Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do Coachingu Systemowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do Coachingu Systemowego"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do Coachingu Systemowego

2 Witamy

3 Poznajmy się

4 Oczekiwane rezultaty modułu szkoleniowego
Po szkoleniu uczestnicy powinni: Rozumieć podstawy coachingu oraz różnice między coachingiem a poradnictwem i terapią; Rozumieć podstawy Coachingu Systemowego; Zdobyć doświadczenie coachingowe oparte na ćwiczeniach; Wiedzieć, jakie kolejne kroki powinni podjąć, jeżeli są zainteresowani dalszym szkoleniem dla coachów; Dysponować podstawowymi środkami do pogłębiania swojej wiedzy na temat coachingu (np. literaturą).

5 Przegląd dnia Wprowadzenie do Coachingu Przedstawienie uczestników
9.00 – 9.30 Coach i klient – definiowanie ustawienia Sesja 1 9.30 – 11.00 Sposób myślenia coacha Sesja 2 11.15 – 13.30 Specyficzna struktura coachingu (Kiloński Model Doradztwa) Sesja 3 14.30 – 16.00 Zorientowanie na problem a zorientowanie na rozwiązanie w coachingu Sesja 4 16.00 – 17.00 Ocena szkolenia Zakończenie 17.15 – 17.45

6 SESJA 1 coach I Klient – DEFINIOWANIE USTAWIENIA

7 Różnice Poradnictwo Terapia Coaching

8 Różnice Coaching i inne zawody
Psychoterapia: metoda leczenia adresowana do osób, które cierpią na zaburzenia umysłowe albo znajdują się w krytycznej sytuacji życiowej. Obejmuje pracę nad głębokimi i bardziej złożonymi problemami natury osobistej z punktu widzenia doświadczeń życiowych danej osoby. Coaching zasadniczo jest adresowany do osób „zdrowych”.

9 Różnice Coaching i inne zawody
Szkolenie: umiejętności szkoleniowe, jakich klient wcześniej nie miał albo jakie nie były w pełni wykorzystywane. Trener dysponuje określoną wiedzą specjalistyczną, którą przekazuje osobie szkolonej. Coach pracuje w bardziej neutralnej i szerszej perspektywie. Kluczową rolę odgrywa praca z istniejącymi zasobami/środkami.

10 Różnice Coaching i inne zawody
Poradnictwo stosuje bardziej pedagogiczne podejście i ma charakter raczej instruktażowy. Relacje mają charakter bardziej bezpośredni, doradca ma autorytet dzięki posiadanej wiedzy specjalistycznej. Coaching dąży do promowania autorefleksji i postrzegania i ma pomóc danej osobie, by pomogła ona samej sobie. Coach opiera swoją interwencję na wiedzy specjalistycznej, jaką dysponuje klient.

11 Różnice Coaching i inne zawody
Nadzór dąży do odzwierciedlenia zachowań związanych z pracą. Nadzór skupia się na zapewnieniu jakości i kontroli jakości, co wymaga określonej wiedzy specjalistycznej. Nadzór ma swoje korzenie w obszarze społecznym i terapeutycznym. Coaching dąży do odzwierciedlenia zachowań związanych z pracą. Coaching ma swoje korzenie w sporcie i został później przeniesiony na grunt zarządzania. Procesy coachingowe są ograniczone w czasie i bazują na podejściu skierowanym bardziej na przyszłość i rozwiązania.

12 Różnice Coaching i inne zawody
Rozwój organizacji stawia organizację w centrum procesu. Obejmuje on więcej niż jeden aspekt procesu doradczego, z których jednym może być coaching. Coaching stawia jednostkę w centrum procesu.

13 Coaching - opis Coachowie i klienci tworzą wspólnie system doradczy, który ostatecznie może służyć rozwiązywaniu problemów. Coaching to koncepcja zewnętrznego poradnictwa dla klientów, oddzielonych od organizacji. Klient znajduje się w centrum coachingu, który opiera się na głównej zasadzie współpracy. Klient wprowadza do coachingu konstrukcje problemów. W trakcie rozmowy na temat systemu problemów na światło dzienne wychodzą dodatkowe informacje. Coach i klient wspólnie opracowują zmienione perspektywy systemu problemów. Zmiana perspektywy umożliwia opracowanie alternatywnych sposobów działania. W życiu codziennym klient może wdrażać zmienione sposoby działania w ustawieniu i systemie zawodowym.

14 Wiodące zasady procesu coachingowego
Główne zasady – poufność i zachowanie tajemnicy. Wszystko, co zostanie usłyszane w pokoju coachingowym, pozostaje w pokoju coachingowym. Klient decyduje, które informacje chce przekazać dalej. Wszystkie notatki sporządzone przez coacha pozostają do dyspozycji klienta po zakończeniu sesji.

15 SESJA 2 SPOSÓB MYŚLENIA COACHA

16 Coaching jako proces ekspercki
Klient Coach Ekspert w zakresie swoich problemów i systemów, w jakich problemy te powstają Ekspert w zakresie procesu coachingowego i metod coachingowych Klient i coach współpracują na tym samym poziomie – obaj jako eksperci – brak hierarchii.

17 Sposób myślenia coacha
Współpraca Odzwierciedlenie Upublicznienie Szacunek

18 Sposób myślenia coacha
Współpraca Coaching to wspólny proces między klientem a coachem Odzwierciedlenie Proces coachingowy tworzy możliwość zmian na wszystkich poziomach. Upublicznienie Proces coachingowy to otwarty proces komunikacji Szacunek Coach szanuje świat klienta, bez wkraczania w niego

19 Sposób myślenia coacha
Dyskusja: Co jest trudne z Pana/i perspektywy? W jaki sposób można to rozwiązać?

20 SESJA 3 COACHING OPARTY NA STRUKTURZE

21 Etapy procesu coachingowego
PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMY CEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE

22 Etapy procesu coachingowego
PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMY CEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE W pierwszym etapie coach i klient ustanawiają stosunek zaufania. Rozwijają oni wspólne rozumienie coachingu i tego, co coaching może, a czego nie jest w stanie zapewnić. Coach wyjaśnia, jak działa coaching. Coach wyjaśnia następnie, z jakich metod pracy korzysta. Coach koncentruje się na: Stworzeniu z klientem stosunku zaufania i współpracy; Wyjaśnieniu, jak klienci zostali skierowani do coachingu; Wyjaśnieniu pytań klientów dotyczących usługi „coachingu“; Wyjaśnieniu ustawienia i roli coacha Następnie coach pyta: Co Państwa tu sprowadza? Jakimi zagadnieniami chcecie się Państwo zająć?

23 Etapy procesu coachingowego
PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMY CEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE Na etapie problemów klient wyjaśnia swój problem i co go tu sprowadza. Zadaniem coacha jest wysłuchanie i rozróżnienie poszczególnych problemów.

24 Etapy procesu coachingowego
PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMY CEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE Na etapie celu, coach oraz klient pracują na rzecz osiągnięcia celu w przyszłości. Omawiają to, co należy zmienić, aby możliwe było rozwiązanie problemu. Cel zostaje sformułowany zgodnie z zasadami SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined – prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie) i zapisany.

25 Etapy procesu coachingowego
PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMY CEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE Na etapie zawierania umowy coach oraz klient rozmawiają, w jaki sposób cel może zostać osiągnięty w trakcie jednej sesji coachingowej i jak mogą oni pracować nad osiągnięciem tego celu (np. przy użyciu jakich metod).

26 Etapy procesu coachingowego
PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMY CEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE Następnie rozpoczyna się rzeczywisty proces coachingowy i coach oraz klient dążą do osiągnięcia celu przy użyciu metod wybranych na etapie zawierania umowy.

27 Etapy procesu coachingowego
PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMY CEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE Po zakończeniu procesu coachingowego coachowie udzielają klientowi wsparcia w lądowaniu i transferze, co oznacza, że obie strony upewniają się, że klient może w konkretny sposób zastosować rozwiązania, jakie wypracował w swoim życiu zawodowym. Coach pyta: Jakie konkretne kroki może Pan/i podjąć dla realizacji swojego celu? W końcu, po 60 minutach, żegnają się.

28 Zorganizowany proces coachingowy
Ogrywanie ról Zorganizowany proces coachingowy coach klient obserwator

29 SESJA 4 ZORIENTOWANIE NA PROBLEM A ZORIENTOWANIE NA ROZWIĄZANIE W COACHINGU

30 Zorientowanie na problem a zorientowanie na rozwiązanie w coachingu
Coaching ma być procesem zorientowanym na rozwiązanie, ponieważ: Klienci są kompetentni – w swoich problemach i ich rozwiązaniach; Ludzie, którzy decydują się na coaching są w stanie określić, jakich zmian potrzebują w swoim życiu i określić, jak je urzeczywistnić; Wszyscy klienci dysponują użytecznymi atutami i zasobami, jakie mogą się uwidocznić w trakcie sesji coachingowej; Wszyscy klienci, jeżeli się na to zdecydują, mogą zmienić swoje zachowanie, jeżeli zostaną wysłuchani, będą szanowani, zostaną im zadane użyteczne pytania oraz zostanie im udzielone wsparcie i odpowiednie środki/zasoby.

31 Przykłady Zachowanie zorientowane na problem czy zachowanie zorientowane na rozwiązanie

32 Pytania zorientowane na problem Pytania zorientowane na rozwiązanie

33 Pytania zorientowane na problem
Dogłębne poznanie problemu. Przykłady: dlaczego problem wystąpił, gdzie wystąpił, co dokładnie się stało, kto stwarza dany problem oraz jak powstał problem.

34 Pytania zorientowane na rozwiązanie
Skupianie się na przyszłości Planowanie kolejnych kroków Cel – rozwiązanie problemu.

35 Pytania dotyczące problemów a Pytania dotyczące rozwiązań
Ćwiczenie Pytania dotyczące problemów a Pytania dotyczące rozwiązań

36 Ćwiczenie Skupienie się na rozwiązaniach

37 Zakończenie Czy szkolenie było dla Państwa przydatne?
Które części szkolenia będą dla Państwa przydatne?

38 Dziękuję! Nazwisko coacha: Tel.:


Pobierz ppt "Wprowadzenie do Coachingu Systemowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google