Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo zawodowe dla uczniów klas gimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo zawodowe dla uczniów klas gimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo zawodowe dla uczniów klas gimnazjalnych

2 Doradca zawodowy Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych. zawodukształcenia Doradca zawodowy – zaznajamia uczniów ze sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.pracodawcą Doradca zawodowy - współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów.

3 Doradca zawodowy Twoim partnerem w planowaniu kariery zawodowej

4 Jak wybrać zawód?

5 Pamiętaj! Krok 1 Poznaj siebie: Swoje zainteresowania. Uzdolnienia. Umiejętności. Cechy charakteru. Czynności jakie lubisz robić. Krok 2 Pozyskaj informację o zawodach: Charakterystykę zawodu. Wymagania zawodu, predyspozycje osoby i przeciwskazania. Zapotrzebowanie na rynku pracy. Wynagrodzenie. Krok 3 Dowiedz się o szkołach: Która szkoła zawodowa kształci w zawodzie, którego chcesz się uczyć. Opinie o szkole. Zajęcia dodatkowe. Lokalizacja – dojazd. Baza lokalowa. Ilość uczniów.

6 W jakiej szkole możesz się uczyć po ukończeniu gimnazjum?

7 Zasadnicza szkoła zawodowa: Nauka w Zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata. W trakcie nauki odbywasz praktyczną naukę zawodu. Zdajesz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez OKE. Absolwent po zdaniu tego egzaminu otrzymuje certyfikat uznawany w całej Unii Europejskiej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ogólnodostępna Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kształcenie integracyjne Uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim:

8 Przykład zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej: Piekarz / cukiernik - kształcenie w tych zawodach pozwala na zdobycie umiejętności sporządzania podstawowych wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz dekorowania i porcjowania produktów. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Liczba kwalifikacji: cukiernik – jedna: Produkcja wyrobów cukierniczych; piekarz – jedna: Produkcja wyrobów piekarskich Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - zdobycie tego zawodu daje możliwości pracy na rynku usług hotelarsko – turystycznych. Nauka teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu podstawowych pojęć i zadań hotelarstwa. W czasie praktyk uczniowie opanowują umiejętności związane z obsługą gości hotelowych, codziennymi czynnościami porządkowymi, usługami gastronomicznymi i obsługą sprzętu. Poznają też zasady świadczenia usług hotelarskich. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w różnego typu obiektach noclegowych i gastronomicznych na stanowiskach: pokojowa, pracownik pralni, pomoc kuchenna. Liczba kwalifikacji: jedna – wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - z awód ten, łączy trzy rodzaje kwalifikacji zawodowych: kwalifikacje dla zawodu malarz – tapeciarz (wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich) i posadzkarz (wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych) oraz montaż systemu suchej zabudowy. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w firmach budowlanych, gdzie pod okiem fachowców uczniowie zgłębiają tajniki rzemiosła. Liczba kwalifikacji: trzy kwalifikacje -dla zawodu malarz – tapeciarz (wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich) i posadzkarz (wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych) oraz montaż systemu suchej zabudowy

9 Kucharz – Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności; sporządzania potraw i napojów; wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. Kucharz poza sprawnością fizyczną, odpornością psychiczną, odpowiedzialnością powinien posiadać wrażliwość węchową, smakową a także rozróżniać barwy. Praca w tym zawodzie to zazwyczaj praca zespołowa wymagająca umiejętności pracy w grupie, zamiłowania do łady i porządku. Liczba kwalifikacji: jedna - Sporządzanie potraw i napojów Fryzjer - Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie i wymodelowanie włosów, aby osiągnąć efekt oczekiwany przez klienta. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów - farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Fryzjerstwo jest rzemiosłem stawiającym wysokie wymagania, w jego uprawianiu niezbędna jest kreatywność i poczucie odpowiedzialności. Wykonywanie pracy odbywa się w stałym, bezpośrednim kontakcie z klientem. Liczba kwalifikacji: jedna - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Ogrodnik - Zawód ogrodnika jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt z produkcja roślin hodować kwiaty, krzewy i drzewa, dbać o tereny zieleni, zakładać małe i duże ogrody, rabaty kwiatowe. szkółki roślin ozdobnych a także obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w ogrodnictwie Praca ogrodnika odbywa się na otwartej przestrzeni w sadach, szkółkach na polach uprawnych oraz w pomieszczeniach zamkniętych np.. szklarniach. Liczba kwalifikacji: jedna - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

10 Mechanik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Szybki rozwój motoryzacji sprawił, że na rynku pracy wzrosło zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie są przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania pojazdów Liczba kwalifikacji: jedna - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów samochodowych Lakiernik – w ramach nauki uczeń przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, nanoszenia powłok lakierniczych, wykonania renowacji powierzchni lakierowanej. Liczba kwalifikacji: jedna - Wykonywanie prac lakierniczych Blacharz – Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub ręczno – maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, narzędzi i wyrobów metalowych. Blacharz samochodowy odpowiada za powierzony mu pojazd, narzędzia, maszyny i materiały, które zostały mu powierzone. Liczba kwalifikacji: jedna - Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

11 Stolarz - Uczeń na tym kierunku zdobędzie kwalifikacje zawodowe związane z wytwarzaniem i obróbką elementów drewnianych a zwłaszcza do planowania organizacji warsztatu pracy stolarza i pracami w stolarni. Szkoła kształci w zakresie zdobywania wiedzy ogólnej i umiejętności praktycznych obróbki i produkcji drzewnej. Umożliwia zdobycie ciekawego zawodu poszukiwanego na lokalnym i ogólnym rynku pracy. Liczba kwalifikacji: jedna - Wytwarzanie wyrobów stolarskich Sprzedawca - sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobno detalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie. Liczba kwalifikacji: jedna - Prowadzenie sprzedaży

12 Uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY - wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych - gospodarstwo domowe - prace poligraficzno-introligatorskie - prace ogrodnicze - elementy sadownictwa - elementy tkactwa - sporządzanie i wydawanie posiłków - elementy dziewiarstwa - ceramika

13 Możliwości kształcenia w województwie podlaskim.

14 Oferta edukacyjna w naszym województwie Miejscowość SzkołaKierunki kształcenia Adres szkoły Białystok Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku ZSZ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy ZSZ: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Kucharz, Mechanik pojazdów samochodowych, Ogrodnik, Fryzjer, Stolarz Tel: 85 742-25-69 www.zs16.pl Sokółka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka ZSZ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy ZSZ: kucharz Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka Tel: 85 711-26-78 Bielsk Podlaski Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II ZSZ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy ZSZ: oddział wielozawodowy ul. W. Polskiego 17 17-100 Bielsk Podlaski Tel: 85 833-26-80 zss@powiatbielski.pl Długobórz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ZSZ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy ZSZ: krawiec, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz Długobórz I-5 18-300 Zambrów Tel: 86 271-84-16 ZSZ: Zasadnicza Szkoła Zawodowa

15 Oferta edukacyjna w naszym województwie MiejscowośćSzkołaKierunki kształceniaAdres szkoły Hajnówka Zespół Szkół Nr 4 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy ul. Wróblewskiego 2 17-200 Hajnówka Tel: 85 682-24-05 Łomża Zespół Szkół Specjalnych ZSZ, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy ZSZ: kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, ogrodnik ul. Nowogrodzka 4 18-400 Łomża Tel: 86 216-57-64 szkolaspecjalna@elomza.pl Suwałki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ZSZ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy ZSZ: kucharz, stolarz ul. Przytorowa 8 16-400 Suwałki Tel: 87 566-29-53 Augustów Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy ul. Mickiewicza 2 16-300 Augustów Tel: 87 643-43-36 Grajewo Zespół Szkół im. Jana Pawła II ZSZ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy ZSZ: kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, ogrodnik, rolnik, introligator, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, elektryk, elektromechanik, murarz – tynkarz, dekarz, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie ul. Ełcka 11 19-200 Grajewo Tel: 86 272-31-15

16 Zbuduj swój plan na przyszłość.

17 Powodzenia opracowała: mgr inż. Urszula Makowska doradca zawodowy SOSW w Białymstoku


Pobierz ppt "Doradztwo zawodowe dla uczniów klas gimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google