Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. AUTOR: MGR JOLANTA KURYŚ – SKRZYPCZAK 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. AUTOR: MGR JOLANTA KURYŚ – SKRZYPCZAK 1."— Zapis prezentacji:

1 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. AUTOR: MGR JOLANTA KURYŚ – SKRZYPCZAK 1

2 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. 2 O programie Bezpośrednią przyczyną powstania programu, związanego z tak szeroko szeroko pojętą problematyką wychowania rodzinnego, były liczne prośby rodziców o pomoc w rozwiązywaniu dylematów wychowawczych, dotyczących zarówno ich niesłyszących dzieci, jak również pozostałych członków rodziny. Także moje wcześniejsze doświadczenia, zebrane podczas długoletniej pracy pedagogicznej, wskazywały na ogromną potrzebę prowadzenia systematycznej pracy pedagogicznej, w celu wsparcia rodziców w ich trudnej drodze wychowania dziecka z wadą słuchu..

3 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. 3 Program „ Pomoc rodzinie” w całości przeznaczony jest dla rodziców. Uczestnictwo w tym programie pozwala na pogłębienie świadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych. Prowadzi również do możliwości zakwestionowania niektórych stereotypów i funkcjonujących mitów odnośnie wychowania. Efekty założonego programu zależą przede wszystkim od zaangażowania i wytrwałości samych rodziców.

4 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. 4 Cele programu. Pogłębienie wiedzy, świadomości i refleksji rodziców na temat praktyki wychowania ro­dzinnego. Ukazywanie rodzicom ich roli w procesie wychowania własnych dzieci. Uświadomienie natury i potrzeb dziecka. Wyzwolenie aktywnych działań na gruncie własnych rodzin. Rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji: rodzic– dziecko. Kształtowanie mechanizmów samodzielnego roz­wiązywania sytuacji problemowych dzieci i własnych. Fachowe wsparcie w sytuacjach problemowych.

5 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. 5 Rodzice mają do dyspozycji dwie formy uczestnictwa w programie: pogadanki oraz zajęcia warsztatowe. Pogadanki, mają na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej rodziców na temat wychowania rodzinnego. Obejmują cykl pięciu spotkań rozłożonych regularnie w ciągu roku szkolnego. Zajęcia warsztatowe, podczas których rodzice zdoby­wają umiejętności w budowaniu prawidłowych relacji wychowawczych w rodzinie oraz otrzymują fachowe wsparcie w sytuacjach problemowych. Jest to cykl dziesięciu spotkań prowadzonych metodami ak­tywnymi w pracy indywidualnej i zespołowej.

6 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. 6. Pogadanki i warsztaty odbywają się równolegle - w ciągu roku szkolnego. Rodzice mogą uczestniczyć w obu propozycjach programu.

7 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. 7 „WYCHOWANIE RODZINNE” – pogadanki dla rodziców.

8 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. 8 Tematyka pogadanek. 1. „Środowisko rodzinne i rola świadomego wychowania w rozwoju dziecka.” 2.„Mądrze wychowywać, to znaczy jak?”. 3.„Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dziecka”. 4.„Zachęcanie dziecka do nauki” 5. „ Jak mądrze i skutecznie karać i nagradzać?”

9 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. 9 „TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH” – zajęcia warsztatowe.

10 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. 10 Tematyka zajęć warsztatowych. 1. „Poznajemy się”. 2. „Jak spostrzegam swoje dziecko?”. 3. „System granic”. 4. „Rozpoznawanie uczuć”. 5. „Wyrażanie uczuć”. 6. „Co należy robić, aby nasze dzieci potrafiły radzić sobie z uczuciami?”. 7. „Uczucia a emocje”. 8. „Zamiast kary – naturalne konsekwencje”. 9. „Pochwała i zachęta”. 10. „Zamiast chwalić”.

11 POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. Kilka słów na koniec. Program „POMOC RODZINIE” przeznaczony jest dla rodziców dzieci z wadą słuchu chcących pogłębić wiedzę teoretyczną oraz rozwijać umiejętności w zakresie wychowania rodzinnego. Założeniem tego programu jest również przygotowanie jego uczestników do organizowania samopomocowych grup wsparcia dla innych rodziców z Ośrodka, a z czasem być może wyłonienie aktywnych liderów czy inicjatorów zmian na rzecz wychowania rodzinnego w społeczności lokalnej. 11


Pobierz ppt "POMOC RODZINIE PROGRAM EDUKACYJNY NIE TYLKO DLA RODZICÓW. AUTOR: MGR JOLANTA KURYŚ – SKRZYPCZAK 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google