Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska."— Zapis prezentacji:

1 TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska

2 Wdrożenie programu  Program realizowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014  Realizacja obejmowała następujące przedmioty: fizyka, zajęcia techniczne i informatyka  Zajęcia odbywały się w: Gimnazjum nr 94 w Warszawie i Społecznym Gimnazjum nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

3 Realizacja programu W ramach realizacji programu w GM94 przeprowadziliśmy zajęcia zgodnie z programem nauczania,wykorzystując przygotowane przez zespół materiały.

4 Realizacja programu W ramach realizacji programu w GM94 przeprowadziliśmy zajęcia zgodnie z programem nauczania, wykorzystując przygotowane przez zespół materiały.

5 Spotkania robocze

6 Przeprowadziliśmy zajęcia Uczniowie klas pierwszych i drugich byli zafascynowani projektowaniem i programowaniem robotów, z dużym zaangażowaniem przeprowadzali doświadczenia fizyczne, chętnie szyli.

7 Zajęcia „Technika/Robotyka”

8

9 Zajęcia „Technika/krawiectwo”

10 Zajęcia „Fizyka i doświadczenia”

11 Zajęcia „Informatyka”

12 Realizacja programu Celem wdrażania programu był wzrost jakości nauczania w szkołach gimnazjalnych. Dla sprawdzenia przyrostu wiedzy uczniów przeprowadziliśmy badanie diagnozujące we wrześniu 2013 r. i badanie sprawdzające w czerwcu 2014 r. Zarówno test diagnozujący, jak i sprawdzający zawierał 17 pytań. W teście przeważały pytania zamknięte. Po zakończeniu realizacji programu dokonaliśmy analizy porównawczej.

13 Odpowiedzi na poszczególne pytania testu diagnozującego.

14 9 b - uczeń opisał znaczenie symbolu 11 a - uczeń podał nazwę ściegu mającego zastosowanie przy fastrygowaniu, marszczeniu tkaniny; 11 c - uczeń znał nazwę ściegu mającego zastosowanie przy zszywaniu, ozdobnym wykończeniu tkaniny;

15 Procent wykonania zadań testu diagnozującego przez poszczególnych uczniów.

16 Wszyscy uczniowie (100%) biorący udział w realizacji programu uzyskali udokumentowany badaniem porównawczym przyrost wiedzy i umiejętności, który został wyliczony dla każdego ucznia i zawiera się w przedziale +1 ÷ +22, zaś wynik średni wartości EWD wynosi + 9, co stanowi 22, 5% punktów możliwych do zdobycia w teście. Edukacyjna Wartość Dodana

17 EWD dla klasy 1a GM94

18 Raport z badania opinii uczestników w GM94

19 Raport z badania opinii uczestników w GM94

20 Raport z badania opinii uczestników w GM94

21 Zalety współpracy Zajęcia były realizowane w szkole publicznej i w szkole społecznej. Takie rozwiązanie daje możliwość wzajemnego uzupełniania się i wymiany doświadczeń. W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość oddelegowania nauczyciela do drugiej szkoły realizującej program.

22 Mocne strony projektu  Stworzyliśmy dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów.  Program rozwija wiedzę i umiejętności techniczne uczniów.  Poprzez konstruowanie robotów i programowanie ich, uczniowie w ciekawy sposób poznali zasady projektowania inżynierskiego.  Program zawiera przykłady praktycznych i użytecznych zastosowań nowych technologii w codziennym życiu.  Dzięki programowi TECH-INFO uczniowie uczą się pracy zespołowej i współdziałania.  Stosowanie technologii informacyjnej pozwoliło na nowoczesne wykorzystanie wybranych technik artystycznych.  Program pokazał praktyczne zastosowania praw fizyki w przyrządach i urządzeniach technicznych.

23 Wnioski  Warto rozważyć możliwość podziału klas na grupy podczas zajęć z robotyki oraz podczas doświadczeń z fizyki. Nie zawsze jest to możliwe, ale jeśli jest taka możliwość, wskazane byłoby to rozważyć.(GM 94)  Wskazane byłoby uzupełnienie materiału z informatyki. Zarówno w części dotyczącej prezentacji multimedialnych, jak i fotografii cyfrowej.  W miarę możliwości można zwiększyć liczbę godzin z zakresu robotyki, ponieważ uczniowie wykazują duże zainteresowanie tymi zagadnieniami.

24 Program TECH – INFO opracowały, zrealizowały i wdrożyły szkoły w Warszawie: szkoły w Warszawie: Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego im. Jana Nowaka Jeziorańskiego Gimnazjum nr 94


Pobierz ppt "TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google