Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej Autorka: mgr inż. Beata Dolata Doktorantka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej Autorka: mgr inż. Beata Dolata Doktorantka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w."— Zapis prezentacji:

1 Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej Autorka: mgr inż. Beata Dolata Doktorantka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy

2 Stream map ESHA

3

4 Stan rozwoju energetyki wodnej w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi Stan rozwoju energetyki wodnej w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi

5 Małe elektrownie wodne utrzymują swoją pozycję w strukturach Unii jako jedno z najekonomiczniej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej. Dane statystyczne pokazują, że małe elektrownie wodne w ramach EU-27 wytwarzają ponad 46 TWh/a. Szacuje się, że produkcja energii z małych elektrowni wodnych wzrośnie do 2020 roku do 54.7 TWh/a. Obecnie małe elektrownie wodne są w stanie zaopatrzyć ponad 13 milionów gospodarstw domowych w Europie. Pozwala to na uniknięcie emisji 29 milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery rocznie /dane ESHA/

6 Z uwagi na odmienne warunki geograficzne i klimatyczne poszczególnych krajów Unii Europejskiej pozyskanie energii elektrycznej jest zróżnicowane. W większości tych państw energia wodna ma dominujący udział w produkcji energii elektrycznej. Dla wszystkich państw UE udział tego nośnika wyniósł: w 2004 roku - 69,2 % w 2005 roku - 64,6 %, w 2006 roku - 62,0 % w 2007 roku - 57,8 % /dane GUS/.

7 W Polsce - biorąc pod uwagę ten sam przedział poszczególnych lat energia wody stanowiła następujący udział procentowy w produkcji energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii /OZE/: w 2004 roku – 67,7%, w 2005 roku – 57,2 %, w 2006 roku – 47,6 %, w 2007 roku – 43,3 % / dane GUS/

8 Zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce można zaobserwować spadek udziału energii wodnej w produkcji energii elektrycznej. Faktem tłumaczącym tą sytuację jest coraz większa ekspansja energetyki wiatrowej, ale także coraz gorsze warunki hydrologiczne. Unia Europejska narzuca zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej z OZE do 15 % w 2020 roku. Według wspomnianego raportu ESHA ponad 55 % Małych Elektrowni Wodnych w Europie ma ponad 60 lat. Wprowadzanie nowoczesnych technologii do hydroenergetyki pomoże MEW-om zachęcić oponentów lub przezwyciężyć mit, że elektrownie wodne mają tylko niekorzystny wpływ na środowisko. Przykładem niech będą przyjazne dla ryb nowoczesne turbiny, przez które ryby przepływają bez żadnego uszczerbku. Czas nadać małym inwestycjom dużą rangę ważności. Przeszkody w rozwoju MEW to przede wszystkim problemy formalno-prawne. Procedury uzyskania pozwoleń i licencji na budowę nowych obiektów ciągną się w nieskończoność. Bazując na danych wspomnianego wcześniej raportu ESHA - średni czas trwania tych procedur administracyjnych w krajach Unii Europejskiej zajmuje inwestorowi - od 12 miesięcy w Austrii - do 12 lat w Portugalii, w Polsce średnio od jednego roku do 8 lat. Powołując się na profesora Jacka Malko z Politechniki Wrocławskiej - w samych tylko Włoszech wymagane jest aż 58 pozwoleń od różnych instytucji administracyjnych na wybudowanie nowego obiektu siłowni wodnej.

9

10 Liczba Małych Elektrowni Wodnych [MEW] o mocy <1MW w Polsce w latach [ źródło: STREAM MAP; opracowanie własne]

11

12 Polska energetyka wodna ma przed sobą raczej czas „przetrwania” niż czas rozwoju. W latach 50 – tych ubiegłego stulecia na terenie naszego kraju działało około 6330 obiektów w eksploatacji, w tym młyny, tartaki, kaszarnie, elektrownie wodne. Obecnie działa ich około 750!!! Gdzie nam do Norwegii, która mimo tego, że nie należy do Unii Europejskiej - to wytwarza prawie 98% energii elektrycznej z hydroenergetyki…

13 Malta jako jedyny kraj Europy posiada sieć rzek okresowych

14 W Austrii w 2007 roku produkcja energii elektrycznej w 70 % pochodziła z energii wodnej, co plasowało Austrię na pozycji lidera w branży hydroenergetycznej. Według Austriackiej Agencji Poszanowania Energii z około 18,7 GW mocy zainstalowanej w austriackich elektrowniach – blisko 11,7 GW przypada na elektrownie wodne. Hydroenergetyczną austriacką ciekawostką jest elektrownia szczytowo-pompowa Kaprun o mocy zainstalowanej 200 MW, położona na wysokości ponad 2036 n.p.m. Jest to pierwszy wybudowany po II wojnie światowej obiekt EW w Austrii. Woda wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej pochodzi z lodowców i przelewa się pomiędzy trzema polodowcowymi zbiornikami wodnymi, położonymi na różnych wysokościach. Zbiorniki zostały sztucznie pogłębione, a lustra wody podniesione w wyniku budowy imponujących rozmiarów tam pomiędzy skalnymi zboczami górskimi. Elektrownie wodne w Austrii są przeważnie rozmieszczone wzdłuż Dunaju, który na terytorium tego państwa został wręcz zabudowany siłowniami wodnymi. Z „dobrodziejstw” tej rzeki korzystają także inne państwa członkowskie UE, przez które Dunaj przepływa – Niemcy, Słowacja, Rumunia i Węgry

15 Elektrownia wodna Kaprun - Austria

16 Z kolei na Litwie – tamtejsze Ministerstwo Środowiska w Rozporządzeniu z 2003 roku zakazało budowania nowych zapór i elektrowni wodnych na 147 ciekach wodnych. Rok później zakazem objęto już 159 cieków. Według profesora Petrasa Punysa – Prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Hydroenergetycznego - zakaz ten dotyczy także modernizacji istniejących obiektów hydrotechnicznych, a także ponownej adaptacji starych młynów. Szwecja wprowadziła program modernizacji starych elektrowni wodnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Problemem tego państwa są niekorzystne zmiany hydrologiczne, czyli zmniejszone opady atmosferyczne i niższe stany rzek.

17 Wszystkie małe elektrownie wodne i prognozy na rok 2020

18

19

20

21

22 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Portugal Small Hydro (Number of plants Portugal Large Hydro (>10 MW)Number of plants Portugal2011 Pumped storageNumber of plants Portugal Small Hydro (Installed capacity (MW) Portugal Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Portugal2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Portugal Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Portugal Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Portugal2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Belgium Small Hydro (Number of plants Belgium Large Hydro (>10 MW)Number of plants Belgium2011 Pumped storageNumber of plants Belgium Small Hydro (Installed capacity (MW) Belgium2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Belgium2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Belgium Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Belgium2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Belgium2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Estonia Small Hydro (Number of plants Estonia Large Hydro (>10 MW)Number of plants Estonia2011 Pumped storageNumber of plants Estonia Small Hydro (Installed capacity (MW) Estonia2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Estonia2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Estonia Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Estonia2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Estonia2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year)

23 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Sweden Small Hydro (Number of plants Sweden Large Hydro (>10 MW) Number of plants Sweden2011 Pumped storageNumber of plants Sweden Small Hydro (Installed capacity (MW) Sweden Large Hydro (>10 MW) Installed capacity (MW) Sweden2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Sweden Small Hydro ( Gross Electricity Generation (GWh/year) Sweden Large Hydro (>10 MW) Gross Electricity Generation (GWh/year) Sweden2011 Pumped storage Gross Electricity Generation (GWh/year) Finland2011 Small Hydro (Number of plants Finland Large Hydro (>10 MW) Number of plants Finland2011 Pumped storageNumber of plants Finland2011 Small Hydro (Installed capacity (MW) Finland2011 Large Hydro (>10 MW) Installed capacity (MW) Finland2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Finland2011 Small Hydro ( Gross Electricity Generation (GWh/year) Finland2011 Large Hydro (>10 MW) Gross Electricity Generation (GWh/year) Finland2011 Pumped storage Gross Electricity Generation (GWh/year) Greece2011 Small Hydro (Number of plants Greece2011 Large Hydro (>10 MW) Number of plants Greece2011 Pumped storageNumber of plants Greece Small Hydro (Installed capacity (MW) Greece Large Hydro (>10 MW) Installed capacity (MW) Greece2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Greece Small Hydro ( Gross Electricity Generation (GWh/year) Greece Large Hydro (>10 MW) Gross Electricity Generation (GWh/year) Greece2011 Pumped storage Gross Electricity Generation (GWh/year)

24 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Latvia Small Hydro (Number of plants Latvia Large Hydro (>10 MW)Number of plants Latvia2011 Pumped storageNumber of plants Latvia Small Hydro (Installed capacity (MW) Latvia2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Latvia2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Latvia Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Latvia2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Latvia2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania Small Hydro (Number of plants Lithuania Large Hydro (>10 MW)Number of plants Lithuania2011 Pumped storageNumber of plants Lithuania Small Hydro (Installed capacity (MW) Lithuania Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Lithuania2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Lithuania Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Bulgaria Small Hydro (Number of plants Bulgaria2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Bulgaria2011 Pumped storageNumber of plants Bulgaria <1500Small Hydro (Installed capacity (MW) Bulgaria2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Bulgaria2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Bulgaria Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Bulgaria2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Bulgaria2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year)

25 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Denmark Small Hydro (Number of plants Denmark Large Hydro (>10 MW)Number of plants Denmark2011 Pumped storageNumber of plants Denmark2011 Small Hydro (Installed capacity (MW) Denmark2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Denmark2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Denmark2011 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Denmark2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Denmark2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) France2011 Small Hydro (Number of plants France2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants France2011 Pumped storageNumber of plants France Small Hydro (Installed capacity (MW) France2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) France2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) France Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) France2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) France2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Romania2011 Small Hydro (Number of plants Romania Large Hydro (>10 MW)Number of plants Romania2011 Pumped storageNumber of plants Romania Small Hydro (Installed capacity (MW) Romania2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Romania2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Romania Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Romania2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Romania2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year)

26 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Poland Small Hydro (Number of plants Poland2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Poland2011 Pumped storageNumber of plants Poland Small Hydro (Installed capacity (MW) Poland2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Poland2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Poland Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Poland2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Poland2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Czech Republic Small Hydro (Number of plants Czech Republic2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Czech Republic2011 Pumped storageNumber of plants Czech Republic Small Hydro (Installed capacity (MW) Czech Republic2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Czech Republic2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Czech Republic Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Czech Republic2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Czech Republic2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Slovakia Small Hydro (Number of plants Slovakia2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Slovakia2011 Pumped storageNumber of plants Slovakia Small Hydro (Installed capacity (MW) Slovakia2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Slovakia2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Slovakia Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Slovakia2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Slovakia2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Italy Small Hydro (Number of plants Italy2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Italy2011 Pumped storageNumber of plants Italy Small Hydro (Installed capacity (MW) Italy2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Italy2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Italy Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Italy2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Italy2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Luxembourg Small Hydro (Number of plants Luxembourg Large Hydro (>10 MW)Number of plants Luxembourg2011 Pumped storageNumber of plants Luxembourg Small Hydro (Installed capacity (MW) Luxembourg Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Luxembourg2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Luxembourg Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Luxembourg Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Luxembourg2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year)

27 Energy data - Potential Country Variable Gross theoretical potential Technically feasible potential Economically feasible potential Economic potential with environmental constraints in 2009 % of economically feasible potential that has been developed in 2009 Size of plant % of economically feasible potential that has been developed in 2020 % of economically feasible potential that has been developed in 2030 AustriaProduction (GWh) Less than 1 MW 6475 AustriaProduction (GWh) Small Hydro 7885 AustriaCapacity (MW) Less than 1 MW AustriaCapacity (MW) Small Hydro BelgiumProduction (GWh) 300 Less than 1 MW BelgiumProduction (GWh) Small Hydro BelgiumCapacity (MW) 8077 Less than 1 MW BelgiumCapacity (MW) 6097 Small Hydro 100 BulgariaProduction (GWh) Less than 1 MW 70 BulgariaProduction (GWh) Small Hydro 65 BulgariaCapacity (MW) Less than 1 MW BulgariaCapacity (MW) Small Hydro Czech RepublicProduction (GWh) Less than 1 MW Czech RepublicProduction (GWh) Small Hydro 100 Czech RepublicCapacity (MW) Less than 1 MW Czech RepublicCapacity (MW) Small Hydro DenmarkProduction (GWh) Less than 1 MW 100 DenmarkProduction (GWh) 0000 Small Hydro DenmarkCapacity (MW) Less than 1 MW 100 DenmarkCapacity (MW) 0000 Small Hydro EstoniaProduction (GWh) Less than 1 MW 5070 EstoniaProduction (GWh) Small Hydro 0 EstoniaCapacity (MW) Less than 1 MW EstoniaCapacity (MW) Small Hydro 0 FinlandProduction (GWh) Less than 1 MW 7476 FinlandProduction (GWh) Small Hydro 9091 FinlandCapacity (MW) Less than 1 MW FinlandCapacity (MW) Small Hydro FranceProduction (GWh) Less than 1 MW 81 FranceProduction (GWh) Small Hydro 69 FranceCapacity (MW) Less than 1 MW FranceCapacity (MW) Small Hydro

28

29

30 Energy data - Forecast CountryYearPlannedSize of plantVariable Austria Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Belgium Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Bulgaria Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Cyprus20202Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Czech Republic Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Germany Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Denmark202024Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Estonia202055Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Spain Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Finland Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) France Small HydroNumber of plants France Small HydroInstalled capacity (MW) France Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) United Kingdom Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Greece Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Hungary202090Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Ireland Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Italy Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania Small HydroNumber of plants Lithuania20201Large Hydro (>10 MW)Number of plants Lithuania202040Small HydroInstalled capacity (MW) Lithuania Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Lithuania Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Luxembourg20201Large Hydro (>10 MW)Number of plants Luxembourg Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Latvia202070Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Netherlands202018Small HydroNumber of plants Netherlands20200Large Hydro (>10 MW)Number of plants Netherlands Small HydroInstalled capacity (MW) Netherlands20200Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Netherlands202010Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Netherlands20200Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Poland Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Portugal Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Romania Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Slovenia Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Slovakia Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year)

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej Autorka: mgr inż. Beata Dolata Doktorantka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google