Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATOR GIMNAZJALNY. Licea ogólnokształcące,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATOR GIMNAZJALNY. Licea ogólnokształcące,"— Zapis prezentacji:

1 INFORMATOR GIMNAZJALNY. Licea ogólnokształcące,
INFORMATOR GIMNAZJALNY Licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe Powiat Ostródzki r.

2 Większość abiturientów dostaje się na dzienne studia bezpłatne !!!
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OSTRÓDZIE Szkoła z wieloletnią historia, funkcjonująca od 1945 roku. 100% zdawalności egzaminu maturalnego, 95% absolwentów studiuje na państwowych uniwersytetach, politechnikach, akademiach i innych uczelniach wyższych, Co roku najlepszy uczeń nagradzany jest stypendium Prezesa Rady Ministrów, Programy pozwalające na rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań np.: „Praca z uczniem zdolnym”, „Archipelag matematyki”, „E- fizyka”, Co roku odbywa się wymiana młodzieży z uczniami partnerskiej szkoły w Osterode am Harz, Większość abiturientów dostaje się na dzienne studia bezpłatne !!!

3

4 Bardzo dobre warunki nauki – budynek po generalnym remoncie,
Baza szkoły: Bardzo dobre warunki nauki – budynek po generalnym remoncie, kompleks sportowy „Orlik” 2012, gdzie uczniowie mogą doskonalić umiejętności i zainteresowania sportowe, siłownia, sala gimnastyczna, aula, bogato wyposażona biblioteka szkolna, ( 40 tyś woluminów) pracownia komputerowa, biologiczna, chemiczna i fizyczna, dobrze wyposażone sale lekcyjne w sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Dodatkowo: Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych pn. chór szkolny, koło turystyczno – krajoznawcze „Dreptak”, zespół taneczny „Negative”, konsultacje przedmiotowe dla maturzystów, praca w bardzo prężnie działającym Wolontariacie, organizacja i udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, codzienny kontakt z zatrudnionym w szkole pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym.

5 Przedmioty uzupełniające obowiązkowe
Profil klasy Program rozszerzony Język Przedmioty uzupełniające obowiązkowe I A - politechniczna Matematyka, fizyka, informatyka Język angielski, język niemiecki Język angielski w technice I B - humanistyczna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Język łaciński w literaturze I C - medyczna Biologia, chemia, język angielski/język niemiecki Język łaciński w medycynie I D - ekonomiczna Matematyka, geografia, język angielski/język niemiecki Ekonomia w praktyce I E - środowiskowa Biologia, geografia, język angielski/język niemiecki

6 Zespół Szkół Zawodowych im. St
Zespół Szkół Zawodowych im St. Staszica w Ostródzie Szkoła proponuje nowatorskie rozwiązania w praktycznym kształceniu zawodów. Dla najlepszych stypendia ! Dla sprawdzonych absolwentów praca! Szkoła o 65 letniej tradycji kształcenia zawodowego, Dostosowana oferta kształcenia do potrzeb rynku pracy, Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych są egzaminatorami, Wieloletnia współpraca z Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorców w zakresie kształcenia zawodowego praktycznego we wszystkich zawodach na poziomie Zasadniczej szkoły Zawodowej, Stypendia od II klasy w zawodzie ślusarz i operator obrabiarek skrawających, zagwarantowana praca po ukończeniu szkoły w zawodach technik rybactwa śródlądowego, ślusarz i operator obrabiarek skrawających, w szkole działa Inkubator Młodzieżowej Przedsiębiorczości, nauka jazdy kat B za darmo w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i kat. T w zawodach technik architektury krajobrazu, technik rybactwa śródlądowego.

7 Świetlica wyposażona w sprzęt audiowizualny,
Baza szkoły: Bardzo dobra baza sportowa: dwie siłownie męskie i żeńska, dwie sale gimnastyczne, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, Świetlica wyposażona w sprzęt audiowizualny, Nowoczesny radiowęzeł szkolny, Szkoła skomputeryzowana, Nowoczesne pracownie ćwiczeń praktycznych, Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny, Bufet z domowymi obiadami. Dodatkowo szkoła proponuje : Rozwijanie swoich zainteresowań - Inkubator Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wolontariat, Koło PCK, koło teatralne, klub turystyki pieszej i rowerowej, nordic walking, zajęcia sportowe, opiekę specjalistów: pedagoga, doradcy zawodowego, oligofrenopedagog, surdopedagog, udział w projektach COMENIUS – wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Słowenii, Słowacji, Kraju Basków Belgii, Hiszpanii, na Maltę i Węgry, udział w programie LEONARDO da VINCI – wyjazdy na staże : Malta, Wielka Brytania, Hiszpania, Italia, Cypr, Bułgaria, patronat Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w zawodach technik architektury krajobrazu i technik rybactwa śródlądowego, współpraca z Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu w zawodzie technik logistyk,

8 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
TYP SZKOŁY ZAWÓD TECHNIKUM Technik mechanik Technik logistyk Technik architektury krajobrazu Technik usług fryzjerskich Technik rybactwa śródlądowego Technik ochrony środowiska Technik technologii odzieży Technik organizacji reklamy ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA fryzjer kucharz sprzedawca stolarz mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik operator obrabiarek skrawających ślusarz kowal wielozawodowa (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; murarz-tynkarz; dekarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; blacharz samochodowy; lakiernik; monter elektronik; elektryk; fotograf; rybak; krawiec; tapicer; złotnik-jubiler; introligator; cukiernik; piekarz i inne)

9 Zespół Szkół Zawodowych im. S
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego. Szkoła zdobyła 3 miejsce w Polsce w zawodzie technik hotelarstwa w konkursie Ministra Edukacji Narodowej. Młodzież realizuje staże zagraniczne w ramach projektu Leonardo da Vinci w następujących krajach: Litwa, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Cypr, Zarząd Condohotels Management Sp. z o. o. objął szkołę swoim patronatem. Podłożem tej inicjatywy jest chęć wsparcia kształcenia zawodowego w naszym powiecie w zawodach: technik hotelarstwa, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz technik obsługi turystycznej. Ze szkołą współpracuje również Europejskie Stowarzyszenie Kucharzy. Współpraca z organizacjami branżowymi np. umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Kucharzy Polskich EURO – TOQUES, Wysoka jakość kształcenia potwierdzona certyfikatami i wyróżnieniami na skalę krajową,  Stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów.

10 Dodatkowo szkoła proponuje:
Baza szkoły: 7 pracowni komputerowych, internetowe centrum informacji multimedialnej, certyfikowana pracownia ECDL, specjalistyczne pracownie przedmiotowe do kształcenia w zakresie hotelarstwa i gastronomii oraz turystyki, sala gimnastyczna, siłownia, biblioteka z czytelnią, radiowęzeł, gabinet medyczny, świetlica szkolna, stołówka, internat. Dodatkowo szkoła proponuje: możliwość korzystania z ciepłych posiłków w trakcie nauki, uczestnictwo w projektach krajoznawczych w ramach umów partnerskich ze szkołami z Niemczech i na Litwie, pośrednictwo w staraniach o kilkumiesięczny staż zagraniczny w obszarze hotelarsko – gastronomicznym, kursy informatyczne umożliwiające zdawanie certyfikowanego bezpłatnego egzaminu ECDL, organizacja różnego rodzaju wycieczek i rajdów krajoznawczych. W szkole działają pozaszkolne koła zainteresowań: -KLUB EUROPEJSKI -KLUB MŁODEGO OBYWATELA -INFORMATYCZNE -SPORTOWE( piłka siatkowa , aerobik , lekkoatletyka , kulturystyka ) -MINIPRZEDSIĘBIORSTWA -RATOWNICTWA MEDYCZNEGO -KULINARNE -SZACHOWE -WOLONTARIAT

11 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TYP SZKOŁY ZAWÓD/ PROFIL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Klasa policyjna Klasa wojskowa Klasa strażacka TECHNIKUM Technik hotelarstwa Technik informatyk Technik ekonomista Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik obsługi turystycznej Technik handlowiec Technik analityk SZKOŁA POLICEALNA Technik rachunkowości Technik turystyki wiejskiej

12 Zespół Szkół Rolniczych im. W
Zespół Szkół Rolniczych im W. Witosa w Ostródzie wyznacza nowe kierunki łącząc tradycje i nowoczesność Własny Ośrodek Szkolenia Kierowców – bezpłatne przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B i T, nowoczesne pracownie, wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych, Bezpłatne praktyki zagraniczne – program Leonardo da Vinci w Hiszpanii, Litwie, Anglii, Włochy, Cypr, Bułgaria, Malta, Bezpłatne kursy kwalifikacyjne – spawacz metoda Mag – ECDL – uprawnienia SEP, prawo jazdy kat. C – Autodesk Inventor, - Cisco IT Essentials, współpraca z firmami, zakładami, przedsiębiorstwami, hotelami, pensjonatami, uczelniami wyższymi w zakresie realizacji zajęć i praktyk zawodowych uczniów, Ogólnopolskie, Wojewódzkie sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach wiedzy ogólnej, mechanicznej, rolniczej.

13 Baza szkoły: NOWOCZESNE PRACOWNIE:
- pracownia podstaw konstrukcji maszyn (rysunki techniczne w przestrzeni trójwymiarowej za pomocą oprogramowania firmy Autodesk: Inventor, Mechanical, AutoCad, Architekt. symulacja pracy układów elektrycznych i elektronicznych, kalkulacji kosztów naprawy pojazdów samochodowych), - pracownie informatyczne (informatyczno-ekonomiczna, pracownia grafiki komputerowej i multimediów, pracownia informatyczno-matematyczna, pracownia projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami, pracownia aplikacji internetowych), - pracownia obsługi i diagnostyki pojazdów (podnośnik kolumnowy, komputer z oprogramowaniem diagnostycznym CDIF/2 – obsługa wszystkich modeli pojazdów), - pracownia systemów energii odnawialnej, - pracownia agrobiznesu, - pracownia elektrotechniki i elektroniki, - pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej (tokarnia, frezarka, wiertarki kolumnowe, przecinarki taśmowe), - pracownia techniki i przepisów ruchu drogowego (modele, przekroje i atrapy maszyn i urządzeń, silników spalinowych i elektrycznych, elementy układu napędowego i zawieszenia oraz instalacji elektrycznych, podzespoły pojazdów i maszyn), - ciągniki i maszyny rolnicze do każdego rodzaju upraw polowych i ogrodniczych, - pracownia obsługi konsumenta, - pracownie gastronomiczne (jedna oddana do użytku w roku 2013). WŁASNY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, w którym uczniowie są bezpłatnie przygotowywani do egzaminu państwowego na prawo jazdy w kategorii B. i T. oraz doskonalą technikę jazdy dzięki ćwiczeniom z tzw. talerzem Stawarta oraz Trojlerów. JEDYNA W POWIECIE DYDAKTYCZNA PRACOWNIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (wyposażona w instalację solarną płaskie kolektory słoneczne, hybrydowy układ turbiny wiatrowej z panelami fotowoltaicznymi). SUPERNOWOCZESNA PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ELETRONIKI (wyposażona w laboratoryjny sprzęt kontrolno-pomiarowy umożliwiający pomiary instalacyjne, napięć, prądów, mocy oraz obrazowania przebiegów sygnałów). OGRÓD DYDAKTYCZNY (różne gatunki warzyw, trawy, drzewa i krzewy owocowe).

14 Dodatkowo szkoła proponuje:
LICZNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ (koło teatralne "contem ucha", mechatroniczne, fotograficzne, szachowe, biblioterapia, pracę przy redagowaniu gazetki "ZGRZYT", ekozespoły, szkolne koło PCK, młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo "AUTO MECHANIKA Z ROLNIKA", sekcje sportowe - piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy), UDZIAŁ W PROGRAMACH EUROPEJSKICH (program Leonardo da Vinci), PRAKTYKI ZAGRANICZNE - Hiszpania, Litwa, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Malta), REALIZACJĘ PROJEKTU KAPITAŁ LUDZKI - organizowane są bezpłatne zajęcia zawodowe, ROZBUDOWANY PROGRAM PROFILAKTYCZNY - spotkania z kuratorem sądowym, psychologiem, sędzią, OPIEKĘ SPECJALISTÓW (pedagog szkolny, pielęgniarka, doradca zawodowy), ZAJĘCIA WOLONTARIACKIE (uczestniczymy w programie "Klub szkół UNICEF", w projekcie "Szlachetna Paczka"), WSPÓŁPRACĘ Z UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE, BEZPŁATNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO ORAZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH (w ramach konsultacji prowadzonych przez nauczycieli), ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW POSIADAJACYCH ORZECZENIA I OPINIE (m.in. zajęcia z surdopedagogiem), MOŻLIWOŚĆ REALIZOWANIA PASJI (nasi uczniowie kręcą filmy fabularne, realizują pasje muzyczne, znajdujemy i promujemy "pozytywnie zakręconych"), PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCY SAMORZĄD UCZNIOWSKI, KONTYNUOWANIE KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH (prowadzonych zaocznie - liceum i poprzez działalność kursową).

15 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
TYP SZKOŁY ZAWÓD/ PROFIL TECHNIKUM Technik geodeta Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik hotelarstwa Technik pojazdów samochodowych Technik energetyk Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik technologii żywności-cukiernik Technik ogrodnik Technik agrobiznesu Technik informatyk Technik mechanizacji rolnictwa Technik mechatronik ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Kucharz Monter mechatronik Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Ogrodnik Rolnik

16 Zespół Szkół Licealnych w Morągu Szkoła dba o jakość i poziom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Stara się łączyć tradycję z nowoczesnością.. To miejsce bezpieczne i przyjazne młodemu pokoleniu. Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Matura LO: 90,1 % 100% zdawalności egzaminu zawodowego w Technikum Nr 2, sklasyfikowanego przez ranking „Perspektyw” na 4 miejscu w Województwie. Szkoła organizuje wiele kół zainteresowań, np. teatralne, informatyczne, sportowe, wymiana międzynarodowa ze szkołami we Francji i w Niemczech, nawiązano również kontakty z Rosją i Ukraina, szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi w Polsce (UW-M w Olsztynie, Politechniką Koszalińską, UG, UMK w Toruniu, WAT w Warszawie). budynek szkoły jest wyposażony w sale z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, sale komputerowe ze stałym łączem do Internetu, nowo wyremontowaną salę gimnastyczną. wysoki poziom nauki języka angielskiego.

17 Baza szkoły: sala gimnastyczna z siłownią, 3 nowoczesne pracownie informatyczne, pracownia urządzeń techniki komputerowej, wewnętrzna sieć informatyczna, 7 tablic interaktywnych, zestawy multimedialne w każdej sali lekcyjnej, wi-fi, aula, biblioteka z Centrum Multimedialnym, 2 boiska sportowe, sklepik, gabinet pielęgniarki, psychologa i pedagoga, doradcy zawodowego.

18 Dodatkowo szkoła : koło teatralne, informatyczne, filozoficzne, ekologiczno-wędkarskie, dziennikarskie, SKS, UKS „Piast”, matematyczne, Klub Inicjatyw Młodzieżowych, koło wolontariatu, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych w zakresie podstawowym i rozszerzonym wszystkich przedmiotów, realizuje we współpracy z Microsoftem program „Szkoła nowych technologii”, uzyskała status Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO, prowadzi bezpłatne kursy przygotowawcze do egzaminów CISCO w ramach zajęć pozalekcyjnych, prowadzi współpracę międzynarodową z Gimnazjum im. J. G. Herdera w Halle (Niemcy), Liceum Saint-Pierre w Saint-Brieuc (Francja) i Fundacją "Dialog kultur" (Rosja), otrzymała w 2005 r. i 2008 r. certyfikat jakości i tytuł „Szkoły Uczącej Się” w efekcie realizacji współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie uczestniczy w licznych projektach, np.: „Młody obywatel”, „Dwadzieścia lat wspólnie”, „Młodzi głosują”, "Mam haka na raka", „Ośmiu Wspaniałych” itp., zapewnienie najzdolniejszym uczniom stypendia, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Ostródzkiego, Fundacji Łukta i innych, kierowanie uczniów na naukowe obozy letnie, gdzie rozwijają swoje uzdolnienia w ramach projektu "Poławiacze pereł" (Wszechnica Jagiellońska), koła naukowe dla najbardziej zainteresowanych i utalentowanych z biologii, chemii, fizyki i matematyki, realizując projekt „Z WAT nauka jest fascynująca!” daje możliwość jej uczestnikom wzięcia udziału w zajęciach i wykładach w Wojskowej Akademii Technicznej i wyjeżdżać na obozy naukowe (dotyczy klas politechnicznych i medycznych).

19 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TYP SZKOŁY ZAWÓD/ PROFIL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE matematyczno - fizyczny humanistyczny biologiczno – chemiczny TECHNIKUM technik informatyk

20 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu Gwarancja nauki w przyjemnej atmosferze z nauczycielem mistrzem w dobrze wyposażonych gabinetach i pracowniach przedmiotowych. Realizacja Projektów podnoszących atrakcyjność kształcenia oraz wyrównywania szans edukacyjnych, poprawy warunków i wyników w nauce oraz zwiększenia zdolności do przyszłego zatrudnienia absolwentów szkoły, dzięki wyposażeniu ich w dodatkowe wiadomości i umiejętności na kursach m.in. barmana, kelnera, menagera restauracji, baristy, kosmetologii i wizażu oraz prawa jazdy kat. B, wymiana międzynarodowa z Filią Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie, wyjazdy zagraniczne na staże i praktyki zawodowe (Grecja, Cypr, Litwa, Anglia, Hiszpania, Włochy) nowoczesne laboratorium do nauki języków obcych, wieloletnia współpraca z największą organizacją studencką na świecie AIESEC, której główna działalność opiera się na umożliwieniu młodym ludziom rozwoju 5 kompetencji: przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności pracy w globalnym środowisku oraz aktywnego uczenia się – zajęcia ze studentami z wielu krajów w formie tygodniowych warsztatów, wielokrotne mistrzostwo Polski w unihokeju.

21 Baza szkoły: Sala gimnastyczna, siłownia, salka fitness.
gabinety przedmiotowe m.in.: - „language lab”- nowoczesne laboratorium językowe, - sala gastronomiczna i obsługi konsumenta o wysokim standardzie, - pracownia biologiczno-chemiczna z możliwością wykonywania doświadczeń, - pracownia edukacji dla bezpieczeństwa wyposażona w sprzęt i środki dydaktyczne do nabywania umiejętności ratowniczych i opieki nad obłożnie chorym, - pracownia komputerowa. Internat koedukacyjny, pokoje 2 i 3-osobowe. Zaplecze kuchenne zapewniające całodzienne wyżywienie, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Wi-fi. Świetlica – wyposażona w komputery, gry planszowe, sprzęt audiowizualny (możliwość oglądania programów edukacyjnych oraz filmów). Biblioteka – wyposażona w bogaty księgozbiór, czytelnię, pracownię multimedialną (stały dostęp do Internetu).

22 Szkoła dodatkowo proponuje:
kursy wyposażające uczniów w dodatkowe, cenione na rynku pracy kwalifikacje np.: barman, kelner, barista, menadżer restauracji (certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje) możliwość rozwijania wszystkich zainteresowań i dyscyplin sportowych na popołudniowych zajęciach m.in. tenis ziemny, zumba, unihokej, uczestnictwo uczniów w corocznych warsztatach języka niemieckiego „Deutsch Wagen Tour” w internacie zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry i zajęcia/warsztaty rozwijające zainteresowania np. artystyczne, wizażu, kulinarne itp. - na świetlicy uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań m.in. plastycznych, teatralnych; zajęcia indywidualne oraz grupowe, w bibliotece prowadzone są zajęcia z bibliotekarstwa oraz informacji naukowej, zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z dysfunkcjami, prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli, Szkolny Klub Myśli Politycznej realizujący projekt „Parasol demokracji”.

23 koło muzyczne – rozwijanie umiejętności wokalnych i muzycznych,
przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej m.in. poprzez działalność Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa, koło muzyczne – rozwijanie umiejętności wokalnych i muzycznych, warsztaty wizażu, zajęcia teatralne prowadzone w języku angielskim, korespondencja mailowa ze szkołami uczącymi się języka niemieckiego na całym świecie, koło gitarowe- nauka gry na gitarze, wolontariat, zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, opieka specjalistów (pedagog, doradca zawodowy, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog) udział uczniów w imprezach szkolnych, które na trwale wpisały się w tradycje szkoły: Światowy Dzień Turystyki, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Dni Przedsiębiorczości, Dni Otwarte Szkoły, Sportowe Mikołajki, Spartakiada klas I, Konferencje dotyczące zagranicznych praktyk zawodowych, szkolne konkursy gastronomiczne, Konkurs pieśni patriotycznej, jasełka, Festiwal Czterech Kultur, Targi Talentów Uczniowskich  

24

25 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
TYP SZKOŁY ZAWÓD/ PROFIL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE humanistyczny TECHNIKUM technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych technik budownictwa technik ekonomista ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA oddziały wielozawodowe – pracownik młodociany

26 Ponad 30 lat doświadczenia w kształceniu dorosłych
ponad 30 lat doświadczenia w kształceniu dorosłych, możliwość jednoczesnej nauki i pracy – nauka po południu lub w soboty i niedzielę podczas zjazdów, możliwość dokończenia kształcenia nauki z formy dziennej, atrakcyjne kierunki kształcenia, dostosowane do potrzeb rynku pracy, zostaniesz doskonale przygotowany do zdania matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jako jedyni w powiecie kształcimy w zawodach medycznych i opiekuńczych, profesjonalnie wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, ogromne zasoby biblioteki w podręczniki szkolne i specjalistyczne oraz literaturę powszechną, uzyskasz porady szkolnego doradcy zawodowego oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

27 Dodatkowo proponujemy: pracę w Wolontariacie,
Nasza baza: nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych, profesjonalnie wyposażenie pracownie do zajęć praktycznych (opiekun medyczny, tech. bhp, tech. Administracji, pracownia chemiczna), ogromne zasoby biblioteki w podręczniki szkolne i specjalistyczne oraz literaturę powszechną, Dodatkowo proponujemy: pracę w Wolontariacie, zajęcia z profilaktyki zdrowotnej przy współpracy z Wojew. Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, konsultacje przygotowujące do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zajęcia wyrównawcze dla słuchaczy, dostęp do Internetu w pracowni multimedialnej przy bibliotece szkolnej, zapewniamy opiekę specjalistyczną: doradcy zawodowego, pełnomocnika ds. słuchaczy niepełnosprawnych, pedagoga i psychologa, współpraca z pracodawcami w pozyskaniu miejsc na praktykę zawodową.


Pobierz ppt "INFORMATOR GIMNAZJALNY. Licea ogólnokształcące,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google