Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audiometria Elektrofizjologiczna Obiektywne Badanie Słuchu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audiometria Elektrofizjologiczna Obiektywne Badanie Słuchu"— Zapis prezentacji:

1 Audiometria Elektrofizjologiczna Obiektywne Badanie Słuchu
Gliwice, 24 marca 2009 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

2 2011 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura 2011 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

3 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Budowa ucha 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

4 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Budowa ucha Audiometria impedancyjna 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

5 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Budowa ucha Otoemisja akustyczna 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

6 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

7 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

8 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Audiometria elektrofizjologiczna Zbiór metod opartych o pomiar i analizę biopotencjałów elektrycznych, będących efektem aktywacji kolejnych elementów układu słuchowego. W prawidłowo pracującym kanale słuchowym można zarejestrować ok. 20 różnych potencjałów. Generują je m.in. ślimak, nerw słuchowy, ośrodki w pniu mózgu, kora mózgowa i inne. Największe znaczenie w praktyce klinicznej mają potencjały wywołane pnia mózgu – ABR (ang. auditory brainstem responses). 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

9 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Audiometria elektrofizjologiczna Biopotencjały zbierane z błony bębenkowej: ECoG – elektrokochleografia Biopotencjały zbierane z powierzchni głowy pacjenta ABR - potencjały wywołane pnia mózgu (wczesne) (1-12ms po podaniu bodźca) MLR - potencjały średniolatencyjne (12-50ms po podaniu bodźca) CERA - badanie odpowiedzi korowych (50-300ms po podaniu bodźca) CNV - potencjały późne ( ms po podaniu bodźca) 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

10 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Audiometria elektrofizjologiczna Pień mózgu Struktura anatomiczna ośrodkowego układu nerwowego, obejmująca wszystkie twory leżące u podstawy czaszki. Znajduje się tam: ośrodek oddychania, ośrodek regulujący pracę serca, ośrodek regulujący ciśnienie tętnicze, ośrodek regulujący temperaturę organizmu, ośrodek regulujący metabolizm, ośrodki odruchowe wzroku i słuchu, ośrodek integracji bodźców ruchowych i czuciowych. 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

11 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Audiometria elektrofizjologiczna część dystalna nerwu słuchowego (VIII n.) część proksymalna nerwu słuchowego (VIII n.) jądra ślimakowe oliwka górna jądra wstęgi bocznej (lateral leminiscus) 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

12 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Audiometria elektrofizjologiczna Metoda słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu stosowana jest w praktyce klinicznej: dla określenia czułości narządu słuchu, w diagnostyce różnicowej zaburzeń słuchu, w monitorowaniu funkcji nerwu słuchowego i pnia mózgu podczas zabiegów neurochirurgicznych, w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt. 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

13 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

14 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Typy AEP ABR Auditory Brainstem Response Potencjały wywołane pnia mózgu ASSRs Auditory Steady-State Evoked Responses Słuchowe potencjały stanu ustalonego 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

15 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

16 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ABR EEG 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

17 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ABR - stymulacja Stymulacja: trzask toneburst Przetwornik: słuchawki audiologiczne słuchawki wewnątrzuszne wibrator kostny 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

18 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ABR – zbieranie i uśrednianie danych Zarejestrowany sygnał EEG ulega uśrednieniu w celu wyeliminowania przypadkowych czynności mózgu. 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

19 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ABR – analiza Analiza ilościowa: wartość latencji fal I, III i V wartości interwałów między I-III, III-V, I-V iloraz międzyuszny amplitud fal V Analiza jakościowa: obecność fal w odpowiedzi kształt zapisu i powtarzalność 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

20 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ABR – analiza 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

21 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ABR - analiza 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

22 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
ABR – audiogram Próg słyszenia to najniższa intensywność tonu, przy której pacjent słyszy ton. Audiogram to wykres wartości progów słyszenia w funkcji częstotliwości tonów. 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

23 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
ABR – zalety Badanie przesiewowe oparte na metodzie ABR charakteryzuje się bardzo dużą czułością i specyficznością (ok. 98%). Możliwość wychwycenia innych patologii układu słuchowego (obecność guzów). Nieinwazyjność (z wyłączeniem narkozy u dzieci 1-4 letnich). Możliwość automatyzacji badania - brak interakcji z pacjentem. Rekonstrukcja audiogramów. 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

24 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

25 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ASSRs Słuchowe potencjały stanu ustalonego (ASSRs - auditory steady-state evoked responses) składają się z zarejestrowanych w mózgu zjawisk elektrycznych będących wynikiem stymulacji akustycznej, których widmo pozostaje stałe w czasie. Można je zaobserwować w sytuacji, gdy stymulacja akustyczna jest wysyłana do ucha z wystarczająco dużą częstością, aby elektryczne odpowiedzi mózgu na kolejne stymulacje łączyły się ze sobą. Potencjały będące wynikiem łączenia reakcji na stymulację, gdy układ dochodzi do stanu stabilnego, stają się słuchowymi potencjałami stanu ustalonego (John, Lins, Boucher i Picton, 1998). 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

26 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ASSRs Nie tylko czyste tony, ale również sinusoidalna modulacja amplitudowa lub częstotliwościowa ciągłego sygnału nośnego o stałej częstotliwości może być wykorzystana do wywołania słuchowych potencjałów stanu ustalonego. Badanie ASSRs składa się z następujących elementów: generowanie wieloskładnikowego bodźca słuchowego (modulowanego amplitudowo, AM2 i/lub częstotliwościowo), rejestracja zjawisk elektrycznych w mózgu, będących odpowiedzią na bodziec, wyświetlanie zebranych wyników i ich widma, określenie, czy zarejestrowana aktywność mózgu będąca wynikiem stymulacji jest większa od szumu (tła) elektroencefalograficznego. 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

27 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ASSRs EEG FFT F-Test (istotność) 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

28 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ASSRs - stymulacja Stymulacja: wieloskładnikowe bodźce słuchowe (czyste tony zmodulowane AM i/lub FM) Przetwornik: słuchawki audiologiczne słuchawki wewnątrzuszne wibrator kostny 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

29 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ASSRs - stymulacja Brak modulacji 1000 Hz 100 % AM (80 Hz) 50 % AM (80 Hz) 50 % FM 20 % FM 50% AM (80 Hz) 20 % FM 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

30 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ASSRs - stymulacja 500 Hz (77 Hz) 1000 Hz (85 Hz) 2000 Hz (93 Hz) 4000 Hz (101 Hz) Stymulacja wynikowa 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

31 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ASSRs – zbieranie danych Nośna Hz Mod Hz Prawe Lewe 500 77 81 1000 85 89 2000 93 97 4000 101 105 Przyjmuje się, że region ślimaka pobudzany przez częstotliwość nośną (np Hz) musi prawidłowo pracować, aby została wygenerowana odpowiedź na modulację (np. 85 Hz). 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

32 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ASSRs – analiza 50 40 30 20 dB HL 81 89 97 105 Częstotliwość (Hz) 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

33 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Badanie ASSRs – audiogram Test behawioralny ASSRs .5 1 2 4 kHz 120 20 40 60 80 100 dB HL Ucho lewe Ucho prawe 70 50 30 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

34 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

35 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Automatyzacja ABR Wzorzec „idealnej” odpowiedzi (zależny od wieku badanego) wraz z miarą przystawania do wzorca oraz warunkiem brzegowym. 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

36 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

37 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.
Literatura Osterhammel P. A.: “Otoemisja akustyczna”, Otolaryngologia polska, Tom VIII, Suplement No 15, , 1994. Smurzyński J.: “Podstawy badań otoemisji akustycznej”, Audiofonologia, Tom VII, 5-18, 1995. Śliwińska-Kowalska M., Sułkowski W., Murowaniecki Z.:“ Emisja otoakustyczna wywołana – badania u osób z prawidłowym słuchem”, Otolaryngologia polska, XLIX, 1, 46-56, 1995. Kochanek K.: Ocena progu słyszenia za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w zakresie częstotliwości 500–4000 Hz, Praca habilitacyjna, Warszawa, Wydawnictwa Akademii Medycznej w Warszawie, 2000 Musiek F. E., Rintelmann W. F.: Contemporary perspectives in hearing assessment, Boston, Allyn and Bacon, 1999 A. Pruszewicz (red.): Zarys audiologii klinicznej, Wydawnictwa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 1999 Stapells D. R., Oates P.: Estimation of the pure–tone audiogram by the auditory brainstem response, a review. „Audiology & Neuro–Otology” 1997, 2, 5, 257–280 2009 Copyright © CodeConcept Sp. z o.o.

38 Dziękujemy za uwagę! Iwona Machowska
Marketing & New Business Manager Ul. Toszecka 101/ Gliwice Tel


Pobierz ppt "Audiometria Elektrofizjologiczna Obiektywne Badanie Słuchu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google