Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 3 4 5 6 7 art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - dane z baz danych - „produkty” tworzone na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 3 4 5 6 7 art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - dane z baz danych - „produkty” tworzone na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - dane z baz danych - „produkty” tworzone na podstawie baz danych - inne materiały zasobu (np. szkice polowe, protokoły, itd.) art. 40b ust. 1 PGiK za określone czynności: - korzystanie z ASG-EUPOS - wypisy/wyrysy z EGiB - uwierzytelnienie dokumentów - wysłanie materiałów pod wskazany adres - udostępnianie do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji itd. - uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu W PGiK - 2 rodzaje opłat: 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - danych z baz danych - „produktów” tworzonych na podstawie baz danych - innych materiałów zasobu (np. szkice polowe, protokoły, itd.) K, CL art. 40b ust. 1 PGiK za określone czynności: - korzystanie z ASG-EUPOS - wypisy/wyrysy z EGiB - uwierzytelnienie dokumentów - wysłanie materiałów pod wskazany adres - udostępnianie do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji itd. - uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu W PGiK - 2 rodzaje opłat: 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Udostępniono:Opłata dane z bazy danych EGiB – pełny zbiór, 1 ha - 1 x 30 zł30 zł współrzędne 2 punktów osnowy szczegółowej – 2 x7 zł14 zł mapa zasadnicza (wektorowa) 1 ha – 1 x 10 zł10 zł 2 dokumenty w postaci elektronicznej – 2 x 7 zł14 zł ortofotomapa – 1 km2 x 2 zł2 zł RAZEM70 zł OPŁATA po uwzględnieniu współczynnika K=0,535 zł 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ 44

45 Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Nazwa materiału zasobu Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu Data wykonania kopii Imię, nazwisko i osoby reprezentującej organ 45

46 46

47 47

48 Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 Tabela nr 9 - Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB) Zbiór danych bazy danych EGiBha30,0 zł Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący punktów granicznych punkt graniczny 1,0 zł Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali działka ewidencyjna/budynek10,0 zł lokal 3,0 zł Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący konturów użytków gruntowych kontur użytku gruntowego 10,0 zł Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący konturów klasyfikacyjnych kontur klasyfikacyjny Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący podmiotów wykazanych w EGiB podmiot - osoba lub jednostka organizacyjna Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący innych obiektów EGiB (nie wymienionychw lp. 2–6) obiekt bazy danych EGiB NIE Czy można ustalić opłatę za wypis na podstawie tabeli nr 9? 58

59 Tabela nr 10 - Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej ha 10,0 zł Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej 6,0 zł Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu 0,25 zł Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków osoba lub inny podmiot 0,40 zł [kopie innych rejestrów, wykazów, kartotek] NIE Czy można ustalić opłatę za wypis na podstawie tabeli nr 10? 59

60 Tabela nr 11 - Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego Jednostka rejestrowa gruntów 40,0 zł Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego50,0 zł Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego 24,0 zł Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego 30,0 zł Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 140,0 zł Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 150,0 zł TAK Czy można ustalić opłatę za wypis na podstawie tabeli nr 11? 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71


Pobierz ppt "1. 2 3 4 5 6 7 art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - dane z baz danych - „produkty” tworzone na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google