Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolski Kongres Zdrowia, Zielona Góra, 24.10.2014 r. nt. „Restrukturyzacja podmiotów leczniczych”. Restrukturyzacja podmiotów leczniczych Komercyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolski Kongres Zdrowia, Zielona Góra, 24.10.2014 r. nt. „Restrukturyzacja podmiotów leczniczych”. Restrukturyzacja podmiotów leczniczych Komercyjne."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolski Kongres Zdrowia, Zielona Góra, 24.10.2014 r. nt. „Restrukturyzacja podmiotów leczniczych”. Restrukturyzacja podmiotów leczniczych Komercyjne świadczenia zdrowotne Pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy - szanse i zagrożenia – Wojciech Szafrański - Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej WSzW sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. 1

2 Restrukturyzacja podmiotów leczniczych ZAŁOŻENIA Realizacja Planu B  Przekształcenie SPZOZ w spółki prawa handlowego poprzez: likwidację SPZOZ i założenie spółki kapitałowej  Wsparcie finansowe JST na spłatę niektórych zobowiązań likwidowanego SPZOZ  Umożliwienie spółce pozyskiwania dodatkowych dochodów z działalności komercyjnej 2

3 Restrukturyzacja podmiotów leczniczych SZANSE 1.Możliwość dywersyfikacji działalności - propozycja realizacji procedur o popycie wyższym, niż finansowany przez NFZ 2. Możliwość zróżnicowania źródeł finansowania 3. Możliwość częściowego uniezależnienia się od monopolisty (NFZ) 4. Odpowiedzialność indywidualna zarządzającego 3

4 ZAGROŻENIA Restrukturyzacja podmiotów leczniczych 1.Cesja kontraktu z NFZ –przejęcia praw i obowiązków po SPZOZ - weryfikacje i kontrole 2. Przejęcie pracowników w trybie art. 23¹ - brak przygotowania ZUS na zmiany (dwa numery NIP, np. 30-krotności) 3.Cel działalności spółki z o.o. - osiągnięcie zysku kontra obciążenia podatkowe (art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) 4.Długość procesu przekształcenia - blisko 2 letni proces likwidacji SPZOZ - blisko1,5 roczny termin pełnego rozruchu spółki (aport majątku) 4

5 Komercyjne świadczenia zdrowotne ZAŁOŻENIA ▪ Przekształconym szpitalom z racji zbyt niskich wartości umów z NFZ w ramach udzielanych świadczeń, nie pozwalających na pełne zaspokojenie zgłaszanych przez pacjentów potrzeb w ramach kontraktu z NFZ, w swoim potencjale kadrowym i warunkach lokalowych umożliwiono udzielania świadczeń komercyjnych, które mogłyby podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych a contrario świadczeń finansowanych ze środków publicznych. 5

6 Komercyjne świadczenia zdrowotne SZANSE ▪ Uzupełnienie małych kontraktów lub ich braku, co miało umożliwić należyte wykorzystanie kadry i sprzętu nie ponosząc strat, jednocześnie utrzymując w ten sposób potencjał szpitala do kontraktowania w przyszłości, ▪ Dywersyfikacja przychodów przekształconych Szpitali z tytułu udzielania komercyjnych świadczeń zdrowotnych. 6

7 Komercyjne świadczenia zdrowotne ZAGROŻENIA ▪ Przyzwyczajenie pacjentów do bezpłatnej służby zdrowia. ▪ W praktyce działalność komercyjna spółek utworzonych z przekształcenia SPZOZ-ów stanowi mały procent w ogólnej liczbie udzielanych świadczeń zdrowotnych, a sam proces udzielanie komercyjnych świadczeń zdrowotnych musi zostać poprzedzony zawarciem subkontraktów po przeprowadzeniu konkursów w trybie uregulowanym w art. 26 do 27 udl. ▪ W sposób oczywisty wypacza to sens procesu udzielania komercyjnych świadczeń zdrowotnych, który z natury miał być procesem dynamicznym i rozwojowym do wartości istotnych z punktu widzenia planu finansowego spółki. 7

8 ▪ ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., część przepisów wchodzi w życie także z dniem ogłoszenia tj. 28 sierpnia 2014 r. ▪ ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, wchodzi w życie 11 września 2014 r. ▪ ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia wchodzi w życie 11 września 2014 r. ▪ projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (12 sierpień 2014 r.) oraz podstawowej opieki zdrowotnej (16 kwiecień 2014 r.). ▪ projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (17 październik 2014 r.) Podstawa prawna – pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy” 8

9 Pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy” 9

10 Pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy” – Główne założenia ▪ Zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym – szpitale i przychodnie nie będą odsyłały pacjentów z powodu przekroczenia limitu umowy z NFZ. ▪ Specjalna szybka ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu (wczesne wykrycie zmian nowotworowych znacznie zwiększa szanse wyleczenia). ▪ Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego – dokument będący własnością pacjenta i zawierający wszystkie informacje o jego leczeniu. Pacjent z kartą będzie traktowany priorytetowo przez placówki medyczne. ▪ Utworzenie nowej listy oczekujących dla pacjentów onkologicznych (podział dotychczasowych list oczekujących). ZAŁOŻENIA 10

11 Pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy” – Szanse i zagrożenia ▪ Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz standardu opieki nad pacjentem onkologicznym (konsylium, koordynator). ▪ Zwiększenie roli lekarza pierwszego kontaktu w leczeniu pacjentów nowotworowych w kontekście zlecanej diagnostyki. ▪ Szybka terapia (określone terminy diagnostyki i leczenia – do 7 tygodni od dnia zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy). ▪ Długofalowa, stała opieka po zakończeniu terapii. SZANSE 11

12 Pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy” – Szanse i zagrożenia ▪ Gwarancja kompleksowego leczenia w ramach sieci diagnostyczno- terapeutycznej. ▪ Wydzielenie specjalnej puli dla specjalistów. ▪ Nowa wycena wizyty pierwszorazowej u specjalisty pod warunkiem zachowania 6-tygodniowego procesu diagnostyki (konsylium / powrót pacjenta pod opiekę lekarza POZ). ▪ Odrębna lista oczekujących na świadczenia onkologiczne (dodatkowa cotygodniowa sprawozdawczość) SZANSE 12

13 Pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy „– Szanse i zagrożenia ▪ Zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym (brak szczegółowych zasad finansowania ze strony NFZ - co kwartał. ▪ Niejasne zasady refundacji procedur diagnostycznych, które wykonano u pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej, z ostateczną diagnozą nienowotworową (kto podejmuje ryzyko zlecenia badań, przekierowywanie pacjentów pomiędzy POZ, a specjalistką). ZAGROŻENIA 13

14 Pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy „– Szanse i zagrożenia ▪ Brak informacji o poziomie finansowania świadczeń onkologicznych przez NFZ dla pacjentów, u których został przekroczony wymagany okres diagnostyczny. ▪ Brak wytycznych NFZ dotyczących zasad priorytetowości dla prowadzenia listy oczekujących (pacjent pilny nieonkologiczny / pacjent z kartą diagnostyki onkologicznej). ZAGROŻENIA 14

15 Pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy „– Szanse i zagrożenia ▪ Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego – zbyt krótki okres czasu dla operatorów systemów informatycznych (17 października 2014 r. projekt wzoru karty). ▪ Brak określonej rozszerzonej listy badań diagnostycznych lekarza POZ oraz zmian w metodach i poziomie finansowania POZ. ▪ NFZ nie dysponuje wyczerpującą baza wiedzy umożliwiającą przeprowadzenie praktycznych szkoleń dla lekarzy. ZAGROŻENIA 15

16 Pakiet „onkologiczny” i „kolejkowy” – Szanse i zagrożenia ▪ Szybkie wprowadzanie zmian (systemowych) bez odpowiedniego przygotowania medycznych grup zawodowych. ▪ Konieczność poniesienia nakładów finansowych (m.in. personel, sprzęt, system informatyczny, zmiany organizacyjne w podmiotach leczniczych). ZAGROŻENIA 16

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ogólnopolski Kongres Zdrowia, Zielona Góra, 24.10.2014 r. nt. „Restrukturyzacja podmiotów leczniczych”. Restrukturyzacja podmiotów leczniczych Komercyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google