Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODEK KIDS ATHLETICS W RADOMIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODEK KIDS ATHLETICS W RADOMIU"— Zapis prezentacji:

1 OŚRODEK KIDS ATHLETICS W RADOMIU
LEKKOATLETYKA SPORTEM DLA KAŻDEGO.

2 Cele i założenia programu.
Popularyzacja lekkiej atletyki jako wiodącej dyscypliny sportu Stworzenie atrakcyjnej oferty organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Reaktywowanie i pobudzanie działań lekkoatletycznych ośrodków Kierowanie przebiegiem selekcji i naboru Ocena sprawności fizycznej dzieci Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i trenerów LA Zaangażowanie rodzin i środowiska szkolnego w proces realizacji zadań projektu.

3 Dlaczego Kids Athletics w Radomiu?
Jesteśmy silnym ośrodkiem lekkoatletycznym widocznym na mapie sportowej Polski Tradycja uprawiania konkurencji lekkoatletycznych podparta wysokimi wynikami uzyskanymi przez radomskich lekkoatletów Infrastruktura sportowa dostosowana do uprawiania konkurencji lekkoatletycznych Kompetentna kadra trenerska i prężnie działające środowisko Zapewniamy możliwość rozwoju kariery sportowej w dyscyplinie lekkoatletyka – szkolenie od podstawówki do wieku seniorskiego.

4 Koordynator i trenerzy Kids Athletics
Zespół szkoleniowy w OKA Radom składa się z doświadczonych trenerów uprawiających czynnie konkurencje lekkoatletyczne. Koordynator Artur Błasiński Trenerzy Karolina Kołodziejczyk Jacek Faliński Aneta Błasińska

5 Struktura organizacyjna ośrodka Kids Athletics w Radomiu
Trenerzy prowadzą zajęcia pozalekcyjne tylko w jednej szkole, dwa razy w tygodniu z grupami z klas IV-VI. Trenerzy w przepisanych sobie szkołach przeprowadzają szkolenie nauczycieli nauczania początkowego w zakresie konkurencji lekkoatletycznych Organizacja eventu szkolnego w każdej placówce (Dzień Sportu, Mikołajki …) oraz jednego eventu międzyszkolnego dla wszystkich szkół Koordynator Artur Błasiński Trener Karolina Kołodziejczyk Trener Jacek Faliński Trener Aneta Błasińska PSP 13 PSP 23 PSP 29 PSP 32 PSP 15 PSP15 FILIA PSP 25 PSP 26 PSP 1 PSP 4 PSP 20 PSP 31

6 Eventy promocyjne Trenerzy przeprowadzają w każdej szkole event promocyjny z wykorzystaniem sprzętu Kids Athletics dla klas I-III W grudniu będzie przeprowadzony event międzyszkolny na hali MOSiR. Każda ze szkół wystawia 12 osobową reprezentacje chłopców i dziewcząt z klas I-III po dwie osoby z każdego rocznika. Planowana liczba konkurencji to od 5 do 6. Zawody w swojej formule będą podobne do konkurencji rozgrywanych na eventach szkolnych. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla najlepszych szkół oraz wszystkich uczestników

7 Sprzęt Kids Athletics Każdy z trenerów będzie prowadził zajęcia z dziećmi na sprzęcie Kids Athletics Na zestaw składa się kilkadziesiąt pozycji dzięki którym możemy przeprowadzić ciekawe zajęcia dostosowane do poziomu umiejętności ćwiczących w każdej grupie wiekowej Zestaw daje możliwość przeprowadzenia kilkudziesięciu konkurencji z elementami lekkiej atletyki takimi jak biegi, rzuty, skoki Założenie programu jest takie, aby w każdej szkole objętej programem znajdował się zestaw Kids Athletics

8 Szkolenia dla nauczycieli klas I-III
Trenerzy w każdej szkole przeprowadzają szkolenia dla nauczycieli klas I-III w ramach programu Kids Athletics Każdy z nauczycieli dostanie certyfikat ukończenia kursu Nauczyciele raz w tygodniu przeprowadzają zajęcia z dziećmi wykorzystując sprzęt Kids Athetics. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz pomoc merytoryczną.

9 Nasz wkład w rozwój projektu
Profesjonalne przeszkolenie nauczycieli nauczania początkowego przez trenerów z konkurencji lekkoatletycznych. Szkoły w których będą prowadzone zajęcia otrzymają zestawy Kids Athletics Wsparcie merytoryczne ze strony trenerów przy prowadzeniu zajęć z Kids Athletics Zorganizowanie atrakcyjnych zajęć dostosowanych do przebiegu ontogenezy uczestników projektu Organizacja na terenie szkoły eventu promocyjnego w formie gier i zabaw z wykorzystaniem sprzętu Kids Athletics (w ramach Dni Sportu, Mikołaja, Andrzejki) dotyczy klas I-III Zorganizowanie eventu międzyszkolnego dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych placówek i uczestników zawodów (każdy uczeń dostanie koszulkę). Nie będzie to forma zawodów tylko gry i zabawy – dotyczy klas I-III Każda szkoła otrzyma certyfikat udziału w projekcie

10 Rola szkoły i samorządu
Możliwość nieodpłatnego korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego Stworzenie pozytywnego klimatu do realizacji zadań projektu Promocja działań prozdrowotnych ujętych w celach programu

11 Długofalowe efekty naszych wspólnych działań
Program w założeniu ma funkcjonować do 2017 roku z możliwością rozszerzenia na kolejne lata co przyczyni się do: Wdrożenia jednolitego i zunifikowanego programu szkolenia młodzieży Poprzez zabawową formułę przeprowadzonych zajęć lekcyjnych oraz organizacje eventów aktywizujemy dużą ilość uczniów co przyczyni się do wzrostu zainteresowania aktywnością fizyczną u dzieci Zapewni wszechstronne przygotowanie dzieci umożliwiające im w przyszłości uprawianie innych dyscyplin sportowych Poprzez organizację zajęć i eventów oraz możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych aktywizujemy uczniów, rodziców i szkołę do podejmowania stałych działań promujących aktywność fizyczną

12 Dziękuję za uwagę. Przygotował Artur Błasiński
Najlepsi z najlepszych.


Pobierz ppt "OŚRODEK KIDS ATHLETICS W RADOMIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google