Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA BANKU PEKAO SA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA BANKU PEKAO SA DLA PRZEDSIĘBIORSTW"— Zapis prezentacji:

1 OFERTA BANKU PEKAO SA DLA PRZEDSIĘBIORSTW
NA OBSZARACH SŁABYCH STRUKTURALNIE Katarzyna Basiewicz Dyrektor ds. Klientów Biznesowych w Regionie Gdańsk, 29 maj 2012

2 Bank Pekao SA Tradycja i nowoczesność Mamy już 80 lat!
Działamy od 1929 roku i jesteśmy jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Docieramy do wszystkich Dysponujemy drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) Dysponujemy siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i w całej Europie.. Nagrody i wyróżnienia Tytuły najlepszego banku w Polsce przyznane przez magazyny finansowe The Banker, Euromoney i Global Finance. Bank uzyskał także liczne wyróżnienia za najwyższą jakość oferty dla klientów m.in.: bankowości elektronicznej Pekao24 oraz obsługi telefonicznej (contact center). Został wyróżniony statuetką AS w Rankingu Instytucji Finansowych organizowanym przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców nagrodzony przez Magazyn ekonomiczny Home&Market wyróżnieniem "Róża bez kolców" za NAJLEPSZE RACHUNKI DLA BIZNESU Konkursy patron konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” coroczny „Raport o sytuacji Mikro i Małych Przedsiębiorstw (próba ok badanych firm) Międzynarodowa siła Bank Pekao SA od 1999 r. należy do włoskiej Grupy UniCredit, prowadzącej szeroko zakrojoną działalność w 22 krajach w Europie. Grupa UniCredit to instytucja finansowa głęboko zakorzeniona w kontynencie europejskim, która jednocześnie cieszy się silną pozycją na globalnym rynku usług bankowych.

3 OFERTA KREDYTOWA PROWIZJI ZA UDZIELENIE KREDYTU dla przedsiębiorców
Kredyty na finansowanie działalności bieżącej Kredyty finansujące inwestycje Ubezpieczenie CPI do kredytów inwestycyjnych – zabezpieczenie spłaty kredytu Pionierskie rozwiązanie zapewniające Klientom ochronę na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi PLN na jedną osobę ubezpieczoną szeroki zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem, odpowiadający na najczęściej zgłaszane obawy dotyczące pracy, zdrowia i życia poczucie bezpieczeństwa - gwarancja spłaty całości lub części zadłużenia przez Ubezpieczyciela PROWIZJI ZA UDZIELENIE KREDYTU dla przedsiębiorców na obszarach słabych strukturalne

4 Finansowanie bieżącej
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ Produkty przeznaczone dla posiadaczy rachunku bieżącego lub pakietu dla firm: Limit debetowy - przeznaczony jest na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności, w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku firmy, Kredyt w rachunku bieżącym - wspomaga przejściowy brak środków finansowych / obrotowych na rachunku lub w kasie, Kredyt zaliczka - przeznaczony na zaliczkowe finansowanie faktur wystawionych przez firmę, Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - przeznaczony jest na zakup majątku obrotowego (zapasów, środków do produkcji itp.) i uruchamiany po przedstawieniu faktury. Udzielany także na VAT Kredyty preferencyjne ARiMR – udzielane przez Bank we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako kredyty obrotowe, na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej Finansowanie bieżącej działalności

5 Finansowanie bieżącej
LIMIT DEBETOWY / KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM Zabezpiecza przejściowy brak środków obrotowych na rachunku lub w kasie, Możliwość dokonywania płatności do wysokości ustalonego limitu kredytu, W czasie trwania umowy kredytowej firma może mieć wielokrotnie saldo ujemne na rachunku, każdorazowo, maksymalnie do ustalonej w umowie wysokości. Każde zasilenie rachunku powoduje ponowne zwiększenie środków do wykorzystania. Spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów, Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym zależy od rocznych przychodów ze sprzedaży, Waluta PLN, Okres kredytowania do 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Korzyści: dostępny w rachunku bieżącym do wysokości zadłużenia określonego w umowie kredytowej, każdy wpływ środków na rachunek powoduje odnowienie dostępnego limitu, indywidualnie ustalany limit zadłużenia oraz zabezpieczenie kredytu, odsetki płacone od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, szybki sposób dofinansowania działalności gospodarczej, wygodny i elastyczny sposób spłaty. możliwość przedłużenia okresu kredytowania bez zbędnych formalności, środki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z codziennym funkcjonowaniem firmy. Finansowanie bieżącej działalności

6 Finansowanie bieżącej
KREDYT ZALICZKA Przeznaczony na zaliczkowe finansowanie faktur wystawionych przez firmę, Finansowana jest część należności, które przysługują firmie za sprzedane kontrahentom towary i usługi – do 80% kwoty z faktury, Kwota wykorzystanego kredytu jest spłacana ze środków, które wpływają na rachunek firmy tytułem zapłaty za fakturę, Kredyt może być wykorzystywany od następnego dnia, po zaakceptowaniu przez Bank kopii faktur VAT, w kwocie stanowiącej określony procent wartości faktur VAT, ustalony w umowie kredytu, do daty zapłaty za fakturę, Kredyt może zostać udzielony firmie, która: - jest płatnikiem podatku VAT, - przedstawi faktury, których terminy płatności odroczone są na okres od 14 do 90 dni (faktury krajowe) oraz od 14 do 120 dni (faktury zagraniczne), - przedstawi do akceptacji Banku wykaz kontrahentów handlowych (dłużników), Maksymalna wysokość kredytu Zaliczka wynosi 35% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy, Kredyt ma charakter odnawialny, Waluta PLN, EUR i USD, Okres wykorzystania 12 miesięcy Korzyści: kwota kredytu nawet do 35% przychodów rocznych ze sprzedaży, wcześniejszy dostęp do środków za sprzedane towary, niskie oprocentowanie kredytu, monitorowanie przez Bank terminów płatności faktur, prosta forma zabezpieczenia spłaty kredytu Finansowanie bieżącej działalności

7 Finansowanie bieżącej
KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM DLA MŁODYCH FIRM – START UP Kredyt ma charakter finansowania celowego. Przeznaczony jest na zakup majątku obrotowego (zapasów, środków do produkcji itp.) i uruchamiany po przedstawieniu faktury. Kredyt udzielany jest wyłącznie firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą, czyli mikroprzedsiębiorstwom, które wystawiły co najmniej 1 fakturę/1rachunek zapłacony  przez kontrahenta /odbiorcę/ i które działają przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Kwota kredytu: Maksymalna kwota kredytu – PLN Okres kredytowania: Kredyt jest nieodnawialny i udzielany na okres do 12 miesięcy, z harmonogramem spłat w ratach miesięcznych. Waluta: Kredyt udzielany jest w PLN . Korzyści : możliwość finansowania potrzeb firm rozpoczynających działalność gospodarczą, możliwość budowania historii kredytowej po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Finansowanie bieżącej działalności

8 FINANSOWANIE INWESTYCJI
Kredyt inwestycyjny dzięki niemu można sfinansować nawet do 80% wartości netto inwestycji, Prosty kredyt inwestycyjny SIL uproszczony kredyt inwestycyjny przeznaczony na zakup nowych i używanych środków trwałych, m.in. Maszyn, środków transportu itp. Kredyt UNIA kredyt inwestycyjny przeznaczony dla Klientów, którzy  ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, Kredyt technologiczny udzielany przedsiębiorcom na realizację inwestycji technologicznej związanej z zakupem i wdrożeniem nowej lub własnej technologii, Kredyty preferencyjne (ARiMR) udzielane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako kredyty inwestycyjne dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, Kredyty inwestycyjne

9 KREDYT INWESTYCYJNY Przeznaczenie: Podstawowe parametry: Korzyści:
Wydatki na inwestycje wiążą się często z koniecznością ponoszenia istotnych nakładów finansowych. Korzystając z kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorcy nie muszą angażować własnych środków w kwocie równej inwestycji, lecz posiłkują się środkami Banku. Przeznaczenie: zakup, modernizację nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, zakup środków transportu, zakup linii technologicznej, zakup urządzeń i maszyn, zakup patentów i licencji, itp. Podstawowe parametry: Możliwość sfinansowania nawet do 80% wartości netto inwestycji, Na pozostałą część potrzebne są udokumentowane środki własne (np. na rachunku lub wpłacona zaliczka), Płatnicy VAT, mogą także poprzez kredyt obrotowy, sfinansować przez kilka miesięcy podatek VAT, Kwota kredytu uzależniona jest od potrzeb kredytowych Klienta, a także jego zdolności kredytowej, Okres kredytowania: do 10 lat, Waluta: PLN, EUR i USD. Korzyści: długi okres kredytowania, optymalizujący prowadzoną inwestycję, konieczność zaangażowania jedynie 20% środków własnych, możliwość obniżenia podatku dochodowego przez wpisanie odsetek i prowizji w koszty działalności firmy oraz odliczenia amortyzacji środka trwałego od przychodów firmy. Kredyty inwestycyjne

10 PROSTY KREDYT INWSTYCYJNY - SIL
Uproszczony kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na zakup nowych i używanych środków trwałych m.in.: środków transportu, urządzeń i maszyn, komputerów, innych środków trwałych (np. sprzętu medycznego), Możliwość sfinansowania nawet do 80% wartości netto inwestycji, Okres kredytowania: do 5 lat, Kwota kredytu: do 300 tys. zł lub równowartość w walucie, Waluta: PLN, EUR, USD Korzyści: minimum formalności, bez konieczności składania biznes planu i prognoz finansowych, konieczność zaangażowania jedynie 20% środków własnych, możliwość obniżenia podatku dochodowego przez wpisanie odsetek i prowizji w koszty działalności firmy, możliwość odliczenia amortyzacji środka trwałego od przychodów firmy, dogodna spłata kredytu, proste zabezpieczenie. Kredyty inwestycyjne

11 KREDYT „UNIA” Kredyty inwestycyjne Przeznaczenie Podstawowe parametry:
kredyt inwestycyjny przeznaczony dla tych klientów Banku (Firmy, Rolnicy, Jednostki Samorządu Terytorialnego), którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych, Kredytem "Unia" można sfinansować projekty inwestycyjne, realizowane w ramach programów strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnych środków międzynarodowych Podstawowe parametry: Wymagany jest minimum 10% udział własny od wartości netto projektu inwestycji. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych, Kwota kredytu: uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji, Okres kredytowania: na okres 10 lat, Waluta kredytu: PLN, USD, EUR Korzyści: promesa ważna aż 9 miesięcy, preferencyjne warunki cenowe (marże kredytowe niższe niż w przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych), do czasu otrzymania kwoty wsparcia ze środków unijnych brak konieczności angażowania przez przedsiębiorcę środków własnych w kwocie większej niż wymagany udział własny, możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na Bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i instytucją wdrażającą dane działanie ze środków pomocowych (wskaźnik korygujący – 80%), możliwość odpisania odsetek od podatku, miesięczne odliczenia amortyzacji od podatku, Kredyty inwestycyjne

12 KARTA KREDYTOWA MOTO BIZNES –
1% ZWROTU ZA KAŻDĄ TRANSAKCJĘ NA STACJI BENZYNOWEJ Korzyści dla Klienta: Indywidualnie ustalany limit Elastyczna spłata zadłużenia (min. 10 % zadłużenia, automatycznie z rachunku firmy) Zwrot 1% wydanej kwoty za wszystkie transakcje realizowane na stacjach paliw w Polsce Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń typu Assistance – pomoc medyczna, Car Assistance oraz Pakiet Usług Concierge Zniżki na ubezpieczenia AC i OC w Allianz Direct Nieoprocentowany kredyt do 47 dni z dogodnymi warunkami spłaty Rabaty w programie „Płać kartą, bo warto” Opłaty: Bezpłatne użytkowanie karty przez pierwszy rok Brak opłaty rocznej za kartę w kolejnych latach w przypadku dokonywania transakcji na kwotę min zł miesięcznie. W przeciwnym wypadku opłata za kartę wynosi 98 zł Transakcje bezgotówkowe bez prowizji

13 PAKIETY MÓJ BIZNES

14 PAKIET MÓJ BIZNES NET Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Nowoczesna karta debetowa z technologią transakcji zbliżeniowych Bezpłatne wypłaty z ponad 20 000 bankomatów w Europie, w tym z ponad 4000 w Polsce Łatwa, przyjazna w obsłudze, bezpłatna bankowość elektroniczna PekaoFIRMA24 Bezpłatne przelewy internetowe na rachunki w Banku Pekao SA Lokowanie środków na rachunku oszczędnościowym „Dobry Zysk dla Firmy” Opieka dedykowanego Doradcy

15 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA PEKAOFIRMA24
Nowoczesny system bankowości elektronicznej zapewniający kompleksowe zarządzanie środkami finansowymi z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. System PekaoFIRMA24 został nagrodzony tytułem EUROPRODUKT w Ogólnopolskim Programie Promocyjno Gospodarczym. Unikalne funkcjonalności systemu PekaoFIRMA24 to m.in.: Wielopodpis – opcjonalne akceptowanie zleceń przez kilka osób w firmie zgodnie z podziałem kompetencji w firmie lub wymogami prawa Dostęp do rachunku w zależności od indywidualnie zdefiniowanych uprawnień np. wyłącznie dostęp do informacji finansowych bez możliwości dokonywania zleceń Autodealing – wykonywanie operacji walutowych z zastosowaniem preferencyjnego kursu wymiany walut E-faktury – możliwość automatycznego otrzymywania i opłacania faktur Import/ eksport danych – możliwość wymiany danych z innymi systemami np. finansowo-księgowymi, HR Rozbudowana autoryzcja zleceń (klucz na nośniku lokalnym, karta procesorowa, certyfikat kwalifikowany, dodatkowa autoryzacja kodem SMS)

16 PLACÓWKI BANKU PEKAO SA
Obszary słabe strukturalnie 11 placówek Banku Pekao SA

17 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy
Katarzyna Basiewicz Dyrektor ds. Klientów Biznesowych w Regionie Tel:


Pobierz ppt "OFERTA BANKU PEKAO SA DLA PRZEDSIĘBIORSTW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google