Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo malejącej krańcowej stopy zwrotu Prawo DMP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo malejącej krańcowej stopy zwrotu Prawo DMP"— Zapis prezentacji:

1 Prawo malejącej krańcowej stopy zwrotu Prawo DMP

2 Czynniki stałe i zmienne
Czynniki zmienne Zatrudnienie zwiększa się wraz ze wzrostem produkcji. Robocizna jest stała, gdy pobór mocy wzrasta. Definicja budynki fabryczne, ziemia, narzędzia kapitału i przedsiębiorczości surowce, robocizna, paliwa i energii elektrycznej Przykłady Prawo DMP

3 Krótszy i dłuższy okres produkcji
Na krótszą metę Na dłuższą metę Okres, kiedy znajdują się zarówno czynniki stałe oraz zmienne czynniki Okres, kiedy wszystkie czynniki są zmienne Firma może rozwinąć moc poprzez zwiększenie wykorzystania wszystkich czynników. Firma może rozwinąć produkcję tylko o czynniki zmienne (pracownicy). Prawo DMP

4 Relacja input-output na krótką metę
Załóżmy, że istnieją tylko dwa czynniki: kapitał (stały) i praca (zmienna). Technologia jest stała. 4 10 20 28 34 38 40 39 37 1 2 3 5 6 7 8 9 Liczba produktów (w szt.) Pracownicy Całkowity produkt pracy (TP) jest to całkowita moc wytwarzana produktu przez pracowników w danym okresie czasu kapitałowego i technologii stałej. TP zwiększa się początkowo i zmniejsza ostatecznie z powodu rosnącej liczby pracowników.

5 Relacja input-output na krótką metę
Średnia ilość wytworzonych produktów (AP) jest to całkowita ilość produktu podzielona przez liczbę pracowników. 4 10 20 28 34 38 40 39 37 1 2 3 5 6 7 8 9 Liczba produktów (szt.) Pracownicy Średnia ilość produktu (szt.) 4.00 5.00 6.60 7.00 6.80 6.34 5.72 4.34 3.70 4.00 5.00 6.60 7.00 6.80 6.34 5.72 4.34 3.70 Średnia ilość produktu zwiększa się początkowo, ale zmniejsza ostatecznie.

6 Relacja input-output na krótką metę
Produkt krańcowy (MP) jest zmianą ilości całkowitej produktu na skutek zmiany ilości na początku. 4 10 20 28 34 38 40 39 37 1 2 3 5 6 7 8 9 Liczba produktów (szt.) Pracownicy Końcowa ilość produktu (w szt.) 4 6 10 8 2 -1 -2 Produkt krańcowy: n-ty = n jednostek TP - TP z (n-1) jednostki Produkt krańcowy zwiększa się początkowo ale zmniejsza ostatecznie.

7 Prawo malejącej krańcowej produktu
Ponieważ coraz więcej zmiennych czynników, dodano do danej ilości stałych czynników, w obecności technologii stałej, krańcowy produkt ostatecznie spada. Produkcja Zmienny współczynnik MP

8 Dlaczego występuje zmniejszenie zwrotów marginalnych?
W przypadku zatrudniania większej liczby pracowników do danej ilości stałych czynników, stałe czynniki są w pełni wykorzystane, aby MP początkowo wzrastało. Później, kiedy zatrudnianych jest coraz więcej pracowników, końcowo jest ich zbyt wielu w stosunku do ilości stałych czynników.

9 Dlaczego występuje zmniejszenie zwrotów marginalnych?
W przypadku zatrudniania większej liczby pracowników do danej ilości stałych czynników, stałe czynniki są w pełni wykorzystane, aby MP początkowo wzrastało. Wydajność będzie spadać, co prowadzi do zmniejszenia MP.

10 Pierwszy Quiz Jak można sklasyfikować elementy w butiku w kategoriach stałych i zmiennych czynników: (1) sklep; (2) sprzedawcy i (3) energia elektryczna?

11 Pierwszy Quiz Prąd: zmienny czynnik, im więcej godzin pracy tym więcej zużycia energii elektrycznej. Sprzedawcy: zmienny czynnik, kilku jest potrzebnych, aby przekonać klientów do zakupu większej ilości produktów. Sklep: stały czynnik jako wielkość pozostaje bez zmian, nawet jeśli sprzedaż ubrań wzrasta.

12 Drugi Quiz Znajdź TP i AP naszych pracowników, dane: 1 2 3 4 5 6 7
MP Jednostka robocza

13 Drugi Quiz MP Jednostka robocza TP 40 86 136 180 216 242 256 Całkowity produkt robocizny: n = MP z 1. jednostki + MP z 2. zespołu MP z n-tej jednostki

14 Drugi Quiz MP Jednostka robocza TP 40 86 136 180 216 242 256 AP 40 43 45.4 45 43.2 40.3 36.6 Średnia ilość produktu : n = AP = TP / jednostka pracy

15 Trzeci Quiz Poniższa tabela przedstawia harmonogram krańcowy produktu z fabryki A: MP Jednostka robocza Jakie prawo ekonomii jest łamane na podstawie powyższych danych? Wyjaśnij. Prawo malejącej krańcowej powinno maleć jako MP, ostatecznie jego liczba się zwiększa.

16 Trzeci Quiz Poniższa tabela przedstawia harmonogram krańcowy produktu z fabryki A: MP Jednostka robocza TP 20 35 45 63 86 121 164 Znajdź harmonogram TP fabryki A.

17 Trzeci Quiz Poniższa tabela przedstawia harmonogram krańcowy produktu z fabryki A: MP Jednostka robocza TP 20 35 45 63 86 121 164 Czy fabryka sama zaspokaja potrzeby całego świata? Krańcowy produkt wzrasta po trzeciej jednostce roboczej.

18 Trzeci Quiz Poniższa tabela przedstawia harmonogram krańcowy produktu z fabryki A: MP Jednostka robocza TP 20 35 45 63 86 121 164 Gdy ilość pracy zwiększa się po trzeciej jednostce, TP będzie nadal wzrastać, ponieważ ta ilość pracy wzrasta.

19 Trzeci Quiz Poniższa tabela przedstawia harmonogram krańcowy produktu z fabryki A: MP Jednostka robocizny TP 20 35 45 63 86 121 164 Dlatego fabryka może produkować nieskończenie dużą ilość produktów poprzez ciągłe zwiększanie ilości robocizny (pracowników), a tym samym zaspokojenie popytu z całego świata.

20 END


Pobierz ppt "Prawo malejącej krańcowej stopy zwrotu Prawo DMP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google