Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

2 Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Obradom może przysłuchiwać się każdy zainteresowany mieszkaniec województwa, ponieważ są one otwarte i jawne.

3 Obrady Sejmiku Województwa Lubuskiego

4 Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego Województwo Lubuskie podzielone jest na 5 okręgów wyborczych, z których co 4 lata w wyborach bezpośrednich wybierani są radni, którzy wchodzą w skład Sejmiku. Radni reprezentują w Sejmiku swoich wyborców. Każdy radny przed objęciem funkcji składa ślubowanie.

5 Radni tworzą kluby partyjne. W IV kadencji Sejmiku (2010-2014) jest: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP (PO RP) -11 radnych Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD)– 9 radnych Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL)– 5 radnych Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (PiS)- 5 radnych

6 Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz nie więcej niż trzech Wiceprzewodniczących.

7

8 Kompetencje Sejmiku Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa:  stanowi akty prawa miejscowego, w tym statut województwa, który jest uchwalany po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów; ostatnia aktualizacja Statutu miała miejsce 9 września 2013 r.,  określa zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim oraz tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

9 Sejmik Województwa Lubuskiego

10 Kompetencje Sejmiku  uchwala strategię rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnie programy wojewódzkie,  uchwala budżet województwa oraz rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowe województwa i sprawozdania z wykonania wieloletnich programów województwa,  podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu,

11 Sesje Sejmiku Województwa Lubuskiego

12  powołuje i odwołuje, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,  kontroluje działalność zarządu województwa, w tym celu powołuje komisję rewizyjną,  wybiera i odwołuje zarząd województwa, rozpatruje sprawozdania z jego działalności. Kompetencje Sejmiku

13 Sesje Sejmiku Województwa Lubuskiego

14  obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego,  posiedzenia są nagrywane i dokumentowane w formie protokołów,  raz w roku radni spotykają się na sesji rolnej, by omówić bieżącą sytuację lubuskiego rolnictwa oraz na sesji absolutoryjnej,  oprócz opiniowania uchwał, podejmuje także stanowiska, deklaracje, apele i rezolucje w istotnych dla regionu i kraju sprawach. Sejmik Województwa Lubuskiego:

15 Sesje Sejmiku Województwa Lubuskiego

16 Sejmik Województwa powołuje ze swojego grona komisje stałe lub doraźne, na posiedzeniach których omawiane są projekty uchwał. 1.Komisja Budżetu i Finansów. 2.Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa. 3.Komisja Kultury, Edukacji i Kultury Fizycznej. 4.Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 5.Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. 6.Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa. 7.Komisja Rewizyjna. 8.Komisja Statutowa (komisja doraźna). Sejmik Województwa Lubuskiego:

17 Sejmik Województwa Lubuskiego prowadzi także działalność społeczną i edukacyjną

18 Odznaczenia przyznawane przez Sejmik Województwa Lubuskiego

19 Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego Tytuł „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego” nadawany jest wybitnym osobistościom, które swoimi czynami wzbogaciły dorobek województwa lubuskiego w różnych dziedzinach. Tytuł nadawany jest jeden raz. Mogą otrzymać go osoby fizyczne bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo.

20 Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego Tytuł Honorowego Obywatela odbiera Jerzy Owsiak

21 Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego Tytuł Honorowego Obywatela odbiera kpt Tadeusz Wrona

22 W szczególnie uzasadnionych przypadkach tytuł „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego” nadawany jest pośmiertnie.

23 Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Pomysł na honorowanie zasłużonych dla województwa lubuskiego zrodził się wśród radnych Sejmiku II kadencji. Od tej pory osoby, instytucje oraz organizacje – które swoją działalnością zawodową i społeczną, bądź realizacją zadań na rzecz naszego regionu przyczyniają się do rozwoju lub promocji województwa lubuskiego – mają szansę na otrzymanie tego honorowego odznaczenia.

24 Posiedzenie Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Skład Kapituły: Tomasz Możejko – Przewodniczący Kapituły Tadeusz Ardelli Romuald Kreń Bogdan Nowak Kazimierz Pańtak Stanisław Tomczyszyn

25 Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Odznaczeni mają prawo do: 1) używania tytułu „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”, 2) wpisu do Księgi „Zasłużeni dla Województwa Lubuskiego”, 3) uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku Województwa Lubuskiego.

26 Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

27 Wyróżnienia przyznawane przez Sejmik Województwa Lubuskiego

28 Lubuski Laur Oświaty Idea Konkursu zrodziła się w 2001 roku. „Lubuski Laur Oświaty” ma na celu uhonorowanie osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego. Kapituła konkursu przyznaje wyróżnienia w 4 kategoriach: jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia, podmioty gospodarcze i instytucje, osoby fizyczne, pracownicy oświaty. Po raz pierwszy statuetki zostały przyznane w roku 2003.

29 Lubuski Laur Oświaty Posiedzenie Kapituły Konkursu

30 Olimp Lubuski Konkurs ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz samorządów gminnych i powiatowych za wkład rzeczowy, finansowy i zaangażowanie mające wpływ na działalność i rozwój sportu w Województwie Lubuskim. Konkurs organizowany jest w 5 kategoriach: - osoby fizyczne, - osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, - gminy do 20 tysięcy mieszkańców, - gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców, - powiaty. W każdej kategorii konkursu, przy współpracy z Lubuskim Kuratorium Oświaty, przyznawane są również nagrody specjalne za wsparcie Uczniowskich Klubów Sportowych.

31 Olimp Lubuski Posiedzenie Kapituły Konkursu

32 Działalność edukacyjna Sejmiku Województwa Lubuskiego

33 Lubuski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Podstawowym celem konkursu było zainteresowanie młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tematyką organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dotychczas odbyły się 3 edycje konkursu (2010, 2011 i 2013 r.). Ostatni konkurs przeprowadzono pod hasłem: „Europejski Fundusz Społeczny pomaga rozwiązywać nasze trudne problemy”.

34 Lubuski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Najlepsi odebrali nagrody podczas sesji Sejmiku.

35 LUBUSKI SEJMIK DZIECIĘCY 2 czerwca br., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, odbyła się II edycja Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego. W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego zasiadło 30 „dziecięcych” radnych. 90 osób wcieliło się w role dyrektorów i pracowników Urzędu. Założeniem Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego jest przekazywanie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania Sejmiku Województwa Lubuskiego i pracy Radnego Wojewódzkiego.

36 II LUBUSKI SEJMIK DZIECIĘCY

37 Dziękuję za uwagę Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasz Możejko


Pobierz ppt "Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google