Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.sp1.miastko.pl. Logopedyczna Terapią logopedyczną w Szkole Podstawowej nr 1 zajmują się czterej logopedzi: p. Aldona Meyer – Szyc, p. Elżbieta Major,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.sp1.miastko.pl. Logopedyczna Terapią logopedyczną w Szkole Podstawowej nr 1 zajmują się czterej logopedzi: p. Aldona Meyer – Szyc, p. Elżbieta Major,"— Zapis prezentacji:

1 www.sp1.miastko.pl

2

3 Logopedyczna Terapią logopedyczną w Szkole Podstawowej nr 1 zajmują się czterej logopedzi: p. Aldona Meyer – Szyc, p. Elżbieta Major, p. Katarzyna Hendel oraz p. Karolina Olejnik. W ich pracy głównym celem jest usprawnianie komunikacji językowej uczniów SP nr 1 w Miastku m.in. poprzez:  dokonywanie diagnoz logopedycznych,  tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów,  działania w zakresie profilaktyki logopedycznej,  motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne,  utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci objętych terapią. www.sp1.miastko.pl

4 Medyczna Pielęgniarka szkolna :  przeprowadza testy przesiewowe u uczniów i kieruje postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu,  prowadzi grupową profilaktykę próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi,  przekazuje informacje kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego,  powadzi poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,  jest zaangażowana w prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwa w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia. www.sp1.miastko.pl

5 Pedagogiczna Pedagogiem szkolnym jest p. Małgorzata Śliżewska, która zajmuje się m.in. -rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych, - określaniem form i sposobów udzielania uczniom pomocy, -działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. www.sp1.miastko.pl

6 Psychologiczna Pomocy psychologicznej w naszej szkole udziela p. Małgorzata Iwanowska. Spotyka się z uczniami zwykle wtedy, gdy:  mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi,  mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę,  niewłaściwie się zachowują: są agresywni, alienują się, często wchodzą w konflikty, lekceważą polecenia, obowiązujące normy itp.  są zainteresowani rozwojem własnego potencjału. www.sp1.miastko.pl

7 Specjalistyczna W naszej szkole pomocy udzielają również pedagodzy specjalni - oligofrenopedagodzy. Ich zadaniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi jest przygotowanie uczniów do możliwie samodzielnego życia w społeczeństwie, pomoc w rozwoju, nauce i życiu, a także kształtowanie przychylnej atmosfery i właściwego stosunku społeczeństwa do osób z niepełnosprawnościami. www.sp1.miastko.pl

8 Klasy sportowe Obecnie w szkole są trzy roczniki klas sportowych IVA, VA, VIA łącznie …uczniów. W każdej z klas realizowane są dwa profile: piłka nożna i piłka siatkowa. Klasy sportowe to chluba naszej szkoły. To najbardziej rozpoznawalna grupa uczniów, posiadająca ubiór wyróżniający ich na terenie szkoły, miasta i różnego rodzaju zawodach i turniejach sportowych. www.sp1.miastko.pl

9 Placówki sportowe www.sp1.miastko.pl

10 Zawody i turnieje W szkole działają aktywnie od wielu lat dwa kluby UKS MORENA MIASTKO i UKS LIDER MIASTKO www.sp1.miastko.pl

11 Matematyka

12 J. polski www.sp1.miastko.pl

13 J. obcy www.sp1.miastko.pl

14 Integracyjna

15 Plac zabaw www.sp1.miastko.pl

16 Biblioteka i Świetlica www.sp1.miastko.pl Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od 7.30 do 13.30 i czeka na miłośników książek. Nasz księgozbiór to nie tylko lektury szkolne, także książki wspomagające proces dydaktyczny, filmy DVD i VHS. Kupujemy najważniejsze pozycje literatury pięknej, aby nasi uczniowie znali bieżącą produkcję wydawniczą, m.in. mamy wiele pozycji z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wszyscy uczniowie mają wolny dostęp do zbiorów, aby nic nie przeszkadzało dzieciom w swobodnym i nieskrępowanym korzystaniu ze zbiorów naszej biblioteki. Czytelnia zaopatrzona jest w Centrum Multimedialne w skład, którego wchodzą 4 komputery z dostępem do Internetu, telewizor, tablicę multimedialną oraz projektor. Jest też możliwość korzystania z drukarki oraz kserokopiarki.

17 Stołówka Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku ma możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej oferującej dwudaniowe obiady. www.sp1.miastko.pl

18 Boisko

19 Sala gimnastyczna www.sp1.miastko.pl


Pobierz ppt "Www.sp1.miastko.pl. Logopedyczna Terapią logopedyczną w Szkole Podstawowej nr 1 zajmują się czterej logopedzi: p. Aldona Meyer – Szyc, p. Elżbieta Major,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google