Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej Autorka: mgr inż. Beata Dolata Doktorantka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej Autorka: mgr inż. Beata Dolata Doktorantka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w."— Zapis prezentacji:

1 Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej Autorka: mgr inż. Beata Dolata Doktorantka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy

2 Stream map ESHA

3

4 Stan rozwoju energetyki wodnej w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi Stan rozwoju energetyki wodnej w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi

5 Małe elektrownie wodne utrzymują swoją pozycję w strukturach Unii jako jedno z najekonomiczniej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej. Dane statystyczne pokazują, że małe elektrownie wodne w ramach EU-27 wytwarzają ponad 46 TWh/a. Szacuje się, że produkcja energii z małych elektrowni wodnych wzrośnie do 2020 roku do 54.7 TWh/a. Obecnie małe elektrownie wodne są w stanie zaopatrzyć ponad 13 milionów gospodarstw domowych w Europie. Pozwala to na uniknięcie emisji 29 milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery rocznie /dane ESHA/

6 Z uwagi na odmienne warunki geograficzne i klimatyczne poszczególnych krajów Unii Europejskiej pozyskanie energii elektrycznej jest zróżnicowane. W większości tych państw energia wodna ma dominujący udział w produkcji energii elektrycznej. Dla wszystkich państw UE udział tego nośnika wyniósł: w 2004 roku - 69,2 % w 2005 roku - 64,6 %, w 2006 roku - 62,0 % w 2007 roku - 57,8 % /dane GUS/.

7 W Polsce - biorąc pod uwagę ten sam przedział poszczególnych lat energia wody stanowiła następujący udział procentowy w produkcji energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii /OZE/: w 2004 roku – 67,7%, w 2005 roku – 57,2 %, w 2006 roku – 47,6 %, w 2007 roku – 43,3 % / dane GUS/

8 Zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce można zaobserwować spadek udziału energii wodnej w produkcji energii elektrycznej. Faktem tłumaczącym tą sytuację jest coraz większa ekspansja energetyki wiatrowej, ale także coraz gorsze warunki hydrologiczne. Unia Europejska narzuca zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej z OZE do 15 % w 2020 roku. Według wspomnianego raportu ESHA ponad 55 % Małych Elektrowni Wodnych w Europie ma ponad 60 lat. Wprowadzanie nowoczesnych technologii do hydroenergetyki pomoże MEW-om zachęcić oponentów lub przezwyciężyć mit, że elektrownie wodne mają tylko niekorzystny wpływ na środowisko. Przykładem niech będą przyjazne dla ryb nowoczesne turbiny, przez które ryby przepływają bez żadnego uszczerbku. Czas nadać małym inwestycjom dużą rangę ważności. Przeszkody w rozwoju MEW to przede wszystkim problemy formalno-prawne. Procedury uzyskania pozwoleń i licencji na budowę nowych obiektów ciągną się w nieskończoność. Bazując na danych wspomnianego wcześniej raportu ESHA - średni czas trwania tych procedur administracyjnych w krajach Unii Europejskiej zajmuje inwestorowi - od 12 miesięcy w Austrii - do 12 lat w Portugalii, w Polsce średnio od jednego roku do 8 lat. Powołując się na profesora Jacka Malko z Politechniki Wrocławskiej - w samych tylko Włoszech wymagane jest aż 58 pozwoleń od różnych instytucji administracyjnych na wybudowanie nowego obiektu siłowni wodnej.

9

10 Liczba Małych Elektrowni Wodnych [MEW] o mocy <1MW w Polsce w latach 2007-2009 [ źródło: STREAM MAP; opracowanie własne]

11

12 Polska energetyka wodna ma przed sobą raczej czas „przetrwania” niż czas rozwoju. W latach 50 – tych ubiegłego stulecia na terenie naszego kraju działało około 6330 obiektów w eksploatacji, w tym młyny, tartaki, kaszarnie, elektrownie wodne. Obecnie działa ich około 750!!! Gdzie nam do Norwegii, która mimo tego, że nie należy do Unii Europejskiej - to wytwarza prawie 98% energii elektrycznej z hydroenergetyki…

13 Malta jako jedyny kraj Europy posiada sieć rzek okresowych

14 W Austrii w 2007 roku produkcja energii elektrycznej w 70 % pochodziła z energii wodnej, co plasowało Austrię na pozycji lidera w branży hydroenergetycznej. Według Austriackiej Agencji Poszanowania Energii z około 18,7 GW mocy zainstalowanej w austriackich elektrowniach – blisko 11,7 GW przypada na elektrownie wodne. Hydroenergetyczną austriacką ciekawostką jest elektrownia szczytowo-pompowa Kaprun o mocy zainstalowanej 200 MW, położona na wysokości ponad 2036 n.p.m. Jest to pierwszy wybudowany po II wojnie światowej obiekt EW w Austrii. Woda wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej pochodzi z lodowców i przelewa się pomiędzy trzema polodowcowymi zbiornikami wodnymi, położonymi na różnych wysokościach. Zbiorniki zostały sztucznie pogłębione, a lustra wody podniesione w wyniku budowy imponujących rozmiarów tam pomiędzy skalnymi zboczami górskimi. Elektrownie wodne w Austrii są przeważnie rozmieszczone wzdłuż Dunaju, który na terytorium tego państwa został wręcz zabudowany siłowniami wodnymi. Z „dobrodziejstw” tej rzeki korzystają także inne państwa członkowskie UE, przez które Dunaj przepływa – Niemcy, Słowacja, Rumunia i Węgry

15 Elektrownia wodna Kaprun - Austria

16 Z kolei na Litwie – tamtejsze Ministerstwo Środowiska w Rozporządzeniu z 2003 roku zakazało budowania nowych zapór i elektrowni wodnych na 147 ciekach wodnych. Rok później zakazem objęto już 159 cieków. Według profesora Petrasa Punysa – Prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Hydroenergetycznego - zakaz ten dotyczy także modernizacji istniejących obiektów hydrotechnicznych, a także ponownej adaptacji starych młynów. Szwecja wprowadziła program modernizacji starych elektrowni wodnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Problemem tego państwa są niekorzystne zmiany hydrologiczne, czyli zmniejszone opady atmosferyczne i niższe stany rzek.

17 Wszystkie małe elektrownie wodne i prognozy na rok 2020

18

19

20

21

22 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Portugal20110000Small Hydro (Number of plants Portugal20117344Large Hydro (>10 MW)Number of plants Portugal2011 Pumped storageNumber of plants Portugal20110000Small Hydro (Installed capacity (MW) Portugal2011216565115141219Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Portugal2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Portugal20110000Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Portugal20117555721831433Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Portugal2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Belgium20110200Small Hydro (Number of plants Belgium20110000Large Hydro (>10 MW)Number of plants Belgium2011 Pumped storageNumber of plants Belgium2011 0.5 Small Hydro (Installed capacity (MW) Belgium2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Belgium2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Belgium2011 2.5 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Belgium2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Belgium2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Estonia20114042Small Hydro (Number of plants Estonia20110000Large Hydro (>10 MW)Number of plants Estonia2011 Pumped storageNumber of plants Estonia20112.2 0.3Small Hydro (Installed capacity (MW) Estonia2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Estonia2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Estonia20119.3 1.8Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Estonia2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Estonia2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year)

23 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Sweden20111912714Small Hydro (Number of plants Sweden20110000 Large Hydro (>10 MW) Number of plants Sweden2011 Pumped storageNumber of plants Sweden201124111324Small Hydro (Installed capacity (MW) Sweden20110000 Large Hydro (>10 MW) Installed capacity (MW) Sweden2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Sweden20111014457101Small Hydro ( Gross Electricity Generation (GWh/year) Sweden20110000 Large Hydro (>10 MW) Gross Electricity Generation (GWh/year) Sweden2011 Pumped storage Gross Electricity Generation (GWh/year) Finland2011 Small Hydro (Number of plants Finland20110000 Large Hydro (>10 MW) Number of plants Finland2011 Pumped storageNumber of plants Finland2011 Small Hydro (Installed capacity (MW) Finland2011 Large Hydro (>10 MW) Installed capacity (MW) Finland2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Finland2011 Small Hydro ( Gross Electricity Generation (GWh/year) Finland2011 Large Hydro (>10 MW) Gross Electricity Generation (GWh/year) Finland2011 Pumped storage Gross Electricity Generation (GWh/year) Greece2011 Small Hydro (Number of plants Greece2011 Large Hydro (>10 MW) Number of plants Greece2011 Pumped storageNumber of plants Greece2011 190Small Hydro (Installed capacity (MW) Greece2011 700 Large Hydro (>10 MW) Installed capacity (MW) Greece2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Greece2011 733Small Hydro ( Gross Electricity Generation (GWh/year) Greece2011 777 Large Hydro (>10 MW) Gross Electricity Generation (GWh/year) Greece2011 Pumped storage Gross Electricity Generation (GWh/year)

24 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Latvia20116240Small Hydro (Number of plants Latvia20110000Large Hydro (>10 MW)Number of plants Latvia2011 Pumped storageNumber of plants Latvia20111.50.11.4 Small Hydro (Installed capacity (MW) Latvia2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Latvia2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Latvia20113.30.23.1 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Latvia2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Latvia2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania20112200Small Hydro (Number of plants Lithuania20110000Large Hydro (>10 MW)Number of plants Lithuania2011 Pumped storageNumber of plants Lithuania201111 Small Hydro (Installed capacity (MW) Lithuania20110000Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Lithuania2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Lithuania201144 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania20110000Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Bulgaria2011100 701Small Hydro (Number of plants Bulgaria2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Bulgaria2011 Pumped storageNumber of plants Bulgaria2011255 <1500Small Hydro (Installed capacity (MW) Bulgaria2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Bulgaria2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Bulgaria2011810 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Bulgaria2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Bulgaria2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year)

25 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Denmark20110000Small Hydro (Number of plants Denmark20110000Large Hydro (>10 MW)Number of plants Denmark2011 Pumped storageNumber of plants Denmark2011 Small Hydro (Installed capacity (MW) Denmark2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Denmark2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Denmark2011 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Denmark2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Denmark2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) France2011 Small Hydro (Number of plants France2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants France2011 Pumped storageNumber of plants France2011 20Small Hydro (Installed capacity (MW) France2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) France2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) France2011 60Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) France2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) France2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Romania2011 Small Hydro (Number of plants Romania20110000Large Hydro (>10 MW)Number of plants Romania2011 Pumped storageNumber of plants Romania201145 Small Hydro (Installed capacity (MW) Romania2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Romania2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Romania2011172140 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Romania2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Romania2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year)

26 Energy data - Forecast 2011 CountryYear Under construction (Total) Under construction (New) Under construction (Upgrade) PlannedSize of plantVariable Poland2011 31 Small Hydro (Number of plants Poland2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Poland2011 Pumped storageNumber of plants Poland2011 32.7 Small Hydro (Installed capacity (MW) Poland2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Poland2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Poland2011 132 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Poland2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Poland2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Czech Republic2011532 Small Hydro (Number of plants Czech Republic2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Czech Republic2011 Pumped storageNumber of plants Czech Republic201119.85.614.2 Small Hydro (Installed capacity (MW) Czech Republic2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Czech Republic2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Czech Republic201196.748.648.1 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Czech Republic2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Czech Republic2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Slovakia201144 Small Hydro (Number of plants Slovakia2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Slovakia2011 Pumped storageNumber of plants Slovakia20118.6 Small Hydro (Installed capacity (MW) Slovakia2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Slovakia2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Slovakia201115.5 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Slovakia2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Slovakia2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Italy2011886227 Small Hydro (Number of plants Italy2011 Large Hydro (>10 MW)Number of plants Italy2011 Pumped storageNumber of plants Italy201116827141 Small Hydro (Installed capacity (MW) Italy2011 Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Italy2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Italy201140466338 Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Italy2011 Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Italy2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year) Luxembourg20110 0Small Hydro (Number of plants Luxembourg20111 10Large Hydro (>10 MW)Number of plants Luxembourg2011 Pumped storageNumber of plants Luxembourg20110 0Small Hydro (Installed capacity (MW) Luxembourg20111300 0Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Luxembourg2011 Pumped storageInstalled capacity (MW) Luxembourg20110 0Small Hydro (Gross Electricity Generation (GWh/year) Luxembourg20111368 0Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Luxembourg2011 Pumped storageGross Electricity Generation (GWh/year)

27 Energy data - Potential Country Variable Gross theoretical potential Technically feasible potential Economically feasible potential Economic potential with environmental constraints in 2009 % of economically feasible potential that has been developed in 2009 Size of plant % of economically feasible potential that has been developed in 2020 % of economically feasible potential that has been developed in 2030 AustriaProduction (GWh) 15000110009500800055 Less than 1 MW 6475 AustriaProduction (GWh) 8500062000465004400069 Small Hydro 7885 AustriaCapacity (MW) 3350245021001650 Less than 1 MW AustriaCapacity (MW) 27400198001485014000 Small Hydro BelgiumProduction (GWh) 300 Less than 1 MW BelgiumProduction (GWh) 600400 180 Small Hydro BelgiumCapacity (MW) 8077 Less than 1 MW 90100 BelgiumCapacity (MW) 6097 Small Hydro 100 BulgariaProduction (GWh) 1527 1070100047 Less than 1 MW 70 BulgariaProduction (GWh) 18284 3450 75 Small Hydro 65 BulgariaCapacity (MW) 477 290 Less than 1 MW BulgariaCapacity (MW) Small Hydro Czech RepublicProduction (GWh) 15001300 77 Less than 1 MW 93100 Czech RepublicProduction (GWh) 1300033801500 83 Small Hydro 100 Czech RepublicCapacity (MW) 500400 Less than 1 MW Czech RepublicCapacity (MW) Small Hydro DenmarkProduction (GWh) 26 100 Less than 1 MW 100 DenmarkProduction (GWh) 0000 Small Hydro DenmarkCapacity (MW) 10 100 Less than 1 MW 100 DenmarkCapacity (MW) 0000 Small Hydro EstoniaProduction (GWh) 117080605043 Less than 1 MW 5070 EstoniaProduction (GWh) 83 00 Small Hydro 0 EstoniaCapacity (MW) 28515108 Less than 1 MW EstoniaCapacity (MW) 15 00 Small Hydro 0 FinlandProduction (GWh) 226516921602141373 Less than 1 MW 7476 FinlandProduction (GWh) 2038115224144221320089 Small Hydro 9091 FinlandCapacity (MW) 700420400238 Less than 1 MW FinlandCapacity (MW) 10000787636833414 Small Hydro FranceProduction (GWh) 1200010000 68 Less than 1 MW 81 FranceProduction (GWh) 10800081600 68 Small Hydro 69 FranceCapacity (MW) 40003500 Less than 1 MW FranceCapacity (MW) 3600027000 Small Hydro

28

29

30 Energy data - Forecast CountryYearPlannedSize of plantVariable Austria20207500Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Belgium2020316Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Bulgaria20201050Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Cyprus20202Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Czech Republic20201260Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Germany202010200Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Denmark202024Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Estonia202055Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Spain20206355Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Finland20201460Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) France20202600Small HydroNumber of plants France20202500Small HydroInstalled capacity (MW) France20208000Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) United Kingdom20201060Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Greece2020255Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Hungary202090Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Ireland2020124Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Italy202012077Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania2020110Small HydroNumber of plants Lithuania20201Large Hydro (>10 MW)Number of plants Lithuania202040Small HydroInstalled capacity (MW) Lithuania20201600Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Lithuania2020120Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Lithuania20201500Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Luxembourg20201Large Hydro (>10 MW)Number of plants Luxembourg20201300Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Latvia202070Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Netherlands202018Small HydroNumber of plants Netherlands20200Large Hydro (>10 MW)Number of plants Netherlands20202.5Small HydroInstalled capacity (MW) Netherlands20200Large Hydro (>10 MW)Installed capacity (MW) Netherlands202010Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Netherlands20200Large Hydro (>10 MW)Gross Electricity Generation (GWh/year) Poland20201211Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Portugal20201511Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Romania20202180Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Slovenia2020540Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year) Slovakia2020600Small HydroGross Electricity Generation (GWh/year)

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej Autorka: mgr inż. Beata Dolata Doktorantka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google