Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska."— Zapis prezentacji:

1 TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska

2 Wdrożenie programu Program realizowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014
Realizacja obejmowała następujące przedmioty: fizyka, zajęcia techniczne i informatyka Zajęcia odbywały się w: Gimnazjum nr 94 w Warszawie i Społecznym Gimnazjum nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

3 Realizacja programu W ramach realizacji programu w GM94 przeprowadziliśmy zajęcia zgodnie z programem nauczania,wykorzystując przygotowane przez zespół materiały.

4 Realizacja programu W ramach realizacji programu w GM94 przeprowadziliśmy zajęcia zgodnie z programem nauczania, wykorzystując przygotowane przez zespół materiały.

5 Spotkania robocze

6 Przeprowadziliśmy zajęcia
Uczniowie klas pierwszych i drugich byli zafascynowani projektowaniem i programowaniem robotów, z dużym zaangażowaniem przeprowadzali doświadczenia fizyczne, chętnie szyli.

7 Zajęcia „Technika/Robotyka”

8 Zajęcia „Technika/Robotyka”

9 Zajęcia „Technika/krawiectwo”

10 „Fizyka i doświadczenia”
Zajęcia „Fizyka i doświadczenia”

11 Zajęcia „Informatyka”

12 Realizacja programu Celem wdrażania programu był wzrost jakości nauczania w szkołach gimnazjalnych. Dla sprawdzenia przyrostu wiedzy uczniów przeprowadziliśmy badanie diagnozujące we wrześniu 2013 r. i badanie sprawdzające w czerwcu 2014 r. Zarówno test diagnozujący, jak i sprawdzający zawierał 17 pytań. W teście przeważały pytania zamknięte. Po zakończeniu realizacji programu dokonaliśmy analizy porównawczej .

13 Odpowiedzi na poszczególne pytania
testu diagnozującego.

14 9b - uczeń opisał znaczenie symbolu
11a - uczeń podał nazwę ściegu mającego zastosowanie przy fastrygowaniu, marszczeniu tkaniny; 11c - uczeń znał nazwę ściegu mającego zastosowanie przy zszywaniu, ozdobnym wykończeniu tkaniny;

15 Procent wykonania zadań testu diagnozującego
przez poszczególnych uczniów.

16 Edukacyjna Wartość Dodana
Wszyscy uczniowie (100%) biorący udział w realizacji programu uzyskali udokumentowany badaniem porównawczym przyrost wiedzy i  umiejętności, który został wyliczony dla każdego ucznia i zawiera się w  przedziale +1 ÷ +22, zaś wynik średni wartości EWD wynosi + 9, co  stanowi 22, 5% punktów możliwych do zdobycia w teście.

17 EWD dla klasy 1a GM94

18 Raport z badania opinii uczestników
w GM94 1. Udział w projekcie był dla Ciebie: (zakreśl odpowiednią cyfrę na skali) nie interesujący bardzo interesujący 2. Jak ocenisz przydatność materiałów otrzymanych podczas zajęć? nie interesujące bardzo interesujące 3. Czy potrafisz wykorzystać w praktyce uzyskane na lekcjach wiedzę i umiejętności? nie potrafię bardzo dużo

19 Raport z badania opinii uczestników
w GM94 1. Udział w projekcie był dla Ciebie: (zakreśl odpowiednią cyfrę na skali) nie interesujący bardzo interesujący 2. Jak ocenisz przydatność materiałów otrzymanych podczas zajęć? nie interesujące bardzo interesujące 3. Czy potrafisz wykorzystać w praktyce uzyskane na lekcjach wiedzę i umiejętności? nie potrafię bardzo dużo

20 Raport z badania opinii uczestników
w GM94 1. Udział w projekcie był dla Ciebie: (zakreśl odpowiednią cyfrę na skali) nie interesujący bardzo interesujący 2. Jak ocenisz przydatność materiałów otrzymanych podczas zajęć? nie interesujące bardzo interesujące 3. Czy potrafisz wykorzystać w praktyce uzyskane na lekcjach wiedzę i umiejętności? nie potrafię bardzo dużo

21 Zalety współpracy Zajęcia były realizowane w szkole publicznej i w szkole społecznej. Takie rozwiązanie daje możliwość wzajemnego uzupełniania się i wymiany doświadczeń. W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość oddelegowania nauczyciela do drugiej szkoły realizującej program.

22 Mocne strony projektu Stworzyliśmy dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów. Program rozwija wiedzę i umiejętności techniczne uczniów. Poprzez konstruowanie robotów i programowanie ich, uczniowie w ciekawy sposób poznali zasady projektowania inżynierskiego. Program zawiera przykłady praktycznych i użytecznych zastosowań nowych technologii w codziennym życiu. Dzięki programowi TECH-INFO uczniowie uczą się pracy zespołowej i współdziałania. Stosowanie technologii informacyjnej pozwoliło na nowoczesne wykorzystanie wybranych technik artystycznych. Program pokazał praktyczne zastosowania praw fizyki w przyrządach i urządzeniach technicznych.

23 Wnioski Warto rozważyć możliwość podziału klas na grupy podczas zajęć z robotyki oraz podczas doświadczeń z fizyki. Nie zawsze jest to możliwe, ale jeśli jest taka możliwość, wskazane byłoby to rozważyć.(GM 94) Wskazane byłoby uzupełnienie materiału z informatyki. Zarówno w części dotyczącej prezentacji multimedialnych, jak i fotografii cyfrowej. W miarę możliwości można zwiększyć liczbę godzin z zakresu robotyki, ponieważ uczniowie wykazują duże zainteresowanie tymi zagadnieniami.

24 Program TECH – INFO opracowały, zrealizowały i wdrożyły
szkoły w Warszawie: Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego Gimnazjum nr 94


Pobierz ppt "TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google