Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt dot. analizy potrzeb firm w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) Konferencja Wrocław, 30. września 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt dot. analizy potrzeb firm w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) Konferencja Wrocław, 30. września 2014."— Zapis prezentacji:

1 Projekt dot. analizy potrzeb firm w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) Konferencja Wrocław, 30. września 2014

2 Główne elementy projektu o 1,000 firm w 4 województwach, o 10 inteligentnych specjalizacji (IS). o Ograniczenia dla innowacji i wzrostu. o Poszukiwanie efektu rozprzestrzeniania się (spill-over). o Zaprojektowanie trwałego modelu komunikacji – tzw. „PPO made in Poland” o Wsparcie Polski w spełnieniu warunków wstępnych (ex ante conditionalities) odnośnie PPO (trwały i stabilny system – 2014-2020)

3 Zmiana paradygmatu – czym nie jest nasz projekt

4 Dlaczego to jest ważne: kilka uwag dotyczących PPO i warunków ex ante Wśród obowiązków określonych przez KE: A. POBUDZANIE B+R Biznes powinien być liderem konsorcjów i powinien definiować cele/plany programów B+R B. PODNOSZENIE POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO TWORZENIA INNOWACJI Rolą instytucji otoczenia biznesu (IOB/B+R) jest dostosowanie swojej oferty do popytu –

5 Kilka wstępnych obserwacji (1) Firmy nie mają wiedzy na temat IS i PPO. Pomimo ograniczonego zaufania do sektora publicznego, ok. 60% firm jest gotowych zaangażować się w PPO w sposób ciągły pod warunkiem że: – Interesariusze z sektora publicznego „naprawdę słuchają” – Powstają konkretne pomysły na podstawie tego dialogu – Ocena projektów jest uzgodniona – IOB i B+R zaczynają pracować nad potrzebami firm, zamiast „sprzedawać” im już przygotowane programy

6 Kilka wstępnych obserwacji (2) Ponad 40% firm działa w więcej niż jednej specjalizacji Firmy maja ograniczoną wiedzę i know-how o tym jak uczynić daną IS bardziej „inteligentną”. Wywiad ekonomiczny firm nt. nowych trendów jest dość ograniczony (w porównaniu do benchmarków) Ponad 30% firm ma pomysły na „rozprzestrzenienie się” (albo rozwój w kierunku pokrewnych specjalizacji, albo wybór nowej ścieżki rozwoju przy wykorzystaniu nowej wiedzy)

7 W jaki sposób projekt realizuje cel? Przykładowy wkład projektu Identyfikacja prawdziwych potrzeb firm prowadzi do zaproponowania: Specyfikacji dla programów i powiązanych instrumentów adresujących wykryte wiązki potrzeb – Audyty technologiczno-rynkowe – Stymulowanie wzrostu w obiecujących start-upach – …. Sposobu zarządzanie PPO przez podmiot publiczne – System ciągłego dialogu pozwalający administracji na dostosowywanie się – Umowy na rzecz wzrostu – …. Modyfikacji sposobu funkcjonowania B+R oraz IOB – Więcej ofert bezpośredniego i specjalistycznego wsparcia – Bardziej wyspecjalizowani eksperci wspierający przedsiębiorstwa – ….

8 Wstępne obserwacje dot. potrzeb Łatwy dostęp do potencjalnego wsparcia i wiedza na temat jak można otrzymać to wsparcie Wywiad technologiczny i rynkowy Dostęp do nowych rynków, szczególnie międzynarodowych Prawa własności intelektualnej Ograniczenia finansowe, np. „jak rozmawiać z VC?” Przyjazne firmom i szybkie procedury Wykwalifikowane zasoby ludzkie Rozwój przedsiębiorstwa, szczególnie dla start-upów Mentoring, „niewykonawczy” dyrektorzy

9 Wstępny rezultat dot. potencjału IS Firmy pozycjonują się w obszarach IS gdzie obecnie działają i tam gdzie widzą swój przyszły potencjał

10 Następne kroki w projekcie Powiązanie wyników analizy z rekomendacjami + stworzenie zróżnicowanych rekomendacji dla poszczególnych kategorii firm i IS Zaprojektowanie systemu współzarządzania dla „PPO made in Poland” Zaangażowanie w miejscowe procesy PO w celu rozpoczęcia zmiany paradygmatu wśród IOB/B+R/ władz, aby stawały się bardziej zorientowane na firmy Rozmowa o konkretnych typach programów i usług, jakie IOB i B+R mogłyby prowadzić i świadczyć w ramach polityki IS

11 Wkład do polityki IS Odwrócenie dowodu (wystarczająca liczba firm w poszczególnych IS) Identyfikacja masy krytycznej firm będących championami/”śpiącymi królewnami” Doprecyzowanie obszarów, które mogą stać się bardziej inteligentne w ramach specjalizacji Masa krytyczna kluczowych grup wsparcia (priority target groups) w ramach IS B+R potrzebne w przyszłości Kluczowe technologie wspomagające (KET) Identyfikacja PKD w poszczególnych IS

12 Podsumowanie Zmiana zasad gry: koncentracja na firmach IS wymagają szybkiego/dopasowującego się/elastycznego/eksperymentalnego podejścia ze strony władz/IOB/B+R Kluczowe czynniki sukcesu dla IS i PPO: – Pokazać rezultaty, aby odzyskać zaufanie – Zapewnić natychmiastową informację zwrotną oraz korzyść dla firm – Zapewnić właściwe przywództwo polityczne (leadership&ownership) – Dostarczyć światowej jakości wsparcie

13 Dalsza część konferencji - plan I.PANEL 1: business i administracja razem – oczekiwania firm II.PRZERWA KAWOWA III. PANEL 2: „Proces przedsiębiorczego odkrywania”, odpowiedź otoczenia biznesu IV. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

14 PANEL 1: business i administracja razem – oczekiwania firm 1.Thing SA – Radosław Tadajewski 2.Silesian Catalyst – Paweł Niklewicz 3.Pilab – Paweł Wieczyński 4.PB Intersystem – Marek Nawara 5.Sonel – Jan Walulik 6.Galess – Edward Szywała I. Tour de table 1 (5 min x 6 firm): - Przedstawienie się - Czym zajmuje się firma? - Dlaczego firma znalazła się w projekcie? - Czy coś Państwa zaskoczyło w rozmowie z ekspertem? - Czy w Pana firmie innowacje pełnią ważną rolę? II. Tour de table 2 (5 min x 6 firm): - Przedstawienie 2 zidentyfikowanych kluczowych potrzeb firmy - W kontekście potrzeb: Państwa oczekiwania w stosunku do systemu wsparcia - Jak oceniacie Państwo dotychczasową współpracę z systemem wsparcia? III. Pytanie ogólne: w jaki sposób Pana firma mogłaby wesprzeć władze w tworzeniu i realizacji polityki innowacji, tak aby dostosować ją do potrzeb firm? IV. Podsumowanie – Marcin Kowalski, Lewiatan

15 PRZERWA KAWOWA

16 PANEL 2: „Proces przedsiębiorczego odkrywania”, odpowiedź otoczenia biznesu 1.Politechnika Wrocławska – Tadeusz Więckowski 2.EIT+ Jerzy Langer 3.Urząd Marszałkowski – Mieczysław Ciurla 4.Ministerstwo Gospodarki – Zbigniew Kamieński 5.PARP – Anna Brussa 6.NCBR – Agnieszka Tokaj-Krzewska 7.ZIG – Marek Pasztetnik 8.DARR – Sławomir Hunek I. Pytania: A. W kontekście inteligentnych specjalizacji, które są nakierowane na przedsiębiorstwa, czy uważacie Państwo, że musicie dostosować się do tych potrzeb (które były omawiane w poprzednim panelu)? B. Czy takie dostosowanie wymaga zmiany w sposobie współzarządzania (governance) systemem innowacji (współpraca między IOB, B+R, administracją, firmami), stworzenia nowych programów lub struktur? II. Potrzeby firm

17 SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI W TYM PODSUMOWANIE

18 Dziękujemy! tszuba@worldbank.org plindholm@worldbank.org tszuba@worldbank.org plindholm@worldbank.org Konferencja Wrocław, 30. września 2014


Pobierz ppt "Projekt dot. analizy potrzeb firm w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) Konferencja Wrocław, 30. września 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google