Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kształtowaniu krajobrazu Mariusz Leszczyński Toruń, 12 sierpnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kształtowaniu krajobrazu Mariusz Leszczyński Toruń, 12 sierpnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kształtowaniu krajobrazu Mariusz Leszczyński Toruń, 12 sierpnia 2014 r.

2 Pojęcie krajobrazu jest w Polsce niedookreślone zarówno na poziomie dyskusji publicznej jak i w obowiązującym prawodawstwie. Brak definicji legalnej krajobrazu czy też konkretyzacji obowiązków organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska w tym zakresie powoduje, że pojęcia „krajobraz” „ochrona krajobrazu” oraz „kształtowanie krajobrazu” są często pojęciami czysto teoretycznymi. W literaturze przedmiotu funkcjonuje ponad 100 definicji krajobrazu. Świadczy to m.in. o złożoności zagadnienia wynikającej z wielu możliwości podejścia do oceny jego wartości oraz przyjętego kontekstu analiz (jednostki fizycznogeograficzne, antropopresja, wartości przyrodnicze, kulturowe, itd…). Krajobraz – definicje i kontekst prawny

3 Czerwona księga krajobrazów Polski

4 Problemy kształtowania krajobrazu z punktu widzenia lokalnego i regionalnego różnią się w zależności od skali oddziaływania czynników antropopresji. Na poziomie lokalnym kształtowanie krajobrazu dotyczy głównie: estetyki budynków, tzw. małej architektury, parków i tzw. zieleni urządzonej, przestrzeni publicznych, lokalizacji i wyglądu obiektów reklamowych itd. Natomiast poziom regionalny obejmuje np.: strefy przemysłowe, sieci przesyłowe, górnictwo odkrywkowe, zawodową energetykę wiatrową itd. Czyli wszystkie zagadnienia, których skala oddziaływania przekracza granice pojedynczej gminy, czy powiatu. Kształtowanie krajobrazu w kontekście regionalnym i lokalnym

5 Źródło: URE, data aktualizacji danych: 31.12.2013 r. WojewództwaIlość instalacjiMoc [MW] Moc na jedną instalację dolnośląskie9157,36 17,48 kujawsko-pomorskie226306,69 1,36 lubelskie52,15 0,43 lubuskie756,60 8,09 łódzkie178313,20 1,76 małopolskie112,97 0,27 mazowieckie64155,67 2,43 opolskie896,15 12,02 podkarpackie2584,18 3,37 podlaskie20122,70 6,14 pomorskie36378,43 10,51 śląskie1712,75 0,75 świętokrzyskie157,76 0,52 warmińsko-mazurskie26217,07 8,35 wielkopolskie130430,54 3,31 zachodniopomorskie581 045,29 18,02 RAZEM8353 389,51 4,06 Elektrownie wiatrowe wg ilości instalacji i mocy w województwach

6 Elektrownie wiatrowe, jako dominanta krajobrazowa

7 Elektrownie wiatrowe w kujawsko-pomorskim – przykłady lokalizacji

8 Krajobraz województwa kujawsko-pomorskiego

9

10 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim Zasięg stref widzialności elektrowni wiatrowych Strefa teoretycznej widzialności elektrowni wiatrowych w woj. kujawsko-pomorskim obejmuje obszar 11 017 km 2, co stanowi 61,4% powierzchni województwa. Strefa I - 10,3% powierzchni województwa, Strefa II - 19,3%, Strefa III – 12,8%, Strefa IV – 19% Aż na 29,6% powierzchni województwa elektrownie wiatrowe są elementami wyraźnie zaznaczającymi się w krajobrazie (I i II strefa oddziaływania wizualnego). Wizualne oddziaływanie elektrowni wiatrowych

11 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim Ocena wizualnego oddziaływania farm wiatrowych na mieszkańców wg metody hiszpańskiej (Hurtado i in., 2004). Analizie poddano 9 farm wiatrowych, w których zlokalizowanych było od 3 do 13 turbin wiatrowych.

12 Wyniki – wizualne oddziaływanie elektrowni wiatrowych Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim Ocena wizualnego oddziaływania farm wiatrowych Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że z punktu widzenia wizualnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz: ► w pd.-zach., a w dużym stopniu również w pd.-wsch. i wschodniej części województwa osiągnięty został optymalny poziom nasycenia przestrzeni turbinami wiatrowymi; ► z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazowych ekwidystanta 2 km jest wartością minimalną, a w przypadku szczególnie cennych panoram powinna być to odległość co najmniej 5 km; ► z punktu widzenia percepcji krajobrazu przez ludność odległość między zabudowaniami a turbinami wiatrowymi nie powinna być mniejsza od 500 m; ► optymalna jest budowa farm wiatrowych składających się z jak najmniejszej ilości turbin, maksymalnie do 10.

13 Możliwości kształtowania krajobrazu na poziomie regionu Jednym z głównych powodów utrudniających skuteczną ochronę i zarządzanie krajobrazem jest duża ilość nieskoordynowanych ze sobą, cząstkowych form i instrumentów jego ochrony, opartych na przepisach ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nie przekładają się na skuteczność funkcjonowania na poziomie lokalnym. Dochodzi do rozproszenia kompetencji w tworzeniu, nadzorowaniu i monitorowaniu form ochrony przyrody dotyczących krajobrazu. Jedną z kluczowych kwestii jest więc usystematyzowanie tematyki krajobrazu w obowiązującym prawodawstwie łącznie z tzw. krajobrazami pospolitymi, które obecnie nie są objęte żadną formą kształtowania i zarządzania.

14 To nie wiatr napędzał turbiny wiatrowe, ale dotacje. Turbiny stanęły, gdy zabrakło pieniędzy. Opuszczone farmy wiatrowe w USA – czarny scenariusz dla walorów krajobrazowych Europy?

15 Dziękuję za uwagę Mariusz Leszczyński (054) 231-55-13 zas@biuro-planowania.pl


Pobierz ppt "Doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kształtowaniu krajobrazu Mariusz Leszczyński Toruń, 12 sierpnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google