Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT KIELECKI Dane teleadresowe STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH AL. IX Wieków Kielc 3 25–516 Kielce Woj. Świętokrzyskie tel. 0048 41 342 13 07, 342 12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT KIELECKI Dane teleadresowe STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH AL. IX Wieków Kielc 3 25–516 Kielce Woj. Świętokrzyskie tel. 0048 41 342 13 07, 342 12."— Zapis prezentacji:

1 POWIAT KIELECKI Dane teleadresowe STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH AL. IX Wieków Kielc 3 25–516 Kielce Woj. Świętokrzyskie tel. 0048 41 342 13 07, 342 12 59, fax. 0048 342 28 25 www.powiat.kielce.pl e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl

2 POWIAT KIELECKI W STRUKTURACH KRAJU Położenie Województwa Świętokrzyskiego

3 POWIAT KIELECKI W STRUKTURACH KRAJU Położenie powiatu kieleckiego w województwie

4 POWIAT KIELECKI Mapa

5 POWIAT KIELECKI Administracyjna struktura organizacyjna RADA POWIATU Starosta; Zarząd Powiatu Wydziały i komórki organizacyjne Jednostki organizacyjne Powiatowe służby, Inspekcje i straże

6 POWIAT KIELECKI Wydziały Starostwa  Biuro Rady Powiatu  Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich  Wydział Budżetu i Finansów  Wydział Oświaty  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Wydział Komunikacji i Transportu  Wydział Budownictwa  Wydział Rozwoju  Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Narodowego  Zespół ds. Turystyki, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  Zespół Radców Prawnych  Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Zespół Audytu Wewnętrznego  Rzecznik Prasowy  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

7 POWIAT KIELECKI Jednostki organizacyjne Starostwa  Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach  Powiatowy Zakład Usług  Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach  Szpital Powiatowy w Chmielniku  Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach  Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  Rodzinne Domy Dziecka  Szkoły ponadgimnazjalne

8  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach  Komenda Miejska Policji w Kielcach  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach POWIAT KIELECKI Powiatowe służby, inspekcje i straże

9 POWIAT KIELECKI Zadania i kompetencje Starosty  Organizowanie pracy Zarządu i Starostwa.  Kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu.  Reprezentowanie Powiatu na zewnątrz.  Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.  Realizacja polityki personalnej Starostwa.  Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży.  Wydawanie zarządzeń wewnętrznych i dyspozycji.  Tworzenie i likwidacja, za zgodą Zarządu Powiatu, gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.  Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych.  Pełnienie funkcji Szefa obrony cywilnej powiatu.  Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

10 POWIAT KIELECKI Struktura administracyjna i dane statystyczne Gminy powiatu:  Bieliny  Bodzentyn  Chęciny  Chmielnik  Daleszyce  Górno  Łagów  Łopuszno  Masłów  Miedziana Góra  Mniów  Morawica  Nowa Słupia  Piekoszów  Pierzchnica  Raków  Sitkówka – Nowiny  Strawczyn  Zagnańsk Informacje i dane statystyczne:  ilość gmin: 19  ilość miast: 3  ilość wsi: 389  ilość sołectw: 346  powierzchnia: 2 249 km 2  ludność: 198 559  gęstość zaludnienia ogółem: 88,5 osób/km 2  stopa bezrobocia: 26%  drogi powiatowe: 1 112 km

11 POWIAT KIELECKI Średnia gęstość zaludnienia w gminach

12 POWIAT KIELECKI Zagospodarowanie powierzchni terenu

13 POWIAT KIELECKI Budżet – dochody powiatu  Subwencje ogólne – stanowią formę zasilania finansowego z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego i są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych powiatu.  Dotacje celowe z budżetu państwa - dochody pochodzące z dotacji celowych muszą zostać wydatkowane na określony cel.  Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ujęte są tu takie dochody jak:  Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  Udział w podatku od osób prawnych  Pozostałe dochody  Wpływy z opłat komunikacyjnych  Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości  Wpływy z różnych opłat  Dochody z najmu i dzierżawy  Wpływy z usług  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  Pozostałe odsetki  Wpływy z różnych dochodów  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

14 POWIAT KIELECKI Budżet – struktura dochodów

15 POWIAT KIELECKI Budżet – wydatki  Zadania związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą  Zadania związane z administracją publiczną  Zadania związane z transportem i drogami publicznymi  Zadania z zakresu pomocy społecznej  Zadania z zakresu ochrony zdrowia  Środki z budżetu powiatu na wykonywanie pozostałych zadań publicznych nie wyszczególnionych powyżej

16 POWIAT KIELECKI Budżet – struktura wydatków

17 POWIAT KIELECKI Walory turystyczne - parki

18 POWIAT KIELECKI Walory turystyczne - zabytki

19

20

21 POWIAT KIELECKI Walory turystyczne - rekreacja

22

23 POWIAT KIELECKI Innowacyjność

24 POWIAT KIELECKI


Pobierz ppt "POWIAT KIELECKI Dane teleadresowe STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH AL. IX Wieków Kielc 3 25–516 Kielce Woj. Świętokrzyskie tel. 0048 41 342 13 07, 342 12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google