Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy pomocy publicznej - element strategii wspierania innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy pomocy publicznej - element strategii wspierania innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Programy pomocy publicznej - element strategii wspierania innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości.

2 W nowym okresie programowania pomocy, w ramach wspierania działań mających na celu tworzenie miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości i prowadzenie aktywnej polityki osłonowej na rynku pracy proponujemy nowe, bardziej atrakcyjne warunki uzyskania zwolnień z podatku od nieruchomości.

3 Dla przedsiębiorców starających się o ulgę:  którzy nie zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochód Gminy Wrocław,  posiadają siedzibę na terenie Wrocławia,  utrzymają prowadzenie działalności przez cały okres trwania zwolnienia, wydłużyliśmy okres zwolnienia z 3 do 5 lat. PRZEDSIĘBIORCY ROZPOCZYNAJĄCY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE WROCŁAWIA

4 Oferujemy poprawę warunków uzyskania zwolnienia przez przedsiębiorców poprzez:  obniżenie o połowę progu zainwestowanych środków przy przystąpieniu do programu: dla małego przedsiębiorcy – 600 tys. zł za rok zwolnienia, za każdy dodatkowe zainwestowane 50 tys. zł – kolejny miesiąc,dla małego przedsiębiorcy – 600 tys. zł za rok zwolnienia, za każdy dodatkowe zainwestowane 50 tys. zł – kolejny miesiąc, dla średniego – 1,8 mln zł za rok zwolnienia i odpowiednio za każde dodatkowe 150 tys. zł – dodatkowy miesiąc zwolnienia,dla średniego – 1,8 mln zł za rok zwolnienia i odpowiednio za każde dodatkowe 150 tys. zł – dodatkowy miesiąc zwolnienia,  obniżenie progu dla dużych przedsiębiorców z 6 mln zł do 4,2 mln zł za rok zwolnienia, i za każdy dodatkowe 350 tys. zł dodatkowy miesiąc zwolnienia. Program pomocy przeznaczony dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia.

5  W celu wspierania budowy ogólnodostępnych parkingów obniżamy o połowę próg uzyskania zwolnienia z podatku na 15 lat - wystarczy zainwestować co najmniej 5 mln zł w budowę obiektu służącego do świadczenia usług parkingowych.  Zwiększamy poziom pomocy w programu z 55 mln do 110 mln zł. Program pomocy przeznaczony dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia.

6 Dla wspierania dalszego rozwoju parków oraz stref oferujemy wydłużenie zwolnienia podatkowego przy zakupie lub wybudowaniu nowych obiektów na ich terenie z 3 do 5 lat. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia.

7  W przypadku modernizacji istniejących budynków obniżamy progi przystąpienia do programu o połowę – za każde zainwestowane 50 tys. zł w modernizację budynku w związku z nową inwestycją będzie można zwolnić 50 m2 na 3 lata.  Budżet programu zostaje podniesiony z 12 mln zł do 50 mln zł. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia.

8 Program dla przedsiębiorców innowacyjnych, którzy wdrażają nowe technologie oraz przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową, realizującym nowe inwestycje na terenie Wrocławia. W ramach programu zwalnia się powierzchnię przeznaczoną na działalność badawczo-rozwojową – za każde zainwestowane 5 tys. zwolnieniu podlega 50 m2 budynków. (zmniejszenie o połowę kwoty zainwestowanej w stosunku do poprzedniego programu)

9 Znacznie obniżone progi w okresach zwolnienia:  5 lat przy inwestycji do 2 mln zł  10 lat przy inwestycji 2-6 mln zł  15 lat przy inwestycji pow. 6 mln zł Planowana kwota pomocy zostaje podniesiona z 12 mln do 50 mln zł. Program dla przedsiębiorców innowacyjnych, którzy wdrażają nowe technologie oraz przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową, realizującym nowe inwestycje na terenie Wrocławia.

10 Program w ramach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia.  Podniesiona zostaje wielkość powierzchni zwalnianej w związku z zatrudnieniem jednego pracownika z 40 do 60 m2.  Jednocześnie obniżone zostają progi przystąpienia do programu. Zamiast 5 zatrudnionych osób już przy 2 osobach można otrzymać roczne zwolnienie. Każda kolejna zatrudniona osoba wydłuża okres zwolnienia o pół roku do maksymalnie 3 lat.  Budżet planowanej pomocy podniesiony z 15 mln zł do 50 mln zł.

11 Łączny budżet na zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2006-2013 wynosił początkowo 54 mln. W trakcie udzielania pomocy został podniesiony do 94 mln zł. Obecnie przedsiębiorcy mogą wykorzystać pomoc na zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2014-2020 – w łącznej kwocie 260 mln zł.

12 Warunki skorzystania z pomocy:  Złożenie wniosku przed rozpoczęciem prac związanych z nową inwestycją, co przesądzi o spełnieniu tzw. efektu zachęty. Wniosek musi zawierać podstawowe dane o inwestycji i inwestorze oraz wskazywać program pomocowy, do którego się aplikuje.  Udział środków własnych nie może być niższy niż 25%.  Nowa inwestycja musi zostać utrzymana w okresie od 3 do 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji.  Po zakończeniu inwestycji przedkłada się m.in. dokumenty wskazujące na wielkość kosztów, potwierdzające własność nieruchomości, składa się oświadczenia na formularzach będących załącznikami do uchwały.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Programy pomocy publicznej - element strategii wspierania innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google