Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekunowie SKO: Małgorzata Róg, Barbara Wierzba rok szkolny 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekunowie SKO: Małgorzata Róg, Barbara Wierzba rok szkolny 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Opiekunowie SKO: Małgorzata Róg, Barbara Wierzba rok szkolny 2013/2014
KRONIKA SKO Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Sądecka 2 Rabka - Zdrój Opiekunowie SKO: Małgorzata Róg, Barbara Wierzba rok szkolny 2013/2014

2 Pomagamy- nakrętki zbieramy.
Pomagamy innym Zaangażowaliśmy się w wiele akcji charytatywnych, dzięki którym pomogliśmy wielu potrzebującym, nie tylko z naszego środowiska . Przekazaliśmy potrzebującym 7830 zł oraz przedmioty o nieokreślonej wartości Pomogliśmy Filipińczykom 11-15 listopada, każdego dnia aktyw SKO zbierał pieniążki na pomoc dla Filipiń- czyków, którzy ucierpieli w czasie hura ganu. Wiele dzieci dawała pieniążki nie od rodziców, ale z zaoszczędzonych przez siebie pieniążków w SKO. Zebraliśmy 700 zł . Akcja „SZKOŁO POMÓŻ I TY” organizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych POMÓŻ I TY. W drugiej połowie września rozprowadzaliśmy cegiełki. Uzyskaliśmy 225 zł. Kwota ta została przekazana Justynie Niedziałek na skomplikowaną operację ręki. Pomagamy- nakrętki zbieramy. Przez cały rok zbieraliśmy nakrętki dla uczniów szkoły dla niewidomych w Rabce - Zdrój na wyjazdy rehabilitacyjne. W ciągu całego roku szkolnego uzbieraliśmy 15 worków 120 litrowych.

3 Wykonaliśmy kartki świąteczne - pomogliśmy niepełnosprawnym
Pomogliśmy nasze chorej koleżance W ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem uczniowie wsparli kosztowne leczenie chorej na agresywną postać stwardnienia rozsianego koleżankę Marzene. Rozprowadzane były upominki - wypieki z masy solnej wykonane przez dzieci i dorosłych. Uzyskaliśmy 1350zł. Wykonaliśmy kartki świąteczne - pomogliśmy niepełnosprawnym Bardzo wielu uczniów z naszej szkoły wykonało karki świąteczne, które następnie wspólnie z nauczycielami sprzedawali 24 listopada przy Kościele pw. Marii Magdaleny w Rabce –Zdrój. Zysk w kwocie ze sprzedaży – 4100zł- został przeznaczony na działalność statutową POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RABCE-ZDROJU. ZOSTAŃ ŚW. MIKOŁAJEM W pierwszym tygodniu grudnia trwała zbiórka artykułów szkolno – zabawkowych aby wspomóc akcje „Zostań Świętym Mikołajem” . Nasi uczniowie nie zawiedli i hojnie dzielili się tym, co mają z bardziej potrzebującymi.

4 Pomagamy dzieciom w Afryce.
W okresie Wielkiego Postu na terenie szkoły SKO, przy aktywnym zaangażowaniu rodziców, zorganizowało wiele akcji zarobkowych. Dochód z nich został przekazany Salezjańskiemu Wolontariatowi Misyjnemu w Krakowie na projekty pomocy dzieciom w Afryce. Wiele z tych akcji kontynuujemy nadal. Do akcji tych zachęciliśmy również uczniów innych rabczańskich szkół. Zrezygnuj z batonika, chipsów, cukierków, czy czekoladki, by wspomóc dzieci w Afryce. Za pieniądze, które dzieci miały wydać na te przysmaki kupowały cegiełkę, którą był ko- miks „Rudolf Komorek Świę ty Ksiądz”. Akcja przyniosła dochód 705 zł. Uczestnictwo w akcji „PIERWIOSNEK” Dzieci w swoich domach oraz wśród swoich rodzin, znajomych zbierali stare, zepsute telefony komórkowe. Zostały one przekazane SWM. Dochód ze sprzedaży tych telefonów zostanie przeznaczony na RZECZ DZIECI OBJĘTYCH PROGRAMEM ADOPCJA MIŁOŚCI. Zebraliśmy 70 telefonów. Kiermasz Ciast i Ciasteczek 3 i 4 kwietnia odbył się Kiermasz Ciast i Ciasteczek. Dochód w wysokości 750 zł został przekazany zakup kse- rokopiarek dla potrzeb szkół prowadzonych przez siostry salezjanki w Wau w Sudanie Południowym. Zbierając znaczki pomagamy Zebraliśmy ponad 2000 znaczków, które przekazaliśmy Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Sprzedają je oni jako tzw. makulaturę filatelistyczną. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczone są na animację misyjną w Afryce.

5 Zbieranie surowców wtórnych
Akcje zarobkowe Prowadzone na terenie szkoły akcje zarobkowe miały na celu wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów. Dochody z akcji 4787,60 zł były przeznaczane na różnorodne cele. Zbieranie surowców wtórnych puszek aluminiowych październik –43,5 kg na kwotę 130,50 zł.- zakup nagród makulatury 1-7 XII, 20 III do 4IV – 1310 kg na kwotę 196,50zł- dla Programu Adopcja Miłości płyt CD –cały rok – 186 kg na kwotę 55,80 zł- potrzeby świetlicy szkolnej baterie – cały rok 117 kg na kwotę 46, 80 zł – potrzeby świetlicy szkolnej plastykowe nakrętki – 15 worków 120 l- pomoc dzieciom niewidomym 16-18 VI będzie kolejna zbiórka elektrośmieci, makulatury, puszek aluminiowych

6 Organizacja przez SKO kiermaszy
I Kiermasz Cist i Wypieków 19 IX – 403 zł przekazano na potrzeby szkoły II Kiermasz Ciast i Ciasteczek 3 i 4 IV – 750 zł- pomoc dzieciom w Afryce Kiermasze taniej książki listopad i marzec – 850 zł- z rabatu uzyskanego ze sprzedaży książek wzbogacany jest księgozbiór szkolnej biblioteki Kiermasz ozdób choinkowych XII – 1350 zł pomoc chorej koleżance Kiermasz Wielkanocny - dniach kwiecień w naszej szkole oraz w rabczańskiej siedzibie. Każdy mógł zakupić wielkanocne ozdoby wykonane własnoręcznie przez uczniów i ich rodziców  w ramach Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego. Zysk 395zł przekazany na – Program Adopcja Miłości

7 Dyskoteki i zabawy szkolne
Redagowanie i sprzedaż gazetki szkolnej W szkole jest redagowana przez SU gazetka „Szkolny Bigos”, która ukazuje się raz w miesiącu. Na łamach naszego miesięcznika ogła- szane są konkursy,uczniowie mogą odnaleźć ciekawostki, rozrywkę, temat miesiąca-każdy znajdzie coś inte- resującego. Do każdego numeru jest dokładana wkładka informująca o dzia- łalności SKO. Średnia ilość sprzedanych gazetek to 25 sztuk miesięcznie. Na dzień obecny Szkolny Bigos do- starczył 150 złotych. Dyskoteki i zabawy szkolne W listopadzie odbywały się Andrzejkowe szaleństwa. Uczennice i uczniowie z wróżb wróżyli sobie przy- szłość. Luty to bale prze- bierańców w kl.0-III, nato- miast dyskoteka w klasach starszych. SU rozprowadzał bilet-cegiełki w cenie 2 zł. Tym sposobem konto SU uzyskało zastrzyk gotówki w kwocie 300 złotych. Pieniądze te zostały przezna czone na zakup materiałów papierniczych potrzebnych min. do wykonywania kartek świątecznych. Poczta Walentynkowa Walentynki świętowaliśmy w naszej szkole 17 lutego. Każdy mógł w tym dniu przesłać wykonaną wła- snoręcznie bądź zakupioną na kiermaszu kartkę lub serduszko wykonane przez uczniów na zajęciach plastycznych. Dochód ze sprzedaży serduszek 160zł przeznaczono na potrzeby biblioteki szkolnej.

8 Pierwszaki poznają Kubę Pieniążka i Żyrafę Lokatkę
Lekcje bankowosci popularyzacja świadomości i wiedzy związanej z oszczędzaniem i pieniędzmi oraz ekonomią Pierwszaki poznają Kubę Pieniążka i Żyrafę Lokatkę 13 listopada pierwszaki poznały Kubę Pieniążka, jego rodzinę oraz żyrafę Lokatkę. W czasie zajęć dowiedziały się do czego służą pieniądze, skąd się wzięły, jakie są rodzaje pieniędzy, skąd rodzice biorą pieniądze? Najmłodsi, przyszli członkowie SKO poznali także słowniczek podstawowych pojęć bankowych Dzieci listy piszą 19.XI Uczniowie klasy drugiej uczyli się pisać list. Gdy poznały już budowę listu, to napisały swój własny list do kolegi, koleżanki w którym zachęcały do oszczędzania w SKO. Powstały bardzo ciekawe listy. Wiele z nich zostało wysłanych do adresatów. Po co są banki Uczniowie klas czwartych w grudniu i 13 stycznia dowiedzieli się: co to jest bank, jak on działa i jakie usługi oferuje swoim klientom- dorosłym jak również dzieciom. Już wiedzą czym jest ROR, lokata terminowa, kredyt, konto młodzieżowe, depozyt, przelew, karta płatnicza, kredytowa. Wypełniali pierwszy raz w życiu, formularza przelewu bankowego.

9 Zajęcia z poradnikiem "Brawo Bank"
26-28.I. w celu szerszego promowania działalności SKO zostały przeprowadzone w klasach drugich zajęcia czytelnicze z „Brawo Bank iem”. W czasie zajęć uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu oszczę- dzania, dowiedzieli się jak i na co można oszczędza pieniążki. Zapoznali się z nowymi pojęciami – budżet domowy, konsument. W maju podobne zajęcia zostały przeprowadzone w klasach trzecich. Moje wydatki – o wyborach finansowych 20.II w klasie III B Pod kierunkiem pracownika banku zostały przeprowa- dzone zajęcia pt. „Moje wydatki – o wyborach finanso- wych”. Uczniowie zapoznali się z różnymi rodzajami dochodów i wydatków rodziny. Poznali znaczenie nowych pojęć np. „gospodarowanie”, „wydatki”, „budżet”, „oszczędzanie”. Czy pieniądze są nam potrzebne? 9.III p. M. Bulik pracownik banku PKO zapoznał uczniów klasy IIIA z różnymi rodzajami pieniędzy i ich historią. Uświadomili sobie, że nie można mieć wszystkiego co chcemy, nasze zasoby finanso- we są ograniczone a potrzeby – nieograniczone. Dlatego należy planować wydatki. Lekcje bankowości z Świerszczem Filipem 14 i 15 marca zerówkowicze i pierwszaki dowie- działy się też, co to są karty płatnicze i jak to się dzieje, że bankomat wypłaca nam pieniążki. Pa-nie z banku wyjaśniły im, co to są karty płatnicze i jak to się dzieje, że bankomat wypłaca nam pieniążki. Filip powiedział im, co to jest numer PIN i, że nie należy go podawać innym oso bom. Wiedzą też, co to moneta, a co banknot.

10 Do czego służy bankomat? Blogowa Akademia Pieniądza
Pani M. Bulik, pracownik banku, 9 V objaśniła uczniom klasy drugiej do czego służy bankomat oraz jak z niego korzystać. Blogowa Akademia Pieniądza W celu dotarcia do większej ilość odbiorców na Szkolnym Blogu pojawiają się wykłady z których dzieci ale również dorośli dowiadują się wiele ciekawych rzeczy z zakresu finansów, bankowości pozyskują pewne umiejętności. Dotychczasowe wykłady: 8.I. - Ewolucja pieniądza 16.I - Moneta jako forma pieniądza metalowego 25.I - Polski złoty 31.III - Początek bankowości na świecie 9.IV - Od 7 kwietnia w Polsce mamy nowe banknoty 11.IV – Zmodernizowany banknot 20 zł. V – Historia bankowości w Polsce Jak skutecznie oszczędzać pieniądze? 24 X Dyrektor Oddziału PKO Pani Wanda Karpierz oraz Panie Marzena Bulik i Maria Kawśniewska przeprowadziły pogadankę dla wszystkich uczniów szkoły na temat oszczędzania pieniędzy. Co to jest PKO Konto Pierwsze ? 29V zostały przeprowadzone zajęcia dla klas VI przez pracowników banku PKO celem zajęć było zachęcenie szóstoklasistów do założenia nowoczesnego i wygodnego konta osobistego przeznaczonego dla młodzieży w wieku lat.- maj

11 KONKURSY Udzial szkoly w konkursach zewnetrznych
Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w niej nawyku świadomego oszczędzania Udzial szkoly w konkursach zewnetrznych Konkursy ekonomicznego poradnika dla najmłodszych „Brawo Bank”. Na konkursy ogłaszane przez poradnik wysyłaliśmy kilkanaście prac /w dwóch kategoriach wiekowych/ wyłonionych w eliminacjach szkolnych- Maska Karnawałowa” - wysłaliśmy 10 masek /zgłoszonych 24/ - etap szkolny wygrał K. Dziki kl.IIc „Akcja segregacja” wysłaliśmy 20 prac/zgłoszonych 35/ – etap szkolny wygrała Natalia Worwa - kl. IIc Ogólnopolski konkurs plastyczny „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” wrzesień – wyróżnienia A. Pustelnik i D.Bolechowski

12 Konkurs - Blog Miesiąca- grudzień wyróżnienie, marzec nagroda główna
Energia mojego miasta - konkurs zorganizowany przez firmę TAURON Polska Energia S.A. -od 7 października do 16 grudnia – SKOwicze zdobywali punkty dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rabce Konkurs na elektronicznego Newslettera SKO –listopad Konkurs Wiosenne filmowanie z SKO – maj/czerwiec – w spocie reklamowym promowaliśmy działania ekologiczne w naszej szkole  „Test Matematyka Plus” OXFORD –08 IX- J.Luboński, J. Wójtowicz 100%punktów Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangurek i Kangurek – marzec Konkursy szachowe – SKO-owicze z naszego szkolnego koła szachowego odnoszą sukcesy na skale krakową

13 Konkursy szkolne Konkurs indywidualnego oszczędzania -„Mistrz systematycznego oszczędzania w SKO” – koniec roku szkolnego Rywalizacja klas w systematycznym oszczędzaniu w SKO - koniec roku szkolnego Konkursy klasowe i indywidualne związane z zbiórką surowców wtórnych: makulatura –IV wgrał H. Walczak z kl.IId, puszki aluminiowe- IX-wygrał M. Bronowicz kl. III B, baterii i płyt CD – koniec roku szkolnego. Klasowy konkurs na gazetkę ścienną SKO „Październik – miesiącem oszczędności” – X – wygrała kl. IIc Potyczki matematyczne - co miesiąc uczniowie rozwiązują zadania z liczeniem pieniędzy – np. obliczanie rat kredytu, procentów od danej kwoty itp. Konkurs dla klas pierwszych „Owocowo-warzywny stworek SKO” – październik – wygrali W. Karkula, M.Karkula, I. Tomkiewicz, G. Waśko, R. Weker, Z.Filipiak, L.Trojankowska

14 Konkurs plastyczny „Odblaskowa szkoła” – październik - zgłoszono 54 prace –wygrała A. Pustelnik z Va
Świąteczna bombka SKO XII - wpłynęło 55 baniek - wygrała N. Knapczyk kl. II c Konkurs literacki klas trzecich - Świąteczne opowiadanie - na temat pomocy potrzebującym lub w jaki sposób można pozyskać pieniążki na zakupy świątecznych prezentów – 1-13 XII - wygrali M. Wójciak, N. Zajadlik, K. Pietrzyk MOJA SZKOŁA – BEZPIECZNA SZKOŁA- styczeń – wpłynęło 15 prac – wygrała praca E. Peliwo i I. Miśkowiec z VB RODZINNY KONKURS WIELKANOCNY z SKO –kwiecień - dostarczono 27 stroików wielkanocnych, 52 jajka wielkanocne i 48 kartek wielkanocnych –wygrali K. Miśkowiec, A. Worwaa, Z. Filipiak Konkursy ekologiczne: wykonanie chronionego zwierzątka i nakrycia głowy z surowców wtórnych, ułożenie i zaśpiewanie piosenki o tematyce ekologicznej, konkurs wiedzy ekologicznej – 26,27V Konkursy na Szkolnym Blogu

15 Redagujemy bloga Blogowe konkursy
W tym roku szkolnym bardzo twórczo prowadziliśmy szkolnego bloga na Opisywaliśmy działalność SKO oraz ważne wydarzenia w naszej szkole. Informacje z blogu trafiały na Facebook, dlatego wiadomości o naszych poczynaniach docierają do bardzo dużej liczby osób. Blogowe konkursy Blogowicz miesiąca – dla osoby, która napisze najwięcej komentarzy w danym miesiącu Super blogowicz roku – dla osoby, która uzyska najwięcej tytułów Blogowicz miesiąca Blogowe konkursy internetowe – internauci wybierają poprzez głosowanie na blogu zwycięzce – Stworek SKO, Akcja segregacja, logo programu „Wiem co jem” Konkursy „Łapiemy głosiki” – klikanie na podany numer głosu na naszym jak i innych blogach. Moje ferie zimowe – konkurs na wpis Dzieci komentarze piszą – konkurs feryjny Myszkowanie na ekranie - listopad Udział uczniów w konkursach Pytanie na Szkolnych Blogach Udział naszych uczniów w konkursach blogów innych szkół Sukcesy w konkursie "SKO Blog Miesiąca" Grudzień - wyróżnienie Marzec – nagroda główna

16 Blogowa Akademia Pieniądza to nauka o bankowości
Na blogu promujemy piękno naszej miejscowości Rabka- Zdrój Nasz Blog to źródło wiedzy o tradycjach i zwyczajach Podhala, Rabki i regionu związanych z świętami, ważnymi wydarzeniami. Blog to miejsce gdzie zawieramy nowe znajomości, pomagamy sobie, wymieniamy się doświadczeniami na temat oszczędzania ale nie tylko. Blogowa Akademia Pieniądza to nauka o bankowości Blog to rzetelna kronika szkoły z której każdy może dowiedzieć się o życiu szkoły, sukcesach uczniów. Na blogu pojawiają się wpisy dotyczące ważnych wydarzeń, rocznic, świąt

17 Wydarzenia w których SKO miało swój udział
Inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania oraz wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, a lokalną społecznością oraz Organizatorem. Apel z udziałem Pani Dyrektor i pracownic Banku PKO z okazji Miesiąca Oszczędności – październik I Konkurs Pieśni patriotycznych – 19 listopad Dzień Życzliwości – 21XI organizowany po raz pierwszy w szkole Wystawiamy bajki dla rabczańskich przedszkolaków: październik- Szewczyk Dratewka, kwiecień – Calineczka, czerwiec- Kwiat Życia Co zrobić, aby mieć piękne ozdoby choinkowe prawie za darmo – 11XII udział w warsztatach Wystawa Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego -kwiecień Dzień Babci i Dziadka - styczeń, Dzień Rodzinny – maj/czrwiec SKO-wicze odwiedzają: Pensjonariuszy Domu Pomocy – z okazji Dnia Babci i Dziadka Uczniów szkoły dla niewidomych – październik i kwiecień Wizyty w PKO – 8, 22 maj

18 Dbając o zdrowie i środowisko oszczędzamy pieniądze
Inicjowanie zadań związanych z popularyzacją oszczędzania Każdy wie, że leczenie chorób jest bardzo kosztowne, dlatego SKO-wicze zapobiegają chorobom poprzez: zdrowe odżywianie – realizacja programów: Wiem co jem, Owoce w szkole, Szklanka mleka, zajęcia propagujące zdrowe jedzenie – cały rok hartowanie organizmu na świeżym powietrzu – zajęcia sportowe, wycieczki uczestniczą w akcjach i projektach promujących zdrowy tryb życia dbając o bezpieczeństwo - realizacja min.programu „Odblaskowa szkoła”, „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” . SKO-wicze z SP2 Rabka wiedzą, że czyste środowisko to bogatsze społeczeństwo, dlatego min.: Zbierają surówce wtórne i segregują śmieci – realizacja programu Ekodzieci zbieraj elektrośmieci i inne odpady Przeprowadzają akcje ekologiczne – „Z ekologią na ty” - maj, „Segregacja śmieci” – październik, „Sprzątanie Ziemi” - kwiecień Udział w finale regionalnym konkurs wiedzy leśnej i ekologicznej „Poznajemy nasze lasy i ojczysta przyrodę”- marzec Akcja Dokarmiamy ptaki zimą Realizujemy programy ekologiczne: „Czym skorupka…” Organizujemy Dzień z Ekologia na Ty Krecimy spot reklamowy o ekologii

19 Oszczędzamy i na wycieczki jeździmy
Wielu uczniów zbiera na SKO pieniążki a klasa IId, IIIa i IIIb posiadają konta klasowe, gdzie systematycznie każdy uczeń klasy wpłaca określona kwotę miesięcznie z przeznaczeniem na wycieczki szkolne. Wycieczek jest ich sporo w naszej szkole. Oto tylko niektóre: Wyjazdy klas II i III do skansenu w Zubrzycy, klasa Va odwiedziła Pszczynę, Jaskinie Demianowskie na Słowacji – kl. IId i IIIb, Bochnia – kl. IIbcd, Kraków- kilka klas, Warszawa –IVb, Sudety i Skalane Miasto w Czechach –VIac, Nordhausen Niemcy – kl.IV Gazetka SKO Nasza gazetka SKO znajdująca się na parterze szkoły. Pełni ona dwojaką funkcję: zawiera aktualności związane z działal- nością naszego szkolnego SKO oraz materiały edukacyjne związane z bankowością.

20 Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnej edycji konkursu SKO!!!
Piszą o nas W gazecie internetowej ukazującej się na Podhalu, Spiszu i Orawie - podhaleregion.pl.- marzec, maj Na stronie internetowej miasta Rabki - Zdrój pojawił się wpis o naszym SKO. – marzec, maj W 30 numerze lokalnego czasopisma "Wiadomości Rabczańskich" maj, czerwiec Na blogu SKO z życzeniami bożonarodzeniowymi informacja o naszych ozdobach - grudzień Na dzień r SKO naszej szkoły liczyło 115 uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 zaoszczędzili ,89 zł. Na kontach klas – zbiórka na wycieczki- jest kwota 3 441,51 zł /część pieniędzy musiała być już pobrana wcześniej na wycieczki/ RAZEM – ,40 zł Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnej edycji konkursu SKO!!!


Pobierz ppt "Opiekunowie SKO: Małgorzata Róg, Barbara Wierzba rok szkolny 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google