Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONWENCJA WYBORCZA KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONWENCJA WYBORCZA KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE"— Zapis prezentacji:

1

2 KONWENCJA WYBORCZA KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE
KONWENCJA WYBORCZA KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE

3

4 www.powiatowefs.pl Szanowni Państwo!
Komitet Wyborczy Wyborców POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE w Chojnicach oddaje w Państwa ręce program działania na lata POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE to grono ludzi kompetentnych, kreatywnych o bogatym doświadczeniu, połączonych ideą spójnego i zrównoważonego samorządu, służącego całej społeczności Powiatu Chojnickiego.

5 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
Kapitał społeczny - Wprowadzenie instrumentów budżetu obywatelskiego na szczeblu powiatu, w ramach to którego mieszkańcy bezpośrednio decydują o inwestycjach publicznych na terenie powiatu. - Zaktywizowanie samorządów gmin i powiatu do ścisłej współpracy z określeniem jednolitych zasad i obszarów współpracy. - Podejmowanie skutecznych działań w zakresie zmniejszenia poziomu bezrobocia w powiecie chojnickim. - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej umożliwiającej zwiększenie aktywności mieszkańców. - Zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, poprzez wprowadzenie instrumentów prawnych i finansowych dla ich działalności. Program Wyborczy

6 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
Edukacja - Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez przywrócenie rangi kształcenia zawodowego. - Stała troska o bazę oświatową i jej rozwój. - Wspieranie zdolnych uczniów. - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. - Wprowadzenie systemu ułatwiającego absolwentom szkół podjęcie pracy. Program Wyborczy

7 Przedsiębiorczość i gospodarka
- Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy na rynku lokalnym. - Wspomaganie procesów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. - Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia. - Wspieranie osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych. - Wzmocnienie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym i samorządami gminnymi w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Program Wyborczy

8 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
Ochrona zdrowia - Wdrożenie systemu gwarantującego poprawę dostępności i skrócenia czasu oczekiwania do specjalistycznych usług. - Wspieranie Szpitala Powiatowego w realizacji programu „Zdrowie dla Pomorzan”. - Wspieranie rozwoju opieki paliatywnej. - Wdrożenie systemu opieki nad ludźmi starszymi, schorowanymi. Program Wyborczy

9 Rolnictwo i ochrona środowiska
- Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ochronę cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszarów w powiecie. - Wspieranie inicjatyw rolników, w tym przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem spółek melioracyjnych. - Promocja i wspieranie gospodarki rybackiej, przetwórstwa rybnego w naszym regionie. Program Wyborczy

10 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
Drogi i komunikacja - Zdecydowana poprawa jakości dróg powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w powiecie. - Dostosowanie transportu publicznego do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Program Wyborczy

11 Bezpieczeństwo publiczne
- Podejmowanie skutecznych działań we współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i samorządami gminnymi, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w powiecie. - Wdrożenie edukacji społeczeństwa w zakresie zagrożeń kryzysowych. Program Wyborczy

12 Promocja, turystyka, kultura, sport
- Podniesienie rangi promocji oraz wykorzystywanie walorów kulturowych, krajobrazowo przyrodniczych naszego regionu. - Wprowadzenie zintegrowanego systemu promocji gospodarczej i turystycznej dla całego regionu. - Wspieranie i realizacja imprez o charakterze ponadgminnym w celu integrowania wspólnoty powiatowej. - Wdrażanie powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego. Program Wyborczy

13 GMINY DLA POWIATU – POWIAT DLA GMIN
Nasz program wyborczy, który w znacznym stopniu, jest spójny ze „Strategią Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025”, zamierzamy realizować ściśle współpracując z samorządami gmin, sąsiednich powiatów, oraz samorządem wojewódzkim, przy skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej. Głosując na nas, głosując na nasz program wyborczy opowiadasz się za dynamicznym rozwojem całego Powiatu Chojnickiego. GMINY DLA POWIATU – POWIAT DLA GMIN Program Wyborczy

14 Kandydaci do rady powiatu okręg nr 1 (miasto Chojnice)
Program wyborczy Kandydaci do rady powiatu okręg nr 1 (miasto Chojnice) Program Wyborczy

15 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
1. Małgorzata Kaczmarek Małgorzata Kaczmarek lat 49,lekarz z ponad dwudziestoletnią praktyka zawodową. Pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach na oddziale pulmonologicznym i w Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.Współtwórczyni opieki paliatywnej na terenie Chojnic i powiatu Chojnickiego. Jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach. Od wielu lat opiekuje się pacjentami w domu w ramach hospicjum domowego oraz propaguje idee hospicyjną.Zajmuje się tez pozyskiwaniem funduszy na funkcjonowanie hospicjum domowego. Jej obecnym wyzwaniem jest budowa hospicjum stacjonarnego. Program Wyborczy

16 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
2. Bernadeta Zimnicka 57 lat, mężatka, dwóch synów, nauczycielka od 2007r. dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Program Wyborczy

17 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
3. Sławomir Rząska żonaty, troje dzieci, wykształcenie wyższe, radny Rady Miejskiej Chojnic  w latach , Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska w  Miejskich Wodociągach w Chojnicach, bezpartyjny. Program Wyborczy

18 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
4. Aleksandra Wojcieszyńska 64 lat, dwie córki, wykształcenie wyższe, ekonomista od 1990r skarbnik Urzadu Gminy Chojnice. Program Wyborczy

19 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
5. Maria Szyszka 49 lat, mężatka, dwoje dzieci.  Ukończyłam studia magisterskie (specjalność biologia) oraz studia podyplomowe (Zarządzanie i marketing). Przez 17 lat pracowałam w szkole podstawowej jako nauczyciel biologii i chemii, a od 10 lat prowadzę własną działalność gospodarczą - szkołę języków obcych - Centrum Językowe Cone School w Chojnicach. Jestem osobą aktywną i otwartą na nowe wyzwania. Energię czerpię z pracy z ludźmi, którzy są dla mnie motywacją do działania. W wolnych chwilach chętnie czytam książki i czasopisma związane z psychologią biznesu. Program Wyborczy

20 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
6. Wiesława Gerke 57 lat, mężatka , dwie dorosłe córki, wykształcenie wyższe techniczne oraz pedagogiczne; bezpartyjna. Od ponad 30 lat pracuje jako nauczyciel a od 2006 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach. Program Wyborczy

21 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
7. Elżbieta Jażdżewska 53 lat, matka trójki  dorosłych dzieci.   Wykształcenie wyższe – mgr pedagogiki. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany.   W latach – referent Zbiorczej Szkoły Gminnej w Chojnicach, od 1984 do nauczyciel  Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach, od kwietnia 2005r. – dyrektor Zespołu Szkół w Silnie. Program Wyborczy

22 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
8. Mirosław Look lat 58, ekonomista, działacz spółdzielczy, sołtys sołectwa Topole, były długoletni prezes Gminnej Spółdzielni Chojnice, przedsiębiorca, obecnie Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni w Cekcynie. Program Wyborczy

23 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
9. Sławomira Brunka 56 lat, mężatka, troje dzieci długoletni nauczyciel biologii i wychowawca młodzieży Prezes Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Chojnicach Program Wyborczy

24 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
10. Andrzej Borowski 39 lat, żonaty, żona Justyna dwoje dzieci, syn Mateusz i córka Zuzanna prywatny przedsiębiorca, były piłkarz MKS Chojniczanka Chojnicze Program Wyborczy

25 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
11. Karol Buława 36 lat, żonaty, dwie córki wykształcenie wyższe techniczne Studia podyplomowe z Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej Pełnomocnik Wójta Gminy Chojnice ds. społeczeństwa informacyjnego Program Wyborczy

26 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
12. Ewa Rybakowska Lat 55, wykształcenie wyższe ekonomiczne Główny Księgowy w Gminnym Zakladzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Chojnicach Program Wyborczy

27 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
13. Tomasz Sosiński Mam 36 lat. Żonaty, tata trzech chłopców. Wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku administracja państwa i samorządu. Urodziłem się i mieszkam w Chojnicach na Osiedlu Adama Asnyka. Od kilkunastu lat pracuję w Gospodarstwie Rybackim w Charzykowych. Będąc Radnym Powiatu Chojnickiemu chciałbym zająć się pracą na rzecz ochroną środowiska, zwłaszcza poprawą walorów turystycznych naszego regionu oraz rekultywacją jezior i rzek naszego powiatu. Program Wyborczy

28 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
14. Stanisław Piesik ur. w 1981 r., mieszkaniec  Chojnic. Absolwent  Politechniki Koszalińskiej (magister ekonomii).  Od 10 lat pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chojnicach. Członek Zespołu ds. opracowania "Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025". Nie należy do żadnej partii politycznej. Zamierza wykorzystać swój potencjał w służbie obywatelom powiatu chojnickiego. Program Wyborczy

29 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
15. Zdzisław Stormann 64 lat, wykształcenie wyższe techniczne Dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Chojnice Wieloletni biegły sądowy z dziedziny budownictwa Program Wyborczy

30 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
16. Maciej Kasprzak nauczyciel wychowania fizycznego lat 46, żonaty, trójka dzieci, wykształcenie wyższe, absolwent AWF Poznań.Członek ZNP, sympatyk PCHS, ratownik Chojnickiego WOPR. Zainteresowania: sport (fanatyk ZUMBY), dobra muzyka, Program Wyborczy

31 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
17. Marek Hackert urodzony w Chojnicach, z zawodu fotograf. Od ponad 20 lat prowadze własną działalność usługowo - handlową. Żonaty, jedno dziecko. Zainteresowania – sport. Działalność społeczna - skarbnik Chojnickiego Wopr, założyciel i prezes Chojnickiego Towarzystwa Sportów Wrotkarskich Roller. Program Wyborczy

32 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
18. Leszek Fryca - Chojniczanin - Ekonomista - Zawód wykonywany - doradca podatkowy od ponad 20-tu lat własna firma Biuro Rachunkowe Doradztwo Podatkowe - Jedno dziecko - córka (posiada już własną rodzinę) - Zainteresowania - żeglarstwo, myślistwo - Działacz WOPR Program Wyborczy

33 Kandydaci do rady powiatu okręg nr 2 (gmina Chojnice, gmina Konarzyny)
Program wyborczy Kandydaci do rady powiatu okręg nr 2 (gmina Chojnice, gmina Konarzyny) Program Wyborczy

34 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
1. Krystyna Kijek lat 67, mężatka, jedna córka. Wykształcenie wyższe, były dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnicach. Radna Powiatu mijającej kadencji. Pełnomocnik Wójta Gminy Chojnice ds. organizacji „Szarży Pod Krojantami”, członek zarządu Samorządu Mieszkańców w Chojnicach. Program Wyborczy

35 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
2. Chmielewski Mariusz Lat 49, Żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe, nauczyciel, Wicedyrektor ZSP w Konarzynach Program Wyborczy

36 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
3. Józef Januszewski lat 60, żonaty 3 synów, wykształcenie średnie techniczne, diagnosta samochodowy PZMot Chojnice, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chojnicach. Program Wyborczy

37 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
4. Kowalski Jan 50 lat, żonaty dwoje dzieci, lekarz medycyny, dyrektor Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice Program Wyborczy

38 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
5. Erbetowska Elżbieta Lat 42, mężatka, 2 dzieci wykształcenie wyższe pracownik działu handlowego firmy POLTAREX  SP. Z O.O. sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Ogorzeliny Program Wyborczy

39 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
6. Majer Krzysztof 50 lat, żonaty, cztery córki, dwóch synów, wykształcenie średnie, rolnik indywidualny na 40 ha, sołtys sołectwa Ostrowite. Program Wyborczy

40 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
7. Sznajder Anita 52 lata, mężatka, dwóch synów, Wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany, dyrektor Zespołu Szkół w Charzykowach Program Wyborczy

41 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
8. Meyer Edward żonaty, syn, dwie córki. Wykształcenie wyższe, prawnik, radca prawny Urzędu Gminy w Chojnicach, działacz samorządowy Program Wyborczy

42 Kandydaci do rady powiatu okręg nr 3 (gmina Brusy)
Program wyborczy Kandydaci do rady powiatu okręg nr 3 (gmina Brusy) Program Wyborczy

43 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
1. Jan Marceli Gadzała 57 lat, żonaty, dwóch synów, wnuk i wnuczka. Mieszka w Brusach. Wykształcenie wyższe administracyjne o specjalności celno-karno-skarbowej oraz ekonomiczne o specjalności gospodarka i administracja publiczna, z zawodu geodeta – uprawnienia Min. Gosp. Przestrz. i Bud. do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Właściciel prywatnej firmy świadczącej usługi geodezyjne. W obecnej kadencji, dzięki Państwa poparciu, miał godność reprezentować gminę Brusy w Radzie Powiatu Chojnickiego. Członek Polskiego Związku Wędkarskiego i Łowieckiego. Sympatyk rajdów rowerowych. Widzi, jakie potrzeby nurtują mieszkańców naszej gminy, dlatego zdecydował się ponownie kandydować. Jeżeli Państwo zdecydujecie, że nadal ma służyć swoją wiedzą i doświadczeniem, będzie to dla niego zaszczyt i przyjemność reprezentować gminę Brusy w Radzie Powiatu Chojnickiego. Program Wyborczy

44 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
2. Anna Orlikowska 46 lat, mężatka, dwoje dzieci. Mieszka w Czyczkowach. Wykształcenie wyższe – ukończyła Informację Naukową i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej pasją jest bibliotekarstwo oraz praca z osobami niepełnosprawnymi. Jest dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”. Uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do USA oraz w warsztatach z Norwegami w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. W 2013 roku laureatka i stypendystka Ogólnopolskiego Konkursu im. Olgi Rok. Nie żałuje ani jednego dnia spędzonego w bibliotece i z osobami niepełnosprawnymi. Jest przekonana, że nie ma rzeczy niemożliwych dla tych, którzy potrafią pracować wspólnie. Program Wyborczy

45 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
3. Tomasz Zbigniew Orzłowski 36 lat, żona Magdalena jest nauczycielką biologii, syn Filip. Ukończył studia wyższe na kierunku Leśnictwo Wielofunkcyjne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest leśnikiem. Od 16 lat pracuje w Nadleśnictwie Przymuszewo. Zajmuje się nadzorami lasów prywatnych. W tym zakresie współpracuje z różnymi instytucjami, w tym ze Starostwem Powiatowym w Chojnicach. Zna problemy rolników. Interesuje się łowiectwem, działa aktywnie w Kole Łowieckim nr 36 „Darz Bór” w Bukówkach, jest wędkarzem. Działa w imię hasła – człowiek jest najważniejszy. Program Wyborczy

46 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
4. Teresa Breska 62 lata, emerytka, wykształcenie średnie techniczne. Mieszka w Męcikale. Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach. Skarbnik Społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Męcikale. Członek Rady Sołeckiej Sołectwa Męcikał. Interesuje się problemami sołectwa i całej społeczności Miasta i Gminy Brusy, działa społecznie i jest dobrym organizatorem. Osoba wrażliwa, o wielkim sercu, skuteczna w rozwiązywaniu problemów, duch działacza – społecznika sprawia, że jest człowiekiem czynu a nie słów. Program Wyborczy

47 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
5. Mirosława Anna Połczynska 36 lat, mężatka, dwoje dzieci. Wykształcenie średnie. Pochodzi z Czapiewic, a od 11 lat mieszka w Brusach – Jagliach. Od 2012 roku jest Sołtysem Brus Jaglii. Pracę w samorządzie traktuje jako służbę dla mieszkańców. Angażuje się w organizację imprez. Prowadzi własną działalność, zajmuje się groomingiem. Program Wyborczy

48 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
6. Krzysztof Gierszewski 37 lat, żonaty, dwoje dzieci. Pochodzi z Czarniża, od 8 lat mieszka w Brusach. Wykształcenie wyższe – ukończył studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Marketing na Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy oraz uzupełniające studia magisterskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 9 lat jest związany z pracą w samorządzie. Od 2007 roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Brus. Działa w Stowarzyszeniu LGD Sandry Brdy. Pracę w samorządzie traktuje jako służbę dla mieszkańców. Lubi pomagać innym. Jest honorowym dawcą krwi. Program Wyborczy

49 Kandydaci do rady powiatu okręg nr 4 (gmina Czersk)
Program wyborczy Kandydaci do rady powiatu okręg nr 4 (gmina Czersk) Program Wyborczy

50 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
1. Jan Antoni Gliszczyński Lat 56, żonaty, dwoje dorosłych dzieci i wnuk Krzysztof. z wykształcenia nauczyciel WF i pedagog specjalny. Od 2002 r. Zastępca Burmistrza Czerska. Główne obszary pracy samorządowej to edukacja, kultura, sport, turystyka i rekreacja oraz promocja. Ma swój znaczący udział w kreowaniu polityki rozwojowej gminy. Główne cele i wyzwania – szeroko rozumiana edukacja i zmiany mentalne w społeczeństwie - byśmy sami tworzyli sobie lepszą przyszłość. Zainteresowania: żeglarstwo, zdrowy styl życia, i podróże – bo kształcą. Program Wyborczy

51 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
2. Teresa Kropidłowska Lat 54, mężatka, wykształcenie średnie policealne. Prezes KGW "Łężanki" - jednego z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych kół gospodyń na Pomorzu. Od lat aktywnie działająca na rzecz stowarzyszenia i lokalnej społeczności. Inicjatorka wielu działań i imprez, kreatywna, pełna pomysłów i inicjatyw, wytrwale dąży do obranego celu. z pasją i oddaniem realizuje projekty unijne, promuje regionalną kuchnię i swoją małą ojczyznę. Zawodowo od ponad 30 lat jest kucharzem w przedszkolu, w Łęgu. Działa również aktywnie w Sekcji Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność", gdzie od 4 kadencji pełni funkcję członka zarządu. Program Wyborczy

52 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
3. Jolanta Elżbieta Lipska Lat 52, mężatka, dwoje dorosłych dzieci i troje wnucząt. z wykształcenia pracownik socjalny. Ukończyła specjalizację z zakresu organizacji i kierowania jednostkami pomocy społecznej. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku. Kandyduje do rady powiatu ponieważ oprócz realizacji zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń chciałaby mieć wpływ na kreowanie polityki społecznej, szczególnie w zakresie pomocy seniorom, niepełnosprawnym, rodzinom i bezrobotnym. Chciałaby w dalszym ciągu pozyskiwać środki z funduszy europejskich w celu pomocy osobom wymagającym wsparcia. Program Wyborczy

53 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
4. Zbigniew Józef Stanke Lat 66, żonaty, dwoje dorosłych dzieci. z zawodu elektromonter. Założyciel gospodarstwa rybackiego we Wiecku – hodowca pstrąga, obecnie na emeryturze. Sołtys Wiecka, Prezes jednostki OSP Wieck oraz członek Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Morénka”. Program Wyborczy

54 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
5. Jerzy Jażdżewski Lat 52, żonaty, cztery córki, zamieszkały w Rytlu. Wykształcenie wyższe, nauczyciel matematyki i wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Rytlu. Przewodniczący Rady Miejsko – Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych w Czersku. Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Czersku. Zainteresowania: sport, wędkarstwo. Program Wyborczy

55 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
6. Emilia Rekowska Lat 36, mąż Arkadiusz, córka Antonina. Mieszkanka Łęga – Kolonii. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydziału nauk pedagogicznych - specjalność pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną. Od 1997 r. związana z czerskim ośrodkiem kultury, w którym pracę zaczęła jako pracownik administracji i instruktor, obecnie dyrektor ośrodka. Pogodna i pozytywnie nastawioną do świata, wolny czas spędza aktywnie (jazda na rowerze i spacery rodzinne z psem). Zamierzenia: integrować mieszkańców poprzez kulturę i stwarzać warunki do jej rozwoju. Program Wyborczy

56 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
7. Daniel Andrzej Szpręga Lat 39, żonaty, dwie córki Laura i Blanka. Kierownik Biura Funduszy w Urzędzie Miejskim w Czersku. z wykształcenia magister ekonomii, ukończył kilka kierunków studiów podyplomowych dotyczących zarządzania i polityki rozwojowej Unii Europejskiej. Posiada dyplom NBP w zakresie: Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro. Jest członkiem Rady Programowej Forum Rozwoju przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku. Przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Czersku. Prywatnie uwielbia podróże samochodowe z rodziną po Polsce i Europie. Program Wyborczy

57 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
8. Przemysław Bloch Lat 33, żonaty, wykształcenie wyższe - administracja i ekonomia, dodatkowe specjalizacje: licencjonowany certyfikator energetyczny budynków oraz studia podyplowowe - kontrakty na roboty budowlane. Pracownik Urzędu Miejskiego w Czersku ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Od 8 lat członek Zarządu Osiedla nr 1 "Centrum" w Czersku (obecnie wiceprzewodniczący), członek zarządu CzFS. w latach i sekretarz w zarządzie MLKS "Borowiak" Czersk. Jeden ze współtwórców i organizator Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Zainteresowania i pasje: aktywnie jazda na rowerze, siatkówka i biegi, a także informatyka oraz zagospodarowywanie terenów zielonych. Program Wyborczy

58 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
9. Maciej Ringwelski Lat 33, urodzony w Czersku, szczęśliwy mąż i ojciec Zosi oraz Pawła. Żona jest funkcjonariuszem policji. Wykształcenie wyższe na kierunku politologia (polityka socjalno – samorządowa). Jako inspektor w Urzędzie Miejskim w Czersku od 7 lat współpracuje z sołtysami i przewodniczącymi osiedli oraz druhami z OSP, a także koordynuje roboty publiczne. Od 2010 r. członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chojnicach. Swą dalszą przyszłość wiąże z naszym borowiackim, pięknym Czerskiem. Program Wyborczy

59 Program Wyborczy 2014 www.powiatowefs.pl
10. Beata Ewelina Wika Czarnowska Lat 41, zamężna, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe rolnicze. Realizuje własną działalność gospodarczą oraz wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Od jedenastu lat działa w strukturach samorządu rolniczego. Program Wyborczy

60 GMINY DLA POWIATU – POWIAT DLA GMIN
Program wyborczy Głosując na nas, głosując na nasz program wyborczy, opowiadasz się za dynamicznym rozwojem całego Powiatu Chojnickiego. GMINY DLA POWIATU – POWIAT DLA GMIN Program Wyborczy


Pobierz ppt "KONWENCJA WYBORCZA KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google