Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNICTWO (zagadnienia ogólne)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNICTWO (zagadnienia ogólne)"— Zapis prezentacji:

1 PORADNICTWO (zagadnienia ogólne)
„Poradnictwo dla osób starszych” Dr Daria Zielińska-Pękał PORADNICTWO (zagadnienia ogólne) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 realizowany ze środków Unii Europejskiej
PORADNICTWO (wg A.Kargulowej) forma pomocy lub działanie społeczne polegające na udzielaniu rad (wskazówek, informacji) jednej osobie, będącej w sytuacji problemowej przez drugą; interakcja międzyosobowa o charakterze pomocowym ; działalność zinstytucjonalizowana; Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 1) PORADNICTWO JAKO DZIAŁANIE SPOŁECZNE
PROBLEM DORADCA RADZĄCY SIĘ CZYNNOŚCI I METODY DZIAŁANIA WYNIK DZIAŁANIA

4 2) PORADNICTWO JAKO INTERAKCJA
interakcja to sytuacja, w której dwie (lub więcej) osoby oddziałują na siebie za pomocą bezpośredniej komunikacji i wzajemnie modyfikują swoje zachowania; w poradnictwie kontakt doradcy z radzącym się ma charakter interakcyjny doradca radzący się Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 3) Poradnictwo jako działalność zinstytucjonalizowana
rdzeń instytucji poradniczej krąg wewnętrzny krąg zewnętrzny otoczenie Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 PORADNICTWO DLA OSÓB STARSZYCH
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 realizowany ze środków Unii Europejskiej
poradnictwo dla osób starszych lub pomaganie osobom starszym często bywa mylone z opieką nad ludźmi starszymi zakresowo jednak to dwa różne pojęcia Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 Czym się różni opieka od pomocy?
Pomagać można i należy tym, którzy są zdolni pomóc sami sobie zamienić pomagać na opiekować… Czym się różni opieka od pomocy? Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 OPIEKA POMOC jest działaniem ciągłym
częściej jest doraźna, przejściowa jest układem zależności (podopieczny jest niesamodzielny w zaspakajaniu swoich potrzeb) nie musi być układem zależności (klient jest osobą samodzielną, choć przeżywająca trudności) tworzy układ asymetryczny (opiekun – podopieczny) tworzy układ symetryczny (doradca – klient) ważnym elementem jest tu nasycenie emocjonalne nie musi występować nasycenie emocjonalne przejęcie odpowiedzialności (prawnej i moralnej) przez opiekuna za podopiecznego nie podejmowana jest odpowiedzialność prawna; powinna jednak wystąpić odpowiedzialność moralna

10 Podstawa teoretyczna poradnictwa dla osób starszych:
gerontologia – nauka o starzeniu się i starości geragogika – pedagogika starzenia się i starości poradnictwo Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 Poradnictwo dla ludzi starszych
intencjonalne działania na rzecz wspomagania człowieka starszego osoba, która podejmuje takie działania to doradca geragog (doradca geragogiczny) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Zadania ogólne: Pomoc w przeżywaniu zmian organicznych Pomoc w pełnieniu ról społecznych, które niesie ze sobą proces starzenia się. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

13 Zadania (szczegółowe) doradcy - geragoga
analiza potrzeb i problemów ludzi starszych, a także możliwości tkwiących w środowisku tych osób kształtowanie w osobie starszej umiejętności wykorzystania potencjalnych sił i możliwości ułatwianie starszemu człowiekowi dostrzeganie nowych możliwości realizowania siebie; wspieranie w wytyczaniu nowych celów i zadań pomoc w samopoznaniu i samoakceptacji siebie jako osoby starszej wspieranie w rozwiązywaniu problemów życiowych; pomoc w przezwyciężaniu kryzysów rozwojowych pomoc osobie starszej w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków życia (społecznych, kulturowych) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Podmiot (adresat) Ludzie starsi Ludzie starsi z grup ryzyka osoby powyżej 80 r.ż. osoby niezamężne, żyjące samotnie, bezdzietne osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej po leczeniu szpitalnym zmieniające miejsce zamieszkania osoby rozwiedzione, żyjące w separacji należące do marginesu społecznego Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

15 Formy poradnictwa dla osób starszych
poradnictwo grupowe (grupy wsparcia) poradnictwo pośrednie (poradniki, internet) formy edukacyjne (UTW, kursy, szkolenia) poradnictwo indywidualne Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Przedmiot pomocy problemy ludzi starszych Jakie problemy wieku starszego mogą skłonić osobę do skorzystania z ofert poradniczych? Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

17 Problemy ludzi starszych
przejście na emeryturę nadmiar czasu wolnego wkroczenie rodziny w okres postparantalny poczucie pustki, osamotnienia wdowieństwo strach przed starzeniem się zmiany w wyglądzie pogorszenie się stanu zdrowia Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

18 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Wybrane kategorie problemów: przejście na emeryturę wkroczenie rodziny w okres postparantalny strach przed starzeniem się Pytania: Co przeżywa osoba doświadczająca danego problemu? Z jakimi towarzyszącymi problemami się zmaga? Jakie myśli mogą jej towarzyszyć? Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

19 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "PORADNICTWO (zagadnienia ogólne)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google