Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd podsumowania Slajd podsumowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd podsumowania Slajd podsumowania."— Zapis prezentacji:

1 Slajd podsumowania Slajd podsumowania

2 Slajd podsumowania Pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w szkole

3 Pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w szkole
Opracowała : Irena Zarachowicz Suwałki , 2009

4 Niepełnosprawność Trwale naruszona sprawność organizmu

5 Rodzaje niepełnosprawności
Upośledzenia umysłowe : - stopnia lekkiego - umiarkowanego i znacznego - głębokiego Choroby psychiczne Autyzm

6 Rodzaje niepełnosprawności
Zaburzenia głosu , mowy i narządu słuchu - Niesłyszący - Słabosłyszący - Niewidzący - Słabowidzący - Jąkający się - „Bezgłosowcy „

7 Niepełnosprawność ruchowa
Niepełnosprawni po urazach i wypadkach komunikacyjnych Mózgowe porażenia dziecięce Niepełnosprawni w przebiegu chorób przewlekłych ( gościec , zapalenie stawów ,stwardnienie rozsiane itp.)

8 Niepełnosprawność sprzężona
Trwale naruszona sprawność organizmu w zakresie co najmniej dwóch rodzajów niepełnosprawności

9 Choroba przewlekła Naruszona sprawność działania układów zewnętrznych lub wewnętrznych na dłuższy lub krótszy okres czasu

10 Choroby przewlekłe Epilepsja Choroby układu oddechowego i krążenia
Choroby układu pokarmowego Choroby układu moczowego Schorzenia endokrynologiczne , metaboliczne , enzymatyczne (odzwierzęce,zakaźne,zeszpecenia,układu krwiotwórczego ).

11 Formy pomocy instytucjonalnej szkołach i placówkach
Dla niepełnosprawności fizycznej i umysłowej - wspieranie uczniów w warunkach szkoły ogólnodostępnej ( na podstawie opinii poradni , orzeczenia do kształcenia specjalnego lub współpracy ze służbą zdrowia ), - wspieranie uczniów w warunkach szkolnictwa specjalnego ( zgodnie z rodzajem niepełnosprawności ) podstawowego , gimnazjum , szkół ponadgimnazjalnych .

12 Formy pomocy instytucjonalnej
Dla przewlekle chorych - wspieranie ucznia w warunkach szkoły ogólnodostępnej ( na podstawie opinii poradni , orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego , we współpracy ze służbą zdrowia i rodzicami , poradnictwo indywidualne doradcy zawodowego ( lub pedagoga )w szkole - specjalistyczna pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorej ( poradnictwo indywidualne w poradni , opinii w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej dla ucznia z problemami zdrowotnymi ).

13 Specjalistyczne wspieranie uczniów
Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo zawodowe - doradca zawodowy w szkole - doradca zawodowy w poradni - doradca zawodowy w służbie zdrowia - doradca zawodowy w urzędzie pracy - doradca zawodowy w stowarzyszeniach itp.

14 Specyficzne cechy poradnictwa zawodowego niepełnosprawnym i przewlekle chorym
Wspieranie uczniów w procesie wyrównywania szans edukacyjnych , szans na rynku pracy i środowisku życia. Oparcie poradnictwa zawodowego na takich samych zasadach , założeniach i formach co poradnictwa dla osób pełnosprawnych. Istnieje konieczność stosowania bardziej rozbudowanych procedur i metodologii z uwzględnieniem szczególnej sytuacji tej grupy.

15 Praca doradcy zawodowego z osobą niepełnosprawną
Podchodzić indywidualnie do każdej osoby, Przeprowadzić dokładną analizę przeciwwskazań zdrowotnych, Ustalić możliwości ,predyspozycje, zainteresowania , mocne strony, Określić plany i cele zawodowe w powiązaniu z zewnętrznymi okolicznościami warunkującymi wybory, Udostępnić szeroką informację o zawodach i rynku pracy a także możliwości kształcenia zawodowego Wyposażyć osobę w kompetencje i umiejętności niezbędne w podjęciu decyzji o możliwościach kształcenia i zdobycia zawodu

16 Literatura 1. Wydawnictwa MEN – „Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych „ - „Uczeń z chorobą przewlekłą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole w szkole ogólnodostępnej „ W-wa 2005 - „Mój uczeń nie słyszy” W-wa 2001 - „ Uczeń z niepełnosprawnością ruchową” W-wa 2005 - „Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym” W-wa 2001 - „Uczeń niewidomy i słabo widzący w szkole ogólnodostępnej „ W-wa 2005 - „ Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat „ W-wa 2005 2.A.Maciarz-” Dziecko przewlekle chore w roli ucznia” Wyd.Impuls 1998 3.A.Maciarz-” Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych” Wyd.Impuls 1998 4.K.J.Zabłocki-”Dziecko niepełnosprawne i jego rodzina i edukacja”, Wyd.Żak 2007 5.Pr.zbiorowa-”Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością’’ Wyd.Integracja 2007 6.F.J.O’Regan-”Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” W-wa 2005r.

17 Przydatne strony internetowe
( pasek-Integracja-temat: kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkole ogólnodostępnej , integracyjnej , specjalnej ) ( dostosowanie przebiegu egzaminów zewnętrznych – sprawdzianu , egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, z przygotowania zawodowego )


Pobierz ppt "Slajd podsumowania Slajd podsumowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google