Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – cele i działania Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – cele i działania Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego."— Zapis prezentacji:

1 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – cele i działania Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

2 Dnia 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą Powodziową. Dyrektywa Powodziowa jest uzupełnieniem prawodawstwa unijnego w zakresie gospodarowania wodami, jest równorzędna i spójna z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Transpozycja postanowień Dyrektywy Powodziowej zawarta jest w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami). Źródło: European Environment Agency Częstość występowania powodzi w Europie w latach 1998-2005 Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Dyrektywa Powodziowa

3 Celem Dyrektywy Powodziowej jest ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dokonanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) 22 grudzień 2011 r. Przygotowanie map zagrożenia powodzią (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) 22 grudzień 2013 r. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) 15 grudzień 2015 r. Harmonogram wdrażania Dyrektywy Powodziowej Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

4 Powódź – czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą. Ryzyko powodziowe – kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych konsekwencji. Zagrożenie – zasięg obszarowy powodzi. Ekspozycja na powódź – stan zagospodarowania zagrożonego terenu (obiekty, infrastruktura, społeczność). Wrażliwość – odporność infrastruktury zlokalizowanej w terenach zagrożonych na podtopienia i zalanie. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Źródło: East News Obszar zalany w wyniku powodzi Definicje

5 Proces zarządzania ryzykiem powodziowym Zmniejszenie skutków powodzi Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Ograniczenie zagrożenia – „odsunąć powódź od ludzi” Ograniczenie wrażliwości – „nauczyć się żyć z powodzią” Ograniczenie ekspozycji – „odsunąć ludzi od powodzi” Źródło: www.dziennikwschodni.pl Awaria wału przeciwpowodziowego-źródło

6 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym a) dla obszarów dorzeczy b) dla regionów wodnych Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Źródło: KZGW Obszar Polski z podziałem na dorzecza i regiony wodne

7 Komitet Sterujący Regionu Wodnego Małej Wisły i Czadeczki Komitet Sterujący Regionu Wodnego Górnej Odry Grupa Planistyczna Regionu Wodnego Górnej Odry Zespół Planistyczny Małej Wisły Zespół Planistyczny Przemszy Zespół Planistyczny Małej Wisły Grupa Planistyczna Regionu Wodnego Małej Wisły i Czedeczki Zespół Planistyczny Górnej Odry Zespół Planistyczny Kłodnicy i Kanału Gliwickiego Grupy zarządzające procesem planowania na poszczególnych poziomach planistycznych na obszarze działania RZGW w Gliwicach Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Zarządzanie procesem planowania PZRP

8 Schemat celu nadrzędnego i celów głównych PZRP Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym Obniżenie istniejącego ryzyka Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi Cel nadrzędny Cele główne Cele szczegółowe 1.2 1.3 1.1 1.4 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 2.1 Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Hierarchia celów w PZRP

9 Cel 1: Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Cel 1.1: Utrzymanie oraz zwiększenie retencji Cel 1.2: Unikanie zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Cel 1.3: Określenie warunków zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Cel 1.4: Unikanie wzrostu zagospodarowanie i określenie jego warunków na obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Źródło: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl Mała retencja górska

10 Cel 2: Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Cel 2.1: ograniczenia zagrożenia Cel 2.2: ograniczenie zagospodarowania Cel 2.3: ograniczenie wrażliwości Źródło: m.ztopics.com Kędzierzyn-Koźle

11 Cel 3: Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym Cel 3.1: Poprawa prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach hydro-meteo Cel 3.2: Poprawa skuteczności reagowania ludzi Cel 3.3: Usprawnienie odbudowy po powodzi Cel 3.4: Wdrożenie analiz popowodziowych Cel 3.5: Budowa instrumentów skłaniające i zniechęcające do zachowań zwiększających bezpieczeństwo Cel 3.6: Edukacja poprawiająca wiedzę Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Źródło: meteostacja.waw.pl Stacja pogody

12 Źródło: „Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” Metody i nietechniczne, jako elementy ograniczające ryzyko powodziowe Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Informacje i założenia do działań ograniczających ryzyko powodziowe

13 Katalog działań ograniczających ryzyko powodziowe Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Źródło: „Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” Cele i działania w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

14 Instrumenty wspomagające wdrożenie działań Źródło: „Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” Przykładowe rodzaje możliwych instrumentów Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

15 Realizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym Źródło: www.powodz.gov.plwww.powodz.gov.pl Broszura informacyjna Część I Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Część II Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym Część III Zarządzanie Projektem pn. „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” 1 grudzień 2015 r. 30 listopad 2015 r. 15 grudzień 2015 r. Efektem wykonania PZRP ma być Katalog Działań (technicznych i nietechnicznych) służących realizacji celów Dyrektywy Powodziowej czyli ograniczeniu negatywnych skutków powodzi. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

16 Art. 88f. Wpływ PZRP na planowanie przestrzenne Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych Fragmenty znowelizowanej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – cele i działania Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google