Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka Ćwiczenie 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka Ćwiczenie 1."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka Ćwiczenie 1

2 Co przynieść: Kalkulator Wzory (z prezentacji)

3 Prognozowanie popytu Temat:

4 Wprowadzenie PUNKT ROZDZIELAJĄCY Zapotrzebowanie niezależne
Zapotrzebowanie zależne Zapotrzebowanie niezależne PUNKT ROZDZIELAJĄCY Można wyliczyć, Zależy od konstrukcji, planu produkcji, planu sprzedaży Można prognozować, wynika z pozycji konkurencyjnej, nastrojów klientów itd..

5 Metody prognozowania Oparte na tzw. szeregach czasowych, gdzie prognozowany popyt jest wyłącznie funkcją wcześniej zarejestrowanych wartości popytu, Metody prognozowania przyczynowo-skutkowego, będące równaniami regresji pojedynczej lub wielokrotnej, w zależności od liczby zmiennych objaśniających

6 Metody prognozowania Prognozowanie krótkoterminowe szeregów quasi- stacjonarnych (nie wykazujących istotnych zmian trendu): Średnia arytmetyczna, Średnia arytmetyczna ruchoma, Ruchoma średnia arytmetyczna ważona, Proste wygładzanie wykładnicze wg modelu Browna

7 Metody prognozowania Prognozowanie krótkoterminowe szeregów niestacjonarnych (wykazujących zmiany trendu): wygładzanie wykładnicze wg modelu Holta, Prognozowanie średnio i długoterminowe popytu nie wykazującego zmian sezonowych: prosta regresja liniowa,

8 Metody prognozowania Prognozowanie popytu o charakterze sezonowym:
Prosta metoda współczynników sezonowości, Metoda współczynników sezonowości w oparciu o wygładzanie średnią ruchomą, Metoda Wintera

9 Prognozowanie

10 Prognozy: przykład Pr SA PrRA (3) PrRW (3:1,2,3) PrB (0.1) PrB (0.5)
100 - 110 105 101 105,8 101,4 115 106,25 108,33 102,26 107,5 108 111,67 103,53 110,25

11 Wzory: błędy prognoz

12 Błędy prognoz Średni błąd prognozy, pokazuje wielkość odchyleń, bilansując dodatnie i ujemne

13 Błędy prognoz Względny błąd prognozy, odnosi wielkość błędu do wielkości popytu

14 Błędy prognoz Standardowy błąd prognozy, obrazuje odchylenie od średniej prognozy

15 Błędy prognoz j Pj Psa Pra Prw a=0.1 a=0.2 a=0.3 a=0.5 a=0.75 a=1 51
51 0,0 51,0 1 39 2 46 45,0 49,8 48,6 47,4 42,0 39,0 3 56 45,3 49,4 48,1 47,0 45,5 46,0 4 49 48,0 50,1 49,7 50,8 53,3 56,0 5 54 48,2 49,1 50,0 49,5 49,9 49,0 6 42 49,2 48,8 50,4 51,9 53,0 54,0 7 48,7 44,8 8 44 48,3 50 48,4 47,9 9 47,8 47,6 46,6 48,9 47,1 44,0 10 47,2 46,2 44,7 46,7 45,6 42,7

16 Błędy prognoz Która z metod prognozowania w danych warunkach jest najlepsza? e d y s Psa 2,276 6,671 0,135 7,127 Pra 4,073 9,427 0,195 14,285 Prw 4,019 9,528 0,197 14,330 Pb(0.1) 0,004 5,598 0,116 6,954 Pb(0.2) -0,050 5,657 0,118 7,033 Pb(0.3) -0,056 5,713 0,119 7,156 Pb(0.5) -0,047 6,011 0,125 7,473 Pb(0.75) -0,035 6,339 0,131 8,016 Pb(1.0) -0,017 7,050 0,146 8,842

17 Zadania Dla powyższych danych wyznacz: Prognozę średnią arytmetyczną,
43 49 47 38 40 45 42 Z2) 515 507 487 523 511 499 535 529 Z3) 8 12 9 10 13 11 Dla powyższych danych wyznacz: Prognozę średnią arytmetyczną, Prognozę średnią ruchomą dla k=5, Prognozę średnią ruchomą ważoną dla k=5, w1=1, w2=2, w3=3, w4=4, w5=5 Prognozę wg modelu Browna dla α=0,5 Zbadaj jakość prognozy (standardowy błąd prognozy)


Pobierz ppt "Logistyka Ćwiczenie 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google