Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kształtowaniu krajobrazu Mariusz Leszczyński Toruń, 12 sierpnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kształtowaniu krajobrazu Mariusz Leszczyński Toruń, 12 sierpnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kształtowaniu krajobrazu
Mariusz Leszczyński Toruń, 12 sierpnia 2014 r.

2 Stan zaawansowania rozwoju OZE w regionie Gminy aktywne na rynku OZE
Krajobraz – definicje i kontekst prawny Pojęcie krajobrazu jest w Polsce niedookreślone zarówno na poziomie dyskusji publicznej jak i w obowiązującym prawodawstwie. Brak definicji legalnej krajobrazu czy też konkretyzacji obowiązków organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska w tym zakresie powoduje, że pojęcia „krajobraz” „ochrona krajobrazu” oraz „kształtowanie krajobrazu” są często pojęciami czysto teoretycznymi. W literaturze przedmiotu funkcjonuje ponad 100 definicji krajobrazu. Świadczy to m.in. o złożoności zagadnienia wynikającej z wielu możliwości podejścia do oceny jego wartości oraz przyjętego kontekstu analiz (jednostki fizycznogeograficzne, antropopresja, wartości przyrodnicze, kulturowe, itd…).

3 Czerwona księga krajobrazów Polski

4 Kształtowanie krajobrazu w kontekście regionalnym i lokalnym
Problemy kształtowania krajobrazu z punktu widzenia lokalnego i regionalnego różnią się w zależności od skali oddziaływania czynników antropopresji. Na poziomie lokalnym kształtowanie krajobrazu dotyczy głównie: estetyki budynków, tzw. małej architektury, parków i tzw. zieleni urządzonej, przestrzeni publicznych, lokalizacji i wyglądu obiektów reklamowych itd. Natomiast poziom regionalny obejmuje np.: strefy przemysłowe, sieci przesyłowe, górnictwo odkrywkowe, zawodową energetykę wiatrową itd. Czyli wszystkie zagadnienia, których skala oddziaływania przekracza granice pojedynczej gminy, czy powiatu.

5 Moc na jedną instalację
Elektrownie wiatrowe wg ilości instalacji i mocy w województwach Województwa Ilość instalacji Moc [MW] Moc na jedną instalację dolnośląskie 9 157,36 17,48 kujawsko-pomorskie 226 306,69 1,36 lubelskie 5 2,15 0,43 lubuskie 7 56,60 8,09 łódzkie 178 313,20 1,76 małopolskie 11 2,97 0,27 mazowieckie 64 155,67 2,43 opolskie 8 96,15 12,02 podkarpackie 25 84,18 3,37 podlaskie 20 122,70 6,14 pomorskie 36 378,43 10,51 śląskie 17 12,75 0,75 świętokrzyskie 15 7,76 0,52 warmińsko-mazurskie 26 217,07 8,35 wielkopolskie 130 430,54 3,31 zachodniopomorskie 58 1 045,29 18,02 RAZEM 835 3 389,51 4,06 Źródło: URE, data aktualizacji danych: r.

6 Elektrownie wiatrowe, jako dominanta krajobrazowa

7 Elektrownie wiatrowe w kujawsko-pomorskim – przykłady lokalizacji

8 Krajobraz województwa kujawsko-pomorskiego

9 Krajobraz województwa kujawsko-pomorskiego

10 Wizualne oddziaływanie elektrowni wiatrowych
Zasięg stref widzialności elektrowni wiatrowych Strefa teoretycznej widzialności elektrowni wiatrowych w woj. kujawsko-pomorskim obejmuje obszar km2, co stanowi 61,4% powierzchni województwa. Strefa I - 10,3% powierzchni województwa, Strefa II - 19,3%, Strefa III – 12,8%, Strefa IV – 19% Aż na 29,6% powierzchni województwa elektrownie wiatrowe są elementami wyraźnie zaznaczającymi się w krajobrazie (I i II strefa oddziaływania wizualnego). Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim

11 Wizualne oddziaływanie elektrowni wiatrowych
Ocena wizualnego oddziaływania farm wiatrowych na mieszkańców wg metody hiszpańskiej (Hurtado i in., 2004). Analizie poddano 9 farm wiatrowych, w których zlokalizowanych było od 3 do 13 turbin wiatrowych. Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim

12 Wyniki – wizualne oddziaływanie elektrowni wiatrowych
Ocena wizualnego oddziaływania farm wiatrowych Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że z punktu widzenia wizualnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz: ► w pd.-zach., a w dużym stopniu również w pd.-wsch. i wschodniej części województwa osiągnięty został optymalny poziom nasycenia przestrzeni turbinami wiatrowymi; ► z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazowych ekwidystanta 2 km jest wartością minimalną, a w przypadku szczególnie cennych panoram powinna być to odległość co najmniej 5 km; ► z punktu widzenia percepcji krajobrazu przez ludność odległość między zabudowaniami a turbinami wiatrowymi nie powinna być mniejsza od 500 m; ► optymalna jest budowa farm wiatrowych składających się z jak najmniejszej ilości turbin, maksymalnie do 10. Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim

13 Możliwości kształtowania krajobrazu na poziomie regionu
Jednym z głównych powodów utrudniających skuteczną ochronę i zarządzanie krajobrazem jest duża ilość nieskoordynowanych ze sobą, cząstkowych form i instrumentów jego ochrony, opartych na przepisach ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nie przekładają się na skuteczność funkcjonowania na poziomie lokalnym. Dochodzi do rozproszenia kompetencji w tworzeniu, nadzorowaniu i monitorowaniu form ochrony przyrody dotyczących krajobrazu. Jedną z kluczowych kwestii jest więc usystematyzowanie tematyki krajobrazu w obowiązującym prawodawstwie łącznie z tzw. krajobrazami pospolitymi, które obecnie nie są objęte żadną formą kształtowania i zarządzania.

14 Opuszczone farmy wiatrowe w USA – czarny scenariusz dla walorów krajobrazowych Europy?
To nie wiatr napędzał turbiny wiatrowe, ale dotacje. Turbiny stanęły, gdy zabrakło pieniędzy.

15 Dziękuję za uwagę Mariusz Leszczyński (054) 231-55-13


Pobierz ppt "Doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kształtowaniu krajobrazu Mariusz Leszczyński Toruń, 12 sierpnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google