Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca realizację projektu I Światowy Zjazd Orawian retrospektywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca realizację projektu I Światowy Zjazd Orawian retrospektywa."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca realizację projektu I Światowy Zjazd Orawian retrospektywa

2

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013

4 Projekt był realizowany w ramach partnerstwa po między Gminą Jabłonka (Polska) i Miastem Trstena (Słowacja) Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy partnerami. Umowa podpisana przez Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlak i burmistrza Miasta Trstena Józefa Dubiak

5 Jakość partnerstwa transgranicznego : Doświadczenie partnerów we współpracy (realizacja wspólnych przedsięwzięć w przeszłości), Wspólne przygotowanie projektu Wspólna realizacja projektu

6 Wartość kosztów kwalifikowanych projektu 17 500,00 EUR EFRR dofinansowanie z EU 14 875,00 EUR (85 %) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 1750,00 EUR (10 %) Wkład własny Gminy Jabłonka 875,00 (EUR) 5%

7 Projekt realizowany w partnerstwie : Partner wiodący : Gmina Jabłonka Partner zagraniczny: Miasto Trstena

8 Cele projektu Głównym celem projektu była promocja współpracy transgranicznej poprzez wydanie albumu dokumentującego realizowanie wspólnie przez partnerów przedsięwzięcie w postaci I Światowego Zjazdu Orawian. Celem szczegółowym projektu było informowanie mieszkańców pogranicza o efektach współpracy transgranicznej. Ponadto pozwoli to na realizację w przyszłości podobnych przedsięwzięć, w tym organizację kolejnych zjazdów Orawian.

9 Grupy docelowe Mieszkańcy regionu przygranicznego – album był kolportowany do instytucji z obu stron granicy za pomocą, których będzie trafiał do mieszkańców pogranicza. Dystrybucja albumu pozwoliła na zapoznanie się z efektami współpracy transgranicznej szerokiemu gronu odbiorców. Zebrana dokumentacja fotograficzna udowadnia, iż współpraca transgraniczna niesie wymierne korzyści. Mieszkańcy mogli zapoznać się z efektami współpracy oraz zapoznać się z dobrymi praktykami w realizacji projektów. W przyszłości może to zaowocować szeregiem podobnych inicjatyw na obszarze pogranicza. Instytucje z terenu pogranicza – album był kolportowany przez instytucje z terenu pogranicza, które zapoznają się z wycinkiem współpracy transgranicznej Gminy Jabłonka i Miasta Trstena.

10 Działania w projekcie 1. Przygotowanie wspólnych działań – organizowane były spotkania przedstawicieli partnerów mające na celu przygotowanie projektu albumu, strony internetowej oraz przygotowanie innych wspólnych działań 2. Wykonanie albumu przez wybranego dostawcę - działanie było realizowane zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi wnioskodawcy projektu. Wybrany wykonawca wykonał 2000 sztuk albumu 3. Konferencja podsumowująca i prezentująca efekty współpracy transgranicznej partnerów w perspektywie finansowania 2007-2013 4. Dystrybucja albumu – album zostanie rozkolportowany wśród podmiotów z obu stron granicy

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-20 13 Dziękuję za uwagę! Gmina Jabłonka e-mail: strategia@jablonka.pl www.jablonka.pl Strony internetowe zawierające informacje o projekcie: www.wspolnaorawa.eu i www.jablonka.pl Zdjęcia z prezentacji: Archiwum Gmina Jabłonka.


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca realizację projektu I Światowy Zjazd Orawian retrospektywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google