Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalkulator Społeczny - możliwość implementacji w innych regionach dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalkulator Społeczny - możliwość implementacji w innych regionach dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię."— Zapis prezentacji:

1 Kalkulator Społeczny - możliwość implementacji w innych regionach dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Warszawa,

2 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Plan prezentacji Kalkulator społeczny - parametry Źródła danych nt. kosztów Możliwości implementacji Możliwości rozbudowy

3 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: CZĘŚĆ I: Kalkulator Społeczny – parametry

4 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych

5 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.:

6 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.:

7 Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.:

8 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.:

9 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: CZĘŚĆ II: Źródła danych nt. kosztów

10 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej: Systemy zewnętrzne – zasilanie komórek formularza OZPS następuje z systemów informatycznych SAC - MPiPS 03, System Informatyczny MPIPS - DSR (świadczenia rodzinne), POMOST, MEN - SIO, itp. System wewnętrzny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - tj. własne dane” - oznacza to wprowadzenie danych do komórek formularza na podstawie posiadanych informacji, własnych raportów oraz wyników badań. Wprowadzenie tych danych ma na celu wskazanie potrzeby posiadania informacji do przeprowadzenia analiz i sformułowania rekomendacji. (Źródło: pomocy-spolecznej/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej---formularz-2013/)http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/narzedzie-oceny-zasobow- pomocy-spolecznej/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej---formularz-2013/

11 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Sprawozdanie MPiPS-03 za 2013 r. zawiera informacje: 1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom. 3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin. 4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. 5. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą. 6. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą. 7. Powody przyznania pomocy. 8. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego). 9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego). spolecznej/statystyka-za-rok-2012/

12 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Inne źródła: Obliczenia własne na podstawie danych źródłowych – sieroctwo Obliczenia własne na podstawie wyników badań zrealizowanych w projekcie – ocena prawdopodobieństw przejścia pomiędzy poziomami Jednostkowe dane z projektów oraz dyskusje z ekspertami - koszt mieszkania chronionego, projekt WCPR „Integracja dla samodzielności” Opracowania zewnętrzne – Komunikat Biura i projektów pomocy społecznej (Taryfikator działań na rok 2014)

13 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: CZĘŚĆ III: Możliwości implementacji

14 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Ścieżki implementacji Całość projektu KKZ – do dyskusji sensowność dublowania modułów Dyfuzora i Katalogu Innowacji Społecznych vs. jedna ogólnopolska baza, jak i możliwość implementacji bez sieci liderów i szkoleń Kalkulatora Społecznego w wersji podstawowej - po dostosowaniu kosztów lub kosztów i prawdopodobieństw (zmienne liczbowe) Kalkulatora Społecznego po modyfikacjach istotnych założeń – zmiana założeń projektowych, rozbudowa o nowe moduły (zmiana kluczowych założeń – patrz możliwości rozbudowy)

15 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Niezbędne kroki – KS w wersji podstawowej Analiza katalogu działań obowiązkowych i fakultatywnych – ewentualna weryfikacja Analiza kosztów poszczególnych działań - ewentualna weryfikacja Analiza prawdopodobieństw – ewentualna weryfikacja w oparciu o badania terenowe, lub wiedzę ekspercką Możliwe kroki – KS w wersji podstawowej Zmiana definicji poziomów – wymusza przegląd i dostosowanie kosztów działań i prawdopodobieństw przejść

16 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Wyzwania Kalkulator Społeczny pokazuje koszty, które powinny być poniesione, nie oznacza kosztów faktycznie wydatkowanych z budżetu JST Istnienie różnych źródeł finansowania sprawia, że niektóre działania niska efektywność z perspektywy budżetu JST - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Perspektywa 4-7 lat okazała się dla wielu „zbyt długa”, jednak przy ograniczeniu do roku budżetowego i perspektywy krótkoterminowej KS traci sens Brak środków na prowadzenie działań fakultatywnych – rozwiązaniem inne moduły KKZ i wsparcie w poszukiwania funduszy zewnętrznych

17 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: CZĘŚĆ IV: Możliwości rozbudowy

18 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Pytania do dyskusji Czy zmieniać punkt wyjścia, tzn. ustawę o pomocy społecznej i działania finansowane z budżetu JST, głównie w ramach pomocy społecznej? Jeśli tak, to: Perspektywa instytucjonalna (sektorowa vs. horyzontalna), czy perspektywa jednostki/gospodarstwa domowego? Wydatki i działania realnie poniesione, czy wydatki i działania optymalne? Krótki czy długi horyzont czasowy? Kto jest dysponentem narzędzia i jaki jest dopuszczalny zakres modyfikacji przez użytkowników (Uniwersalność vs. Indywidualizacja)?

19 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: CZĘŚĆ IV: Podsumowanie

20 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Implementacja całego modelu KKZ – większe szanse na sukces i akceptację narzędzia, komplementarność poszczególnych modułów, możliwa zmiana filozofii działania w ramach lokalnej polityki społecznej, większe koszty i dłuższy czas wdrażania Implementacja wersji zmodyfikowanej KS – koszty zależą od przyjętych rozwiązań, plusem lepsze dostosowanie do potrzeb i oczekiwań, minusem czas wdrażania i wzrost wydatków projektowych Implementacja wersji podstawowej KS – bardzo niskie koszty i relatywnie niewielki nakład pracy, ryzyko odrzucenia narzędzia, jako oderwanego od przyjętych rozwiązań WAŻNE: KS tylko narzędziem wspomagającym i ułatwiającym podejmowanie decyzji, sam w sobie nie zmieni filozofii działania władz lokalnych

21 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kalkulator Społeczny - możliwość implementacji w innych regionach dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię."

Podobne prezentacje


Reklamy Google