Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Opracowała Helena Tomaszewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Opracowała Helena Tomaszewska."— Zapis prezentacji:

1 7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Opracowała Helena Tomaszewska

2 Sytuacja międzynarodowa II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości Sytuacja międzynarodowa po ukształtowaniu granic w 1922 r. była bardzo trudna PAŃSTWA, Z KTÓRYMI POLSKA MIAŁA ZŁE STOSUNKI SOJUSZNICY Niemcy – chciały odzyskać utracone na rzecz II RP ziemie. Litwa – chciała odzyskać Wileńszczyznę. ZSRR – chciał likwidacji II RP. Łotwa – była wdzięczna za pomoc w wojnie z bolszewicką Rosją. Rumunia – szukała sojusznika obawiając się ZSRR. 1921 r. – układ sojuszniczy – wzajemna pomoc w przypadku wojny z Rosją radz. Czechosłowacja – zajęła Zaolzie, Spisz i Orawę. Czuliśmy się oszukani. Francja – była zainteresowana osłabieniem Niemiec. 1921 r. –układ sojuszniczy. – wzajemna pomoc w przypadku wojny z Niemcami.

3 Sąsiedzi II Rzeczypospolitej Niemcy Czechosłowacja ZSRR Rumunia Łotwa W.M. Gdańsk Litwa

4 Pogorszenie się sytuacji międzynarodowej II RP w latach 20-ych Skutki dla Niemiec Niemcy mogli korzystać z radzieckich poligonów; wyjście z izolacji 1922 r. Strony układu: zawarły go ZSRR i Niemcy Postanowienia: nawiązanie stosunków dyplomatycznych, oba rządy zobowiązały się zrezygnować z żądań finansowych wobec siebie tajne porozumienie wojskowe Układ w Rapallo Skutki dla ZSRR ZSRR zdobył dostęp do nowoczesnej, niemieckiej technologii; wyjście z izolacji Skutki dla Polski Sojusz między dwoma największymi wrogami państwa polskiego spowodował wzrost zagrożenia II RP Skutki dla Polski Sojusz między dwoma największymi wrogami państwa polskiego spowodował wzrost zagrożenia II RP

5 Pogorszenie się sytuacji międzynarodowej II RP w latach 20-ych 1925 r. Uczestnicy: Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Wielka Brytania Tzw. „Pakt reński” gwarantował nienaruszalność niemieckiej granicy zachodniej z Francją i Belgią, gwarantami paktu stały się Wielka Brytania i Włochy, które zobowiązały się w razie agresji jednej ze stron udzielić pomocy stronie napadniętej, w osobnym układzie Belgia zrzekła się statusu neutralności. Konferencja w Locarno Skutki dla Polski Niemcy nie chciały zagwarantować swojej wschodniej granicy; w ten sposób zapowiedziały, że będą dążyć do jej zmiany. Ponieważ Francja wyraziła zgodę na ten pakt, jej wiarygodność jako naszego sojusznika znacznie zmalała. Skutki dla Polski Niemcy nie chciały zagwarantować swojej wschodniej granicy; w ten sposób zapowiedziały, że będą dążyć do jej zmiany. Ponieważ Francja wyraziła zgodę na ten pakt, jej wiarygodność jako naszego sojusznika znacznie zmalała.

6 Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym Cele: umocnienie pozycji międzynarodowej Polski osłabienie imperializmu radzieckiego poprzez zbudowanie za wschodnią granicą bloku państw połączonych federacją z Polską Polityka prometejska – wspieranie działalności ukraińskich, kozackich i kaukaskich organizacji antykomunistycznych. Idea „Międzymorza” – stworzenie federacji państw Europy Środkowo – Wschodniej pod przewodnictwem Polski Ocena koncepcji Piłsudskiego: Polska zbyt słabym państwem by narzucić swoją koncepcję sąsiadom (gosp. i polit.) Piłsudski nie wziął pod uwagę nierozwiązanych konfliktów między państwami Europy Środkowo Wschodniej: niechęci Litwy wobec Polski (kwestia Wileńszczyzny), niechęci Węgrów do Rumunów (kwestia Siedmiogrodu). Ocena koncepcji Piłsudskiego: Polska zbyt słabym państwem by narzucić swoją koncepcję sąsiadom (gosp. i polit.) Piłsudski nie wziął pod uwagę nierozwiązanych konfliktów między państwami Europy Środkowo Wschodniej: niechęci Litwy wobec Polski (kwestia Wileńszczyzny), niechęci Węgrów do Rumunów (kwestia Siedmiogrodu).

7 Polityka równowagi Józefa Becka Polityka równowagi – polityka zachowania równowagi i równych odległości w stosunkach z Niemcami i ZSRR. Polegała na balansowaniu między Berlinem i Moskwą, utrzymywaniu poprawnych stosunków z jednym i drugim sąsiadem, a także wykorzystywaniu konfliktu między nimi z korzyścią dla Polski. Józef Beck Minister spraw zagranicznych 1932 – 1939 Przyczyny wprowadzenia polityki równowagi: wzrost zagrożenia ze strony Niemiec po podpisaniu układu w Locarno zgoda na układ w Locarno zarówno Wielkiej Brytanii jak i Francji brak wiary w ochronę interesów Polski ze strony Francji, mimo układu z 1921 r.

8 Polityka równowagi Józefa Becka 1932 r. – układ o nieagresji z ZSRR zabezpieczał polską granicę wschodnią. Został podpisany na trzy lata. 1934 r. – przedłużenie okresu obowiązywania układu o nieagresji do roku 1945. Józef Beck Minister spraw zagranicznych 1932 – 1939 Polska wykorzystała istniejącą sytuację międzynarodową by przedłużyć układ: wzrost napięcia między Niemcami a ZSRR po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, zerwanie stosunków dyplomatycznych między Wielką Brytanią, a ZSRR dążenie ZSRR do wyjścia z izolacji międzynarodowej ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie zaczęła zagrażać ZSRR, który potrzebował zabezpieczenia swojej granicy zachodniej. Układy z ZSRR

9 Polityka równowagi Józefa Becka 1934 r. – deklaracja o niestosowaniu przemocy między Niemcami, a Polską. Przyczyny podpisania deklaracji : Francja odmówiła wypowiedzenia wojny prewencyjnej Niemcom, której celem miało być obalenie rządów Adolfa Hitlera Niemcy obawiały się izolacji po dojściu Hitlera do władzy, Polska chciała zawrzeć sojusz by zbalansować zbliżenie z ZSRR i by bronić swoich interesów wobec sprzeciwu Francji. Układ z Niemcami Józef Beck Minister spraw zagranicznych 1932 – 1939

10 Polityka równowagi Józefa Becka Układ z Niemcami Skutki podpisania deklaracji z Niemcami Reakcja międzynarodowej opinii publicznej, głównie Francji, Czechosłowacji i ZSRR. Negatywne Pozytywne Wymiana ambasadorów i otwarcie ambasady polskiej w Berlinie i niemieckiej w Warszawie. Ożywienie kontaktów gospodarczych i kulturalnych. Zakończenie wojny celnej z Niemcami (trwała od 1925 ) Niemcy zaprzestały agresywnej, antypolskiej propagandy. Poprawa sytuacji mniejszości polskiej w Niemczech. Władze Wolnego miasta Gdańska zaczęły respektować polskie prawa w tym mieście. Była to dobra karta przetargowa w stosunkach z ZSRR. Postrzeganie Polski jako sojusznika Adolfa Hitlera.

11 Umowy międzynarodowe zawarte przez II RP DataPaństwaGłówne postanowienia 19. 02.1921FrancjaOba państwa zobowiązały się pomagać sobie wzajemnie w razie agresji Niemiec. 3.O3.1921RumuniaOba państwa zobowiązały się pomagać sobie wzajemnie w razie agresji ZSRR. 25.07.1932ZSRRTraktat o nieagresji (przedłużony w 1934 r. na 10 lat do 1945 r.) 26.01.1934NiemcyDeklaracja o niestosowaniu przemocy.

12 Źródła zdjęć SlajdŹródło zdjęcia 3.http://pl.wikipedia.org 7.http://pl.wikipedia.org 8.http://pl.wikipedia.org 9.http://pl.wikipedia.org


Pobierz ppt "7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Opracowała Helena Tomaszewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google