Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowej nr 1 w Miastku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowej nr 1 w Miastku"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowej nr 1 w Miastku
Szkoła Podstawowej nr 1 w z Oddziałami Sportowymi im. M. Kopernika oferuje pomoc: - pedagogiczną, - psychologiczną, – logopedyczną, - medyczną.

2 Spis treści Plac zabaw Biblioteka Stołówka Boisko Sala gimnastyczna
Oferty specjalistyczne Klasopracownie * Plac zabaw Biblioteka Stołówka Boisko Sala gimnastyczna Świetlica Logopedyczna Medyczna Pedagogiczna Psychologiczna Specjalistyczna Matematyka J. polski J. obce Integracyjna Oferty sportowe Klasy sportowe Placówki sportowe Zawody i turnieje

3 Logopedyczna www.sp1.miastko.pl
Terapią logopedyczną w Szkole Podstawowej nr 1 zajmują się czterej logopedzi: p. Aldona Meyer – Szyc, p. Elżbieta Major, p. Katarzyna Hendel oraz p. Karolina Olejnik. W ich pracy głównym celem jest usprawnianie komunikacji językowej uczniów SP nr 1 w Miastku m.in. poprzez: dokonywanie diagnoz logopedycznych, tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów, działania w zakresie profilaktyki logopedycznej, motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne, utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci objętych terapią.

4 Medyczna www.sp1.miastko.pl Pielęgniarka szkolna :
przeprowadza testy przesiewowe u uczniów i kieruje postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu , prowadzi grupową profilaktykę próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, przekazuje informacje kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego, powadzi poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi , jest zaangażowana w prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwa w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

5 Pedagogiczna www.sp1.miastko.pl
Pedagogiem szkolnym jest p. Małgorzata Śliżewska, która zajmuje się m.in. rozpoznawaniem  indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych , - określaniem form i sposobów udzielania uczniom pomocy, działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

6 Psychologiczna www.sp1.miastko.pl
Pomocy psychologicznej w naszej szkole udziela p. Małgorzata Iwanowska. Spotyka się z uczniami zwykle wtedy, gdy: mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi, mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę, niewłaściwie się zachowują: są agresywni, alienują się, często wchodzą w konflikty, lekceważą polecenia, obowiązujące normy itp. są zainteresowani rozwojem własnego potencjału.

7 Specjalistyczna www.sp1.miastko.pl
W naszej szkole pomocy udzielają również pedagodzy specjalni - oligofrenopedagodzy. Ich zadaniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi jest przygotowanie uczniów do możliwie samodzielnego życia w społeczeństwie, pomoc w rozwoju, nauce i życiu, a także kształtowanie przychylnej atmosfery i właściwego stosunku społeczeństwa do osób z niepełnosprawnościami.

8 piłka nożna i piłka siatkowa.
Klasy sportowe Obecnie w szkole są trzy roczniki klas sportowych IVA, VA, VIA łącznie …uczniów. W każdej z klas realizowane są dwa profile: piłka nożna i piłka siatkowa. Klasy sportowe to chluba naszej szkoły. To najbardziej rozpoznawalna grupa uczniów, posiadająca ubiór wyróżniający ich na terenie szkoły, miasta i różnego rodzaju zawodach i turniejach sportowych.

9 Boisko wielofunkcyjne
Placówki sportowe Boisko wielofunkcyjne

10 W szkole działają aktywnie od wielu lat dwa kluby
Zawody i turnieje W szkole działają aktywnie od wielu lat dwa kluby UKS MORENA MIASTKO i UKS LIDER MIASTKO

11 Matematyka Matematyka

12 J. polski J. polski

13 J. obcy J. obcy

14 Integracyjna Klasa integracyjna

15 Plac zabaw Plac zabaw

16 Biblioteka i Świetlica
Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od 7.30 do i czeka na miłośników książek. Nasz księgozbiór to nie tylko lektury szkolne, także książki wspomagające proces dydaktyczny, filmy DVD i VHS. Kupujemy najważniejsze pozycje literatury pięknej, aby nasi uczniowie znali bieżącą produkcję wydawniczą, m.in. mamy wiele pozycji z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wszyscy uczniowie mają wolny dostęp do zbiorów, aby nic nie przeszkadzało dzieciom w swobodnym i nieskrępowanym korzystaniu ze zbiorów naszej biblioteki. Czytelnia zaopatrzona jest w Centrum Multimedialne w skład, którego wchodzą 4 komputery z dostępem do Internetu, telewizor, tablicę multimedialną oraz projektor. Jest też możliwość korzystania z drukarki oraz kserokopiarki.

17 Stołówka www.sp1.miastko.pl
Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku ma możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej oferującej dwudaniowe obiady.

18 Boisko Boisko

19 Sala gimnastyczna Sala Gimnastyczna


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowej nr 1 w Miastku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google