Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAWNOŚĆ OBRAD RAD MIEJSKICH I RAD POWIATÓW W POLSCE www.jawnoscsamorzadu.pl Obywatele dla Demokracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAWNOŚĆ OBRAD RAD MIEJSKICH I RAD POWIATÓW W POLSCE www.jawnoscsamorzadu.pl Obywatele dla Demokracji."— Zapis prezentacji:

1 JAWNOŚĆ OBRAD RAD MIEJSKICH I RAD POWIATÓW W POLSCE www.jawnoscsamorzadu.pl Obywatele dla Demokracji

2 Grant realizuje: FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA www.fundacjafcis.pl Kierownik projektu: dr Piotr Sitniewski psitniewski@gmail.com Obywatele dla Demokracji

3 DWA CELE PROJEKTU : CEL PIERWSZY-ukazanie stanu jawności działania rad miast i powiatów. CEL DRUGI: upowszechnienie zasady jawności działania organów stanowiących jst. Adresaci: rady miejskie(306) i powiatu (314).

4 DWA ETAPY PROJEKTU: ETAP 1-Zbadanie stanu przestrzegania prawa w zakresie zasady jawności w miastach i powiatach. ETAP 2 - upowszechnienie wyników badań w kraju.

5 ETAP 1 Działanie 1). analiza stron BIP pod kątem realizacji obowiązków art. 6 ust.1 udip. Działanie 2) wnioski o inf. publ.-profil zaufany ePUAP-pytania o elementy kształtujące jawność rady. Działanie 3) analiza statutów/regulaminów rad miast/powiatów pod kątem elementów kształtujących zasadę jawności. ETAP 2 Działanie 1) Interaktywna mapa jawności rad w Polsce www.jawnoscsamorzadu.pl.www.jawnoscsamorzadu.pl Działanie 2) Newsletter do wszystkich gmin i powiatów w Polsce freshmail). Działanie 3) Tytuł Lidera Jawności Samorządowej-kraj/region. Działanie 4) monografia-wysyłka do wszystkich gmin i powiatów (newsletter)

6 1.Skład osobowy rady 2.Organizacja rady 3.Skład osobowy komisji 4.Kontakt z radnymi 5.Aktywność radnych 6.Jawność wyników prac rady 7.Jawność wyników prac komisji ETAP 1 Działanie 1). analiza stron BIP pod kątem realizacji obowiązków art. 6 ust.1 udip.

7 1.Czy w Państwa jednostce samorządu terytorialnego, obrady organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu) oraz komisji są transmitowane online w czasie rzeczywistym? 2.Czy w Państwa jednostce samorządu terytorialnego, obrady organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu) oraz komisji są rejestrowane w postaci audio lub wideo ? 3.Czy w Państwa jednostce samorządu terytorialnego istnieje możliwość pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej nagrania z obrad organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu) oraz komisji ? 4.Czy w Państwa jednostce samorządu terytorialnego istnieje możliwość głosowania elektronicznego w trakcie obrad organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu)? 5.Czy w Państwa jednostce samorządu terytorialnego, w protokole z obrad rady miasta/rady powiatu jest informacja o tym, jaki głos oddał każdy radny (dotyczy jawnych głosowań) ? 6.Czy w ostatniej kadencji 2010-2014 zdarzyło się aby obrady organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu) oraz komisji odbywały się z wyłączeniem jawności? ETAP 1 Działanie 2) wnioski o inf. publ.-profil zaufany ePUAP-pytania o elementy kształtujące jawność rady.

8 1.Czy statut przewiduje upublicznienie informacji o miejscu, terminie i przedmiocie obrad rady? 2.Czy statut przewiduje upublicznienie informacji o miejscu, terminie i przedmiocie obrad komisji? 3.Czy statut przewiduje zawiadamianie radnych o sesji? 4.Czy statut przewiduje możliwość zabrania głosu przez mieszkańców? 5.Czy są uregulowane inne uprawnienia przewodniczącego o charakterze porządkowym 6.Czy istnieje regulacja umożliwiająca składanie interpelacji i zapytań przez radnych? 7.Czy jest uregulowane sporządzanie protokołu ? 8.Czy statut przewiduje identyfikację głosujących? ETAP 1 Działanie 3) analiza statutów/regulaminów rad miast/powiatów pod kątem elementów kształtujących zasadę jawności.

9 ETAP 2 Działanie 1) Interaktywna mapa jawności rad w Polsce www.jawnoscsamorzadu.pl. www.jawnoscsamorzadu.pl Działanie 2) Newsletter do wszystkich gmin i powiatów w Polsce freshmail). Działanie 3) Tytuł Lidera Jawności Samorządowej-kraj/region. Działanie 4) monografia-wysyłka do wszystkich gmin i powiatów (newsletter) ETAP 2

10 Wydanie monografii podsumowującej całość działań – koniec listopada 2014 r. Każdy z Państwa zainteresowany otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza, jest proszony o wysłanie emaila na adres jawnoscsamorzadu@gmail.com podając adres do wysyłki.jawnoscsamorzadu@gmail.com


Pobierz ppt "JAWNOŚĆ OBRAD RAD MIEJSKICH I RAD POWIATÓW W POLSCE www.jawnoscsamorzadu.pl Obywatele dla Demokracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google