Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – cele i działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – cele i działania"— Zapis prezentacji:

1 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – cele i działania
Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

2 Dyrektywa Powodziowa Dnia 26 listopada 2007 r. weszła
w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą Powodziową. Dyrektywa Powodziowa jest uzupełnieniem prawodawstwa unijnego w zakresie gospodarowania wodami, jest równorzędna i spójna z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Transpozycja postanowień Dyrektywy Powodziowej zawarta jest w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) . Źródło: European Environment Agency Częstość występowania powodzi w Europie w latach Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

3 powodziowego i zarządzania nim.
Celem Dyrektywy Powodziowej jest ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dokonanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) 22 grudzień 2011 r. Przygotowanie map zagrożenia powodzią (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) 22 grudzień 2013 r. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) 15 grudzień 2015 r. Harmonogram wdrażania Dyrektywy Powodziowej Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

4 Definicje Powódź – czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą. Ryzyko powodziowe – kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych konsekwencji. Zagrożenie – zasięg obszarowy powodzi. Ekspozycja na powódź – stan zagospodarowania zagrożonego terenu (obiekty, infrastruktura, społeczność). Wrażliwość – odporność infrastruktury zlokalizowanej w terenach zagrożonych na podtopienia i zalanie. Źródło: East News Obszar zalany w wyniku powodzi Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

5 Proces zarządzania ryzykiem powodziowym
Ograniczenie zagrożenia – „odsunąć powódź od ludzi” Ograniczenie ekspozycji – „odsunąć ludzi od powodzi” Ograniczenie wrażliwości – „nauczyć się żyć z powodzią” Zmniejszenie skutków powodzi Źródło: Awaria wału przeciwpowodziowego-źródło Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

6 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
a) dla obszarów dorzeczy b) dla regionów wodnych Źródło: KZGW Obszar Polski z podziałem na dorzecza i regiony wodne Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

7 Zarządzanie procesem planowania PZRP
Komitet Sterujący Regionu Wodnego Górnej Odry Komitet Sterujący Regionu Wodnego Małej Wisły i Czadeczki Grupa Planistyczna Regionu Wodnego Górnej Odry Grupa Planistyczna Regionu Wodnego Małej Wisły i Czedeczki Zespół Planistyczny Kłodnicy i Kanału Gliwickiego Zespół Planistyczny Małej Wisły Zespół Planistyczny Górnej Odry Zespół Planistyczny Małej Wisły Zespół Planistyczny Przemszy Grupy zarządzające procesem planowania na poszczególnych poziomach planistycznych na obszarze działania RZGW w Gliwicach Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

8 Cel nadrzędny Cele główne Cele szczegółowe Hierarchia celów w PZRP
Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi Cel nadrzędny Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego Obniżenie istniejącego ryzyka Cele główne 1.1 2.1 3.1 1.2 2.2 3.2 1.3 2.3 3.3 Cele szczegółowe 1.4 3.4 3.5 3.6 Schemat celu nadrzędnego i celów głównych PZRP Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

9 Cel 1: Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego
Cel 1.1: Utrzymanie oraz zwiększenie retencji Cel 1.2: Unikanie zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Cel 1.3: Określenie warunków zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Cel 1.4: Unikanie wzrostu zagospodarowanie i określenie jego warunków na obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Źródło: Mała retencja górska Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

10 Cel 2: Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego
Cel 2.1: ograniczenia zagrożenia Cel 2.2: ograniczenie zagospodarowania Cel 2.3: ograniczenie wrażliwości Źródło: m.ztopics.com Kędzierzyn-Koźle Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

11 Cel 3: Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym
Cel 3.1: Poprawa prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach hydro-meteo Cel 3.2: Poprawa skuteczności reagowania ludzi Cel 3.3: Usprawnienie odbudowy po powodzi Cel 3.4: Wdrożenie analiz popowodziowych Cel 3.5: Budowa instrumentów skłaniające i zniechęcające do zachowań zwiększających bezpieczeństwo Cel 3.6: Edukacja poprawiająca wiedzę Źródło: meteostacja.waw.pl Stacja pogody Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

12 Informacje i założenia do działań ograniczających ryzyko powodziowe
Źródło: „Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” Metody i nietechniczne, jako elementy ograniczające ryzyko powodziowe Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

13 Katalog działań ograniczających ryzyko powodziowe
Źródło: „Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” Cele i działania w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

14 Instrumenty wspomagające wdrożenie działań
Źródło: „Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” Przykładowe rodzaje możliwych instrumentów Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

15 Realizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Część I Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Część II Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym Część III Zarządzanie Projektem pn. „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” 1 grudzień 2015 r. 30 listopad 2015 r. 15 grudzień 2015 r. Efektem wykonania PZRP ma być Katalog Działań (technicznych i nietechnicznych) służących realizacji celów Dyrektywy Powodziowej czyli ograniczeniu negatywnych skutków powodzi. Źródło: Broszura informacyjna Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

16 Wpływ PZRP na planowanie przestrzenne
Art. 88f. Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych Fragmenty znowelizowanej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – cele i działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google