Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEO-INFO 6 System Informacji Przestrzennej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEO-INFO 6 System Informacji Przestrzennej"— Zapis prezentacji:

1 GEO-INFO 6 System Informacji Przestrzennej
Obiektowa wymiana Danych pomiędzy PZGiK a wykonawcą prac geodezyjnych Aleksander Danielski Systherm Info, listopad 2013

2 Dla Starostwa Powiatowego
GEO-INFO Funkcjonalność Dla ODGIK Prowadzenie zasobu Obsługa robót Obsługa fiskalna Zasób numeryczny w Internecie Internetowa obsługa wykonawstwa Prowadzenie EGBiL Prowadzenie numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej Prowadzenie GESUT Prowadzenie ZUDP Prowadzenie warstwy adresowej Dla Starostwa Powiatowego Internetowy dostęp do danych SIP Prowadzenie tematycznych baz danych Wspomaganie służb miejskich Prowadzenie ewidencji mienia Dla Branż Dostęp do danych powiatowego SIP Aplikacje branżowe Branżowe bazy danych i mapy numeryczne Dla Wykonawstwa Realizacja robót geodezyjnych Internetowy tryb on-line wymiany danych z ODGiK „Zdalna” współpraca z ODGiK Dla Gmin Dostęp do danych powiatowego SIP Prowadzenie ewid. Mienia Internetowe prowadzenie bazy adresowej

3 Prawo Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; Rozdział 5, § 63. Punkt 1 Opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obejmuje: 1) … 2) utworzenie na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK oraz przetworzonych danych obserwacyjnych, …, roboczej bazy danych obiektów przestrzennych. Rozdział 5, § 67. Punkt 1 Przy tworzeniu roboczej bazy danych porównuje się wartości współrzędnych punktów granicznych ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami współrzędnych tych samych punktów pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK.

4 w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GEO-INFO Enterprise™ SIP GEO-INFO w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej GEO-INFO Integra Ewidencja Gruntów i Budynków GEO-INFO Mapa Zasób numeryczny i mapa zasadnicza GEO-INFO Ośrodek Obsługa klienta i zarządzanie zasobem ODGiK Oracle GEO-INFO Delta Wykonanie prac geodezyjnych MS SQL Server GEO-INFO Datastore™ GEO-INFO i.Net Przeglądarka PZGiK GEO-INFO i.KERG Rejestracja prac geodezyjnych GEO-INFO i.Adres EMUiA GEO-INFO i.Zamówienie Obsługa zamówień GEO-INFO i.Gamma Przeglądarka EGiB GEO-INFO i.Sigma Mienie Skarbu Państwa Internet

5 GEO-INFO Delta Dedykowany wykonawstwu geodezyjnemu – program narzędziowy do współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej. Funkcjonalność obiektowa – jedyny program narzędziowy umożliwiający obiektową współpracę z PZGiK dla całego zasobu numerycznego Wbudowany edytor graficzny – prezentacja obiektów w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami. Wymiana danych w technologii off-line – wymiana danych geometrycznych, opisowych, relacji, redakcji, historii obiektów. Automatyczna aktualizacja w technologii on-line – automatyczne, porównywanie baz danych PZGiK i wykonawcy, aktualizacja obiektów pobranych z PZGiK. Interfejs użytkownika – funkcjonalność obiektowa i relacje działają w interfejsie bardzo podobnym do systemu w PZGiK. Obiektowe narzędzia obliczeniowe – szerokie spektrum funkcji obliczeniowych przeznaczonych do definiowania obiektów.

6 Internetowy Klient danych
GEO-INFO Delta – zintegrowane działanie z ODGiK Zgłoszenie pracy geodezyjnej – Zgłoszenie pracy w portalu; ustalenie asortymentu; ustalenie zasięgu; zamówienie materiałów; rejestracja KERG; potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wydanie materiałów z PZGiK Automatyczne generowanie materiałów i Wytycznych Technicznych, generowanie ‘Pliku wymiany’. Automatyczne generowanie dokumentacji na podstawie zasięgu zgłoszenia i asortymentu. Opracowanie u wykonawcy Przyjęcie materiałów z PZGiK: ‘Plik wymiany’; dokumentacja towarzysząca. Otwarcie ‘Pliku wymiany’; automatyczna aktualizacja danych otrzymanych z PZGiK (działanie w tle). Porównanie odbywa się zawsze automatycznie przy każdorazowym otwarciu mapy do edycji. Wykonawca może w dowolnym momencie uruchomić porównanie i aktualizację danych z PZGiK. INTERNET Wykonawstwo Geodezyjne w Internecie Internetowy Klient danych GEO-INFO 6 Delta Dla wykonawstwa geodezyjnego GEO-INFO 6 i.Kerg Portal GIS GEO-INFO 6 i.Net Wykonawstwo Geodezyjne w PZGiK GEO-INFO 6 Ośrodek ZUDP GEO-INFO 6 Mapa GEO-INFO 6 Integra

7 GEO-INFO Delta – automatyczna wymiana z PZGiK
Porównanie, wybór, decyzja Geometria, Dane opisowe, Relacje, Słowniki

8 GEO-INFO Delta – automatyczna wymiana z PZGiK Zapis obiektu
Obiekt przyjmuje stan wg decyzji wykonawcy i taki pozostaje w jego bazie danych. W bazie danych PZGiK obiekt się nie zmienia. Raz uzgodniony obiekt nie podlega procedurze porównania dopóki nie zostanie ponownie zmieniony przez wykonawcę lub przez PZGiK. Zakończenie opracowania Eksport ‘Pliku wymiany’ do PZGiK automatycznie uruchamia porównanie i aktualizację w bazie danych u wykonawcy. Przyjęcie opracowania w PZGiK Kontrola obiektów. Dialog porównawczy podobnie jak u wykonawcy. Protokół z kontroli (pozytywny lub negatywny). Korespondencja z wykonawcą w celu wykonania poprawek lub informacja o pozytywnym przyjęciu do zasobu.

9 Dziękuję za uwagę Aleksander Danielski


Pobierz ppt "GEO-INFO 6 System Informacji Przestrzennej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google