Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać. Epikur Słysząc wołanie o pomoc - pomagamy... wołać. Radomir Dobke Nawet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać. Epikur Słysząc wołanie o pomoc - pomagamy... wołać. Radomir Dobke Nawet."— Zapis prezentacji:

1 My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać. Epikur Słysząc wołanie o pomoc - pomagamy... wołać. Radomir Dobke Nawet jeżeli pociechy udziela niebo, to pomocy oczekuje się od ludzi. Janusz Leon Wiśniewski Nie wzywaj nocą pomocy. Jeszcze zbudzisz sąsiadów. Stanisław Jerzy Lec (1) Człowiek w sytuacji pomocy

2 Podstawowe pojęcia OPIEKA POMOC WSPARCIE TERAPIA INTERWENCJA PREWENCJA PORADNICTWO PORADOZNAWSTWO (2)

3 OPIEKA Termin ten w ujęciu Heleny Radlińskiej, odnosił się do zjawisk niekorzystnie wpływających na rozwój człowieka. Rodzaje opieki (wg Dąbrowskiego) profilaktyczna profilaktyczna – ukierunkowana na zapobieganie sytuacjom zagrożenia, usuwanie bądź neutralizowanie czynników zagrożenia; interwencyjna interwencyjna – postać ratownictwa; ukierunkowana na usunięcie podmiotu opieki spod wpływów już działających czynników zagrożenia; kompensacyjna kompensacyjna – ukierunkowana na usuwanie lub neutralizowanie następstw zagrożenia rzeczywistego; (3)

4 POMOC (wg Dąbrowskiego) Współdziałanie z podmiotem w sytuacji trudnej, które polega na przywracaniu normalności tej sytuacji, zapobieganiu aktualizacji sytuacji trudnej albo na ułatwianiu lub uefektywnianiu sytuacji będących w granicach normy Rodzaje pomocy doraźna neutralna podmiotowa (4)

5 OPIEKA i POMOC podobieństwa i różnice (5) opiekapomoc Obejmuje jednostki niezdolne do samodzielnego życia Obejmuje jednostki w sytuacji trudnej Bierze za jednostkę odpowiedzialność Brak lub ograniczona odpowiedzialność za osobę, która pomoc otrzymuje, za wykorzystanie tej pomocy i skutki Asymetryczne zależności między opiekunem a podopiecznym Symetryczne zależności Charakter ciągły, bezinteresowny Charakter może być doraźny, okresowy, wzajemny, zwrotny Trwały układ – stosunek opiekuńczy Nie wymaga trwalszych więzi interpersonalnych i bezpośrednich styczności

6 WSPARCIE (Wg Kawuli) Wsparcie łączy się zarówno z sytuacjami trudnymi, jak i aktywizacją i regeneracją sił potrzebnych w normalnym życiu. Rodzaje wsparcia wsparcie emocjonalne polegające na wysyłaniu i otrzymywaniu przez jednostkę komunikatów, że ktoś się nami opiekuje, że przynależymy do grupy, wsparcie rzeczowe w postaci pożyczek lub świadczonych usług Podstawowymi instytucjami wsparcia są: rodzina, sąsiedztwo, przyjaciele, grupy towarzyskie (6)

7 TERAPIA Terapia to system działań stosowanych nie tylko wobec osób chorych, ale także jednostek o zaburzonym rozwoju lub poszukujących rozwiązań sytuacji trudnych, również osób pozostających w obrębie patologii społecznych. Terapia pedagogiczna obejmuje: specjalne nauczanie i wychowanie osób niepełnosprawnych terapię skierowaną na likwidowanie objawów terapię opartą na interferencji (wzmacnianie lub osłabianie) i teorii uczenia się oddziaływanie na procesy wychowawcze (7)

8 INTERWENCJA Interwencja jest procesem. Wyodrębnia się w niej następujące etapy: 1. 1. identyfikacja 2. 2. definicja problemu 3. 3. pomiar wielkości problemu 4. 4. określenie celów interwencji 5. 5. analizę informacji na temat problemu 6. 6. badanie możliwości alternatywnych rozwiązań problemu 7. 7. formułowanie planu interwencji 8. 8. wdrażanie planu 9. 9. ocenę wysiłków i rezultatów interwencji 10. 10. zakończenie interwencji (8)

9 PREWENCJA Termin ten oznacza działanie uprzedzające Rodzaje prewencji prewencja pierwotna polegająca na zapobieganiu pojawienia się zachowań destrukcyjnych, prewencja wtórna która ma na celu wczesne rozpoznanie symptomów i niebezpieczeństw grożących jednostce i grupie prewencja 3 stopnia odnosząca się do środków i działań stosowanych po wystąpieniu zachowań destrukcyjnych (9)

10 PORADNICTWO może być rozpatrywane w dwóch aspektach: jako instytucjonalny system o określonej strukturze organizacyjnej jako specyficzna czynność podejmowana przez doradców pomagających jednostkom przeżywającym problemy (10)

11 Cele PORADNICTWA cel ogólny: optymalizacja różnych dziedzin życia oraz rozwoju osobowości człowieka cele szczegółowe: usuwanie zaburzeń i trudności profilaktyka prognoza (11)

12 Trzy główne kierunki PORADNICTWA (12) Poradnictwo dyrektywne behawiorystyczna koncepcja człowieka Nie licząc się z indywidualnością jednostki, jej przeżyciami i samooceną, doradca formułuje prognozę i podaje sposób rozwiązania problemu, traktując odbiorcę jako przedmiot działań poradnianych. Porada ma tu charakter instrumentalny. Poradnictwo liberalne psychoanalityczna koncepcja człowieka Rozwiązywanie sytuacji problemowych z uwzględnieniem wewnętrznych przeżyć jednostki, umożliwiające samopoznanie, uwalnianie od lęków i zahamowań. Doradca jest nastawiony na wskazywanie sposobów lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi, na zmianę sposobów myślenia u odbiorcy o własnym problemie Poradnictwo dialogowe humanistyczna i poznawcza koncepcja człowieka Doradca i radzący się współpracują ze sobą, szukając adekwatnych rozwiązań. Badaczami są obie strony, jednak doradca wykorzystuje swoje doświadczenie.

13 PORADNICTWO I PORADOZNAWSTWO Poradoznawstwo nauka o poradnictwie; refleksja naukowa nad praktyką poradnictwa Poradnictwo działanie praktyczne, np. interakcja, instytucja, praca socjalna (13)


Pobierz ppt "My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać. Epikur Słysząc wołanie o pomoc - pomagamy... wołać. Radomir Dobke Nawet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google