Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT KIELECKI Dane teleadresowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT KIELECKI Dane teleadresowe"— Zapis prezentacji:

1 POWIAT KIELECKI Dane teleadresowe
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH AL. IX Wieków Kielc 3 25–516 Kielce Woj. Świętokrzyskie tel , , fax

2 POWIAT KIELECKI W STRUKTURACH KRAJU Położenie Województwa Świętokrzyskiego

3 POWIAT KIELECKI W STRUKTURACH KRAJU Położenie powiatu kieleckiego w województwie

4 POWIAT KIELECKI Mapa

5 Starosta; Zarząd Powiatu
POWIAT KIELECKI Administracyjna struktura organizacyjna RADA POWIATU Starosta; Zarząd Powiatu Wydziały i komórki organizacyjne Jednostki organizacyjne Powiatowe służby, Inspekcje i straże

6 POWIAT KIELECKI Wydziały Starostwa
Biuro Rady Powiatu Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich Wydział Budżetu i Finansów Wydział Oświaty Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Komunikacji i Transportu Wydział Budownictwa Wydział Rozwoju Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Narodowego Zespół ds. Turystyki, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Zespół Radców Prawnych Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Audytu Wewnętrznego Rzecznik Prasowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów

7 POWIAT KIELECKI Jednostki organizacyjne Starostwa
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Powiatowy Zakład Usług Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach Szpital Powiatowy w Chmielniku Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rodzinne Domy Dziecka Szkoły ponadgimnazjalne

8 POWIAT KIELECKI Powiatowe służby, inspekcje i straże
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Komenda Miejska Policji w Kielcach Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach

9 POWIAT KIELECKI Zadania i kompetencje Starosty
Organizowanie pracy Zarządu i Starostwa. Kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu. Reprezentowanie Powiatu na zewnątrz. Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Realizacja polityki personalnej Starostwa. Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych i dyspozycji. Tworzenie i likwidacja, za zgodą Zarządu Powiatu, gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych. Pełnienie funkcji Szefa obrony cywilnej powiatu. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

10 POWIAT KIELECKI Struktura administracyjna i dane statystyczne
Gminy powiatu: Bieliny Bodzentyn Chęciny Chmielnik Daleszyce Górno Łagów Łopuszno Masłów Miedziana Góra Mniów Morawica Nowa Słupia Piekoszów Pierzchnica Raków Sitkówka – Nowiny Strawczyn Zagnańsk Informacje i dane statystyczne: ilość gmin: 19 ilość miast: 3 ilość wsi: 389 ilość sołectw: 346 powierzchnia: km2 ludność: gęstość zaludnienia ogółem: 88,5 osób/km2 stopa bezrobocia: 26% drogi powiatowe: km

11 POWIAT KIELECKI Średnia gęstość zaludnienia w gminach

12 POWIAT KIELECKI Zagospodarowanie powierzchni terenu

13 POWIAT KIELECKI Budżet – dochody powiatu
Subwencje ogólne – stanowią formę zasilania finansowego z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego i są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych powiatu. Dotacje celowe z budżetu państwa - dochody pochodzące z dotacji celowych muszą zostać wydatkowane na określony cel. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ujęte są tu takie dochody jak: Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku od osób prawnych Pozostałe dochody Wpływy z opłat komunikacyjnych Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

14 POWIAT KIELECKI Budżet – struktura dochodów

15 POWIAT KIELECKI Budżet – wydatki
Zadania związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą Zadania związane z administracją publiczną Zadania związane z transportem i drogami publicznymi Zadania z zakresu pomocy społecznej Zadania z zakresu ochrony zdrowia Środki z budżetu powiatu na wykonywanie pozostałych zadań publicznych nie wyszczególnionych powyżej

16 POWIAT KIELECKI Budżet – struktura wydatków

17 POWIAT KIELECKI Walory turystyczne - parki

18 POWIAT KIELECKI Walory turystyczne - zabytki

19 POWIAT KIELECKI Walory turystyczne - zabytki

20 POWIAT KIELECKI Walory turystyczne - zabytki

21 POWIAT KIELECKI Walory turystyczne - rekreacja

22 POWIAT KIELECKI Walory turystyczne - rekreacja

23 POWIAT KIELECKI Innowacyjność

24 POWIAT KIELECKI


Pobierz ppt "POWIAT KIELECKI Dane teleadresowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google