Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego Współprzewodniczący delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego Współprzewodniczący delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego Współprzewodniczący delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Gospodarka w obiegu zamkniętym Projekt Komisji Europejskiej: w kierunku Europy bezodpadowej 9 września 2014

2 Priorytety prac w komisji ochrony środowiska (ENVI) na początku obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego: pakiet czystego powietrza (sprawozdawca do dyrektywy o redukcji emisji ze średnich obiektów spalania) reforma systemu handlu emisjami CO2 (ETS) biopaliwa – ILUC energia – w tym gaz ze źródeł alternatywnych (np. łupków) GMO wykorzystanie zasobów - gospodarka o obiegu zamkniętym

3 Gospodarka o obiegu zamkniętym
gospodarka korzystająca z ponownego maksymalnego wykorzystania zasobów – dążąca do „społeczeństwa bezodpadowego” Jest odpowiedzią nie tylko na wyzwania środowiskowe, ale również na kurczące się zasoby surowców naturalnych

4 Źródło: Komisja Europejska – COM(2014)398

5 Propozycja Komisji Europejskiej
Komunikat Komisji Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów" dla Europy. Bruksela, dnia r. COM(2014) 398 Komunikat ramowy

6 Propozycja Komisji Europejskiej
Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy: /98/WE w sprawie odpadów, 2. 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, /31/WE w sprawie składowania odpadów, /53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, /66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i /19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Bruksela, dnia r. COM(2014) 397 Propozycja legislacyjna

7 Propozycja Komisji Europejskiej
1. Możliwości efektywnego wykorzystania zasobów w sektorze budowlanym Bruksela, dnia r., COM(2014) 445 2. Inicjatywa „zielone zatrudnienie”: Wykorzystując potencjał tworzenia miejsc pracy w zielonej gospodarce Bruksela, dnia r., COM(2014) 446 3. Plan działań ekonomicznych dla MŚP: Umożliwienie MŚP przekształcenia wyzwań związanych z ochroną środowiska w możliwości biznesowe Bruksela, dnia r., COM(2014) 440 Komunikaty towarzyszące

8 Główne założenia projektu
zwiększyć ponowne wykorzystanie i recykling odpadów komunalnych do co najmniej 70 % do 2030 r.; zwiększyć współczynnik recyklingu odpadów opakowaniowych do 80 % do 2030 r., wyznaczając pośrednie cele na poziomie 60 % do roku 2020 i 70 % do roku 2025, w tym cele dla konkretnych materiałów; od 2025 r. zakazać składowania podlegających recyklingowi tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru i tektury oraz odpadów ulegających biodegradacji, przy czym państwa członkowskie powinny dążyć do praktycznego wyeliminowania składowania do roku 2030; nadal wspierać rozwój rynków dla surowców wtórnych wysokiej jakości, m.in. poprzez ocenę wartości dodanej kryteriów utraty statusu odpadu dla poszczególnych materiałów doprecyzować metodę obliczeniową dla materiałów poddawanych recyklingowi w celu zapewnienia wysokiej jakości recyklingu. Źródło: Komisja Europejska – COM(2014)398

9 gospodarka w obiegu zamkniętym
a gospodarka wodą Ponowne wykorzystanie wody przed oczyszczeniem - „szara woda” Wykorzystanie wody deszczowej w gospodarstwach domowych

10 Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego Współprzewodniczący delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Dziękuję za uwagę 9 września 2014


Pobierz ppt "Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego Współprzewodniczący delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google