Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia identyfikacji radiowej (RFID)w bibliotekach – nowy etap automatyzacji bibliotek Warszawa 21.10.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia identyfikacji radiowej (RFID)w bibliotekach – nowy etap automatyzacji bibliotek Warszawa 21.10.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Technologia identyfikacji radiowej (RFID)w bibliotekach – nowy etap automatyzacji bibliotek Warszawa 21.10.2014 r.

2 Nowoczesne formy udostępniania i kontroli zbiorów bibliotecznych w oparciu o system RFID – z doświadczeń Biblioteki Politechniki Białostockiej Joanna Putko j.putko@pb.edu.pl

3 Plan wystąpienia  Biblioteka Politechniki Białostockiej – informacje ogólne  System RFID – proces wdrożenia systemu  Elementy systemu – opis funkcjonowania  Podsumowanie

4 Politechnika Białostocka  jest największą uczelnią techniczną północno- wschodniej Polski  ponad 60-letnia tradycja  kształci ponad 13 tys. studentów  ponad 600 nauczycieli akademickich  ok. 600 pracowników niebędących nauczycielami  7 wydziałów

5 System biblioteczno-informacyjny Politechniki Białostockiej  Biblioteka (45 pracowników)  Biblioteka Główna – Centrum Nowoczesnego Kształcenia  Biblioteka Wydziału Architektury  Biblioteka Wydziału Zarządzania  Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce  Archiwum Uczelniane (2 pracowników)

6 Biblioteka Politechniki Białostockiej  jest największą biblioteką naukowo-techniczną w regionie północno-wschodnim  ponad 380 tys. książek, czasopism, norm i literatury firmowej  tematyka zbiorów ściśle związana z potrzebami wydziałów i kierunkami studiów PB  obejmuje literaturę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, budownictwa i ochrony środowiska, architektury, informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomii, zarządzania i marketingu, leśnictwa

7 Biblioteka w Centrum Nowoczesnego Kształcenia  do września 2012 r. Biblioteka Główna funkcjonowała na Wydz. Mechanicznym i DS nr 3  od października 2012 r. rozpoczęła działalność w nowym budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia  połączono zbiory Biblioteki Głównej oraz 3 bibliotek wydziałowych  została zmieniona struktura organizacyjna Biblioteki PB

8 Struktura Biblioteki Głównej  Oddział Gromadzenia Zbiorów  Oddział Opracowania Zbiorów  Oddział Udostępniania Zbiorów  Oddział Informacji Naukowej  Biblioteczne Centrum Informatyczne  Sekretariat

9  centralny system gromadzenia i opracowania zbiorów  w 1995 roku został zakupiony zintegrowany system biblioteczny ALEPH, który umożliwił zautomatyzowanie Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych  uruchomiona w 2009 r. wersja 18 zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH 500 zapewnia użytkownikom i pracownikom biblioteki przyjazne środowisko pracy  wszystkie zbiory dostępne są w katalogu online  zarejestrowani czytelnicy mogą zdalnie zamawiać książki, przedłużać terminy ich zwrotu oraz kontrolować stan swojego konta

10 Zgromadzenie w jednym miejscu bogatego księgozbioru pozwoliło na wyodrębnienie, na trzech kondygnacjach budynku, ogólnodostępnych, specjalistycznych czytelni:  Czytelnia Wydawnictw Informacyjnych - 27 miejsc  Czytelnia Elektroniczna - 24 miejsca  Czytelnia Czasopism - 24 miejsca  Czytelnia Norm i Zbiorów Specjalnych - 10 miejsc  2 Czytelnie Książek z wolnym dostępem - 81 miejsc łącznie 166 miejsc  Pomieszczenia do pracy indywidualnej i zespołowej zlokalizowane na poziomie P1 oraz P2  19 pomieszczeń do pracy indywidualnej i zespołowej (1, 5, 10-osobowe)  sale do ćwiczeń prezentacji, szkoleń. - łącznie - 96 miejsc

11 Ponadto Biblioteka oferuje  wolny, swobodny dostęp do zbiorów  wypożyczenia na 3 godziny/zamknięcie Biblioteki, na 7 dni  stanowiska do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów (self-check, wrzutnia)  90 komputerów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie  nowoczesne skanery

12 Proces wdrożenia systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w budynku CNK Początki nie wyglądały obiecująco – realizowano system w technologii elektromagnetycznej (EMS) z możliwością późniejszego rozbudowania o system RFID, przy czym:  projekt niespójny i niepełny  brak w dokumentacji informacji odnośnie typu bramek (9 sztuk!!!)  self-check czy bookcheck  niejasna kwestia szkoleń  konfiguracja z systemem ALEPH – brak informacji  wrzutnia – otwór w ścianie bez jakiegokolwiek urządzenia  10 pasków elektromagnetycznych!!!  odbiór systemu w momencie odbioru budynku

13 Konsekwencje dla Biblioteki/Uczelni  ryzyko uszkodzenia fizycznego – w budynku nie będzie bibliotekarzy natomiast będą osoby spoza uczelni montujący np. meble  utrata gwarancji na działanie urządzeń – w okresie gwarancji nikt z tych urządzeń nie będzie korzystał  dodatkowe koszty – opłata serwisowa urządzeń (brak informacji nt. wysokości opłat) Rekomendowana w projekcie rozbudowa systemu EMS o system RFID - hybrydowy system z wprowadzeniem dodatkowych elementów w postaci etykiet RFID, nowych self-checków, nowych bramek - bardzo kosztowny system nie dający gwarancji poprawnego funkcjonowania

14 Podjęte działania  dyskusje i spotkania od bardzo spokojnych po bardzo burzliwe i emocjonalne  intensywne zdobywanie wiedzy o systemie RFID: kontakty z bibliotekami, firmami, wizyty w innych bibliotekach, prezentacje itp.  wprowadzenie zmian w zakresie prac dotyczących „systemu ochrony zbiorów bibliotecznych” realizowanych przez firmę budowlaną, podpisanie stosownego aneksu włączającego dostarczenie systemu

15 Niemożliwe stało się możliwe  ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia, obejmującego system zabezpieczenia i kontroli zbiorów działającego w technologii RFID (Radio Frequency Identification) identyfikacji za pomocą fal radiowych) w częstotliwości przeznaczonej do zastosowań bibliotecznych – 13.56 MHz  opracowano całą dokumentację przetargową (SIWZ)  wizja lokalna dla potencjalnych wykonawców  2 próbki etykiet  najniższa cena

16 Główne wymagania Technologia RFID ma służyć do realizowania wszystkich funkcji systemu kontroli księgozbioru  identyfikacja zbiorów bibliotecznych  ochrona zbiorów bibliotecznych przed niekontrolowanym i bezprawnym ich wyniesieniem poza teren chroniony  obsługowe i samoobsługowe wypożyczenia i zwroty zbiorów bibliotecznych  kodowanie etykiet RFID, przyjmowanie nowych książek /kodowanie/  porządkowanie i kontrola księgozbioru  skontrum księgozbioru  administrowanie systemem RFID

17  integracja system RFID za pomocą protokołu SIP2 z systemem bibliotecznym „Aleph” (self-checki, wrzutnia mechaniczna oraz jedno stanowisko wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza)  inne urządzenia systemu RFID (stanowiska kodowania etykiet, mobilne skontrum RFID) pobieranie danych z systemu bibliotecznego może odbywać się tylko za pomocą protokołu ODBC  identyfikacja czytelnika w systemie następuje na podstawie kart bibliotecznych: Elektronicznej Legitymacji Studenckiej działającej w oparciu o kod kreskowy oraz czytnik Mifare i karty bibliotecznej działającej w oparciu o kod kreskowy  5 lat gwarancji na urządzenia i funkcjonowanie systemu  cykl szkoleń dla pracowników biblioteki

18 Elementy systemu RFID  etykieta biblioteczna RFID: wymiar etykiety - 54x86mm, antena miedziana, 2 kbit pamięci TT PH S2 ISO 15693: wymiar anteny 50x82 mm (min. 160 znaków) - 200 tys.  stanowisko kodowania etykiet - 2 szt.  stanowisko samodzielnego wypożyczania/zwrotów RFID Standard - 1 szt.  stanowisko samodzielnego wypożyczania i zwrotów RFID przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych -1 szt.  stanowisko wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza - 4 szt.  bramka RFID raportująca trzyantenowy system bramek kontrolnych - 3 szt.  bramka RFID raportująca dwuantenowy system bramek kontrolnych - 1 szt.  wrzutnia zewnętrzna mechaniczna z taśmociągiem - 1 szt.  wózek biblioteczny przesuwny z uchylnym dnem - 2 szt.  mobilne skontrum RFID - 2 szt.

19 Ogłoszenie przetargu – podpisanie umowy  2 wykonawców  różna wartość realizacji zamówienia  ocena ekspercka dostarczonych próbek etykiet przez firmę zewnętrzną – Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej  odrzucenie oferty o korzystniejszej wartości  podpisanie umowy z firmą Arfido Sp. z o.o  sprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej – wyrok potwierdził zasadność wyboru oferenta przez PB

20 Harmonogram prac  Etap 1 – 14 dni od dnia podpisania umowy, obejmujący dostarczenie, przekazanie 80.000 etykiet, 2 szt. stanowisk do kodowania etykiet zintegrowanych z systemem bibliotecznym, instalacja, konfiguracja urządzeń z systemem bibliotecznym oraz szkolenie pracowników w zakresie kodowania etykiet.  Etap 2 – nie później niż do 30.09.2012 r. obejmujący dostarczenie 120.000 etykiet oraz dostarczenie i montaż pozostałych urządzeń wraz z oprogramowaniem (licencje) oraz szkolenie pracowników

21 Szkolenia w zakresie działania i obsługi  urządzenie do kodowania -kodowanie etykiet bibliotecznych RFID  stanowisko wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza – stanowisko wyposażone w aplikację do usuwania/zdejmowania bitu security w etykiecie RFID  stanowisko wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza – stanowisko komunikujące się z systemem bibliotecznym za pomocą protokołu SIP2  bramka RFID raportująca trzyantenowy system bramek kontrolnych wraz z licznikiem osób  bramka RFID raportująca dwuantenowy system bramek kontrolnych wraz z licznikiem osób  wolnostojące stanowisko samodzielnego wypożyczania i zwrotów RFID Standard  wolnostojące stanowisko samodzielnego wypożyczania i zwrotów RFID przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  wrzutnia mechaniczna z taśmociągiem oraz wózkami bibliotecznymi przesuwnymi z uchylnym dnem  moblilne skontrum RFID – urządzenie do wykonywania skontrum i porządkowania zbiorów bibliotecznych Szkolenie administratorów w zakresie zarządzania, konfiguracji systemu, lokalizowania usterek

22 Etykieta – najważniejszy element/podstawa systemu  autor/tytuł/numer systemowy/numer inwentarzowy/sygnatura/UKD/kod kreskowy  materiały biblioteczne w wolnym dostępie  aktywny księgozbiór z magazynu wypożyczalni  wypożyczone na czas akcji etykietowania księgozbioru 4 dodatkowe stanowiska  etykietowanie prowadzone w Bibliotece Głównej oraz w bibliotekach wydziałowych przez wszystkich pracowników  presja czasu – zdążyć przed początkiem roku akademickiego 2012/2013

23 Wrzutnia  przyjmowane są materiały będące tylko własnością Biblioteki PB  dokonywanie zwrotów przez całą dobę, bez potrzeby autoryzacji  wydruk pokwitowania dokonywanej transakcji  sprawdzenie stanu konta z możliwością wydruku  wybór wersji językowej interfejsu: j. polski, j. angielski, j. rosyjski  wymagane dokładne postępowanie zgodnie z pojawiającymi się komunikatami

24 Wrzutnia - statystyka zwrotów w 2014 r.  Styczeń463  Luty 550  Marzec 451  Kwiecień358  Maj 527  Czerwiec741  Lipiec 676  Sierpień 18  Wrzesień597

25 Self-check – prosty sposób samodzielnego wypożyczenia/zwrotu  zeskanować na urządzeniu kod kreskowy legitymacji  sprawdzić, czy wyświetliło się właściwe konto  położyć wybrane książki na półkę urządzenia  przycisnąć przycisk "Wypożycz"/"Zwróć"  ewentualnie wydrukować paragon potwierdzający transakcję lub stan konta, na którym widnieje również informacja o dacie i godzinie zwrotu

26 Mobilne skontrum Skontrum mobilne umożliwia szybkie wyszukiwanie, identyfikowanie i porządkowanie zasobów bibliotecznych. Zastosowanie technologii radiowej likwiduje konieczność ręcznego liczenia książek. Dzięki systemowi RFID i mobilnemu czytnikowi bibliotekarz w sprawny sposób:  przeprowadza obowiązkowe skontrum, polegające na wyszukiwaniu brakujących pozycji  sprawdza prawidłowość ustawienia danej książki w dziale (zgodność z zakresem sprawdzanych danych)  odszukuje daną pozycję na półce  wykazuje pozycje spoza zakresu określonej dziedziny  wskazuje książki z błędnie zakodowanymi etykietami lub pustymi  umożliwia zlokalizowanie publikacji bez wklejonej etykiety  diagnozuje takie błędy, jak np. niezdjęta flaga podczas zwrotu książki  pomaga w ustaleniu braków względnych i bezwzględnych

27 Mobilne skontrum – jak to działa?  za pomocą czytnika RFID odczytywane są informacje zawarte w etykietach bibliotecznych RFID, wklejonych do książek i porównane z danymi w systemie bibliotecznym  mobilne stanowisko do skontrum współpracuje z systemem zarządzającym zbiorami, w naszym wypadku wdrożonym w bibliotece systemem ALEPH  czytniki mają łączność online z systemem bibliotecznym, wykorzystując sieć bezprzewodową. Urządzenie pobiera dane wybrane przez bibliotekarza (w naszym wypadku były to działy UKD), łącząc się poprzez router z systemem ALEPH  dane te są aktualne w momencie wybierania, tzn. niepokazywane są materiały, które mają status ”wypożyczona”  podawana jest liczba pozycji, która powinna znajdować się w danym momencie w określonym dziale księgozbioru

28 Efekt skontrum ( 40 tys. książek udostępnianych w wolnym dostępie, 25.11.2013 r. do 26.08.2014)  etykiety błędnie zakodowane (30)  etykiety puste, niezakodowane (38)  etykiety uszkodzone (2)  brak etykiety (43)  pozycje spoza zakresu sprawdzanego działu(119)  brakujące pozycje (odnalezione w innych działach lub w Magazynie) (108)  brakujące pozycje nieodnalezione (pozycje brakujące przed przeprowadzką do CNK; zostały sprawdzone inne działy, Magazyn, zmieniono status na 08-brak, usunięto 2. sygnaturę) (25)  brakujące pozycje poszukiwane, czyli tzw. braki względne (sprawdzono inne działy, Magazyn, nadano status 08-brak, ale nie usunięto 2. sygnatury) (4)  niezdjęta flaga podczas zwrotu książki (na urządzeniu widnieje status „wypożyczona”) (19)  książki, które nie powinny mieć 2. sygnatury, a miały (np. egz. archiwalny, kolekcja Wypożyczalnia, broszury, CD-ROM z sygn. S oraz książki z nadanymi wcześniej statusami: 06, 08, 88; usunięto 2. sygnaturę) (33)

29 Inne błędy ujawnione podczas skontrum  zamienione etykiety informacyjne (na zewnętrznej stronie książki) (6)  błędnie wpisany nr inwentarzowy (1)  zamienione kody kreskowe i etykiety informacyjne (2)  błędnie wpisana 2. sygn. książki w bazie (2)  książki znalezione na półce, a jednocześnie będące na koncie Czytelnika (1)

30 Podsumowanie Biblioteka PB posiada obecnie spójny system kontroli zbiorów bibliotecznych działający w oparciu o technologię RFID pozwalający na sprawne udostępnianie oraz zarządzanie księgozbiorem  determinacja bibliotekarzy  zrozumienie I wyrozumiałość władz uczelni  pomoc ze strony bibliotek, które w różnym zakresie korzystają z systemu RFID  merytoryczne wsparcie oraz współpraca ze strony firmy Arfido Lekcja/wniosek nr 1 Nigdy nie dać się wykluczyć z procesu podejmowania decyzji Lekcja/wniosek nr 2 Planując wdrożenie systemu korzystać z doświadczeń innych bibliotek oraz wiedzy specjalistów

31

32

33

34

35

36

37

38 Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do odwiedzenia Biblioteki Politechniki Białostockiej


Pobierz ppt "Technologia identyfikacji radiowej (RFID)w bibliotekach – nowy etap automatyzacji bibliotek Warszawa 21.10.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google