Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej."— Zapis prezentacji:

1 7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.
Opracowała Helena Tomaszewska

2 PAŃSTWA, Z KTÓRYMI POLSKA MIAŁA ZŁE STOSUNKI
Sytuacja międzynarodowa II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości Sytuacja międzynarodowa po ukształtowaniu granic w 1922 r. była bardzo trudna PAŃSTWA, Z KTÓRYMI POLSKA MIAŁA ZŁE STOSUNKI SOJUSZNICY Niemcy – chciały odzyskać utracone na rzecz II RP ziemie. Łotwa – była wdzięczna za pomoc w wojnie z bolszewicką Rosją. ZSRR – chciał likwidacji II RP. Rumunia – szukała sojusznika obawiając się ZSRR . 1921 r. – układ sojuszniczy – wzajemna pomoc w przypadku wojny z Rosją radz. Litwa – chciała odzyskać Wileńszczyznę. Francja – była zainteresowana osłabieniem Niemiec. 1921 r. –układ sojuszniczy. – wzajemna pomoc w przypadku wojny z Niemcami. Czechosłowacja – zajęła Zaolzie, Spisz i Orawę. Czuliśmy się oszukani.

3 Sąsiedzi II Rzeczypospolitej
Łotwa Litwa W.M. Gdańsk ZSRR Niemcy Czechosłowacja Rumunia

4 Pogorszenie się sytuacji międzynarodowej II RP w latach 20-ych
Strony układu: zawarły go ZSRR i Niemcy Postanowienia: nawiązanie stosunków dyplomatycznych, oba rządy zobowiązały się zrezygnować z żądań finansowych wobec siebie tajne porozumienie wojskowe 1922 r. Układ w Rapallo Skutki dla ZSRR ZSRR zdobył dostęp do nowoczesnej, niemieckiej technologii; wyjście z izolacji Skutki dla Niemiec Niemcy mogli korzystać z radzieckich poligonów; wyjście z izolacji Skutki dla Polski Sojusz między dwoma największymi wrogami państwa polskiego spowodował wzrost zagrożenia II RP

5 Pogorszenie się sytuacji międzynarodowej II RP w latach 20-ych
Konferencja w Locarno 1925 r. Uczestnicy: Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Wielka Brytania Tzw. „Pakt reński” gwarantował nienaruszalność niemieckiej granicy zachodniej z Francją i Belgią, gwarantami paktu stały się Wielka Brytania i Włochy, które zobowiązały się w razie agresji jednej ze stron udzielić pomocy stronie napadniętej, w osobnym układzie Belgia zrzekła się statusu neutralności. Skutki dla Polski Niemcy nie chciały zagwarantować swojej wschodniej granicy; w ten sposób zapowiedziały, że będą dążyć do jej zmiany. Ponieważ Francja wyraziła zgodę na ten pakt, jej wiarygodność jako naszego sojusznika znacznie zmalała.

6 Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym
Cele: umocnienie pozycji międzynarodowej Polski osłabienie imperializmu radzieckiego poprzez zbudowanie za wschodnią granicą bloku państw połączonych federacją z Polską Polityka prometejska – wspieranie działalności ukraińskich, kozackich i kaukaskich organizacji antykomunistycznych. Idea „Międzymorza” – stworzenie federacji państw Europy Środkowo – Wschodniej pod przewodnictwem Polski Ocena koncepcji Piłsudskiego: Polska zbyt słabym państwem by narzucić swoją koncepcję sąsiadom (gosp. i polit.) Piłsudski nie wziął pod uwagę nierozwiązanych konfliktów między państwami Europy Środkowo Wschodniej: niechęci Litwy wobec Polski (kwestia Wileńszczyzny), niechęci Węgrów do Rumunów (kwestia Siedmiogrodu).

7 Polityka równowagi Józefa Becka
Józef Beck Minister spraw zagranicznych 1932 – 1939 Polityka równowagi – polityka zachowania równowagi i równych odległości w stosunkach z Niemcami i ZSRR. Polegała na balansowaniu między Berlinem i Moskwą, utrzymywaniu poprawnych stosunków z jednym i drugim sąsiadem, a także wykorzystywaniu konfliktu między nimi z korzyścią dla Polski. Przyczyny wprowadzenia polityki równowagi: wzrost zagrożenia ze strony Niemiec po podpisaniu układu w Locarno zgoda na układ w Locarno zarówno Wielkiej Brytanii jak i Francji brak wiary w ochronę interesów Polski ze strony Francji, mimo układu z 1921 r.

8 Polityka równowagi Józefa Becka
Układy z ZSRR Józef Beck Minister spraw zagranicznych 1932 – 1939 1932 r. – układ o nieagresji z ZSRR zabezpieczał polską granicę wschodnią. Został podpisany na trzy lata. 1934 r. – przedłużenie okresu obowiązywania układu o nieagresji do roku 1945. Polska wykorzystała istniejącą sytuację międzynarodową by przedłużyć układ: wzrost napięcia między Niemcami a ZSRR po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, zerwanie stosunków dyplomatycznych między Wielką Brytanią, a ZSRR dążenie ZSRR do wyjścia z izolacji międzynarodowej ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie zaczęła zagrażać ZSRR, który potrzebował zabezpieczenia swojej granicy zachodniej.

9 Polityka równowagi Józefa Becka
Układ z Niemcami Józef Beck Minister spraw zagranicznych 1932 – 1939 1934 r. – deklaracja o niestosowaniu przemocy między Niemcami, a Polską. Przyczyny podpisania deklaracji : Francja odmówiła wypowiedzenia wojny prewencyjnej Niemcom, której celem miało być obalenie rządów Adolfa Hitlera Niemcy obawiały się izolacji po dojściu Hitlera do władzy, Polska chciała zawrzeć sojusz by zbalansować zbliżenie z ZSRR i by bronić swoich interesów wobec sprzeciwu Francji.

10 Polityka równowagi Józefa Becka
Skutki podpisania deklaracji z Niemcami Układ z Niemcami Negatywne Pozytywne Reakcja międzynarodowej opinii publicznej, głównie Francji, Czechosłowacji i ZSRR . Wymiana ambasadorów i otwarcie ambasady polskiej w Berlinie i niemieckiej w Warszawie. Ożywienie kontaktów gospodarczych i kulturalnych. Postrzeganie Polski jako sojusznika Adolfa Hitlera. Zakończenie wojny celnej z Niemcami (trwała od 1925 ) Niemcy zaprzestały agresywnej, antypolskiej propagandy. Poprawa sytuacji mniejszości polskiej w Niemczech. Władze Wolnego miasta Gdańska zaczęły respektować polskie prawa w tym mieście. Była to dobra karta przetargowa w stosunkach z ZSRR.

11 Umowy międzynarodowe zawarte przez II RP
Data Państwa Główne postanowienia Francja Oba państwa zobowiązały się pomagać sobie wzajemnie w razie agresji Niemiec. 3.O3.1921 Rumunia Oba państwa zobowiązały się pomagać sobie wzajemnie w razie agresji ZSRR. ZSRR Traktat o nieagresji (przedłużony w 1934 r. na 10 lat do 1945 r.) Niemcy Deklaracja o niestosowaniu przemocy.

12 Źródła zdjęć Slajd Źródło zdjęcia 3. 7. 8. 9.


Pobierz ppt "7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google