Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt dot. analizy potrzeb firm w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) Konferencja Wrocław, 30. września 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt dot. analizy potrzeb firm w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) Konferencja Wrocław, 30. września 2014."— Zapis prezentacji:

1 Projekt dot. analizy potrzeb firm w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO)
Konferencja Wrocław, 30. września 2014

2 Główne elementy projektu
1,000 firm w 4 województwach, 10 inteligentnych specjalizacji (IS). Ograniczenia dla innowacji i wzrostu. Poszukiwanie efektu rozprzestrzeniania się (spill-over). Zaprojektowanie trwałego modelu komunikacji – tzw. „PPO made in Poland” Wsparcie Polski w spełnieniu warunków wstępnych (ex ante conditionalities) odnośnie PPO (trwały i stabilny system – ) Identyfikacja powiązań z IS oraz poszukiwanie efektu rozprzestrzeniania się – tzw. „PPO made in Poland” – który tworzy sprzyjające warunki dla interakcji miedzy firmami i pozostałymi interesariuszami systemu innowacji (decydentami, B+R, IOB, społeczeństwem)

3 Zmiana paradygmatu – czym nie jest nasz projekt
Identyfikacja powiązań z IS oraz poszukiwanie efektu rozprzestrzeniania się – tzw. „PPO made in Poland” – który tworzy sprzyjające warunki dla interakcji miedzy firmami i pozostałymi interesariuszami systemu innowacji (decydentami, B+R, IOB, społeczeństwem)

4 Dlaczego to jest ważne: kilka uwag dotyczących PPO i warunków ex ante
Wśród obowiązków określonych przez KE: A. POBUDZANIE B+R Biznes powinien być liderem konsorcjów i powinien definiować cele/plany programów B+R B. PODNOSZENIE POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO TWORZENIA INNOWACJI Rolą instytucji otoczenia biznesu (IOB/B+R) jest dostosowanie swojej oferty do popytu – to nie jest zadanie firm (rynku), aby dostosowywać swoje potrzeby do oferty IOB

5 Kilka wstępnych obserwacji (1)
Firmy nie mają wiedzy na temat IS i PPO. Pomimo ograniczonego zaufania do sektora publicznego, ok. 60% firm jest gotowych zaangażować się w PPO w sposób ciągły pod warunkiem że: Interesariusze z sektora publicznego „naprawdę słuchają” Powstają konkretne pomysły na podstawie tego dialogu Ocena projektów jest uzgodniona IOB i B+R zaczynają pracować nad potrzebami firm, zamiast „sprzedawać” im już przygotowane programy

6 Kilka wstępnych obserwacji (2)
Ponad 40% firm działa w więcej niż jednej specjalizacji Firmy maja ograniczoną wiedzę i know-how o tym jak uczynić daną IS bardziej „inteligentną”. Wywiad ekonomiczny firm nt. nowych trendów jest dość ograniczony (w porównaniu do benchmarków) Ponad 30% firm ma pomysły na „rozprzestrzenienie się” (albo rozwój w kierunku pokrewnych specjalizacji, albo wybór nowej ścieżki rozwoju przy wykorzystaniu nowej wiedzy)

7 W jaki sposób projekt realizuje cel? Przykładowy wkład projektu
Identyfikacja prawdziwych potrzeb firm prowadzi do zaproponowania: Specyfikacji dla programów i powiązanych instrumentów adresujących wykryte wiązki potrzeb Audyty technologiczno-rynkowe Stymulowanie wzrostu w obiecujących start-upach …. Sposobu zarządzanie PPO przez podmiot publiczne System ciągłego dialogu pozwalający administracji na dostosowywanie się Umowy na rzecz wzrostu Modyfikacji sposobu funkcjonowania B+R oraz IOB Więcej ofert bezpośredniego i specjalistycznego wsparcia Bardziej wyspecjalizowani eksperci wspierający przedsiębiorstwa Considering at gaps in support programs The Project clusters specific and detailed needs within S3s and across S3s. Helping de facto to make Specializations becoming Smarter It helps moving from traditional, low profile demands, to addressing needs It aims at helping RDIs and BSIs becoming “business centric It helps detecting priority target groups that can develop project under the S3 approach It helps policy-makers reviewing and adapting policies to the reality of the Polish business world It helps detecting new S3 opportunities and spill-overs

8 Wstępne obserwacje dot. potrzeb
Łatwy dostęp do potencjalnego wsparcia i wiedza na temat jak można otrzymać to wsparcie Wywiad technologiczny i rynkowy Dostęp do nowych rynków, szczególnie międzynarodowych Prawa własności intelektualnej Ograniczenia finansowe, np. „jak rozmawiać z VC?” Przyjazne firmom i szybkie procedury Wykwalifikowane zasoby ludzkie Rozwój przedsiębiorstwa, szczególnie dla start-upów Mentoring, „niewykonawczy” dyrektorzy

9 Wstępny rezultat dot. potencjału IS Firmy pozycjonują się w obszarach IS gdzie obecnie działają i tam gdzie widzą swój przyszły potencjał

10 Następne kroki w projekcie
Powiązanie wyników analizy z rekomendacjami + stworzenie zróżnicowanych rekomendacji dla poszczególnych kategorii firm i IS Zaprojektowanie systemu współzarządzania dla „PPO made in Poland” Zaangażowanie w miejscowe procesy PO w celu rozpoczęcia zmiany paradygmatu wśród IOB/B+R/ władz, aby stawały się bardziej zorientowane na firmy Rozmowa o konkretnych typach programów i usług, jakie IOB i B+R mogłyby prowadzić i świadczyć w ramach polityki IS

11 Wkład do polityki IS Odwrócenie dowodu (wystarczająca liczba firm w poszczególnych IS) Identyfikacja masy krytycznej firm będących championami/”śpiącymi królewnami” Doprecyzowanie obszarów, które mogą stać się bardziej inteligentne w ramach specjalizacji Masa krytyczna kluczowych grup wsparcia (priority target groups) w ramach IS B+R potrzebne w przyszłości Kluczowe technologie wspomagające (KET) Identyfikacja PKD w poszczególnych IS

12 Podsumowanie Zmiana zasad gry: koncentracja na firmach
IS wymagają szybkiego/dopasowującego się/elastycznego/eksperymentalnego podejścia ze strony władz/IOB/B+R Kluczowe czynniki sukcesu dla IS i PPO: Pokazać rezultaty, aby odzyskać zaufanie Zapewnić natychmiastową informację zwrotną oraz korzyść dla firm Zapewnić właściwe przywództwo polityczne (leadership&ownership) Dostarczyć światowej jakości wsparcie

13 Dalsza część konferencji - plan
PANEL 1: business i administracja razem – oczekiwania firm PRZERWA KAWOWA III. PANEL 2: „Proces przedsiębiorczego odkrywania”, odpowiedź otoczenia biznesu IV. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

14 PANEL 1: business i administracja razem – oczekiwania firm
Thing SA – Radosław Tadajewski Silesian Catalyst – Paweł Niklewicz Pilab – Paweł Wieczyński PB Intersystem – Marek Nawara Sonel – Jan Walulik Galess – Edward Szywała I. Tour de table 1 (5 min x 6 firm): - Przedstawienie się - Czym zajmuje się firma? - Dlaczego firma znalazła się w projekcie? - Czy coś Państwa zaskoczyło w rozmowie z ekspertem? - Czy w Pana firmie innowacje pełnią ważną rolę? II. Tour de table 2 (5 min x 6 firm): - Przedstawienie 2 zidentyfikowanych kluczowych potrzeb firmy - W kontekście potrzeb: Państwa oczekiwania w stosunku do systemu wsparcia - Jak oceniacie Państwo dotychczasową współpracę z systemem wsparcia? III. Pytanie ogólne: w jaki sposób Pana firma mogłaby wesprzeć władze w tworzeniu i realizacji polityki innowacji, tak aby dostosować ją do potrzeb firm? IV. Podsumowanie – Marcin Kowalski, Lewiatan

15 PRZERWA KAWOWA

16 PANEL 2: „Proces przedsiębiorczego odkrywania”, odpowiedź otoczenia biznesu
I. Pytania: Politechnika Wrocławska – Tadeusz Więckowski EIT+ Jerzy Langer Urząd Marszałkowski – Mieczysław Ciurla Ministerstwo Gospodarki – Zbigniew Kamieński PARP – Anna Brussa NCBR – Agnieszka Tokaj-Krzewska ZIG – Marek Pasztetnik DARR – Sławomir Hunek A. W kontekście inteligentnych specjalizacji, które są nakierowane na przedsiębiorstwa, czy uważacie Państwo, że musicie dostosować się do tych potrzeb (które były omawiane w poprzednim panelu)? B. Czy takie dostosowanie wymaga zmiany w sposobie współzarządzania (governance) systemem innowacji (współpraca między IOB, B+R, administracją, firmami), stworzenia nowych programów lub struktur? II. Potrzeby firm

17 SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI W TYM PODSUMOWANIE

18 Dziękujemy! tszuba@worldbank.org plindholm@worldbank.org
Konferencja Wrocław, 30. września 2014


Pobierz ppt "Projekt dot. analizy potrzeb firm w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) Konferencja Wrocław, 30. września 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google