Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Angielski program The Gateway Award jako aktywizująca metoda pracy w edukacji głębiej upośledzonych umysłowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Angielski program The Gateway Award jako aktywizująca metoda pracy w edukacji głębiej upośledzonych umysłowo."— Zapis prezentacji:

1 Angielski program The Gateway Award jako aktywizująca metoda pracy w edukacji głębiej upośledzonych umysłowo.

2 Program The Gateway Award realizowany jest na terenie SOSW nr 3 w Krakowie od 2000 roku, kiedy to placówka nasza nawiązała współpracę z królewską fundacja MENCAP z Wielkiej Brytanii. Program TGA kładzie szczególny nacisk na promowanie oraz rozwijanie indywidualnych zdolności oraz zainteresowań uczestników. Jest on aktywizującą metodą pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją intelektualną. Przygotowuje uczniów niepełnosprawnych do samodzielności w kierowaniu własnym rozwojem, podejmowania decyzji, stwarzania możliwości i warunki do współdziałania. Jego zadaniem jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i psychospołecznych każdego z uczestników. Umożliwia to wychowankom bycie niezależnym i pomaga w odnalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie.

3

4 W skład programu wchodzi pięć sekcji :  Hobby (rozwijanie swoich zainteresowań)  Wolontariat (wykonywanie pracy mającej na celu pomaganie innym osobom)  Przygoda i wyzwanie (zaplanowanie, przygotowanie i wzięcie udziału w wycieczce)  Aktywność ruchowa (udział uczestnika w zaplanowanych form aktywności fizycznej)  Styl życia ( dążenie do uzyskania samodzielności i niezależności w życiu)

5 Sekcja „Hobby” składa się z trzech grup:  Kolekcje - polega na gromadzeniu i kolekcjonowaniu wybranych przez uczestnika przedmiotów w sposób uporządkowany i pozwalający na prezentację zgromadzonych zbiorów.  Sztuka i rzemiosło - obejmuje wszelkiego rodzaju prace praktyczne, pozwala na stopniowe usamodzielnianie uczestników. Celem nadrzędnym jest samodzielne wykonanie i zaprezentowanie swojego produktu lub wytworu.  Rozrywka - obejmuje różnorodne formy aktywności, które uczestnik może realizować indywidualnie i grupowo. Pozwalają one na ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu, umożliwiając jego uczestnikom poszerzanie zainteresowań oraz wszechstronny rozwój osobistych i życiowych umiejętności. Wybór i rodzaj grupy należy wyłącznie do uczestnika.

6 W ramach realizacji sekcji Hobby uczniowie naszego Ośrodka podejmują następujące zadania:  tworzą albumy tematyczne dotyczące ich indywidualnych zainteresowań  zdobią przedmioty codziennego użytku  robią biżuterię  wykonują kartki okolicznościowe  wytwarzają ozdoby świąteczne i prezentują je na kiermaszach  wykonują elementy dekoracji oraz strojów na przedstawienia artystyczne  szyją rzeczy wykorzystywane na zajęciach gospodarczych ( rękawice kuchenne, ściereczki, igielniki ), haftują serwety,  wyklejają obrazki z materiału, wykonują prace artystyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych  uczestniczą w dyskotekach, zabawach szkolnych  wychodzą do kina i teatru

7  grają w gry zespołowe ( tenis stołowy, bocce, piłka nożna)  przeglądają prasę dziecięcą i młodzieżową  czytają książki według własnych zainteresowań  korzystają z Internetu w celu poszukiwania interesujących ich materiałów

8

9

10

11 Sekcja „Wolontariat” W ramach tej sekcji uczestnicy mają wykazać się pracami na rzecz innych osób, szkoły, do której uczęszczają, organizacji i innych placówek. Wykonując praktyczne usługi każdy uczestnik ma swój wkład w życie społeczne. Zadania można podejmować grupowo lub indywidualnie. Bardzo istotne jest uwzględnienie indywidualnych predyspozycji uczestnika. Świadczone usługi mogą dotyczyć między innymi: pomocy w organizacji imprez, prac ogrodniczych, zbierania materiałów wtórnych, pomocy w domu, przedszkolu, żłobku, projektów ekologicznych, opieki nad zwierzętami, pracy w kawiarni, sklepiku.

12 W ramach realizacji tej sekcji nasi uczniowie:  pomagają w przygotowaniu imprez okolicznościowych i konferencji odbywających się w naszym Ośrodku  porządkują otoczenie Ośrodka  wykonuje prace ogrodnicze (sadzą kwiaty, pielęgnują rośliny)  przyrządzają proste posiłki dla siebie i innych  biorą corocznie udział w akcji Sprzątania Świata  uczestniczą w praktykach pozaszkolnych, wykonując prace porządkowe w bibliotekach, kawiarniach, hotelach  angażują się w pomoc na rzecz osób starszych, odwiedzają Dom Pomocy Społecznej i prezentują swoje przedstawienia z okazji świąt okolicznościowych  realizują Program „Starsi – Młodszym” ( opieka i pomoc młodszym kolegom w wykonywaniu codziennych czynności)  zbierają materiały wtórne

13  biorą udział w akcjach społecznych ( Góra Grosza, zbiórka zakrętek)  biorą udział w akcjach na rzecz opieki nad zwierzętami ( zbiórka karmy dla psów i kotów)  pomagają w robieniu zakupów na zajęcia gospodarcze.

14

15

16

17

18 Sekcja „Przygoda i wyzwanie” Jest to sekcja, której głównym zadaniem jest przygotowanie wyprawy lub wycieczki. Ma ona zachęcać do zabawy, odkrywania uroków przyrody i doceniania środowiska. Od uczestników oczekuje się zaplanowania, przygotowania i wzięcia udziału w wycieczce będącej dla nich wyzwaniem. Duży nacisk kładzie się na współpracę grupową i samodzielność, a także kształtowanie umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Uczestnicy wspólnie planują wyjazd lub pieszą wędrówkę, ustalają datę, miejsce i listę potrzebnych rzeczy do zabrania. Szczególną uwagę należy zwrócić na samodzielność, samoobsługę, bezpieczeństwo i odpowiednie przygotowanie uczestników.

19 Uczniowie realizują założenia sekcji „Przygoda i wyzwanie” poprzez:  pomoc w organizacji wycieczek (ustalanie daty, miejsca, tworzenie regulaminu i listy potrzebnych rzeczy do zabrania)  planowanie wyjść poza Ośrodek ( przeglądanie repertuarów kin i teatrów, udział w warsztatach muzealnych)  przygotowywanie dyskotek, ognisk, pikników rodzinnych  zbieranie informacji o zaplanowanych do zwiedzania miejscach  dokumentowanie przebytych wypraw kwalifikacyjnych i wycieczek W ramach wypraw kwalifikacyjnych sekcji „Przygoda i wyzwanie” nasi uczniowie byli dwukrotnie na zielonej szkole w Muszynie – Złockie oraz na wycieczkach w Zakopanem, Lublinie, Miechowie, Bytomiu, Więcławicach oraz Uśnicach – Malborku, Tyliczu, Wrocławiu, Rożnowie.

20

21

22

23 Sekcja „styl życia” Sekcja Styl Życia to kształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych w dorosłym, autonomicznym życiu. Uczestnik stara się samodzielnie dokonać wyboru zadania do realizacji. W wyborze i realizacji poszczególnych zadań bardzo ważną rolę pełni opiekun: sugeruje, pokazuje, naprowadza, stymuluje i zachęca.

24 W ramach realizacji tej sekcji uczniowie:  samodzielnie przygotowują dla siebie posiłki  robią zakupy pod opieką nauczyciela  biorą udział w życiu społeczno-kulturalnym ( wyjścia poza Ośrodek do: kin, teatrów, muzeów na zajęcia warsztatowe, do biblioteki, kawiarni, na pocztę, do kościoła)  uczą się właściwego poruszania się po mieście komunikacją miejską  uczestniczą w przeglądach artystycznych i teatralnych  biorą udział w zawodach sportowych

25

26

27

28 Sekcja „Aktywność ruchowa” Celem sekcji jest udział uczestnika w jednej z zaplanowanych form aktywności fizycznej. Zadania podejmowane w tej sekcji rozwijają świadomość sportową, uczą patrzeć na sport i aktywność ruchową, jako na wartościową rozrywkę i część zdrowego stylu życia. Każdy uczestnik programu powinien regularnie uczestniczyć w zajęciach fizycznych uwzględniających jego indywidualne możliwości psychofizyczne. Należy dążyć do tego, aby uczniowie świadomie uczestniczyli w zajęciach fizycznych i umieli wykorzystać nabyte umiejętności ruchowe w swoim czasie wolnym.

29 Wypełniając założenia tej sekcji nasi uczniowie:  systematycznie uczęszczają na zajęcia wychowania fizycznego  biorą udział w imprezach sportowych tj. Małopolski Dzień Treningowy MATP Olimpiad Specjalnych, Olimpiada Uśmiechu i Humoru, Festiwal Sportu i inne  uczestniczą w turniejach szkolnych i małopolskich m. in. w turnieju bocce, unihokeja i innych  grają w gry zespołowe  uczą się zasad i umiejętności gry w tenisa ziemnego, badmintona wykonują rozmaite ćwiczenia gimnastyczne i sprawnościowe  korzystają z mini siłowni szkolnej  uczęszczają na zajęcia na pływalni  startują w mityngach lekkoatletycznych.

30

31

32

33

34 W ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” uczniowie z naszego Ośrodka odbyli praktyki w Bettridge School w Anglii. Praktyka obejmowała 30 godzin szkolenia teoretycznego o charakterze instruktażowym i 60 godzin pracy praktycznej w modułach: ogrodnictwo, gospodarstwo domowe oraz prace biurowe.

35 Uczestnicy praktyki zrealizowali:  moduł–ogrodnictwo, odbywając zajęcia w szkółce ogrodniczej Dandry Nursery oraz prace w ogrodzie na terenie Betrridge School pod kierunkiem profesjonalnych ogrodników;  moduł –gospodarstwo domowe, przygotowując proste posiłki w kościelnej organizacji zajmującej się pomocą niepełnosprawnym – Kingfisher Church Activities oraz na terenie stołówki prowadzonej w Betrridge School;  moduł –prace biurowe, w National Star College, gdzie wykonali wizytówki dla firmy, banery reklamowe, kartki z podziękowaniami ślubnymi, puzzle okazjonalne oraz proste prace biurowe na terenie Bettridge School, pomagając w ten sposób w prowadzeniu biblioteki szkolnej.

36 Praktyka u angielskich pracodawców stanowiła ostatni element realizacji angielskiego programu The Gateway Award. Praktyka udowodniła, że warto promować ideę zatrudnienia wspomaganego i koncepcję trenera pracy, jako alternatywną formę podjęcia aktywności zawodowej przez osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zrealizowany projekt pokazał, że niepełnosprawni, przy wykazaniu dobrej woli od otoczenia mogą brać czynny udział w życiu społecznym, zawodowym, kulturowym na równi z innymi.

37

38

39

40 Efektem współpracy międzynarodowej i odbytych praktyk zagranicznych była Międzynarodowa Konferencja „Jestem dorosły, chcę pracować”. Konferencja dotyczyła przyszłości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Patronat honorowy nad konferencją objęli : Minister Pracy i Polityki Społecznej – pan Władysław Kosiniak – Kamysz Marszałek Województwa Małopolskiego – pan Marek Sowa Prezydent Krakowa – prof. Jacek Majchrowski Małopolski Kurator Oświaty – pan Aleksander Palczewski Stowarzyszenia działające w Ośrodku: „Otwarta droga” „Dar Serca dla Serc Wielu” Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawowała Telewizja Kraków.


Pobierz ppt "Angielski program The Gateway Award jako aktywizująca metoda pracy w edukacji głębiej upośledzonych umysłowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google