Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę 2014"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę 2014
Spała, 13 września 2014

2 Podstawowe zmiany Art. 2.4.7 i 33.10 Obszary półkoli bez szarży
Art. 18 Przerwa na żądanie Art. 29 Dwadzieścia cztery (24) sekundy Art. 36 Faul techniczny (2 zmiany) Calo'2014

3 Zegar czasu akcji Art. 3 Wyposażenie
Dwa (2) oddzielne, wyraźnie odmienne i głośne sygnały dźwiękowe, przeznaczone dla: Mierzącego czas akcji. Sekretarza/mierzącego czas gry. Calo'2014

4 Art. 5 Zawodnicy: kontuzja
5.8 Zawodnicy wyznaczeni przez trenera do rozpoczęcia meczu oraz zawodnicy, którym udzielona zostaje pomoc pomiędzy rzutami wolnymi, mogą zostać zmienieni w wypadku kontuzji. W takiej sytuacji drużyna przeciwna ma prawo dokonania zmiany takiej samej liczby zawodników. Calo'2014

5 Art. 5 Zawodnicy: kontuzja
5-8 Przykład: A1 jest faulowany przez B1 i zostają mu przyznane 2 rzuty wolne. Po wykonaniu pierwszego rzutu wolnego, sędziowie stwierdzają, że A1 krwawi i zarządzają jego zmianę. W jego miejsce wchodzi A6, który ma wykonać drugi rzut wolny. W tym momencie drużyna B prosi o zmianę 2 zawodników. Interpretacja: Drużyna B może dokonać zmiany tylko 1 zawodnika. Calo'2014

6 Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki
12.3 Sytuacje rzutu sędziowskiego Sytuacja rzutu sędziowskiego następuje, gdy: Żywa piłka zatrzymuje się pomiędzy koszem a tablicą (z wyjątkiem sytuacji pomiędzy rzutami wolnymi oraz po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym, po którym następuje wprowadzenie piłki z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego). Calo'2014

7 Art. 16 Kosz: kiedy zdobyty i jego wartość
Punkty są przyznawane drużynie atakującej kosz przeciwników, do którego wpadła piłka, w następujący sposób: Kosz z rzutu wolnego zalicza się jako jeden (1) punkt. Kosz z rzutu z pola rzutów za dwa (2) punkty, zalicza się jako dwa (2) punkty. Kosz z rzutu z pola rzutów za trzy (3) punkty, zalicza się jako trzy (3) punkty. Calo'2014

8 Art. 16 Kosz: kiedy zdobyty i jego wartość
16-2 Przykład: A1 wykonał rzut do kosza z gry, z pola rzutów za 3 punkty. Piłka będąca w locie wznoszącym zostaje legalnie dotknięta przez: (a) Zawodnika ataku, (b) Zawodnika obrony, który znajduje się w polu rzutów za 2 punkty drużyny A. Następnie piłka wpada do kosza. Interpretacja: W obydwu sytuacjach drużynie A zostają zapisane 3 punkty, ponieważ rzut A1 został wykonany z pola rzutów za 3 punkty. Calo'2014

9 18.2.5 Każdej drużynie mogą być przyznane:
Art. 18 Przerwa na żądanie Każdej drużynie mogą być przyznane: Dwie (2) przerwy na żądanie w trakcie pierwszej połowy meczu. Trzy (3) przerwy na żądanie w trakcie drugiej połowy meczu, przy czym nie więcej niż dwie (2) z nich w ostatnich dwóch (2) minutach tej połowy. Jedna (1) przerwa na żądanie w każdej dogrywce. Calo'2014

10 Art. 18 Przerwa na żądanie B.7.2 Po zakończeniu każdej połowy i każdej dogrywki niewykorzystane rubryki zostają wykreślone dwiema równoległymi liniami poziomymi. Jeśli drużyna nie wykorzysta swojej pierwszej przerwy na żądanie, zanim zegar czasu gry wskaże dwie (2:00) minuty do zakończenia drugiej połowy meczu, sekretarz wykreśla dwiema równoległymi liniami poziomymi pierwszą z trzech rubryk przeznaczonych dla tej drużyny w drugiej połowie meczu. Calo'2014

11 Art. 18 Przerwa na żądanie 18/19-19 Przykład: W momencie, gdy zegar czasu gry wskazuje 2:09 do końca 4. kwarty, trener drużyny A zgłasza prośbę o pierwszą przerwę na żądanie w drugiej połowie. W momencie, gdy zegar czasu gry wskazuje 1:58, piłka wychodzi poza boisko i gra zostaje zatrzymana. Przerwa na żądanie dla drużyny A zostaje w tym momencie przyznana. Interpretacja: Sekretarz kreśli 2 poziome linie w protokole w pierwszej kratce drużyny A dla przerw wykorzystanych w drugiej połowie, jako że przerwa na żądanie została przyznana na 1:58 do końca 4. kwarty. Przerwę na żądanie należy zapisać w drugiej kratce, a drużynie A pozostaje do wykorzystania tylko jedna przerwa. Calo'2014

12 Art. 27 Dokładnie kryty zawodnik
27.1 Definicja Zawodnik, który trzyma żywą piłkę na boisku, jest dokładnie kryty, kiedy aktywnie kryjący go przeciwnik, będący w legalnej pozycji obronnej, znajduje się w odległości nie większej niż jeden (1) metr. Calo'2014

13 Art. 28 Osiem (8) sekund 28-10 Reguła: Pomiar okresu 8 sekund należy kontynuować od momentu, w którym został zatrzymany, jeśli ta sama drużyna, która była w posiadaniu piłki, będzie wprowadzać piłkę z pola obrony lub z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego. Sędzia, wręczając piłkę zawodnikowi wprowadzającemu ją do gry, powinien poinformować zawodnika o czasie pozostałym do wprowadzenia piłki na pole ataku. Calo'2014

14 Art. 28 Osiem (8) sekund 28-11 Przykład: Zawodnik A1 kozłuje piłkę przez 4 sekundy na swoim polu obrony, kiedy dochodzi do bójki. Zmiennicy A7 oraz B9 zostają zdyskwalifikowany za opuszczenie strefy ławki drużyny. Równe kary zostają skasowane i gra zostaje wznowiona przez wprowadzenie piłki przez zawodnika A2 z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego. A2 podaje piłkę do A3 znajdującego się na polu obrony. Interpretacja: Drużyna A ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki na pole ataku. Calo'2014

15 Art. 30 Powrót piłki na pole obrony
Drużyna jest w posiadaniu piłki na swoim polu ataku, jeśli: • Zawodnik tej drużyny dotyka obiema stopami swojego pola ataku, podczas gdy trzyma, chwyta lub kozłuje piłkę na swoim polu ataku. • Piłka jest podawana pomiędzy zawodnika-mi tej drużyny na ich polu ataku. Calo'2014

16 Art. 30 Powrót piłki na pole obrony
30-9 Przykład: A1, stojący obiema stopami na polu obrony w pobliżu linii środkowej, wykonuje podanie kozłem do A2, który także stoi obiema stopami na polu obrony w pobliżu linii środkowej. Podczas podania piłka najpierw dotyka pola ataku, a następnie dotyka zawodnika A2. Interpretacja: Zagranie legalne. Nie został popełniony błąd powrotu piłki na pole obrony, ponieważ żaden zawodnik drużyny A z piłką nie był na polu ataku. Niemniej jednak, ponieważ piłka weszła na pole ataku, odliczanie 8 sekund powinno zostać zatrzymane w momencie, kiedy piłka dotyka pola ataku. Po czym, pomiar nowego okresu 8 sekund należy rozpocząć w momencie, kiedy piłka dotyka A2. Calo'2014

17 Art. 30 Powrót piłki na pole obrony
30-11 Przykład: Drużyna A jest w posiadaniu piłki na polu ataku, kiedy zostaje ona równocześnie dotknięta przez A1 i B1, po czym piłka powraca na pole obrony drużyny A, gdzie jako pierwszy dotyka piłki A2. Interpretacja: Drużyna A popełniła błąd nielegalnego powrotu piłki na pole obrony. Calo'2014

18 Art. 2.4.7 i 33.10 Obszary półkoli bez szarży
Art Obszary półkoli bez szarży Linie półkoli bez szarży są częścią obszarów półkoli bez szarży Art Obszary półkoli bez szarży We wszystkich sytuacjach penetracji w kierunku obszaru półkola bez szarży, jakikolwiek kontakt spowodowany przez zawodnika ataku, będącego w powietrzu, z zawodnikiem broniącym, który znajduje się w półkolu bez szarży, nie powinien być orzekany jako faul zawodnika atakującego, chyba że zawodnik ataku używa nielegalnie rąk, nóg lub ciała. Przepis ten ma zastosowanie, gdy jednocześnie: • Zawodnik ataku, będąc w powietrzu, jest w posiadaniu piłki. • Wykonuje on próbę rzutu do kosza z gry lub podaje piłkę. • Zawodnik obrony dotyka jedną lub obiema stopami obszaru półkola bez szarży. Calo'2014

19 Art. 2.4.7 i 33.10 Obszary półkoli bez szarży
Calo'2014

20 Art. 36 Faul techniczny Zawodnik podlega dyskwalifikacji do końca meczu, gdy zostaje ukarany dwoma (2) faulami technicznymi. Przeciwnikom zostaje przyznany jeden (1) rzut wolny, po czym nastąpi: Wprowadzenie piłki na przedłużeniu linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego. Rzut sędziowski w kole środkowym na rozpoczęcie pierwszej kwarty meczu. Calo'2014

21 Art. 36 Faul techniczny 18/19-15 Reguła: Każda przerwa na żądanie trwa 1 minutę. Drużyny muszą powrócić na boisko niezwłocznie po tym, jak sędzia zagwiżdże i umownym gestem przywoła drużyny. Zdarza się, że drużyny przedłużają przerwę na żądanie ponad przysługującą 1 minutę, uzyskując w ten sposób korzyść i powodując opóźnienie gry. W takim przypadku sędzia musi udzielić ostrzeżenia. tej drużynie. Jeżeli drużyna nie reaguje na ostrzeżenie, zostanie jej przyznana dodatkowa przerwa na żądanie. Jeżeli drużyna nie ma więcej przerw na żądanie do wykorzystania, może zostać orzeczony faul techniczny za opóźnianie gry przeciwko trenerowi tej drużyny, zapisany w protokole jako „B”. Calo'2014

22 Art. 37 Faul niesportowy Faul niesportowy, to faul związany z kontaktem zawodnika z przeciwnikiem i w ocenie sędziego: Kontakt ten nie wynika z uzasadnionej próby bezpośredniego zagrania piłką, zgodnej z duchem i intencją przepisów. Zawodnik powoduje nadmierny kontakt, ciężki faul, próbując zagrać piłką. Zawodnik obrony, w celu powstrzymania szybkiego ataku, powoduje kontakt z zawodnikiem drużyny przeciwnej z tyłu lub z boku, kiedy na drodze pomiędzy tym zawodnikiem ataku a koszem przeciwników nie ma żadnego obrońcy. Zawodnik obrony powoduje kontakt z zawodnikiem drużyny przeciwnej na boisku, kiedy podczas wprowadzania piłki w ostatnich dwóch (2) minutach czwartej (4) kwarty lub każdej dogrywki, piłka jest wciąż w rękach sędziego lub jest w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją. Zawodnik podlega dyskwalifikacji do końca meczu, gdy zostaje ukarany dwoma (2) faulami niesportowymi. Calo'2014

23 B.8 Faule B Faul techniczny zawodnika zaznacza się „T”. Drugi faul techniczny tego zawodnika również zaznacza się „T”, a następnie „GD” (dyskwalifikacja do końca meczu) w kolejnej rubryce. B Faul techniczny trenera za jego osobiste niesportowe zachowanie zaznacza się „C”. Drugi podobny faul tego trenera również zaznacza się „C”, a następnie „GD” w kolejnej rubryce. B Faul techniczny trenera z jakiegokolwiek innego powodu zaznacza się „B”. Trzeci faul techniczny tego trenera (jeden z dotychczas orzeczonych fauli może być „C”) zaznacza się „B” lub „C”, a następnie „GD” w kolejnej rubryce. B Faul niesportowy zawodnika zaznacza się „U”. Drugi faul niesportowy tego zawodnika zaznacza się również „U”, a następnie „GD” w kolejnej rubryce. Sekretarz odpowiedzialny za natychmiastowe poinformowanie sędziego o tym fakcie Calo'2014

24 Art. 38 Faul dyskwalifikujący
Liczba przyznanych rzutów wolnych powinna być następująca: • Jeżeli faul nie jest związany z kontaktem osobistym: dwa (2) rzuty wolne. • Jeżeli faul popełniono na zawodniku niebędącym w akcji rzutowej: dwa (2) rzuty wolne. • Jeżeli faul popełniono na zawodniku będącym w akcji rzutowej, a rzut jest celny i punkty zostają zaliczone: dodatkowo jeden (1) rzut wolny. • Jeżeli faul popełniono na zawodniku będącym w akcji rzutowej, a rzut jest niecelny: dwa (2) lub trzy (3) rzuty wolne. Calo'2014

25 Art. 38 Faul dyskwalifikujący
38-1 Reguła: Osoba ukarana faulem dyskwalifikującym przestaje być członkiem drużyny lub członkiem personelu ławki drużyny. W związku z tym, od tego momentu, nie podlega już karom za swoje niesportowe zachowanie. Calo'2014

26 Art. 38 Faul dyskwalifikujący
38-2 Przykład: A1 zostaje ukarany faulem dyskwalifikującym za rażąco niesportowe zachowanie. Opuszczając boisko, wyzywa sędziego. Interpretacja: Ponieważ A1 został już zdyskwalifikowany, nie może już zostać ukarany w tym meczu. Sędzia główny lub komisarz – jeśli jest obecny – wysyła do organizatora rozgrywek raport opisujący cały incydent. Calo'2014

27 Art. 42 Sytuacje specjalne
Kasowanie kar T – zawodnika „T1” (1+P), T – trenera „C1” (1+P), T – za zachowanie osoby z personelu ławki „B1” (1+P), D – osoby z personelu ławki „B1” (1+P), D – faul na rzucającym – rzut celny „D1”(1+P), U – faul na rzucającym – rzut celny „U1”(1+P) Calo'2014

28 Art. 42 Sytuacje specjalne
Kasowanie kar cd. U – faul „U2”(2+P), U – faul na rzucającym – rzut niecelny „U2”(2+P), D – zawodnika „D2”(2+P), D – trenera „D2”(2+P) Calo'2014

29 Art. 42 Sytuacje specjalne
42-5 Przykład: B1 popełnia faul niesportowy na A1, będącym w akcji rzutowej – rzut jest celny. Następnie A1 zostaje ukarany faulem technicznym. Interpretacja: 2 punkty zostają zaliczone, a faule zapisane. Kary za faule, niesportowy i techniczny (1+P dla każdej drużyny), zostają wzajemnie skasowane, a gra zostaje wznowiona wprowadzeniem piłki z linii końcowej, jak po zdobytym koszu. Calo'2014

30 Art. 35 Faul obustronny 35-3 Reguła:
Aby uznać 2 faule jako faul obustronny, muszą być spełnione poniższe warunki: (a) Oba faule są faulami zawodników. (b) Oba faule są związane z kontaktem fizycznym. (c) Zawodnicy przeciwnych drużyn popełniają te faule przeciwko sobie. (d) Oba faule są popełnione mniej więcej w tym samym czasie. Calo'2014

31 Art. 35 Faul obustronny 35-6 Przykład: Podczas walki o pozycję B1 odpycha A1 i zostaje orzeczony faul osobisty B1. Mniej więcej w tym samym czasie A1 uderza B1 łokciem i orzeczony zostaje faul niesportowy A1. Interpretacja: Jest to faul obustronny . Ponieważ drużyna A była w posiadaniu piłki, kiedy został orzeczony faul obustronny, piłka zostaje przyznana drużynie A do wprowadzenia z miejsca najbliżej naruszenia przepisów. Calo'2014

32 Art. 42 Sytuacje specjalne
42-6 Przykład: Podczas walki o pozycję B1 odpycha A1 i zostaje orzeczony faul osobisty B1. Jest to 3. faul drużyny B w tej kwarcie. Później (ale mniej więcej nie w tym samym czasie), A1 uderza łokciem B1 i zostaje orzeczony faul niesportowy A1. Interpretacja: Nie jest to faul obustronny, ponieważ faule B1 i A1 nie wydarzyły się mniej więcej w tym samym czasie. Gra zostaje wznowiona 2 rzutami dla B1, po czym drużyna B wprowadzi piłkę z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika. Calo'2014

33 Art. 29 Dwadzieścia cztery (24) sekundy
Po tym, jak piłka dotknęła obręczy kosza przeciwników, na zegarze czasu akcji należy ustawić: • Dwadzieścia cztery (24) sekundy, jeśli drużyna przeciwna wchodzi w posiadanie piłki. • Czternaście (14) sekund, jeśli ponownie w posiadanie piłki wchodzi ta sama drużyna, która posiadała ją, zanim piłka dotknęła obręczy. Calo'2014

34 Art. 50 Mierzący czas akcji
50.5 Zatrzymać pomiar i ustawić zegar czasu akcji na czternaście (14) sekund, kiedy: • Po tym, jak piłka dotknęła obręczy po niecelnym rzucie do kosza z gry, niecelnym ostatnim lub jedynym rzucie wolnym lub podaniu, posiadanie piłki odzyskuje drużyna, która była w jej posiadaniu, zanim piłka dotknęła obręczy. Calo'2014

35 Art. 29 – Art. 50 29/50-32 Reguła: Po tym, jak piłka z jakiegokolwiek powodu dotknęła obręczy kosza przeciwników, zegar czasu akcji należy ustawić na 14 sekund, jeżeli posiadanie piłki odzyskuje drużyna, która była w jej posiadaniu, zanim piłka dotknęła obręczy. Calo'2014

36 Art. 29 – Art. 50 Sytuacje podlegające art. 29.2.3:
Rzut do kosza z gry, Ostatni lub jedyny rzut wolny, Podanie, Następnie: Piłka dotyka obręczy i odbija się od niej, Piłka wpada bezpośrednio do kosza Ponowne posiadanie piłki dla drużyny „atakującej” Calo'2014

37 Art. 29 – Art. 50 Przykłady sytuacji, w(po) których drużyna atakująca odzyskuje posiadanie piłki po tym, jak piłka dotknęła (odbiła się od) obręczy lub wpadła bezpośrednio do kosza: Zbiórka (wejście w posiadanie) zawodnika drużyny atakującej, Przeciwnik wybija (nie wchodzi w posiadanie) piłkę poza boisko, Zostaje orzeczony faul obrońcy (najczęściej na zbiórce), za który przeciwnik otrzyma piłkę do wprowadzenia, Zostaje orzeczona piłka przetrzymana Calo'2014

38 Art. 29 – Art. 50 29/50-40 Przykład: A1 wykonuje rzut do kosza z gry. Piłka wpada do kosza, a następnie B2 fauluje A2. Jest to 3. faul drużyny B w tej kwarcie. Interpretacja: Drużyna A wprowadzi piłkę najbliżej miejsca popełnienia faula. Zegar czasu akcji należy ustawić na czternaście (14) sekund. Calo'2014

39 Art. 29 – Art. 50 29/50-42 Przykład: A1 wykonuje rzut do kosza z gry. Piłka zatrzymuje się pomiędzy tablicą a obręczą. Strzałka naprzemiennego posiadania wskazuje, że piłkę wprowadzi drużyna A. Zegar czasu akcji wskazuje 8 sekund. Interpretacja: Drużyna A wprowadzi piłkę z linii końcowej. Drużynie A pozostanie 8 sekund do zakończenia akcji. Calo'2014

40 Art. 29 – Art. 50 KLUCZ MOMENT „DOTKNIĘCIA OBRĘCZY”
do ustalenia wg którego artykułu należy ustawić zegar czasu akcji: MOMENT „DOTKNIĘCIA OBRĘCZY” Czy sytuacja występuje PRZED czy PO tym dotknięciu obręczy? Calo'2014

41 Art. 29 – Art. 50 Jeśli sytuacja występuje przed tym, jak piłka dotyka obręczy, to obowiązuje art : 14 sekund lub więcej => kontynuacja pomiaru 13 sekund lub mniej => ustawiamy 14 sekund Jeśli sytuacja występuje po tym, jak piłka dotyka obręczy, to obowiązuje art : 14 sekund Calo'2014

42 Art Faul obrońcy podczas walki o pozycję, kiedy piłka jest w locie do kosza po rzucie z gry Calo'2014

43 Art Faul obrońcy podczas walki na zbiórce po tym, jak piłka odbiła się od obręczy po rzucie z gry Calo'2014

44 Art Faul obrońcy podczas walki na zbiórce po tym, jak piłka odbiła się od obręczy po rzucie z gry Calo'2014

45 Art Faul obrońcy podczas walki na zbiórce po tym, jak piłka odbiła się od obręczy po rzucie z gry Calo'2014

46 Art Faul obrońcy podczas walki na zbiórce po tym, jak piłka odbiła się od obręczy po rzucie wolnym Calo'2014

47 Art. 44 Pomyłka możliwa do naprawienia
Wszelkie pomyłki lub błędy popełnione przez sędziów stolikowych, w zapisie w protokole meczu, pomiarze czasu gry lub czasu akcji, dotyczące wyniku, liczby fauli, liczby przerw na żądanie, zegara czasu gry oraz zegara czasu akcji, mogą być naprawione przez sędziów w dowolnym momencie przed podpisaniem protokołu przez sędziego głównego. Calo'2014

48 Art. 4 Drużyny 4.3.1 Stroje członków drużyny składają się z:
Spodenek w tym samym, dominującym kolorze z przodu i z tyłu, ale niekoniecznie w tym samym kolorze co koszulki. Spodenki muszą kończyć się powyżej kolana. 4.3.2 Każdy członek drużyny musi nosić koszulkę oznaczoną z przodu i z tyłu wyraźnym numerem w jednolitym kolorze, kontrastującym z kolorem koszulki. Numery muszą być wyraźnie widoczne i: Należy używać numerów: zero (0), podwójne zero (00) oraz od jeden (1) do dziewięćdziesiąt dziewięć (99). Calo'2014

49 Art. 46 Sędzia główny: obowiązki i uprawnienia
46.12 Jest uprawniony do zatwierdzenia przed meczem i późniejszego korzystania z systemu powtórek wideo zwanego Instant Replay System „IRS” (jeśli jest dostępny), w celu podjęcia decyzji – przed podpisaniem protokołu meczu – w wypadku, kiedy: - Na koniec kwarty lub dogrywki, należy: - Upewnić się, czy piłka opuściła rękę(ce) zawodnika wykonującego celny rzut do kosza z gry, zanim zabrzmiał sygnał zegara czasu gry. - Ustalić, ile czasu powinno pozostać na zegarze czasu gry, po tym, jak: - Zawodnik rzucający spowodował wyjście piłki poza boisko. - Został popełniony błąd dwudziestu czterech (24) sekund. - Został popełniony błąd ośmiu (8) sekund. - Został orzeczony faul przed upłynięciem czasu gry. - Zegar czasu gry wskazuje dwie minuty (2:00) lub mniej w czwartej (4) kwarcie lub każdej dogrywce i należy: - Upewnić się, czy piłka opuściła rękę(ce) zawodnika wykonującego celny rzut do kosza z gry, zanim zabrzmiał sygnał zegara czasu akcji. - Upewnić się, czy piłka opuściła rękę(ce) zawodnika wykonującego rzut do kosza z gry, zanim został orzeczony jakikolwiek faul. - Upewnić się, który zawodnik spowodował wyjście piłki poza boisko. - W każdym momencie meczu, należy: - Określić, czy celny rzut do kosza z gry zaliczyć za dwa (2) lub za trzy (3) punkty. - Dokonać korekty ustawień zegara czasu gry lub zegara czasu akcji po tym, jak uległy awarii. - Zidentyfikować właściwego zawodnika, który ma wykonać rzut(y) wolny(e). - Określić zaangażowanie członków drużyny oraz osób towarzyszących podczas bójki. Calo'2014

50 A – Sygnały sędziów A.2 Zdecydowanie zaleca się, aby podczas sygnalizacji do stolika sędziowskiego, wspomóc komunikację werbalnie (w meczach międzynarodowych w języku angielskim). Nowe sygnały: Numery zawodników Rodzaje fauli Faul w akcji rzutowej lub nie Przerwa dla mediów Informacyjne Calo'2014

51 B – Protokół meczu B.3 Co najmniej dwadzieścia (20) minut przed planowanym rozpoczęciem meczu sekretarz przygotowuje protokół meczu w następujący sposób: B W drugiej kolumnie sekretarz, posługując się listą członków drużyny przedłożoną przez trenera lub jego przedstawiciela, wpisuje DRUKOWANYMI literami nazwiska i inicjały zawodników według kolejności numerów na ich strojach. Kapitan drużyny powinien być oznaczony skrótem (KPT.) umieszczonym zaraz za jego nazwiskiem. B.8 B Przykłady fauli dyskwalifikujących osób z personelu ławki drużyny… - wpisujemy „D” B Przykłady fauli dyskwalifikujących (Bójka)… - wypełniamy „F” wolne rubryki Calo'2014

52 Mechanika sędziowania
Transition jump over Czyli gwiazdorski przeskok z obrony do ataku Calo'2014

53 Powodzenia Calo'2014


Pobierz ppt "Zmiany w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google