Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska."— Zapis prezentacji:

1 TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska

2 Wdrożenie programu  Program realizowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014  Realizacja obejmowała następujące przedmioty: fizyka, zajęcia techniczne i informatyka  Zajęcia odbywały się w: Społecznym Gimnazjum nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

3 Działania przedwdrożeniowe Przed wdrożeniem programu zorganizowaliśmy:  Prezentację dla rodziców uczniów  Prezentację dla uczniów połączoną z zaprezentowaniem skryptów i materiałów pomocniczych  Ankietę dotyczącą oczekiwań związanych z udziałem w projekcie.

4 Działania przedwdrożeniowe Udział w pilotażowym wdrożeniu programu będzie dla Ciebie:

5 Działania przedwdrożeniowe Jak oceniasz materiały zaprezentowane podczas promocji programu:

6 W ramach realizacji programu przeprowadziliśmy zajęcia zgodnie z programem nauczania, wykorzystując przygotowane przez zespół materiały. Przeprowadziliśmy zajęcia z fizyki, informatyki i zajęć technicznych Realizacja programu

7 Celem wdrażania programu był wzrost jakości nauczania w szkołach gimnazjalnych. Dla sprawdzenia przyrostu wiedzy uczniów przeprowadziliśmy badanie diagnozujące we wrześniu 2013 r. i badanie sprawdzające w czerwcu 2014 r. Zarówno test diagnozujący, jak i sprawdzający zawierał 17 pytań. W teście przeważały pytania zamknięte. Po zakończeniu realizacji programu dokonaliśmy analizy porównawczej.

8 Realizacja programu Zajęcia były realizowane nie tylko w szkole. Część zajęć była przeprowadzona poza szkołą. Przykładem takich zajęć mogą być doświadczenia fizyczne realizowane w Muzeum Techniki w Warszawie.

9 Realizacja programu W opinii uczniów najbardziej interesującą częścią programu były zajęcia z robotyki.

10 Realizacja programu Do realizacji programu zostały zakupione m.in. zestaw LEGO pozwalające jak najlepiej zrealizować moduł Robotyki.

11 Realizacja programu W ramach zajęć TECH-INFO uczniowie budowali proste pojazdy.

12 Realizacja programu Uczniowie zmieniali rodzaj ogumienia, liczbę kół, montowali gąsienice, stosowali ogumienie mieszane.

13 Realizacja programu Testowali przyczepność pojazdów, który będą ciągnąć lub pchać ciężary, wykonali testowe rzuty, zmieniali długość ramienia, prędkość ruchu ramienia i wysokość podstawy.

14 Realizacja programu W ramach zajęć odbyły się zawody na najsilniejszy pojazd. Uczniowie poznawali siłę swoich pojazdów zależności od zastosowanego ogumienia, liczby kół, gąsienic oraz środka ciężkości.

15 Realizacja programu Zajęcia z Robotyki realizowane były w pracowni informatycznej naszej szkoły.

16 O pracowni Pracownia komputerowa w naszej szkole nie jest zbyt duża, jednak dzięki małym grupom zajęcia przebiegały sprawnie i były lubiane przez uczniów.

17 Nasze roboty

18 Wyniki badania Analiza porównawcza wykazała przyrost wiedzy dla większości pytań, wyniósł on od 2 do 62 procent. W przypadku pytania dotyczącego wymiarowania uczniowie nie odpowiedzieli poprawnie na pytanie, zarówno w badaniu diagnozującym, jak i sprawdzającym. Badanie diagnozujące pokazało braki w wiedzy uczniów dotyczącej przepisów ruchu drogowego i czytania instrukcji obsługi urządzeń technicznych. Dzięki zajęciom uczniowie zdobyli wiedzę potrzebną do lepszego funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie.

19 Wyniki badania klasa II Ga

20

21 Wyniki badania klasa II Gb

22

23 Edukacyjna Wartość Dodana W Społecznym Gimnazjum nr 1 STO na 24 uczniów biorących udział w realizacji programu 20 uzyskało przyrost wiedzy potwierdzony wynikiem badania. Przyrost wiedzy i umiejętności został wyliczony dla każdego ucznia i zawiera się w przedziale +1 ÷ +15, zaś wynik średni wartości EWD wynosi + 6, co stanowi 15% punktów możliwych do zdobycia w teście. Wynik dwóch uczniów był nieznacznie niższy niż podczas badania we wrześniu.

24 EWD dla klasy II Ga SG nr 1

25 EWD dla klasy II Gb SG nr 1

26 Zalety współpracy Zajęcia były realizowane w szkole publicznej i w szkole społecznej. Takie rozwiązanie daje możliwość wzajemnego uzupełniania się i wymiany doświadczeń. W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość oddelegowania nauczyciela do drugiej szkoły realizującej program.

27 Mocne strony projektu  Stworzyliśmy dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów.  Program rozwija wiedzę i umiejętności techniczne uczniów.  Poprzez konstruowanie robotów i programowanie ich, uczniowie w ciekawy sposób poznali zasady projektowania inżynierskiego.  Program zawiera przykłady praktycznych i użytecznych zastosowań nowych technologii w codziennym życiu.  Dzięki programowi TECH-INFO uczniowie uczą się pracy zespołowej i współdziałania.  Stosowanie technologii informacyjnej pozwoliło na nowoczesne wykorzystanie wybranych technik artystycznych.  Program pokazał praktyczne zastosowania praw fizyki w przyrządach i urządzeniach technicznych.

28 Wnioski  Warto rozważyć możliwość podziału klas na grupy podczas zajęć z robotyki oraz podczas doświadczeń z fizyki w przypadku dużych klas (w szkołach publicznych). Nie zawsze jest to możliwe, ale jeśli jest taka możliwość, wskazane byłoby to rozważyć.  Wskazane byłoby uzupełnienie materiału z informatyki. Zarówno w części dotyczącej prezentacji multimedialnych, jak i fotografii cyfrowej.  W miarę możliwości można zwiększyć liczbę godzin z zakresu robotyki, ponieważ uczniowie wykazują duże zainteresowanie tymi zagadnieniami.

29


Pobierz ppt "TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google