubydrobny ił koloidalny 0,0002 0,06

6 PTG

7 Grupy granulometryczne Gleba (ziarna mineralne) Części szkieletowe ( powyżej 1mm średnicy ziarn) Części ziemiste (poniżej 1 mm średnicy ziarn) Gleby kamieniste – powyżej 25% frakcji kamieni Gleby żwirowe – frakcja żwirów powyżej 50% –Żwir piaszczysty – w częściach ziemistych 0-20% frakcji spławialnej –Żwir gliniasty – w częściach ziemistych powyżej 20% frakcji spławialnej Gleby piaszczyste – dominuje frakcja piasków, frakcja spławialna 0-20%, frakcja pyłowa do 40% –Piasek luźny (0-5%) frakcji spławialnej –Piasek słabogliniasty (6-10%) frakcji spławialnej –Piasek gliniasty lekki (11-15%) frakcji spławialnej –Piasek gliniasty mocny (16-20%) frakcji spławialnej Jeżeli frakcja pylasta występuje w ilości pomiędzy 26 – 40% dodajemy nazwę „pylasty” Gleby pyłowe – frakcja pyłu powyżej 40%, frakcja spławialna do 50% –Pył zwykły (0-35% frakcji spławialnej) –Pył ilasty (36-50% frakcji spłąwialnej) Gleby ilaste – frakcja spławialna powyżej 50%, frakcja piasku 0-9% –Ił właściwy (0-25%) frakcji pyłowej –Ił pylasty (26-40%) frakcji pyłowej Gleby gliniaste – frakcja spławialna –Glina lekka (21-35%) frakcji spławianlej –Glina średnia (36-50%) frakcji spławialnej –Glina ciężka (powyżej 50%) frakcji spławialnej Jeżeli frakcja pylasta występuje w ilości pomiędzy 26 – 40% dodajemy nazwę „pylasty”

8 Metody oznaczania składu granulometrycznego

9 Wykonanie analizy składu granulometrycznego metodą Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego Przesiewanie powietrznie suchej próbki gleby przez sito o średnicy 1mm Odważanie 41g gleby (40g) 1 g to woda higroskopowa zawarta w glebie Wykonanie zawiesiny wodnej z dodatkiem Colgenu. Przygotowanie zawiesiny kontrolnej Przeniesienie badanej zawiesiny wodnej gleby do cylindra pomiarowego o poj. 1000ml Wymieszanie (dyspersja) zawiesiny i odstawienie na 10 min Pomiar temperatury zawiesiny Wykonanie pomiaru gęstości zawiesiny (po upływie 10 min sedymentacji) oraz płynu kontrolnego Od gęstości zawiesiny odejmujemy gęstość płynu kontrolnego i dobieramy tabelkę z czasami sedymentacji Wykonanie pomiarów gęstości po określonych (wg tabelki) czasach sedymentacji poszczególnych frakcji granulometrycznych Wyodrębnienie z próbki frakcji piasków za pomocą sita o średnicy 0,1mm Wysuszenie frakcji piasków w temp. 105st C Wyodrębnienie metodą sitową podfrakcji piasków i określenie ich procentowego udziału w całości badanej próbki metodą wagową

10 Tabelki z czasami sedymentacji Czas opadania ziarn piasku luźnego zawierającego cząstki o średnicy poniżej 0,02mm 0-4% i poniżej 0,002mm 0-2%

11 Tabelka do zapisu wyników

12 Na podstawie zawartości procentowej frakcji granulometrycznych podaj nazwę grupy granulometrycznej frakcje (mm)Procentowa zawartość frakcji Zadanie - nr => 123456 >2003021340 200 -- 201561850 20 --12324535240 1 -- 0,513106466 0,5 -- 0,2571934101 0,25 -- 0,1532252121 0,1 -- 0,057624152612 0,05 --0,023221 161511 0,02 -- 0,0067355624 0,006 -- 0,00220413121520 <0,002953421025

13 Określanie nazw grup granulometrycznych: Sumujemy poszczególne podfrakcje tak aby uzyskać sumy dla: Frakcje Kamieni >20mm Frakcji Żwirów 20-1mm Frakcji Piasków 1 – 0,1mm Frakcji pyłów 0,1-0,02mm Frakcji iłów <0,02mm


Pobierz ppt "Skład granulometryczny. I. Podział fazy stałej gleby na frakcje granulometryczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google