Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne projektu: E -fektywne F -unkcjonalne S -zkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne projektu: E -fektywne F -unkcjonalne S -zkoły."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne projektu: E -fektywne F -unkcjonalne S -zkoły

2 E -fektywne F -unkcjonalne S -zkoły Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” „ E -fektywne F -unkcjonalne S -zkoły Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” Jaki projekt realizujemy?

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.09.02.00-24-105/12-00 Źródło dofinansowania

4 Wartość projektu: 642 460,00 zł Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 560 546,35 zł Wkład własny Powiatu Mikołowskiego: 81 913,65 zł Jaki jest budżet projektu?

5 Realizator: Powiat Mikołowski Okres realizacji: 01.07.2014 – 30.06.2015 r. Obszar realizacji: * Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie * Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach * Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 310 uczniów i uczennic oraz 18 nauczycieli szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Kto i kiedy zrealizuje projekt?

6 Kompleksowe rozszerzenie oferty edukacyjnej i trwałe podniesienie jakości usług oświatowych świadczonych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski w latach 2014/2015. Główny cel projektu:

7 1. Uświadomienie perspektyw rozwojowych szkół wśród min. 60% uczniów/uczennic i nauczycieli w kontekście stereotypowego podejścia do zawodów i potrzeb rynku pracy poprzez akcję informacyjną. 2. Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów/uczennic szkół zawodowych poprzez wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych wśród min. 60% uczestników oraz opracowanie innowacyjnego pakietu pomocy dydaktycznych. 3. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w szkołach zawodowych Powiatu Mikołowskiego poprzez wzrost poziomu samorealizacji i samooceny min. 60% uczniów/uczennic wykazujących problemy edukacyjne i wychowawcze, którym zostanie udzielone kompleksowe wsparcie psychologiczno – pedagogiczne. Cele szczegółowe:

8 Cele szczegółowe – c.d. 4. Wzrost umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zgodnie z potrzebami rynku pracy wśród min. 60% uczniów/uczennic poprzez profesjonalne doradztwo zawodowe. 5. Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych wśród min. 60% uczniów/uczennic poprzez udział w stażach i praktykach zawodowych.

9 Program Rozwoju zakłada realizację następujących 5 modułów: MODUŁ RÓWNOŚĆ NA RYNKU PRACY (prelekcja) MODUŁ KOMPETENCJE (kluczowe i zawodowe) MODUŁ INNOWACJE (akademia innowacji – dla nauczycieli) MODUŁ DORADZTWO (psychologiczno-pedagogiczne i zawodowe) MODUŁ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE (letnie staże i praktyki zawodowe) Jakie moduły będą realizowane w projekcie?

10 Kompetencje- kluczowe: ICT – zakończone Certyfikatem PTI język angielski język niemiecki matematyka przedsiębiorczość język polski kurs szybkiego uczenia się Jakie zajęcia ?

11 Kompetencje zawodowe: blok informatyczny blok elektryczno - elektroniczny blok mechaniczno - mechatroniczny blok przedmiotów samochodowych blok ekonomiczno-handlowy blok logistyczno - spedycyjny blok górniczy blok technologia żywienia blok produkcja rolnicza

12 Rodzaj zajęć ZSP Ornontowice ZST Mikołów ZSEiU Łaziska GórneRazem ICT1 gr. 15 os.2 gr. 15 os.1 gr. 15 os.4 gr. 15 os j. Angielski2 gr. 15 os.1 gr. 15 os. 4 gr. 15 os. j. Niemiecki1 gr. 15 os.-- Przedsiębiorczość1 gr. 15 os.2 gr. 15 os.1 gr. 15 os.4 gr. 15 os. Matematyka2 gr. 15 os.5 gr. 15 os1 gr. 15 os.8 gr. 15 os. j. Polski-5 gr. 15 os-5 gr. 15 os. Kurs szybkiego uczenia się-1 gr. 15 os-1 gr. 15 os. Udział szkół – komp. kluczowe:

13 Rodzaj zajęćZSP Ornontowice ZST Mikołów ZSEiU Łaziska Górne Razem Blok produkcji rolniczej 1 gr. 15 os.-- Blok technologii żywienia 1 gr. 15 os.-- Blok informatyczny -1 gr. 15 os-1 gr. 15 os. Blok elektryczno-elektroniczny -1 gr. 15 os-1 gr. 15 os. Blok mechaniczno-mechatroniczny -1 gr. 15 os-1 gr. 15 os. Blok przedmiotów samochodowych -1 gr. 15 os-1 gr. 15 os. Blok ekonomiczno-handlowy -1 gr. 15 os-1 gr. 15 os. Blok logistyczno-spedycyjny --1 gr. 15 os. Blok górniczy --1 gr. 15 os. Udział szkół – komp. zawodowe:

14 Rodzaj zajęćZSP Ornontowice ZST Mikołów ZSEiU Łaziska Górne Razem Indywidualne doradztwo zawodowe 45 os. x 2 godz.75 os. x 2 godz.60 os. x 2 godz.180 os. Indywidualne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne 30 os. x 2 godz.60 os. x 2 godz. 150 os. Letnie staże zawodowe 5 os.6 os.5 os.16 os. Praktyki zawodowe 15 os. 45 os. Warsztaty „Akademia innowacji” (dla nauczycieli) 6 os.9 os.3 os.18 os. Pozostałe moduły- zajęcia:

15 Doposażenie szkół: Zespół Szkół Technicznych: -doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych -doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni produkcji rolniczej Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych - doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni logistyczno-spedycyjnej

16 A dla uczestników… Uczestnicy zajęć z kompetencji kluczowych i zawodowych otrzymują: - zestawy podręczników do realizacji zajęć - zestawy promocyjne Uczestnicy letnich staży zawodowych otrzymują: - stypendium stażowe - zestawy promocyjne Uczestnicy praktyk zawodowych otrzymują: - zwrot kosztów dojazdu na praktykę - ubrania robocze do realizacji praktyk - zestawy promocyjne

17 Zapraszamy do udziału w zajęciach projektowych Proszę o wypełnienie ankiety i dokumentacji projektowej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne projektu: E -fektywne F -unkcjonalne S -zkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google